Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van augustus 1914

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Nieuwe feiten en vaststellingen over de bunkergordel Bruggenhoofd Gent en zijn directe omgeving.

Aanvullen bestaande gesneuveldenlijsten, zowel van de 18-daagse veldtocht aan Belgische kant algemeen als deze specifiek aan de Scheldestelling met onder andere Bruggenhoofd Gent. (4/12/2021) (Sterk aangevuld)

Hier de reden waarom de website qua aanvullingen blijkbaar opnieuw een kleine 2 maanden stilligt. Het is niet omdat je niets ziet veranderen, dat er achter de schermen niets gebeurt...

De bestaande lijsten werden aangevuld met informatie terug te vinden op www.18daagseveldtocht.be. Dit werd niet aangevuld met de reeds op die website bestaande gesneuveldenlijsten maar wel met de verhalen van elk van de regimenten hun 18-daagse veldtocht. Door deze verhalen te koppelen aan de bijhorende gesneuvelden, datum en locatie van sneuvelen, wordt deze veldtocht in de gesneuveldenlijsten op deze website ook steeds veel vatbaarder en koppelbaar aan wat zich hier in die periode heeft afgespeeld.

Daarnaast werd nog eens bijkomend de info verwerkt afkomstig van een hondertal doodsprentjes van soldaten gevallen of overleden aan de gevolgen van de 18-daagse veldtocht.

Nog eens extra zijn heel wat opmerkingen die ondertussen ontvangen zijn van bronnen allerhande mee verwerkt. Vaak zijn dit fouten in bestaande info gecorrigeerd door nog bestaande familie of dubbels doorgegeven door derden.

De lijst wordt er dus alleen maar volledig op. Bij de laatste ruime aanpassing werden er opnieuw ondertussen al 1293 namen aangevuld met bijkomende info en de lijst werd globaal toch opnieuw uitgebreid met 8 nieuwe namen. Opnieuw werden heel wat onduidelijke namen correct gekregen en alsnog een aantal dubbels verwijderd.

Voorlopig werd de lijst op deze wijze reeds aangepast voor:

 • Standaard Linieregimenten
 • 1e - 9e, 11e - 19e, 20e - 25e, 28e - 29e, 31e - 39e, 41e - 44e Linieregiment
 • 51e - 59e, 61e tot 64e Linieregiment: Opleidings- en versterkingsregimenten.
 • Ardeense Jagers
 • 1e tot 6e Regiment Ardeense Jagers
 • Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers
 • Comp T13 Versterkte Positie Namur
 • 7e Regiment Ardeense Jagers: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Jagers te Voet
 • 1e tot 9e Regiment Jagers te Voet
 • 10e tot 12e Regiment Jagers te Voet: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Karabiniers
 • 1e tot 3e Karabiniers
 • 4e Karabiniers: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Grenadiers
 • 1e tot 3e Grenadiers
 • 4e Grenadiers: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Cavalerie-eenheden
  • Gidsen
  • 1e en 2e Gidsen
  • Lansiers
  • 1e tot 4e Lansiers
  • Jagers te Paard
  • 1e en 2e Jagers te Paard
  • (Karabiniers) Cyclisten
  • 1e tot 4e Cyclisten
  • Pantsereenheden
  • Bataljon T13 2e ID
  • Eskadron Pantserwagens CC (Cavaleriekorps)
  • Wielrijders toegevoegd aan Divisies (verkenningseenheden)
  • Eskadron Wielrijders 1e tot 12e ID (Infanteriedivisie)
  • Groep Wielrijders 13e tot 18e ID
  • Opleidingseenheden
  • Versterkings- en opleidingscentrum Lichte troepen
  • 5e Cyclisten
  • 7e Gemotoriseerd regiment
 • Artillerie-eenheden
  • Divisie-artillerie:
   • 1e - 12e Artillerie
   • 17e - 18e Artillerie
   • 21e - 26e Artillerie
  • Legerkorpsartillerie:
   • 13e - 16e Artillerie
   • 19e - 20e Artillerie
   • Groep Artillerie VIII LK
  • Legerartillerie:
   • 1e - 5e Legerartillerie
  • Luchtdoelartillerie:
   • 1e - 2e DTCA
  • Vestingsartillerie:
   • Versterkte Vesting Liege
   • Versterkte Vesting Namur
  • Versterkings- en opleidingstroepen der Artillerie
   • 31e - 34e Artillerie
   • 6e Legerartillerie
   • 3e DTCA
  • Artillerie meetdienst
 • Genie-eenheden
  • Divisie-genie:
   • 1e - 19e Bat Genie (Aangevuld)
   • 25e - 26e Bat Genie (Aangevuld)
  • Legerkorps-genie
   • 20e - 24e Bat Genie (Aangevuld)
  • Legergenie (Aangevuld)
  • Hulptroepen van het Leger (Aangevuld)

Bijkomend loopt ook een zeer uitgebreide update met bijkomende info op basis van doodsprentjes, losse documenten,... verkregen info bij de reeds gekende lijsten sinds de laatste update van 29/02/2020 tem nu. De laatste aanvullingen worden steeds gepubliceerd na het aanvullen van deze laatste bijkomende info die ongeveer afkomstig is van een kleine 3500 losse documentjes... Dit omvat ook zeer veel info en details van soldaten te koppelen aan de slag om het Schipdonkkanaal.

Dit was reeds aangevuld vanaf de letter "A" tot de voorletter "E"

Dit is nu bijkomend aangevuld vanaf de letter "F" tot de letter "G" (4/12/2021)

>> Belgische gesneuvelden direct koppelbaar aan de volledige 18-daagse veldtocht

Is er opnieuw onraad in Gavere in verband met een mogelijks nieuwe slopingsdreiging, ditmaal allicht dus opnieuw het bunkertje Se12 dat al jaren doelbewust door de huidige eigenaars verwaarloosd wordt (11/11/2021) Nieuw

Links: Situatie in 2016 - Rechts zoals het al was in 2017

Voor alle duidelijkheid, Gavere is ondertussen op de linie ook nog de enige gemeente die ondertussen na meer dan 6 mails naar alle betrokken Schepenen en Burgemeester, NOG NOOIT enig teken van leven gaf en dus nog minder al bevestigde naar de website toe hoe in de toekomst om te gaan met toekomstige slopingsaanvragen.

Hieronder het aangetekend schrijven dat morgen in hun richting vertrekt.

Beste(n)

Betreffende bunkers Bruggenhoofd Gent op grondgebied Gavere en nu specifiek ook de situatie rond de bunker Se12 op Grotenbroek 74 te Semmerzake.
Gezien ik nu ondertussen al zeker 6 keer in jullie richting als voltallig college van burgemeester en schepenen heb gemaild en van jullie kant nog nooit enig antwoord verkreeg buiten de aan de mails gekoppelde leesbevestigingen, wordt hetzelfde jullie bij deze nogmaals “aangetekend en gericht naar het voltallige college van Burgemeester en Schepenen” toegestuurd zodat het dan uiteindelijk toch eens een “officieel” antwoord zal MOETEN volgen, als jullie die regels dan ook niet aan jullie laars lappen.
Besef dat jullie toch ook een verantwoordelijkheid dragen in het behoud van dat type van militair erfgoed op jullie grondgebied met zeker nog heel wat fraaie en unieke bunkers van Bruggenhoofd Gent op jullie grondgebied. Ze liggen in jullie geval verspreid over Baaigem, Vurste, Semmerzake en Gavere. Het is triestig te moeten vaststellen dat dit vragen zelfs “officieel” aangetekend dient te gebeuren omdat er blijkbaar anders geen nood is daar zelfs maar op te antwoorden… Dit siert jullie als gemeente allesbehalve, als dat al mag duidelijk zijn.

Nog meer storend is dan voortdurend opnieuw info terug te vinden die steeds toch weer uitkomt op eventuele slopingen van dergelijke bunkers op jullie grondgebied. Laat het bovenstaande screenshot hiervan het zuiverste voorbeeld zijn.
Op de Grotenbroekstraat 74 te Semmerzake ligt zoals jullie zelf wel meer dan goed zullen weten ook de bunker Se12 die al jaren door de eigenaars aan zijn lot wordt overgelaten en dewelke ze nog veel liever gesloopt zouden zien om de opbrengst van het bijhorende perceel nog iets groter te kunnen maken bij herverkavelen. Deze slopingsaanvragen zijn in het verleden bij mijn weten altijd al negatief uitgedraaid en ik snap dan ook niet dat deze steeds opnieuw herhalend blijven opduiken. Dat die eigenaars al geen goede naam hebben als het gaat over bunkerbehoud mag al duidelijk zijn omdat ze in het verleden in 2010 ook al verantwoordelijk waren voor de sloop van de bunker Av1, eveneens toen nog gelegen op Semmerzake.
               http://www.bunkergordel.be/9-AV01%20bunkerfiche.htm
Meer info over deze nochtans zeer intacte bunker Se12 met nog zeer intact aanwezige uitwendige camouflage op deze link:
               http://www.bunkergordel.be/9-Se12%20bunkerfiche.htm
Het mag ook hier opnieuw vrij schandalig zijn dat hier dus opnieuw sprake is over de sloop van de woning die op dat domein staat en het bouwen van 4 halfopen bebouwingen op hetzelfde perceel maar er opnieuw geen half woord wordt gerept over de bunker die op hetzelfde domein staat. Blijkbaar ziet de gemeente Gavere ook totaal geen graten om goed te keuren in wat hierboven wordt gevraagd als ik al kan lezen wat er nu al te lezen valt.
Blijft dus de vraag wat ook nu opnieuw de bedoeling is met de op het terrein aanwezige bunker van Bruggenhoofd Gent die ondertussen zeker niet meer als onbekend zal bestempeld moeten worden gezien hij ondertussen niet alleen op mijn website wordt omschreven maar ook op deze van de website van de dienst erfgoed als vastgesteld erfgoed.
               https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/308151
Bij deze dan ook de vraag dringend nu eens officieel van jullie de antwoorden te verkrijgen op onderstaande vragen:

 1. Wat is de bedoeling en het lot van de bunker Se12 is in dit lopende project waarin de bunker Se12 op zich opnieuw wordt doodgezwegen.
 2. Bij deze dus nogmaals de vraag eindelijk ook als gemeente Gavere eens het voorbeeld van ondertussen alle overige gemeentes met bunkers van Bruggenhoofd Gent op hun grondbied eens op papier een eenduidig standpunt in te nemen over hoe zal omgesprongen worden bij dergelijke toekomstige slopingsaanvragen. Dan hoeven deze eindeloze en steeds herhalende nutteloze discussies niet steeds opnieuw opgestart te worden of aangevraagd omdat het antwoord dan al gekend zou zijn.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Als u het ziet zitten zelf ook eens informeren of uw ongenoegen te uiten in hun richting, is alle steun zeker welkom.

Aanvullend bij de schuilstructuren nabij Merelbeke station, schadefoto's van Merelbeke - Melle - Gentbrugge - Ledeberg als gevolgen van de bombardementen op Merelbeke station (16/10/2021) (Nieuw)

Merelbeke station werd in 1944 in totaal 3x zwaar aangevallen via geallieerde luchtbombardementen. De schade en het burgerlijk leed hierbij was totaal buiten proportie met het te bereiken doel.

Hierbij een poging de massa's foto's die hiervan bestaan zoveel mogelijk te plaatsen en aan elkaar te kopppelen, heel vaak met Toen en Nu foto's.

Algemene update van de schuilstructuren aanwezig nabij Merelbeke station (28/09/2021). (Aangevuld)

Er bereikte mij enkele maanden geleden meer dan interessante info over hoe het rangeerstation van Merelbeke - Melle voorheen werkte via Mr Julien Fabel die tijdens de oorlog zelfs op de site tewerkgesteld was en dat bleef nog vele jaren na WOII. Zijn bijkomende info en ondertussen ook nog her en der verkregen info, maakte een update toch wel dringend. Bij deze dus veel leesplezier.

Algemene info bij het station van Merelbeke tijdens WOII

De ooit aanwezige (ondertussen gekende) structuren:

Gratis bunkerwandelingen te Kwatrecht - Zaterdag 11 September 2021 (dag VOOR Open Monumentendag 2021) (12/08/2021). (Nieuw)

Als herhaling van wat ooit op Open MonumentenDag 2019 werd gegidst te Kwatrecht, zou ik identiek op Zaterdag 11 September 2021 (de dag VOOR OMD 2021 dus), nogmaals een gelijkaardig programma willen aanbieden.

De ganse dag door zullen er kleine wandelingetjes worden aangeboden.

Alle Wandelingetjes starten aan de Kerk te Kwatrecht. Het voordeel is dan ook als er even moet gewacht worden tussen de verschillende wandelingen, u gerust ondertussen even kunt genieten van een natje en een droogje in de Kerk van Kwatrecht die ondertussen dus ook een Café - Brouwerij is geworden; De brouwerij van het Heilig Hart Bier.

Als u de 3 verschillende wandelingetje heeft gedaan zal u ook de volledige uitleg hebben gekregen die onderweg wordt gegidst. Tijdens de 3 wandelingetjes krijgt u dus niet telkens een herhaling maar steeds andere uitleg over wat te zien is onderweg.

De eerste 2 wandelingetjes zijn vrij kort (elk 1 uurtje). De 3e is iets langer en zal allicht 2 uur duren.

Starturen zouden zijn:

 • Zaterdag 11 September 2021 in de voormiddag: 9u - 10u en 11u.
 • Zaterdag 11 September 2021 in de namiddag: 14u - 15u en 16u

Deelname zal gratis zijn en u hoeft ook niet specifiek vooraf in te schrijven. Dien ik de rondgang te doen met 5 mensen, zal dat met 5 mensen zijn. Zijn het er 100, zijn dat er 100. Ook is niemand verplicht alle wandelingetjes te doen. Men staat vrij de deelname te beperken tot 1, 2 of 3 wandelingetjes.

Tot dan?

Mvg

Luc Van de Sijpe, www.bunkergordel.be - info@bunkergordel.be .

Algemene update van alle bunkerfiches. (3/09/2021). (Aangevuld)

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update. De laatste update van deze fiches dateert allicht van rond 2011 - 2012. Bij deze herbegin ik dus opnieuw een volledig updateronde, al worden de fiches natuurlijk altijd maar vollediger en zal de update bij de meer recent geupdate fiches natuurlijk zeer nihil worden tot onbestaande. We herbeginnen gewoon bij de Voorliniebunkers - de A-bunkers.

Vanaf hier omvat de update nog het toevoegen van:

 • Terreinschetsen en nog enkele ontbrekende doorsnedes. Jammer genoeg doet ondertussen dus ook het Legermuseum moeilijk over het vrijgeven van de hier ondertussen grotendeels gepubliceerde detailschetsen tenzij je daar schandalige prijzen wilt tegenover leggen. Meer info daarover op deze link.
 • Schetsen horende bij onteigeningsaktes
 • Info van deze aktes
 • Originele verkoopsinfo
 • Kadasterinfo
 • Actuelere sfeerfoto's
 • Detailfoto's van de bunkertjes.
 • Indien beschikbaar, oudere foto's uit de collecties van Jacques De Vos en Peter Taghon.

Ook worden alle nog geupdate fiches in een nieuwe lay-out gestoken. Dit wordt nog doorgetrokken tot ze allen gelijkaardig zullen zijn.

Bij deze dan de volgende update van de bunkers op de Voorlijn, de A-bunkers.

A1 - Astene
A2 - Astene
A3 - Astene
A4 - Astene
A5 - Astene
A6 - Astene
A7 - Nazareth

A8 - Nazareth

A9 - Nazareth
A10 - Nazareth
A11 - Nazareth
A12 - Nazareth
A13 - Eke
A14 - Eke
A15 - Semmerzake

A16 - Vurste

A17 - Vurste
A18 - Vurste

A19- Gavere

A20 - Baaigem
A21 - Baaigem
A22 - Baaigem
A23 - Munte
A24 - Munte
A25 - Moortsele
A26 - Moortsele
A27 - Moortsele
A28 - Moortsele
A29 - Moortsele
A30 - Moortsele
A31 - Oosterzele
A32 - Oosterzele (Aangevuld)
A33 - Oosterzele (Aangevuld)
A34 - Oosterzele (Aangevuld)
A35 - Oosterzele (Aangevuld)
A36 - Gijzenzele (Aangevuld)
A37 - Gijzenzele (Aangevuld)
A38 - Gijzenzele (Aangevuld)
A39 - Wetteren (Aangevuld)
A40 - Kwatrecht (Aangevuld)

Gratis bunkerwandeling op Grondgebied Astene op Zondag 1 Augustus 2021 (11/07/2021) (Nieuw)

BunkerAs5, astene, Deinze, slopingsaanvraag

Beste(n)

In Maart 2021 kon na een aansleep van een klein half jaar, als bij wonder, de sloop van de bunker As5 op Astene Deinze, alsnog afgeweerd worden.
De provincie Oost-Vlaanderen keurde alsnog de eerder door de stad Deinze goedgekeurde sloop af zodat het bunkertje uiteindelijk niet gesloopt mag worden.

Nog eens positief nieuws mocht ons bereiken toen eind mei 2021 ook Deinze net zoals ondertussen Merelbeke, Melle, Oosterzele en Wetteren verklaarde in de toekomst geen slopingen van bunkers van Bruggenhoofd Gent meer goed te keuren. Het is dus op dit moment enkel nog wachten om een gelijkaardig standpunt van Gavere en Eke-Nazareth zodat de 182 nog bestaande bunkers van de origineel 228 ooit gebouwde bunkers  een eerste vorm van bescherming kan geboden worden tegen sloop.

Om dit allemaal eens te vieren, zal ik op Zondag 1 Augustus 2021 een gratis Bunkerwandeling doen op Grondgebied Astene waarbij ik zal proberen zoveel mogelijk nog bestaande bunkers op dit grondgebied aan te doen en jullie te voorzien van de nodige uitleg horende bij wat u te zien krijgt onderweg.

De wandeling zal gratis zijn maar het is toch allicht aangeraden op voorhand jullie deelname te bevestigen via info@bunkergordel.be omdat ik ook totaal geen idee heb hoeveel interesse er is in een dergelijke nieuwe bunkerwandeling tijdens de nadagen van de Corona-pandemie.

De wandeling zou starten aan het kruispunt van Dorpsstraat – Emiel Clauslaan – Pontstraat te Astene. Dit is aan de winkel van Schoenen Torfs. Let op, deze winkel is ook op zondag open zodat die parking niet gebruikt zal mogen worden.
Het startuur zal om 14u zijn. De totale voorziene tocht is 10.2 km lang en verloopt hoofdzakelijk over verhard terrein.
Het einde is dan ook allicht te verwachten rond 17u30 a 18u.

Vergeet alvast geen mondmaskertjes mee te brengen voor de enkele plaatsen waar mogelijks eens een structuur aan de binnenzijde kan bezocht worden.

Hopelijk tot dan.

Mvg
LucVan de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Ook de gemeente Wetteren neemt officieel het standpunt in om in de toekomst enkel nog NEGATIEF te adviseren bij nieuwe slopingsaanvragen voor bunkers van Bruggenhoofd Gent op hun grondgebied Wetteren - Kwatrecht (23/06/2021) (Nieuw)

Vandaag mochten we ook van Wetteren uit positief nieuws vernemen. Al sinds het Kerst- en Nieuwjaarsverlof werd een informatievraag rondgestuurd naar alle gemeentes waar nog bunkers van Bruggenhoofd Gent zijn te vinden, een standpunt in te nemen over hoe ze in de toekomst om zullen gaan met nieuwe slopingsaanvragen, dit om situaties zoals recent nogmaals in Deinze rond de bunker As5, te vermijden.

Hierbij nu ook het officiële standpunt van de gemeente Wetteren zelf:

Bij deze dus zeker ook mijn dank voor dit meer dan erfgoedkundig waardevolle besluit van de gemeente Wetteren uit. Deze verklaring is op heden even waardevol van een officiële bescherming van de Dienst Erfgoed uit, die er op heden alvast nog niet is.

Eke-Nazareth verklaarde al eerder bij nieuwe slopingsaanvragen zeer kritisch te zijn en zijn erfgoeddiensten in hun advies te zullen volgen. Er werd hen alvast toch ook bijkomend gevraagd alsnog een identiek standpunt officieel in te nemen.

Bij deze blijft dus heden vooral nog de vraag aan Gavere, als enige gemeente met toch nog heel wat zeer fraaie en unieke bunkers van Bruggenhoofd Gent op zijn grondgebied, ook dringend eens een gelijkaardig standpunt in te nemen.

Mvg Luc Van de Sijpe - www.bunkergordel.be - info@bunkergorde.be

De Hollandstellung - aanvulling met individuele bunkerfiches (18/06/2021) (Aangevuld)

Ook bij deze de eerste eigen Bunkerfiches van de Hollandstellung. Deze worden aanklikbaar vanaf de pagina's met de inventarisatie. Indien de structuren al beschreven zijn door de Dienst Erfgoed, hebben deze heden een link naar hun fiches.

Bunkers van de Hollandstellung op grondgebied Knokke Heist

KH M 17

(Aangevuld 06/06/21)

KH M 16

(Nieuw 22/05/21)

KH M 15

(Nieuw 22/05/21)

KH M 02

(Nieuw 24/05/21)

KH M 03

(Nieuw 25/05/21)

KH M 04

(Nieuw 30/05/21)

KH M 05

(Nieuw 02/06/21)

KH M 07

(Nieuw 03/06/21)

KH M 06

(Nieuw 05/06/21)

KH M 08

(Nieuw 6/06/2021)

KH M 09

(Nieuw 11/06/2021)

KH M 10

(Nieuw 11/06/2021)

KH M 11

(Nieuw 12/06/21)

KH M 12

(Nieuw 14/06/21)

KH M 13

(Nieuw 15/06/21)

KH M 14

(Nieuw 18/06/21)

Wordt binnenkort vervolgd met alle details van Stützpunkt Heinrich. De bedoeling is gelijkaardig nog gans de rest van de Hollandstellung hier op die manier toe te voegen tot in Vrasene. Dus ook van totaal verdwenen en vermiste structuren zullen dergelijke fiches worden opgesteld. Zo zullen er dus op die manier, niet altijd even uitgebreid natuurlijk, nog een kleine 450 structuren en locaties worden toegevoegd.

Voorlopig moeten we het met dit antwoord doen ivm de bedreigde bunkers van het oud Duitse WOII vliegveld langs de Ringbaan te Maldegem (uitbreiding industriezone) - project gemeente Maldegem - Veneco (8/06/2021) (Nieuw)

Dit is een gedeelte van een mail die op 1/04/2021 naar Maldegem ging hierover maar nooit werd beantwoord en dan maar aangetekend in hun richting werd verstuurd. Hierin stonden onderstaande 7 vragen om toch eens duidelijkheid te verkrijgen in het dossier.

Dezelfde vragen zijn dan ook hierop volgende wegens het uitblijven van antwoorden nogmaals aangetekend doorgestuurd, hier alvast de allicht vervelende vragen die toen nog eens in hun richting gingen:

1. Wat is het officiële standpunt van Maldegem over het lot van deze nog aanwezige structuren binnen dit vroegere vliegveld. Deze structuren zijn wel degelijk in het verleden al beschreven door de Dienst Erfgoed en dus niet als onbekende structuren te beschouwen.

Hier de link: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/10578

2. Hoe staat de gemeente Maldegem tegenover het dringend geheel opruimen van de nog aanwezige structuren waarvoor  dus op 1 zondagnamiddag door 1 persoon (ikzelf) al eens  een voorbeeld van werd gesteld om aan te tonen dat dit niet zo erg dient voorgesteld te worden dat er zou moeten worden besloten, dat is onbegonnen werk. De enige bedoeling was aan te tonen dat de rest van die 4 structuren ook opruimen wel degelijk een werk is maar zeker niet iets onoverkomelijks dient te zijn. Had ik geweten hoe het nu al aan het evolueren is, hadden diezelfde zondag de 4 structuren opgeruimd geweest.

Voor alle duidelijkheid, ook nog eens herhalend, daar kunnen indien gewenst, vlot personen voor gevonden worden om dit gelijkaardig uit te laten voeren zonder dat het jullie extra geld zou kosten aan opruimingskosten.
Afvoer van het afval zou toch geen probleem mogen zijn gezien jullie toch wel de opdrachtgevers zijn en dit toch wel moet kunnen gebeuren via de officiële afvaldeponie door jullie gemeente standaard gebruikt.
Heden ten dage krijg ik alleen de indruk dat het opruimen geen kat interesseert gezien met blijkbaar enkel fel in de weer is met het plaatsen van verbodsbordjes maar al de rommel die uit die ene structuur al werd buiten gehaald, nog altijd voor die structuur aan de buitenzijde gestapeld is blijven liggen, zoals ik het had opgeruimd.
Dan zagen van Veneco uit over “het geeft een voorbeeld voor nieuw sluikstort…” (wie gaat hier dan in de fout door die troep dus nu al meer dan een maand zo te laten liggen?)

3. Wat is er voorlopig OFFICIEEL binnen dit project van Maldegem uit naar Veneco toe voorgesteld om te doen met deze structuren. Gezien er toch al vergevorderde plannen bestaan, kan ik mij toch moeilijk voorstellen dat dit pas binnen 2 jaar eens gaat bekeken worden. Er zal dus toch wel al een degelijk plan bestaan van hoe de percelen zullen verdeeld worden en daar zullen de structuren dus wel degelijk mee inbegrepen moeten zitten en opstaan (of reeds verwijderd zijn als te slopen)

4. Gezien die structuren heden door de Dienst Erfgoed enkel beschreven zijn maar niet beschermd, kan u wel hen advies inwinnen maar is dit niet verplicht. De beslissing om eventueel aan deze structuren een Sloopvergunning toe te kennen ligt dus volledig bij Stedebouw Maldegem. Daarom dus de cruciale vraag. Zitten er reeds sloopvergunningen op deze structuren en van wanneer dateren deze?

5. Indien jullie hierop (hopelijk) negatief dienen te antwoorden, graag jullie huidige standpunt over de vraag, schikken jullie die binnenkort eventueel wel degelijk sloopvergunningen hiervoor toe te kennen?

6. Indien deze al mochten bestaan. Zijn er bewijzen dat er OOIT melding is gemaakt van die sloopvergunnningen gezien ik voorlopig geen mensen weet (vaak daar uit de buurt) die daar ondertussen al officieel kennis hadden van genomen of weet van hadden. Op de huidige uithangende gele borden wordt namelijk met geen woord gerept over die structuren en dus ga ik er voorlopig volledig van uit dat deze nog totaal buiten de huidige werken vallen en er dus nog geen sprake is van sloop tot op dit moment.

7. Op de website van Veneco (die ook de archeologiewerken voor zich neemt en coördineert), kan je er niet van onderuit dat men toch geweldig zijn best doet om zeker met geen woord over dat vliegveld te reppen. Wel ganse bladzijdes over scherven van mogelijks duizend jaar oud maar geen half woord over de nog aanwezige restanten van dit oude Duitse WOII vliegveld waarvoor men om hun aanwezigheid vast te stellen zelf geen schop in de grond hoeft te steken, gezien ze bovengronds staan… Vinden jullie als opdrachtgever dat een normale weg van communiceren over het aanwezige erfgoed?

Je mag van mijn kant gerust weten dat ik het koppelen van het erfgoedonderzoek en het volledig uitvoeren van het project door / of in opdracht van dezelfde firma, in dit geval Veneco, totaal niet vind kunnen omwille van belangenvermenging. Dit leidt alleen maar naar doelbewust doodzwijgen van wat men liefst niet aan de grote klok wordt gehangen, zoals hier dus nu wel degelijk aan het gebeuren is met deze 4 structuren.
Ik ben met deze materie ondertussen al sinds 2006 en ik begin de truken van de foor ondertussen wel beetje bij beetje te kennen, wees gerust.

Hierop kreeg ik uiteindelijk op 21/05/2021 een aangetekend schrijven terug dat uiteindelijk GEEN ENKEL antwoord geeft op ook maar 1 van de vragen en enkel meldt dat er ondanks dat het niet verplicht is, het standpunt van de Dienst Erfgoed zal opvragen voor deze structuren. Wat ze dan met dat antwoord gaan doen, volgen of negeren, staat ook opnieuw niet in dit schrijven...

bunkers Maldegem, Veneco, gemeente Maldegem,

Wel jammer ondertussen te moeten vaststellen dat men via Veneco ondertussen blijkbaar ondertussen bij Jan en Alleman aan het informeren is over de erfgoedkundige waarde van deze structuren. Hopelijk is hun informatievraag naar de Dienst Erfgoed al gesteld? Blijkbaar heeft men hun eigen schrijfsels toch nog altijd niet in de interne kringen even goed begrepen?

Ook de gemeente Deinze neemt officieel het standpunt in om in de toekomst enkel nog NEGATIEF te adviseren bij nieuwe slopingsaanvragen voor bunkers van Bruggenhoofd Gent op hun grondgebied (Astene) (31/05/2021) (Nieuw)

De bunkerlinie Bruggenhoofd Gent blijft voorlopig positief in de actualiteit. Al sinds het Kerst- en Nieuwjaarsverlof werd een informatievraag rondgestuurd naar alle gemeentes waar nog bunkers van Bruggenhoofd Gent zijn te vinden, een standpunt in te nemen over hoe ze in de toekomst om zullen gaan met toekomstige slopingsaanvragen, dit om situaties zoals recent nogmaals in Deinze rond de bunker As5, te vermijden.

Hierbij nu ook het officiële standpunt van de gemeente Deinze zelf. Ook zij verklaren bij deze officieel enkel nog "negatief" te adviseren indien er nog nieuwe slopingsaanvragen worden ingediend.

Bij deze dus zeker ook mijn dank voor dit meer dan erfgoedkundig waardevolle besluit van de gemeente Deinze. Het verdient zeker respect dit te mogen vernemen na de perikelen rond de bunker As5 die uiteindelijk toch na een beroepsprocedure ook behouden bleef op hun grondgebied. Bij deze dan zeker nog eens van www.bunkergordel.be uit bedankt om opnieuw nog eens 15 nu nog bestaande bunkers op hun grondgebied definitief te vrijwaren van het risico op sloop. Deze verklaring is op heden even waardevol van een officiële bescherming van de Dienst Erfgoed uit, die er op heden alvast nog niet is.

Bij deze blijft dus de vraag aan Wetteren en Gavere, nu nog de enige gemeentes met bunkers van Bruggenhoofd Gent op hun grondgebied, die nog niets officieels durfden doorgeven op dit gebied, DRINGEND een gelijkaardig standpunt in te nemen.

Mvg Luc Van de Sijpe - www.bunkergordel.be - info@bunkergorde.be

Ook gemeente Oosterzele neemt officieel het standpunt in in de toekomst geen bunkers van Bruggenhoofd Gent meer te laten slopen. (26/05/2021) (Nieuw)

De bunkerlinie Bruggenhoofd Gent blijft voorlopig positief in de actualiteit. Al sinds het Kerst- en Nieuwjaarsverlof werd een informatievraag rondgestuurd naar alle gemeentes waar bunkers van Bruggenhoofd Gent zijn gebouwd, een standpunt in te nemen over hoe om te gaan met toekomstige slopingsaanvragen om situaties zoals recent nogmaals in Deinze, te vermijden.

Hierbij het officiële standpunt van de gemeente Oosterzele die dus volledig samenloopt met dit van Merelbeke en Melle uit het recente verleden.

Tot op heden wacht ik jammer genoeg wel nog altijd op een getekend document als dit van Merelbeke en Melle gezien zelfs deze bescherming blijkbaar op het conto dient gezet te worden van "het Gijzels Vennootschap van de Kerkuil" die in origine niets vandoen heeft met deze aanvraag, net zo min als ze ook maar iets zouden te zien hebben met de gelijkaardige aanvragen naar de andere omliggende gemeentes, om hun bunkers eindelijk eens iets officiëler te beschermen.

Op deze link alvast het geluidsfragment waarin men echt alle moeite heeft ondernomen om zeker de website www.bunkergordel.be die aan de bron van de vraag lag, zeker niet te noemen bij naam. Blijkbaar snapt men ginds nog altijd niet het nut van samenspannen om ook in andere regio's nog iets verwezenlijkt te krijgen (niet alleen TPG).

https://soundcloud.com/user-307815707/16-gr-vrijwaren-van-sloop-van

Ongeacht de pluimenzetterij, bij deze toch ook van www.bunkergordel.be bedankt om bij deze toch opnieuw 47 bunkers op hun grondgebied op deze manier enige officiële bescherming te bieden tegen toekomstige bedreigingen van sloop zolang deze bescherming niet officieel bestaat via de Dienst Erfgoed.

Ter info hieronder de mail die aan de bron lag van deze bescherming en al dateert van 3 Januari 2021.

Hopelijk volgt er nu nog een gelijkaardig officieel standpunt van Wetteren, Gavere, Eke-Nazareth en Deinze in de nabije toekomst.

Mvg

Luc Van de Sijpe - www.bunkergordel.be - info@bunkergordel.be

Beperkte update van info over "Domein De Ghellinck - Zwijnaarde" (14/05/2021) (Aangevuld)

Enkele maanden geleden bereikte mij wat extra info over alvast deze inkerving die kan teruggevonden worden in één van de bomen van het "Domein de Ghellinck" te Zwijnaarde. Meer info op onderstaande link

>> Algemene info over Domein De Ghellinck te Zwijnaarde

Vervolg op de eerder reeds ingezetten grote update van het verslag van de Belgische Fortificatiepolitiek en de daarop volgende 18-daagse veldtocht. (11/05/2021) (Aangevuld)

De aanwezige teksten worden niet alleen beperkt wat bijgestuurd en aangepast maar het geheel wordt ook zeker voor wat het 18-daagse veldtochtgedeelte aangaat, aangevuld met zeer uniek origineel fotomateriaal uit die tijd. Heel vaak wordt dit ook nog eens gekoppeld in het geheel als "Toen" en "Nu" foto's.

Ook zijn er nog opnieuw tegengestelde versies in het verhaal opgedoken waarvan nogmaals wordt gepoogd het meest waarschijnlijke over te houden. Houdt er dus wel rekening mee dat u af en toe tegenstrijdige zaken zult lezen als u reeds verder leest dan wat opnieuw is aangeduid als "aangevuld". Veel leesplezier.

De Belgische fortificatiepolitiek voor WO II

De Achttiendaagse Veldtocht zoals beleefd aan Bruggenhoofd Gent.

Ook gemeente Melle neemt officieel het standpunt in in de toekomst geen bunkers van Bruggenhoofd Gent meer te laten slopen. (25/03/2021) (Nieuw)

De bunkerlinie Bruggenhoofd Gent blijft voorlopig positief in de actualiteit. Al sinds het Kerst- en Nieuwjaarsverlof werd een informatievraag rondgestuurd naar alle gemeentes waar bunkers van Bruggenhoofd Gent zijn gebouwd, een standpunt in te nemen over hoe om te gaan met toekomstige slopingsaanvragen om situaties zoals recent nogmaals in Deinze te vermijden.

Hierbij het officiële standpunt van de gemeente Melle die dus volledig samenloopt met dit van Merelbeke die u hieronder al kon lezen.

Standpunt Melle in verband met toekomstige slopingen bunker Bruggenhoofd Gent

Hopelijk mag dit dan de aanzet zijn voor de overige gemeentes waarbij op hun grondgebied nog bunkers te vinden zijn hetzelfde te doen en hierover nog geen "officieel" standpunt bekend maakten. Dit zijn dus voorlopig nog altijd:

Wetteren, Oosterzele, Gavere en Deinze.

Eke - Nazareth verklaarde al eerder in het geval van nieuwe slopingsaanvragen de adviezen van de erfgoeddiensten te volgen in de mate van het mogelijke. Het is niet zo sluitend als wat ondertussen Merelbeke en Melle hierbij verklaren maar het geeft toch ook al enige veiligheid.

Bij deze dus BEDANKT MELLE om ook dit erfgoed op uw grondgebied voor de toekomst te herwaarderen en vrijwaren van sloop.

Hopelijk volgen er nog een aantal gemeentes met dezelfde goede voornemens.

Gemeente Merelbeke verklaart als eerste gemeente met bunkers van Bruggenhoofd Gent op zijn grondgebied OFFICIEEL geen nieuwe slopingen meer toe te laten. (22/03/2021) (Nieuw)

Het mag ook eens positief nieuws zijn over de bunkerlijn Bruggenhoofd Gent. Er is al sinds rond het Kerst- en Nieuwjaarsverlof een informatievraag gestuurd naar alle gemeentes waar bunkers van Bruggenhoofd Gent zijn gebouwd en nog aanwezig zijn. De vraag was eindelijk eens een duidelijk standpunt in te nemen.

Hieronder alvast het meest in het oog springende antwoord tot op heden. Dank u Merelbeke voor het respect voor dit erfgoed die op deze manier aantoont.

Merelbeke laat geen slopingen van bunkers Bruggenhoofd Gent meer toe

Hopelijk mag het een voorbeeld zijn voor andere gemeentes waar nog bunkers van Bruggenhoofd Gent op hun grondgebied liggen, iets identieks op papier te durven zetten. Het zou alvast de eeuwige twijfel en eindeloze discussies uit de wereld helpen bij telkens opnieuw aangevraagde slopingsaanvragen.

Bij deze dus nog eens de vraag aan Wetteren, Melle, Oosterzele, Gavere en Deinze hetzelfde te doen.

Volledige update van het reeds aanwezige verslag van de Belgische Fortificatiepolitiek en de daarop volgende 18-daagse veldtocht. (08/03/2021) (Aangevuld)

De aanwezige teksten worden niet alleen beperkt wat bijgestuurd en aangepast maar het geheel wordt ook zeker voor wat het 18-daagse veldtochtgedeelte aangaat, aangevuld met zeer uniek origineel fotomateriaal uit die tijd. Heel vaak wordt dit ook nog eens gekoppeld in het geheel als "Toen" en "Nu" foto's. Veel leesplezier.

De Belgische fortificatiepolitiek voor WO II

De Achttiendaagse Veldtocht zoals beleefd aan Bruggenhoofd Gent.

De Slopingsvergunning eerder toegekend door de Stad Deinze voor het bunkertje As5 te Astene is in BEROEP bij de Provincie VERNIETIGD. Bunkertje As5 MAG dus NIET GESLOOPT WORDEN!!! (NIEUW 6/03/2021)

Reeds sinds eind september 2020 loopt er een beroepsprocedure om de bunker As5 in de Achterstraat te Astene alsnog NIET te laten slopen. Een dergelijke slopingsvergunning werd dus nog altijd in 2020 toegekend door de Stad Deinze. Het is en blijft niet te begrijpen dat een Stad als Deinze tegen alle negatieve ingewonnen adviezen in, dit toch nog had toegekend.

Hierop is uiteindelijk op 1/03/2021 door de Provincie Oost-Vlaanderen een weigering gegeven en de slopingsaanvraag is IN BEROEP GEWEIGERD.

De bunker As5 mag dus niet gesloopt worden.

BunkerAs5, astene, Deinze, slopingsaanvraag

Laat dit alvast een zege zijn om toch eens duidelijk te maken dat men heden ten dage niet meer gediend is met het blijven slopen van dit type van erfgoed ten koste van het zoveelste prestige en verkavelingsproject. Respect voor onze geschiedenis heeft bij deze toch nog eens kunnen zegevieren.

Bij deze ook nog eens dank aan de meer dan 180 mensen die in dit project via mail ook rechtstreeks hun protest en stem lieten horen naar de Stad Deinze toe die hier zelfs schandalig genoeg NOOIT enig officieel antwoord op heeft gegeven...

Dit is nog te meer schrijnender wetende dat de beschermingsprocedure van deze bunkerlijn Bruggenhoofd Gent - Tête de Pont de Gand allicht een nieuwe wending heeft genomen met het volledig vernieuwen van het artikel over deze bunkerlijn op de website van de dienst erfgoed. De bestaande tekst wordt ook heden uitgebreid met heel wat individuele informatiefiches per bunkertjes die zijn gebaseerd op de fiches die al aanwezig zijn op www.bunkergordel.be. Op termijn zouden "Alle" bunkertjes die nog bestaan op deze wijze gelijkaardig worden toegevoegd op hun officiële website (waarvoor dank).

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/304562.

 

Aanvulling bij het vrij onbekende thema "Ausweichgefechtstand Gent". De Duitse WOII bunkertjes nog terug te vinden op grondgebied Mariakerke - Wondegem (03/02/2021) (Aangevuld)

Al geruime tijd vind je op de website info over nog terugvindbare gecombineerde baksteen - gewapend betonnen bunkerstructuren op grondgebied Mariakerke - Wondegem. Het centrale knooppunt ligt nabij het kruispunt van de Groenestaakstraat met de Eeklostraat.

Bij deze alle detailfiches aangevuld

Ausweichgefechtstand Gent, Mariakerke, Wondelgem, Duitse bunkers

Beschrijving en localiseren verschillende gekende structuren.

Helaas is het dus definitief te laat voor de gevonden bunkers in Middelkerke (18/01/2021) (Nieuw)

Zoals al gemeld via media als Facebook werd er van de website www.bunkergordel.be ook gemaild naar Middelkerke over de teleurstelling dat de bunker(s) recent gevonden op de dijk waar in de nabije toekomst het nieuwe Casino dient te komen, sowieso zullen gesloopt worden, ondanks hun intacte karakter aan de binnenzijde.

Helaas is de kans op behoud allicht opnieuw al enkele jaren geleden vakkundig verknoeid door onze dienst "Onroerend Erfgoed".

>> Al het bijhorende mailverkeer en antwoorden op deze link. (Foto: MKB bunkertour)

Algemene update van alle bunkerfiches voor details van de camouflage-uitzichten en standaarddetails per bunker. (17/01/2021). (Aangevuld)

Beste wensen voor 2021 (24/12/2020). (Nieuw)

Het WO II vliegveld van Maldegem - Fliegerhorst Maldegem (1/12/2020) - Beperkt aangevuld en gecorrigeerd

Vanaf 1939 ontstond er te Maldegem een Belgisch Vliegveld. Dit zou een nog bewogen geschiedenis kennen want het zou tijdens de bezetting nog een Duits - Italiaans vliegveld worden.

Bij de bevrijding werd het dan weer vollop gebruikt door geallieerde toestellen met dan in het bijzonder het 349e Belgian Squadron

In een vervolgfase zal deze reportage nog worden uitgebreid met detailfiches van de nog aanwezige structuren.

Weet dat deze reportage jammer genoeg opnieuw met spoed werd opgezet om de nog aanwezige restanten van dit vliegveld van Maldegem uit de anonimiteit te halen. De grootste vijand van niet beschermde structuren is nog altijd het niet weten van de mensen dat deze structuren daar wel degelijk nog staan. De nog aanwezige restanten komen dus steeds meer en meer ingesloten te zitten in het nog voortdurend groeiende Industrieterrein. Er verdwijnen ook hier namelijk jammer genoeg nog altijd structuren en als er niets zal ondernomen worden, zullen er zeker de komende jaren nog verdwijnen..

>> Het Belgisch - Duits - Italiaans - Geallieerd WOII vliegveld van Maldegem.

Aanvulling van de beschrijving van de 18-daagse veldtocht toegespitst op wat zich afspeelde aan Bruggenhoofd Gent (3/11/2020) (Aangevuld)

Er is op het moment opnieuw een algemene herziening lopende van het strijdverslag van de 18-daagse veldtocht. Dit gebeurt op basis van een aantal nog niet verwerkte losse documenten hierover alsook het toevoegen van nieuw fotomateriaal en wat hierbij bijkomend kan worden afgeleid.

 • In een eerste faze werden de bestaande teksten al eens uitgedund voor ondertussen gewijzigde gekende zaken die hier nog foutief vermeld staan.
 • Ook werden foto's van Toen en Nu verwijderd als deze niet meer blijken te kloppen met huidige inzichten.

Onderstaande pagina's ondergingen allen ondertussen een update:

Als aanvulling op het lopende protest rond de dreiggende sloop van het bunkertje As5 te Astene. (4/10/2020) Aangevuld

Bunker As5, Astene, sloop bunker, Deinze

>> De volledig actueel gezette bunkerfiche van het bunkertje As5, heden bedreigd door sloopingsperikelen. (Foto: Oswald Pauwels - 2010)

Aanvulling beschrijving gevechten te Melle - Kwatrecht in de aanloop van WO I. (1/10/2020) - Aangevuld

Opnieuw na 5 jaar slopingsvrij te zijn, wordt een bunkertje van Bruggenhoofd Gent bedreigd door sloop. (26/09/2020)

Na ondertussen opnieuw sinds 2015 slopingsvrij te zijn aan Bruggenhoofd Gent, kondigt zich jammer genoeg na opnieuw 5 jaar een nieuwe mogelijke sloop aan. Hopelijk krijgen we met steun van de lezers van deze website het huidige bestuur van Deinze aangezet tot verantwoorder omgaan met het militair erfgoed op hun grondgebied.

Ditmaal zijn de slopersogen gevallen op het zeer fraaie bunkertje As5 te Astene.

>> Meer details en info over hoe dit protest te steunen via deze LINK.

Aanvulling bij de Atoomschuilkelders aanwezig in de Gentse haven (6/10/2020) - Nieuw

Buiten de reeds jaren op deze website vermelde 20 atoomschuilbunkertjes die ooit in de Gentse haven werden gebouwd in de koude oorlog (waar er nu nog 5 van bestaan), werd er op de Houtdok ter hoogte van het huidige politielokaal, toen het Aanwervingslokaal van de dokwerkers in de kelders ook een atoomschuilkelder gebouwd.

Deze atoomschuilkelder is nog altijd aanwezig in het huidige gebouw en gebruikt als stapelplaats.

>> Atoomschuilkelder in de Gentse Haven (Koude Oorlog)

Aanvulling beschrijving gevechten te Melle - Kwatrecht in de aanloop van WO I. (1/10/2020) - Aangevuld

De bestaande verhalen werden ondertussen nog wat aangevuld met bijkomende feiten in de directe buurt van Kwatrecht-Melle. Daarbij werd alles nog eens ruim voorzien van fotomateriaal. Hierbij werd ook weer gepoogd dit fotomateriaal zoveel mogelijk te plaatsen in het heden wat het geheel toch ook opnieuw veel interessanter maakt om te lezen.

Het wordt in elk geval nog vervolgd.

>> Het ontstaan van een Duits WO I kerkhof te Melle. De strijd om Melle - Kwatrecht in 1914.

Update van de Linkpagina van de website (28/08/2020)

Deze lijst nog eens updaten en opruimen is ondertussen ook al geleden van 2017...

In eerste fase wordt de lijst ontdaan van niet meer werkende links. Dit is voorlopig reeds gedaan tot voor de links naar Militairia.

 • 1. Bestaande links nagekeken op al dan niet nog werken (26/08/20 OK)
 • 2. Toevoegen ondertussen gevonden nieuwe leuke links (28/08/20 OK)

>> De LINK-pagina van www.bunkergordel.be.

Opnieuw wordt er een bunker van Bruggenhoofd Gent bedreigd door een mogelijke sloop door de actuele plannen om de N42 veiliger te maken tussen Wetteren en Zottegem (22/06/2020) (Nieuw)

Recent werd er een melding gemaakt van de lopende plannen voor de heraanleg van de N42, de steenweg tussen Kwatrecht (Wetteren) en Oombergen (Zottegem). Vooral ter hoogte van Gijzenzele zitten er drastische werken aan te komen. Laat dit dan net de zone zijn waar toch 2 bunkers van Bruggenhoofd Gent zeer kort tegen de steenweg aangebouwd staan. Het gaat hem over een cluster van 3 vooruitgeschoven bunkers voor het dorp van Gijzenzele die dan bijkomend tijdens de meidagen 40 nog eens zwaar bevochten werden ook. Zowel van Belgische als Duitse kant vielen hier heel wat doden te betreuren om onder andere deze bunker in handen te krijgen of te houden.

Merkwaardig genoeg blijft de Av12 die letterlijk nu op het fietspad te Gijzenzele naast de steenweg is gebouwd volledig buiten schot blijven. Deze ligt totaal op de scheidingslijn en valt buiten de werken.

Merkwaardig genoeg, maar gelukkig, blijft de Av12 die letterlijk nu op het fietspad te Gijzenzele naast de steenweg is gebouwd volledig buiten schot. Deze ligt totaal op de scheidingslijn en valt sowieso buiten de werken. Je ziet het bunkertje liggen als het kleine perceeltje onderaan perceel 0284K.

(Schets uit het lopende openbaar onderzoek)

Ter hoogte van het kruispunt van de Gijzenzelestraat en de N42 zullen echter drastische werken gebeuren. Voor de uitvoering van dat kruispunt zijn er heden 3 alternatieven voorgesteld. Bij de voorstellen (2) en (3), blijft de bunker Av10, de fameuze en zwaar bevochten Molenbunker te Gijzenzele, gevrijwaard. Bij de alternatieve versie (3b) zou echter volgens de huidige plannen, ook deze historisch zwaar beladen bunker dienen gesloopt te worden.

(bovenaan rechts: Schets uit het lopende openbaar onderzoek)

Bij deze dan ook de vraag om via de officiële weg ook uw stem te laten horen en hen te melden toch af te zien van dat ontwerp (3b) waarbij deze bunker zou dienen gesloopt te worden. In dat ontwerp (3b) zou de bunker in het uiteinde van een talud komen te liggen. Men kan zich dan zelfs nog afvragen waarom zelfs in dat geval de bunker zou gesloopt dienen te worden. In het slechte geval zou hij in dat geval misschien, net aan zijn kant met het oreillon deels in het talud komen te steken. Ik denk niet dat ze een betere keerwand zouden kunnen wensen dan die wand de gronddruk te laten tegenhouden.

Meer info en details over dit lopende Openbaar onderzoek kan worden gevonden op deze digitale links. U kan zelf via die pagina indien gewenst via mail bezwaar indienen.

Het openbaar liep van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020.

Van de website uit is alvast een vrij sterk dossier om toch voor een andere optie te kiezen, ingediend. Hetzelfde bezwaar werd op 23/06/2020 ook nog eens aangetekend opgestuurd in de richting van de Vlaamse Overheid. Helaas ontving ik daar nooit enige echte respons op.

Valt het huidige beeldenstorm en doen verwijderen van standbeelden van in hoofdzaak Leopold II nog goed te praten in naam van Black Lives matters? (16/06/2020) (Nieuw)

Valt de huidige beeldenstorm zoals men die heden bijna dagelijks in de nieuwsuitzendingen kan vaststellen in België (en ook de omliggende landen) in het kader van Black Lives Matter nog te verantwoorden?

In België toont het zich vooral door massale jacht op alles wat zeer kortbij het koloniale verleden van België aansluit. Dit wordt dan nog eens in hoofdzaak doorgetrokken op één en dezelfde zondebok die zeker niet vrijuit zal gaan voor zijn daden maar nu ook niet als de enige dader dient aanzien te worden, namelijk Koning Leopold II.

Lees verder op deze link.

Update en aanvulling van de nog aanwezige schuilstructuren op het spoorwegdomein van het station van Denderleeuw. (15/06/2020) (Aangevuld)

Op de spoorwegterreinen van het station van Denderleeuw stonden alvast in 2011 in totaal nog 7 schuilstructuren. 3 ervan stonden al beschreven op de website. Geleidelijk worden ook de 4 nog ontbrekende structuren toegevoegd. Gezien de laatste prospectie al dateert van 2011, durf ik niet garanderen dat alle structuren heden nog zullen bestaan.

>>> Schuilstructuren voor passieve luchtbescherming spoorwegpersoneel op en rond het station van Denderleeuw.

Actuele situatie rond de mogelijks bedreigde bunker te Westkapelle. (3/06/2020) (Aangevuld)

Allicht is er meer duidelijkheid gekomen in dit eerder aangeklaagde discussiepunt dat er te Westkapelle op de Dorpstraat nr 2 allicht een woning ging gesloopt worden waaronder nog een bunker zou zitten. Lees het meest waarschijnlijke verhaal op deze link.

ps. Alle actuele info blijft welkom omdat misschien ondertussen de woning al effectief gesloopt zal zijn. Mail gerust op info@bunkergordel.be

Westkapelle Dorp 2 woning met bunker er onder

Overzicht van de Publieke Schuilplaatsen in Groot Gent tijdens WOII op basis van oude kaart Stad Gent daterend van 21 Februari 1944 . (31/05/2020) (Aangevuld)

Het betreft een zoektocht die via de website al jaren lopende is. Het unieke hiervoor beschikbare document, een grote kaart met alle tot op 21 februari 1944 gekende publieke schuilplaatsen, bleef lange tijd zeer moeilijk te verkrijgen.

In 2020 bleek het Gentse Stadsarchief toch akkoord om de zeer gedetailleerde kaart voor deze taak, digitaal te kunnen verkrijgen. De originele kaart is zeker groter dan een gewone standaard tafel.

Geleidelijk aan zullen alle structuren in detail gelokaliseerd worden met onderstaande details hierin terugvindbaar

2 Duitse WO I bunkertjes langs het Turnhoutkanaal zijn uiteindelijk bewaard en gered van sloop. (14/03/2020) (Nieuw)

Op 4 April 2018 werd op de website al eens aan de alarmbel getrokken omdat 2 bunkertjes langs het Turnhoutkanaal dreigden gesloopt te worden.

Eentje stond op de steenweg op Sevendonk en de andere op de Mellestraat.

Deze maakten beiden deel uit van een veel grotere bunkerlinie die ooit aan de noordzijde van het Turnhoutkanaal was gebouwd als bescherming tegen een mogelijkse geallieerde inval via het neutrale Nederland. Er staan van deze bunkertjes op grondgebied Oud Turnhout maar 2 exemplaren meer. Al de rest van die linie op dat grondgebied is ondertussentussen reeds ingegraven of gesloopt.

Bunkertje op de steenweg op Sevendonk - Foto Herman Van Eyndhoven

Deze staan beiden nog altijd op terreinen (velden) die eigendom zijn van eenzelfde boer.
Deze boer heeft alvast geen goede naam als het gaat over beschermen van dat type erfgoed. In 2018 liet hij al eens doelbewust de infopanelen die bij het veld over de bunkers te vinden waren doelbewust verdwijnen om de aandacht ervan weg te halen. Enkele jaren voorheen, allicht 2016 of 2017 sloopte hij op een van zijn velden al eens een gelijkaardig bunkertje (ook zonder enige officiële vraag hiertoe). Stomweg is hier dan zelfs nooit enig protest tegen gekomen naar hem toe.

Er was in 2018 onrust onstaan omdat hij nu ook zinnens was deze 2 nog resterende gevalletjes, desnoods illegaal ook te laten verdwijnen. Onder ander via protest van locale geïnteresseerden in dat type erfgoeden ook een schrijven van de website naar de stad Turnhout, blijkt de respectievelijke boer dit keer bot gevangen te hebben. Er is hem in elk geval duidelijk gemaakt dat de bunkertjes in geen geval gesloopt mogen worden.

Mogen we hopen dat de discussie hierbij gesloten is en de bunkertjes gered. Ook eens leuk eens een positief bericht te mogen posten over structuurtjes die de zoveelste slopingsgolf eens hebben overleefd.

Aanvullen bestaande gesneuveldenlijsten, zowel van de 18-daagse veldtocht aan Belgische kant algemeen als deze specifiek aan de Scheldestelling met onder andere Bruggenhoofd Gent. (29/02/2020) (Sterk aangevuld)

Hier de reden waarom de website qua aanvullingen blijkbaar opnieuw een kleine 2 maanden stilligt. Het is niet omdat je niets ziet veranderen, dat er achter de schermen niets gebeurt...

De bestaande lijsten werden aangevuld met informatie terug te vinden op www.18daagseveldtocht.be. Dit werd niet aangevuld met de reeds op die website bestaande gesneuveldenlijsten maar wel met de verhalen van elk van de regimenten hun 18-daagse veldtocht. Door deze verhalen te koppelen aan de bijhorende gesneuvelden, datum en locatie van sneuvelen, wordt deze veldtocht in de gesneuveldenlijsten op deze website ook steeds veel vatbaarder en koppelbaar aan wat zich hier in die periode heeft afgespeeld.

Daarnaast werd nog eens bijkomend de info verwerkt afkomstig van een hondertal doodsprentjes van soldaten gevallen of overleden aan de gevolgen van de 18-daagse veldtocht.

Nog eens extra zijn heel wat opmerkingen die ondertussen ontvangen zijn van bronnen allerhande mee verwerkt. Vaak zijn dit fouten in bestaande info gecorrigeerd door nog bestaande familie of dubbels doorgegeven door derden.

De lijst wordt er dus alleen maar volledig op. Bij de laatste ruime aanpassing werden er opnieuw toch 824 namen aangevuld met bijkomende info en de lijst werd globaal toch opnieuw uitgebreid met 6 nieuwe namen. Er vielen ook nog eens 3 recent ontdekte dubbels weg.

Voorlopig werd de lijst op deze wijze reeds aangepast voor:

 • Standaard Linieregimenten
 • 1e - 9e, 11e - 19e, 20e - 25e, 28e - 29e, 31e - 39e, 41e - 44e Linieregiment
 • 51e - 59e, 61e tot 64e Linieregiment: Opleidings- en versterkingsregimenten.
 • Ardeense Jagers
 • 1e tot 6e Regiment Ardeense Jagers
 • Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers
 • Comp T13 Versterkte Positie Namur
 • 7e Regiment Ardeense Jagers: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Jagers te Voet
 • 1e tot 9e Regiment Jagers te Voet
 • 10e tot 12e Regiment Jagers te Voet: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Karabiniers
 • 1e tot 3e Karabiniers
 • 4e Karabiniers: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Grenadiers
 • 1e tot 3e Grenadiers
 • 4e Grenadiers: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Cavalerie-eenheden
  • Gidsen
  • 1e en 2e Gidsen
  • Lansiers
  • 1e tot 4e Lansiers
  • Jagers te Paard
  • 1e en 2e Jagers te Paard
  • (Karabiniers) Cyclisten
  • 1e tot 4e Cyclisten
  • Pantsereenheden
  • Bataljon T13 2e ID
  • Eskadron Pantserwagens CC (Cavaleriekorps)
  • Wielrijders toegevoegd aan Divisies (verkenningseenheden)
  • Eskadron Wielrijders 1e tot 12e ID (Infanteriedivisie)
  • Groep Wielrijders 13e tot 18e ID
  • Opleidingseenheden
  • Versterkings- en opleidingscentrum Lichte troepen
  • 5e Cyclisten
  • 7e Gemotoriseerd regiment
 • Artillerie-eenheden
  • Divisie-artillerie:
   • 1e - 12e Artillerie (Aangevuld)
   • 17e - 18e Artillerie (Aangevuld)
   • 21e - 26e Artillerie (Aangevuld)
  • Legerkorpsartillerie:
   • 13e - 16e Artillerie (Aangevuld)
   • 19e - 20e Artillerie (Aangevuld)
   • Groep Artillerie VIII LK (Aangevuld)
  • Legerartillerie:
   • 1e - 5e Legerartillerie (Aangevuld)
  • Luchtdoelartillerie:
   • 1e - 2e DTCA (Aangevuld)
  • Vestingsartillerie:
   • Versterkte Vesting Liege (Aangevuld)
   • Versterkte Vesting Namur (Aangevuld)
  • Versterkings- en opleidingstroepen der Artillerie
   • 31e - 34e Artillerie (Aangevuld)
   • 6e Legerartillerie (Aangevuld)
   • 3e DTCA (Aangevuld)
  • Artillerie meetdienst (Aangevuld)

>> Belgische gesneuvelden aan Bruggenhoofd Gent

>> Belgische gesneuvelden direct koppelbaar aan de volledige 18-daagse veldtocht

Allicht opnieuw een bunker die zal worden gesloopt in alle stilte? (3/01/2020) (Nieuw)

Jammer genoeg moeten we al te vaak het nieuwe jaar starten met bedreigd erfgoed. Ditmaal opnieuw niet in mijn eigen regio maar in Westkapelle, een deelgemeente van Knokke Heist.

Al geruime tijd geleden kreeg ik de melding eens te moeten afzakken naar de Dorpstraat nr 2 in Westekapelle. Daar staat nu nog altijd een ondertussen al enkele jaren leegstaand en ondertussen geleidelijk aan vervallen appartementsgebouw. Er hangt voor dit gebouw nog altijd een geel pamflet aangekleefd met de "bekendmaking beslissing omgevingsvergunning". Laat dit dus opnieuw een totaal tot weinig zeggend document zijn want het meldt alleen de naam van de eigenares van het perceel en de omschrijving van de aanvraag "bouwen van 2 kantoren en 8 appartementen".

Hetgene waar op dit pamflet met geen woord wordt over gerept, is wat er met de huidige gebouwen gaat gebeuren en daar wringt nu net het schoentje. Ik zie ook niet veel graten in het slopen van de kale en ongezellige blok die daar nu gebouwd staat en sterk aan het vervallen is. Wel stoort het te moeten vernemen dat onder deze woning nog een bunker steekt. De huidige blok is er in elk geval deels op gebouwd. Nog storender is dat over deze bunker amper documentatie te vinden is, wat er toch op wijst dat hij al de vorige jaren in alle stilte is verstopt gebleven. Ook is hij heden totaal niet bereikbaar via de buitenzijde (mogelijks wel via de binnenzijde van het gebouw). je merkt wel duidelijk dat er iets raars is met dit gebouw omwille van de heuvel die links van het gebouw te zien is en waar het zelfs deels is opgebouwd. Er steekt zelfs een toegangsdeur naar het gebouw boven op de ondertussen totaal overwoekerde heuvel.

Westkapelle Dorp 2 woning met bunker er onder

In elk geval lijkt het mij weinig waarschijnlijk dat in dit geval opnieuw de meest erfgoedminnende weg zal gevolgd zijn om na te gaan of deze bunker eventueel de moeite loont om al dan niet te bewaren. Er wordt namelijk op het gele pamflet met geen woord gerept over wat met de gebouwen (en dus ook de bunker) naar de toekomst toe gaat gebeuren. Gezien er enkel sprak is van het bouwen van 2 kantoren en 8 appartementen, vrees ik voor zeer weinig plaats voor de nog aanwezige bunker...

Daarom ook dat ik iedereen zou willen vragen net zoals ik ondertussen reeds heb gedaan via de dienst Stedenbouw van Knokke-Heist net zoals ik te informeren naar wat er met deze bunker zal gebeuren naar de toekomst toe.

Weet dat alle verdere info over wat hier onder dit gebouw steekt steeds meer dan welkom is want nu staat deze vraag ook zeer zwak omdat ook ik totaal niet weet wat daar effectief in de ondergrond steekt. Het is zelfs niet duidelijk of het over een Duitse WOI of WOII bunker gaat.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Mvg

Luc Van de Sijpe, www.bunkergordel.be

Onduidelijkheden over bruggenhoofd Gent

Een volledige lijst van zaken over bruggenhoofd Gent die tot op de dag van vandaag nog niet volledig duidelijk zijn. Hulp gevraagd om deze problemen uit de wereld te helpen.

>> Onduidelijkheden Bruggenhoofd Gent

Alvast bedankt voor elke vorm van medewerking en nog veel kijk- en leesplezier.

Luc Van de Sijpe, Massemsesteenweg 254, 9230 Massemen.

Tel: 09/329.71.85

Info@bunkergordel.be

Oudere nieuwsfeiten van de website.

>> Voor oudere items kunt u gerust een kijkje nemen in het Archief 2019 met oudere nieuwsfeiten, ooit gepubliceerd op de website.

Terug naar "Home"