Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Nieuwe feiten en vaststellingen over de bunkergordel Bruggenhoofd Gent en zijn directe omgeving.

Publieke Schuilplaats onder de markt te Eeklo - (18/07/2024) Nieuw

Bij deze loopt er op 18/07/2024 nog altijd een beroepsprocedure van www.bunkergordel.be tegen een ondertussen door de stad Eeklo goedgekeurde sloopvergunning van een WOII publieke schuilplaats onder de markt van Eeklo.

Dit alles binnen een project waarbij die structuur perfect kon geïntegreerd worden binnen het geheel..

Omdat die structuur nog altijd niet als aparte fiche op de website bestond, werd dit bij deze wel degelijk voorzien. Hier alle info, voor zover gekend over deze structuur die hopelijk nu wel bewaard wordt in plaats van gesloopt...

>> Publieke WOII schuilplaats onder de markt van Eeklo

Meer info over de lopende beroepsprocedure en polemiek die al voorafgingen

>> Wat al voorafging

Activiteiten rond de bunkertjes in Kwatrecht - Bunkerverhalen - 3 bunkers, 3 activiteiten op 6 - 7 Juli 2024 - (22/06/2024) Nieuw

Op zondag 7 Juli 2024 is er met start om 13u30 aan de kerk in Kwatrecht ook een gratis bunkerwandeling aangeboden door www.bunkergordel.be die onder andere elk van die 3 bunkers zal aandoen (er zijn er nog meer en nog wel wat extra's onderweg). Om enig idee te hebben over hoeveel volk we mogen verwachten op deze rondgang van +/- 6 km, altijd leuk op voorhand een seintje te geven dat u zal deelnemen met XX deelnemers op info@bunkergordel.be. Deelname is gratis en deze registratie is niet verplicht om te mogen deelnemen voor alle duidelijkheid. Hopelijk tot dan!
Bunkerwandeling Kwatrecht 7 Juli 2024 kerk Kwatrecht

Originele aankondiging van de re-enactmentgroep:

Over 2 weken houdt de "re-enactment groep 3e Linie " hun jaarlijkse evenement rond bunkergordel Gent! Dit keer bemannen ze 2 bunkers in Kwatrecht: A42 en D22. Breng ze zeker een bezoek!

Dit evenement kwam tot stand in samenwerking met Luc Van de Sijpe van www.bunkergordel.be, die heel wat bunkers in en rond Gent onderhoudt. Daarnaast geniet het project ook de steun van gemeente Wetteren en IOED Schelde-Durme.

Update van het al bestaande verhaal 18d-veldtocht (26/05/2024) - sterk aangevuld

Update van dit reeds bestaande verhaal op basis van een aantal aanvullende werken over dit thema:

 • het herlezen van dit Referentiewerk voor dit thema in de regio van Gent. Het boek "Mei 1940 ten zuiden van Gent" van "Jacques De Vos"
 • De Veldtocht an Mei 1940 - Historische Dienst van het Leger (afdeling Veldtocht 1940)
 • De geschiedenis van de 6e Linie - VZW 6e Linie (1993)
 • ...

Daarnaast worden gelijkttijddig nog meer dan 100 ondertussen nieuwe foto's (vaak in het verleden niet weten plaatsen) of ondertussen nieuw verkregen toegevoegd in het verhaal. dit gedeelte gebeurt vooral nu.

Veel leesplezier.

 

Zelf ook beroep aantekenen tegen lopende Omgevingsprocedure : Markt - Eeklo (met inbegrip sloop WOII schuilkelder) (09/05/2024) Nieuw

Op 9/05/2024 werd via www.bunkergordel.be officieel Beroep aangetekend tegen de uithangende Omgevingsvergunning in Eeklo op de Markt en mee inhoudt dat de daar nog aanwezige publieke WOII schuilkelder zal gesloopt worden of op een zodanige manier mee geïntegereerd als een waterbassin dat elke vorm van respect voor deze structuur zal verdwijnen.

Bekendmaking Omgevingsvergunniing met inbegrip Sloop publieke schuilkelder Markt Eeklo

Weet dat zo een aanvraag tegenwoordig wordt verwacht digitaal te doen. Het kan ook op papier maar dan vereenvoudigd zeker de te volgen procedure ook niet echt. Ook het digitale verhaal is niet echt het meest simpele om tot het goede eind te krijgen.

Mocht het wat helpen, hierbij alvast enkele tips en zaken die u kan downloaden:

 • De bezwaren ingediend tijdens deze beroepsprocedure via de website kan u op deze link eenvoudig als pdf downloaden en zelf ook als argumentatie gebruiken en aanvullen mocht u het zelf ook zien zitten een officieel bezwaar (beroep) in te dienen.
 • Op deze link kan u een Word-document (compacter) downloaden die u gerust zelf kan aanvullen zoals u wilt (en geheel bewerken) met daarop zeker ook een aantal punten die u als leek gerust kan mee overnemen. Het staat u vrij het zelf met nog extra punten aan te vullen (hoe meer variatie in opmerkingen, hoe beter)
 • Om zelf bezwaar in te dienen, dient u te surfen naar de website https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be
 • Zoek daar onder Eeklo en u zult vrij vlot ook het project Eeklo - Heraanleg Markt terugvinden.
 • Maak eerst uw document op dat u wilt insturen met uw bezwaren. Maak dit best op als pdf-document of schrijf uw bezwaren rechtstreeks in de daar voorziene tekstvakken (maar is natuurlijk heel wat omslachtiger)
 • Als u kijkt op de info van dat project, kan u bovenaan rechts klikken op "bezwaar indienen".
 • Weet wat dan volgt, is een kluwen van doorklikken en aanvullen van info is. Het maakt gebruik van zaken zoals "Itsme". Het is vrij logisch stap voor stap maar om nu te zeggen, het loopt vanzelf,... Neen.
 • Bijkomend kan uw bezwaar ook maar officieel aanvaard worden als de bijhorende Dossiertaks is betaald en u een bewijs van deze betaling meestuurt in de vorm van een foto of een als jpg uitgeknipte afbeelding hiervan. Zonder betaling wordt uw bezwaar sowieso geseponeerd en zelfs niet gelezen. In ons geval zal u allicht wel voldoen met een vereenvoudigde procedure aan te klikken. In dat geval is de dossierkost " €100". Let op, als u de volledige procedure kiest, wordt dit " €500".
 • Zeer belangrijk is bij die betaling in uw betalingsbewijs duidelijk te verwijzen naar het dossier OMV_2023148117 : Eeklo - Heraanleg Markt en de verwijzing naar uw gemaakt beroep.
 • Het bedrag van € 100 dient gestort te worden op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 van het Omgevingsfonds.
 • Op deze link een handleiding om zo een digitaal bezwaar met enige verduidelijking vlot ingevuld te krijgen (het helpt).
 • Weet dat ik jullie zeker niet ga verplichten ook zo €100 op te hoesten zonder zekerheid dat het nog zoden aan de dijk gaat brengen. Als jullie het willen doen, zal het in elk geval een sterk signaal geven en hopelijk leiden tot het behoud van deze structuur.

In elk geval zal ik mij niet moeten verwijten zoals ondertussen alle diensten als Dienst Onroerend Erfgoed, Erfgoedkundige werkgroep ELS, IOED Meetjesland,...geen enkele degelijke stap te hebben ondernomen om dit erfgoed te proberen weerhouden van sloop.

Bij deze, meer kan ik niet doen als simpele idioot uit Wetteren.

Mvg

Luc Van de Sijpe

www.bunkergordel.be

info@bunkergordel.be

Aankondiging mogelijke sloop Publieke Schuilplaats Markt Eeklo (07/05/2024) Aangevuld

Opnieuw wordt dus te Eeklo bij deze melding gemaakt dat een daar nog aanwezige mooie publieke schuilplaats zal dienen te verdwijnen voor de heraanleg van de Markt te Eeklo. Lees op deze link verder voor hoe u allicht toch nog kan bijdragen om de sloop van deze structuur te vermijden.

De mogelijkheid protest in te dienen is namelijk nog lopende ondanks dat men heden de schijn geeft dat alles al in kannen en kruiken is om te slopen.

Op 2/05/2024 was ik als webmaster van www.bunkergordel.be meer dan verwonderd op Facebook een berichtje te moeten lezen dat de nog aanwezige
schuilstructuur onder de markt van Eeklo op 8 mei 2024 nog een laatste keer publiekelijk zal opengesteld worden “voor deze zou verdwijnen”…

Officiële flyer voor de nog eenmalige openstelling van de structuur onder de markt van Eeklo voor hij volgens deze erfgoedkundige dienst ELS gesloopt zou worden.

=> Klik door op deze link voor meer info. Alles is zeker nog niet verloren om hem alsnog te proberen vrjiwaren van sloop.

Opnieuw een lopende sloping van een Belgische KW-linie bunker op grondgebied Herent - Oostremstraat (bunker He3) (28/04/2024) - Nieuw

Bij deze dus de zoveelste vraag wanneer er in België eigenlijk eens een consequent erfgoedbeleid gaat ontstaan in verband met dit type van erfgoed?

Bunker Herent gesloopt 2024

Foto: Google Streetvieuw anno 2013 toen hij nog vrij vlot zichtbaar was. In 2023 staat het domein meer verwilderd en is de bunker amper nog zichtbaar.

In Februari 2024 krijg ikzelf een informatievraag van "Stuurgroep Erfgoed Herent (SEH)" met de vraag of ikzelf meer info heb over de bunkers van de KW-linie gebouwd op Herent. Bij deze aanvraag krijg ik te horen dat ze een project zijn begonnen rond de bunkers van de KW-linie op grondgebied Herent. Dit project zou lopen over 2024 - 2025 en 2026.

Als we iets kunnen bijdragen aan deze onder de aandacht te houden, werd beperkt wat ik had aan info in hun richting hiervoor doorgestuurd. Het is niet het hoofdthema van de website maar de geschiedenis van de verhalen loopt natuurlijk deels samen.

Nog geen maand later verneem je dan dat er op Herent een sloping van een bunker lopende is van diezelfde KW-linie!!!

Blijkbaar heeft de gemeente Herent in samenwerking met hun bijhorende overkoepelende erfgoeddienst (IOED WinAr = een overkoepelende Intercommunale Erfgoeddienst) beslist dat deze bunker wel degelijk kan gesloopt worden mits deze voldoende wordt gedocumenteerd voor dit gebeurt? Hieruit moet ik besluiten dat de informatie die dus via www.bunkergordel.be is opgevraagd en verkregen in feite mee moet dienen als zoethoudertje om deze bunker alsnog ook te kunnen slopen en deze sloping te verantwoorden met de melding er wordt wel degelijk ondanks deze sloping een studie opgesteld van wat op ons grondgebeid "stond"...

Daarvoor verzet je dus hier in Oost-Vlaanderen, in mijn geval gekoppeld aan de bunkerlijn Bruggenhoofd Gent hemel en aarde sinds 2010 die eindeloos nieuwe slopingen (was toen aan tempo van +/- 2 per jaar) te proberen vermijden

Hier heb je trouwens +/- een overzicht van welke bunkers rond welke periode aan bruggenhoofd Gent reeds werden gesloopt.

Dit is dus ondertussen voor deze regio meer dan gelukt gezien de laatste "officiële" sloping reeds dateert van 2011 (bunker D11 op Schelderode) en de laatste "illegale" van 2015 (bunker E3 op Eke-Nazareth). In 2021 startte hier nog eens een laatste zware discussie over het bunkertje As5 waar ook reeds door Deinze officieel een slopingsvergunning was toegekend. Deze sloping werd zelfs in beroep nog teniet gedaan in een beroepsprocedure en staat er dus heden ook nog altijd.

Volgend op die zware polemiek rond die bunker As5 op grondgebied Deinze is van de website uit gevraagd geweest omdat ze sowieso (ook zoals in Herent) niet officieel beschermd zijn, eens eenduidig te verklaren van de gemeentes uit dat ze geen slopingen van bunkers meer zullen toelaten. Dit is voor de meerderheid van de gemeentes betrokken bij deze bunkerlijn goedgekeurd zodat ook de eindeloze herhalende polemieken over opnieuw een slopingsaanvraag, stopten.

Dit werd officieel aanvaard voor Merelbeke, Melle, Oosterzele, Deinze en Wetteren. Voorlopig liggen enkel Gavere en Eke-Nazareth nog dwars om dit standaard te verbieden. De reden dat dit niet gebeurd is omdat deze beiden worden bijgestaan door een firma als Veneco die enkel meer verdiend telkens zo een dossier over een nieuwe slopingsaanvraag maar opnieuw en opnieuw kan opstarten (zij worden betaald per project). Gelukkig heeft dit ook de laatste jaren altijd al uitgedraaid op "Negatieve" adviezen en werden de bijhorende slopingen telkens geweigerd.

Hoe kan je dan nog goedpraten dat een gemeente als Herent dit wel nog altijd adviseert als "geen probleem" om te slopen anno 2024 en hierbij die beslissing dus blijkbaar nog eens zuiver is genomen zonder hun eigen "Stuurgroep Erfgoed Herent" hierbij te betrekken? Wat is daar dan op de duur nog de meerwaarde van? De sigaren vreten zoals nu aan het gebeuren is?...

Het respectievelijke bunkertje is inderdaad door de dienst erfgoed amper beschreven. Men vindt enkel deze summiere fiche terug. Dit biedt aan dit bunkertje "geen" bescherming maar maakt wel dat de verantwoordelijkheid voor al dan niet slopen bij de stedebouwkundige dienst van Herent ligt die dan dient als goede huisvader van het erfgoed op zijn grondgebied na te gaan of die sloping verantwoord is. Als je dan dient vast te stellen dat dergelijke beslissing wordt genomen in samenspraak met IOED WinAr en een bestaande Stuurgroep Erfgoed Herent, dan stel ik mij blijkbaar als enige de vraag wat het nut is van dergelijke praatbarakken als deze nu nog altijd tot dergelijke besluiten komen.

Het mag een mening zijn van mijzelf als webmaster van www.bunkergordel.be maar ik moet heden ten dage voor wat al dit militair erfgoed aangaat, nog de 1e positieve inbreng van al die IOED's en specifieke firma's die overkoepelend voor verschillende gemeentes projectontwikkeling en bv erfgoed gaan opvolgen, zien. Het eerste echt positieve project in samenwerking met dergelijke diensten (en ik heb er al meerdere gehad), heb ik nog altijd niet gezien. Het begint altijd als een sprookje maar altijd loopt het wel ergens scheef of doen ze uiteindelijk net het omgekeerde van wat je in een beginfase voorstelt om zeker niet te doen. Deze zijn door de band ondanks dat ze voor het erfgoed zouden moeten staan allen veel te politiek gekleurd en dansen naar de pijpen van waar het geld in hun richting komt. Het bijhorende erfgoed is daar pertinent de dupe van.

Dit geldt dus ook voor die overkoepelende assisterende firma's als in de regio Gent een Veneco. Ik blijft het persoonlijk totaal niet kunnen dat GANSE projecten van kop tot teen (inclusief archeologisch onderzoek) worden toegekend aan een firma zoals Veneco. Ze zijn er in die gevallen letterlijk heer en meester (boswachter en jager) in en doen letterlijk wat ze het liefst doen (en lees vooral wat het meeste financieel nut voor hen oplevert).

Als er elders nog maar sprake is van zo een bunker te slopen, is door de band het perslandschap aan het springen om artikels te schrijven. Over deze lopende sloping is nog geen half woord gerept. Wie houdt de pers in dit geval hier onder de knoet?

Het mag duidelijk zijn dat ondertussen van de website www.bunkergordeLbe is gemeld in de richting van de "Stuurgroep Erfgoed Herent" die in dit geval zich toch ook op geen enkele manier heeft verzet tegen deze sloping, er geen samenwerking zal zijn en het eerder beschikbaar gestelde materiaal NIET gebruikt zal mogen worden voor welk doeleinde aan hun activiteiten gekoppeld ook.

Erfgoed bewaren begint in eerste instantie met respecteren van het bijhorende erfgoed zelf en slopen (als er geen echte noodzaak is zoals hier om opnieuw een extra stuk bouwgrond te verkrijgen) hoort daar niet bij. De klemtoon ligt AUB niet op het zoveelste herkauwde naslagwerk over telkens maar hetzelfde maar op het effectief bewaren en respecteren van dit erfgoed.

Ik hoop dat bij deze de boodschap is doorgekomen.

Mvg

Luc Van de Sijpe

www.bunkergordel.be

info@bunkergordel.be

Het Duitse WOII vliegveld van Maldegem (05/02/2024) - Aangevuld

Het Duitse WOII vliegveld van Maldegem werd al eens vrij gedetailleerd in de geschiedenis opschreven op deze link. Bij deze wordt het dus zeker tijd om de van dit vliegtuig nog gekende (en reeds gekende gesloopte structuren) een uit de anonimiteit te halen.

Hier alvast een poging u iets duidelijker te maken waar dit vliegveld exact te situeren was.

Aanvulling met detailfiches van gebouwen (die er nog zijn of gekend waren en verdwenen zijn):

Beste Wensen voor een voorspoedig 2024! (Nieuw 24/12/2023)

Allicht is in het formaat van hierboven de tekst iets te moeilijk te lezen, bij deze:

Helaas verdwijnt er jaar na jaar nog altijd veel te veel van dit type erfgoed zonder zelfs degelijk de optie bewaren of te integreren in het achterhoofd te houden.

Vergeet aub niet dat respect voor uw geschiedenis begint bij respect voor het bijhorende erfgoed. Men gaat het pas missen als het er niet meer is.

Foto: Maldegem - Ringbaan / Duits WOII vliegveld.

Op deze site werden eind 2022 vrij ondoordaardacht onder goedkeurend oog van een aantal erfgoeddiensten en consulenten alsnog 2 unieke structuren gesloopt.

GRATIS Bunkerwandeling Munte-Bottelare (8.5 km) op Zondag 12 November 2023 - Project Betonnen getuigen - stille getuigen (2/11/2023) Nieuw

Als je eens wat bunkertjes wilt zien in een niet zo courant bewandelde streek, reserveer dan Zondag 12 November 2023 om 14u reeds in uw agenda. De bunkerwandeling zelf is 8,50 km lang, vertrekt en komt aan bij de kerk van Munte. Ze gaat om eens te variëren in de richting van Bottelare via zeer landelijke wegeltjes, vaak onverhard. Ditmaal gaan we eens niet richting Muntekouter maar richting Bottelare. Kwestie van eens wat andere, vaak ook mooie en minder bekende bunkers in beeld te brengen. Deelname is gratis. Start, stipt om 14u, we moeten namelijk rond geraken voor het donker wordt. Tot dan.

Opnieuw wordt er een Duitse WOII bunker gesloopt in Gistel (7/11/2023) Nieuw

Situatie 's avonds 7/11/2023 - (Foto's: Collectie Chris Vanysacker)

Hoe vaak moet een mens toch blijven tegen datzelfde zere been schoppen. Vandaag 7/11/2023 op 8u10 's ochtends bereikte mij het bericht dat men in Gistel opnieuw zonder veel gewag rond te maken, een Duitse WOII bunker aan het slopen was. De bunker stond juist achter het terrein waar ooit Villa Sophoras stond. Op datzelfde terrein staat nog een bunker van dezelfde Duitse WOII stelling alsook nog een oude WOI bunker. Meer info over die site op deze link:

Wat stelt op de duur het huidige erfgoedbeleid nog voor als ze niet eens DRINGEND ten minste gaan registreren wat er van dergelijk erfgoed bestaat. Deze structuur was dus opnieuw bij de dienst Erfgoed allicht niet eens gekend, laat staan geregistreerd. Hij zal dus ook geen enkele vorm van bescherming genoten hebben.

Als je dan nog met een bestuur zit zoals in Gistel die blijkbaar alleen uitkijkt naar het zoveelste prestigeproject van allicht de volgende appartementsblok, is er maar 1 verliezer, namelijk het bijhorende erfgoed.

Het is qua omgaan met dit type militaire erfgoed in België zeer triestig gesteld...

Arm België.

Opnieuw polemiek over bunkertje Duitse WOI lijn Nordabschnitt in Zandvliet. (14/10/2023) Nieuw

Foto van het respectievelijke bunkertje, ondertussen sterk overgroeid in de achtertuin van een totaal vervallen hoeve (Collectie Barbara Van Lerberghe)

Bij deze officieel antwoord van de Dienst Vastgoedacties Antwerpen die betrokken is bij deze verkoop:

Dit antwoord maakt meteen duidelijk dat degene die ingaat op deze aankoop nog serieus zal moeten opletten van wat hij denkt met dit perceel en de daarop staande gebouwen te doen.

Er staat in verkoop maar dan natuurlijk in de notariele taal van zo een akte te lezen: "Het pand wordt verkocht in zijn huidige staat. Voor de stedenbouwkundige mogelijkheden van het goed (o.a. dat van de bunker), dienen wij de kandidaat-kopers door te verwijzen naar de vergunningverlenende overheid."

Dit impliceert dus dat het terrein wordt verkocht in de staat dat het zich bevindt, met de gebouwen er op die er opstaan. Als men aan die situatie iets wil veranderen en dit is vergunning plichtig, dient men dit via de officiële weg aan te vragen en kan u door dit aan te kopen niets gegarandeerd worden.

Nog bijkomend tot nadenken aanzettend zal allicht dit weetje zijn dat ook ZEER interessant is voor alle erfgoedminnende discussies en ook dus deze waarbij op het achterterrein een door de Dienst Erfgoed beschreven object staat zoals hier de Duitse WOI bunker.

“Voor de sloop van een gebouw of constructie heb je een omgevingsvergunning nodig van je gemeente. Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, stelt het oprichten van bepaalde constructies vrij van vergunning. Daarnaast stelt dit vrijstellingsbesluit de sloop van vrijstaande bouwwerken en constructies in bepaalde gevallen vrij van vergunning. Die laatste vrijstelling geldt echter niet voor vastgesteld erfgoed.”

Dit impliceert dus dat van zodra een object omschreven is door de dienst erfgoed, hoe klein het ook is, dit nooit kan gesloopt of verwijderd worden zonder officieel van de betrokken dienst Stedebouw groen licht te krijgen. Men kan dus nooit dergelijke objecten laten verdwijnen zonder de officiële weg te volgen van aanvragen van een Omgevingsvergunning of Sloopvergunning.

Bij deze dus als besluit bij het onderstaande. Als dit perceel met de bouwvallige hoeve en in de achtertuin een bunker wordt verkocht, mag in de huidige situatie zelfs niets op deze site gesloopt worden zonder eerst sloopvergunningen te krijgen. Voor de bunker werd bijkomend al gemeld dat dit niet zal toegekend worden.

Origineel artikel:

Als webmaster van www.bunkergordel.be werd ik rond 9 oktober 2023 een eerste keer gecontracteerd voor onderstaande verkoop. Dit betreft de verkoop van een vervallen Hoeve en domein op Zandvliet – Zuidhavendijk 2 waar ook een totaal overwoekerd Duits WOI bunker bij hoort. Deze staat meer achteraan hetzelfde domein en zal als ook de hoeve totaal overwoekerd staat, allicht op dit moment ook wel zo goed als onbereikbaar op het domein te vinden zijn.

Dit betreft een domein dat origineel voor havenuitbreiding was onteigend voor het zoveelste project dat dan op de duur totaal nutteloos werd en niet doorging. Dergelijke nutteloze onteigeningen zijn er jammer genoeg in Belgie vrij talrijk te vinden. Gebouwen en bunker staan ondertussen totaal te verloederen op het terrein. De hoeve is ondertussen totaal vervallen. De huidige eigenaar, het Vlaams Gewest, probeert dan nu de boel maar opnieuw ten gelde te maken via een herverkoop van het gehele terrein inclusief de hoeve en de bunker in de staat dat ze zich nu bevinden. Op basis van de huidige verkoopsdocumenten is het totaal onduidelijk wat binnen deze verkoop het lot van de bunker is.

Specifieke details over de verkoop op deze link:
https://www.vlaanderen.be/zandvliet-zuidhavendijk-2#contact

De originele informatievraag in mijn richting kwam van de Gazet Van Antwerpen maar bijkomend is mijn probleem als webmaster van www.bunkergordel.be dat ik mij qua gebied in hoofdzaak toch probeer te beperken tot regio Oost-Vlaanderen. Ik weet uiteindelijk waar de bunker bijhoort maar de bunkerlijn Nordabschnitt is zeker niet mijn dada.

Meer details over de verkoop zijn te vinden op onderstaande links:

https://www.vlaanderen.be/zandvliet-zuidhavendijk-2#contact
https://www.immospeurder.com/koop/huis/antwerpen-4/2040/1269246/

Gezien het geheel gelegen is in agrarisch gebied, zie ik zelfs niet in als je hier zou slopen, dat je er opnieuw zou mogen bouwen. Bijkomend staat de bunker achteraan op het domein en dan ook sowieso al niet meer in de eventueel herbebouwbare zone.

Grote discussiepunt, zoals altijd, mag deze bunker bij nu wordt aangeboden gesloopt worden?
Als men aan de andere kant van Antwerpen een boer ruïneert voor het ingraven van bunkers van dezelfde lijn, lijkt het mij vrij absurd dat hier dan wel zou toegelaten worden te slopen?

In 2009 kreeg een boer in Beveren nog een Monsterboete en werd hij uiteindelijk totaal geruïneerd voor het ingraven van een aantal bunkers van dezelfde lijn. Klik op deze link voor meer details over dat originele verhaal. Het is dan ook totaal onbegrijpbaar mocht dan nu zonder veel poespas een dergelijke sloop plots wel weer mogelijk zijn in dit geval...

Bijkomend heb ik ook vrij direct na die infovraag zelf bij die immo-Zoeker neutraal eens geïnformeerd of hoeve en bunker gesloopt mogen worden. Helaas voelen deze zich zelfs te mooit om maar het minste antwoord te geven.

Bij deze dus de DRINGENDE vraag in de enige officiële instelling die uiteindelijk beslissingsrecht zal hebben om JA of NEE te zeggen bij een eventuele slopingsaanvraag, de stad Antwerpen, gezien deze bunker enkel beschreven is door de Dienst Erfgoed maar niet officieel beschermd.
Wat is de bedoeling met deze bunker binnen het project.
Voorzien jullie nog altijd binnen dit project de optie van de sloop van deze bunker want eenduidig wordt daar in de beschikbare documenten nergens enig zinnig antwoord op gegeven.
Ik probeer bij deze maar de eindeloze nutteloze discussies uit te sluiten en verdere stappen te vermijden.

TER INFO BIJ HET BOVENSTAANDE

Hierbij toch ook enige duiding bij wat hier qua bunker wordt vermeld. Het is niet mijn dada, ligt wat buiten mijn werkterrein maar is nu ook geen totaal onbekende qua lijn voor alle duidelijkheid.
Ik geef jullie dit informatief maar mee om de bunker toch wat te kunnen koppelen in de geschiedenis en ruimte.
Het zijn in dit geval Duitse WOI bunkers die daar terug te vinden zijn op Zandvliet.
Hier alvast de links zoals al bestaande bij de registraties van de Dienst Erfgoed. Het zijn dus zeker geen onbekende en nu toevallig opduikende bunkers.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/301784
Nog 2 tot dezelfde lijn horende structuren op Zandvliet in de directe buurt.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/301766
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/301781

Er zitten er dus meerdere in de buurt en blijkbaar betreft het nog een vrij intact stukje van de lijn voor wat de bunkers betreft.
Er zijn alvast registraties van te vinden bij de Dienst Erfgoed en zullen aanvullend zijn bij wat gekend is als de Nordabschnitt, een Duitse WO I lijn die samen met de
Westabschnitt en de Sudabschnitt, aansloot op de Hollandstellung (lijn van Knokke tot Vrasene) en zo de grens met Nederland en Antwerpen probeerde af te sluiten tegen een geallieerde inval van over de Schelde.
Dit zou risico’s opleveren voor de Duitsers om hierdoor met een dubbel front te komen zitten in België wat ze ten allen tijde wensten te voorkomen.
De Hollandstellung is wel in detail opgenomen op mijn website op deze link. Ook die Nordabschnitt is er heel kort vermeld.
https://www.bunkergordel.be/14.017%20De%20Hollandstelling.htm
De Sudabschnitt is er wel al eens op vermeld omwille van eveneens perikelen over een sloop in Puurs.
https://www.bunkergordel.be/15-34%20-%20Bedreigd%20bunkertje%20te%20Puurs.html
https://www.bunkergordel.be/15-35%20-%20Vraag%20tot%20gekende%20locaties%20Sudabschnitt.html

Aanvullen met detailfiches van de in Gent gebouwde WOII schuilbunkers voor de burgerbevolking (als daar meer details van gekend zijn) (12/10/2023) (Fiches zijn nieuw)

Geleidelijk aan worden buiten de opsomming die al aanwezig was ook beperkte aanvullende fiches voorzien als van deze structuren meer info zou beschikbaar zijn dan dat er nu in de opsomming al van te vinden is.

Hier alvast de lijst van "alle" gekende schuilstructuren WOII op Gent zoals door mij voorlopig gekend:

De grote massa van deze structuren is na WOII opnieuw gesloopt. Dit betekent dat wat er nog van gekend is, soms zeer beperkt is. Alle bijkomende info blijft dus zeker meer dan welkom als aanvulling.

Deze publieke Schuilbunkertjes zijn ondertussen voorzien van aparte fiches omdat er toch iets meer over geweten of gekend is buiten wat in bovenstaande lijst te vinden is:

Bunkerwandeling en voordracht op Baaigem. Zaterdag 23 September 2023. (6/09/2023) Nieuw

BUNKERWANDELING in MAKKEGEM op zaterdag 23 september vanaf 16u

Beste vrienden,

we zien ze dagelijks in onze buurt of soms zelfs in onze tuin staan, de fameuze bunkers.
Heb je je ook al afgevraagd waarom die bunkers net hier staan? Hoeveel zijn er en waarom staan ze er? Hoe zagen ze er vroeger uit? Wie heeft ze gebouwd? Hoe zien ze er van binnen uit? Wat gebeurt er nu nog mee? Wie is de eigenaar? ...
Op al deze vragen krijg je het antwoord & nog veel meer kom je te weten op 23 september in het Bakkershof in Makkegem.

Er zijn 2 formules:
1.  Om 16u wandeling + aansluitend 18u ovenkoek & 20u voordracht < kostprijs 24€
2.  Om  18u ovenkoek & 20u voordracht  (zonder wandeling)  < kostprijs 20€
kinderen tot 12j betalen altijd 12€    en wie niet eet moet niet betalen

De wandeling is niet buggy-proof, duurt +/- 2u / 8km  met korte uitleg van de gids
We denken dat de wandeling en voordracht inhoudelijk eerder geschikt is voor kinderen vanaf +/- 8j.
Alles start en gaat door aan of in het Bakkershof - afspraak voor de wandeling op de parking achter het Bakkershof.

Inschrijven kan enkel door het gepaste bedrag over te schrijven voor 15/09  - vermeld aub je naam en aantal personen
REK VRIENDENKRING BAAIGEM
BE30 9531 3293 3011
Vragen? mail naar vriendenkring@baaigem.net

tot dan -
bestuur Vriendenkring Baaigem

Met dank aan Luc  & www.bunkergordel.be

Bunkerwandelingetjes in kader Open Monumentendag op Zondag 10 September 2023 te Kwatrecht

Op zondag 10 September zal ik in het kader van Open Monumentendag op Kwatrecht opnieuw “Korte bunkerwandelingetjes” houden.
Dit impliceert dat er zowel in de voormiddag als in de namiddag 3 korte bunkerwandelingetjes zullen gehouden worden.
Als u de 3 wandelingetjes samen mee doet, komt dit ongeveer neer op een volle “langere” bunkerwandeling op Kwatrecht-Melle.
Ook zal de bijkomende info die u bij elk van de 3 rondgangen krijgt verschillend zijn zodat het verhaal +/- volledig wordt na het meedoen van de 3 rondgangen.
Tijdens de 3 wandelingetjes krijgt u dus niet telkens een herhaling maar steeds andere uitleg over wat te zien is onderweg. De eerste 2 wandelingetjes zijn vrij kort (elk 1 uurtje). De 3e is iets langer en zal allicht 2 uur duren.

Alle Wandelingetjes starten en komen aan aan de Kerk te Kwatrecht. Het voordeel is dan ook als er even moet gewacht worden tussen de verschillende wandelingen,
u gerust ondertussen even kunt genieten van een natje en een droogje in de Kerk van Kwatrecht die ondertussen dus ook een Café - Brouwerij is geworden.
Normaal gezien zal deze die dag ook wel geopend zijn.

Starturen en korte bestemming van de rondgangen:

In de voormiddag: 9u en de namiddag om 14u (korte wandeling 1)
Richting Industriezone Neerhonderd met bunker A42.

In de voormiddag: 10u en de namiddag om 15u (korte wandeling 2)
Richting Spoorwegviaduct en bunkertje achter MPI te Kwatrecht.

In de voormiddag: 11u en de namiddag om 16u (iets langere 3e wandeling)
Richting Kerkhof Kwatrecht, bunkertje D20 en D19 langs spoorlijn Oostende – Brussel
Site Mariagaard (vroegere SS School Kwatrecht met bezoek aan aanwezige schuilgang)

Deelname zal gratis zijn en u hoeft ook niet specifiek vooraf in te schrijven.
Het staat jullie altijd wel vrij een bijdrage te doen voor het verdere uitwerken van het project www.bunkergordel.be dat nog altijd een uit de hand gelopen hobbyproject is.
Dien ik de rondgang te doen met 5 mensen, zal dat met 5 mensen zijn. Zijn het er 100, dan is het met 100 deelnemers.

Ook is niemand verplicht alle wandelingetjes te doen. Men staat vrij de deelname te beperken tot 1, 2 of 3 wandelingetjes.

Tot dan?

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Aanvullen bestaande gesneuveldenlijsten, zowel van de 18-daagse veldtocht aan Belgische kant algemeen als deze specifiek aan de Scheldestelling met onder andere Bruggenhoofd Gent. (2/08/2023)

Hier de reden waarom de website qua aanvullingen blijkbaar opnieuw een kleine maand stilligt. Het is niet omdat je niets ziet veranderen, dat er achter de schermen niets gebeurt...

De bestaande lijsten werden aangevuld met informatie terug te vinden op www.18daagseveldtocht.be. Dit werd niet aangevuld met de reeds op die website bestaande gesneuveldenlijsten maar wel met de verhalen van elk van de regimenten hun 18-daagse veldtocht. Door deze verhalen te koppelen aan de bijhorende gesneuvelden, datum en locatie van sneuvelen, wordt deze veldtocht in de gesneuveldenlijsten op deze website ook steeds veel vatbaarder en koppelbaar aan wat zich hier in die periode heeft afgespeeld.

Daarnaast werd nog eens bijkomend de info verwerkt afkomstig van een hondertal doodsprentjes van soldaten gevallen of overleden aan de gevolgen van de 18-daagse veldtocht.

Nog eens extra zijn heel wat opmerkingen die ondertussen ontvangen zijn van bronnen allerhande mee verwerkt. Vaak zijn dit fouten in bestaande info gecorrigeerd door nog bestaande familie of dubbels doorgegeven door derden.

Bij deze update werden er binnen de lijst opnieuw aanvullingen gedaan bij niet minder dan 283 reeds bestaande namen, Er verdwenen opnieuw 5 twijfelachtige of dubbele namen en er werden opnieuw 127 nog ontbrekende namen toegevoegd. Er staan nu in totaal 6672 vermoedelijk verschillende personen in de lijst .

Voorlopig werd de lijst op deze wijze reeds aangepast voor:

 • Standaard Linieregimenten
 • Ardeense Jagers
 • Jagers te Voet
 • Karabiniers
 • Grenadiers
 • Cavalerie-eenheden
  • Gidsen
  • Lansiers
  • Jagers te Paard
  • (Karabiniers) Cyclisten
  • Pantsereenheden
  • Wielrijders toegevoegd aan Divisies (verkenningseenheden)
  • Opleidingseenheden
 • Artillerie-eenheden
 • Genie-eenheden
 • Transmissie-eenheden(Aangevuld)
.

>> Belgische gesneuvelden direct koppelbaar aan de Scheldestelling (oa TPG) (Update 2/08/2023)

Hoe lang blijft het hypocriete circus van het Gijzels Genootschap van de Kerkuil nog duren op Oosterzele? (22/06/2023)

Recent ontving ik een berichtje over een officiële opening van een nieuw prestigeproject rond de bunkertjes van Bruggenhoofd Gent op grondgebied Oosterzele. Dit keer is het de bunker A33 die er jammer genoeg het slachtoffer is van geworden.

Men is bovenop de bunker een panorama aan het zetten (tot daar toe) maar wat totaal niet te vatten valt. Opnieuw is men intern de bunker beginnen in originele staat zetten met inbegrip van een herhaling van het ontvreemden van origineel materiaal uit een voorlopig onbekende bunker.

Laat het nu net die praktijken zijn die maken dat ik al sinds jaar en dag elke medewerking rond de bunkertjes van Bruggenhoofd met de gemeente Oosterzele en meer specifiek Het Gijzels Genootschap van de Kerkuil weiger.

In 2010 ontplofte elke onderlinge samenwerking al eens net omwille van het feit dat men ook toen reeds 2 originele chardomes uit andere bunkers had ontvreemd om in hun renovatieproject te gaan gebruiken. Een van beide stoelen bleek toen aangetoond te komen uit de bunker A24 te Munte die toen zelfs afgesloten was door Natuurpunt en het slot opengeboken (mogelijks voor dit ontvreemden). De tweede toen ontvreemde stoel kon jammer genoeg op basis van bestaand fotomateriaal niet geïdentificeerd worden.

Men denkt dus anno 2023 dat men toch niet zo dom meer gaat zijn zich te verlagen tot dergelijke praktijken maar helaas. In Oosterzele kan dit nog altijd. Opnieuw is er dus voor de bunker A33 hier of daar "mogelijks" opnieuw op de linie Bruggenhoofd Gent uit een ander bunkertje een stoel ontvreemd om als klucht verder te gaan in deze bunker. Opnieuw staat de erin geplaatste stoel niet goed van hoogte en het is dan nog eens het verkeerde type ook...

Wanneer stopt eens iemand deze KLOOTZAKKEN van ons nog resterend erfgoed te vernielen voor hun pluimenzetterij. Alle projecten rond Bruggenhoofd Gent al gedaan door www.bunkergordel.be zijn tot op heden gedaan met budgetten van de website of giften. Alles op Oosterzele is dus op kosten van de belastingbetalende Oosterzelenaar...

Een echte schande. Hopelijk rekent men ditmaal eindelijk de verantwoordelijken hiervoor eens af voor hun praktijken die lang niet meer door de beugel kunnen. Mocht u verdere info weten, mail mij gerust op info@bunkergordel.be

Jammerlijke foto's zoals vastgesteld op 22/06/2023

2e rij, links is de situatie enkele maanden terug. Rechts vandaag 22/06/2023

Voor wie nu met fabeltjes af wil komen dat dit een nagemaakt exemplaar is?

 • Heel origineel om dan ook te werken met afgebrande voetjes onderaan?
 • Waar vind je nog iemand die die klinknagels kan zetten?
 • Mocht het al niet van Bruggenhoofd Gent zijn, is het zeker een chardome ontvreemd uit een Belgische bunker of een Belgisch fort. Zeker niet de KW-linie of iets dergelijks, deze waren op de grond gevezen). In elk geval is het een ontvreemd stukje Belgisch erfgoed. Zelf gemaakt is het 100% NIET al zal dat de uitleg wel worden die zal komen... LAAT ZE OFFICIEEL MELDEN WAAR DIT VANDAAN KOMT met bijhorende bewijzen hiervan?

Alle hulp en bijkomende info is welkom op info@bunkergordel.be.

Mysterieuse akte op grondgebied Astene. (8/06/2023)

Werd er begin 1940 op grondgebied Astene nog een bijkomende onteigening gedaan noordelijk van bunker As4 voor nog een extra bunker? Neem gerust een kijkje op deze link. Alle bijkomende info welkom.

> Steunpunt Astene (doorscrollen naar beneden)

Algemene update van alle bunkerfiches. (7/06/2023).

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update. De laatste update van deze fiches dateert allicht van rond 2011 - 2012. Bij deze herbegin ik dus opnieuw een volledig updateronde, al worden de fiches natuurlijk altijd maar vollediger en zal de update bij de meer recent geupdate fiches natuurlijk zeer nihil worden tot onbestaande. Na de Voorliniebunkers bij deze de bunkers van het Steunpunt Astene.

Vanaf hier omvat de update nog het toevoegen van:

 • Terreinschetsen en nog enkele ontbrekende doorsnedes. Jammer genoeg doet ondertussen dus ook het Legermuseum moeilijk over het vrijgeven van de hier ondertussen grotendeels gepubliceerde detailschetsen tenzij je daar schandalige prijzen wilt tegenover leggen. Meer info daarover op deze link.
 • Schetsen horende bij onteigeningsaktes
 • Info van deze aktes
 • Originele verkoopsinfo
 • Kadasterinfo
 • Actuelere sfeerfoto's
 • Detailfoto's van de bunkertjes.
 • Indien beschikbaar, oudere foto's uit de collecties van Jacques De Vos en Peter Taghon.

Ook worden alle nog geupdate fiches in een nieuwe lay-out gestoken. Dit wordt nog doorgetrokken tot ze allen gelijkaardig zullen zijn.

Bij deze de reeds aangepaste fiches.

As1 - Astene

(Aangevuld 14/05/23)

As2 - Astene

(Aangevuld 16/05/23)

As3 - Astene

(Aangevuld 18/05/23)

As4 - Astene

(Aangevuld 20/05/23)

As5 - Astene

(Aangevuld 23/05/23)

As6 - Astene

(Aangevuld 30/05/23)

As7 - Astene

(Aangevuld 3/06/23)

As8 - Astene

(Aangevuld 7/06/23)

Update en vervolg van het militaire verleden van het Citadelpark (07/05/2023) (Aangevuld)

Bij deze nog beperkt eerst wat aanvullingen bij de artikels rond de Citadel van Gent. Daarna volgt ook de geschiedenis van de bunker in het park.

Update Duitse gesneuvelden aan de Scheldestelling (5/03/2023)

Dit betreft een zware update van de reeds bestaande gesneuveldenlijst van Duitse soldaten gevallen aan de Scheldestelling en de aanloop er naartoe.

Ditmaal is het allicht een vrij ultieme aanvulling gezien ze gebaseerd is op info-fiches origineel door het Duitse leger opgesteld tijdens de 18-daagse veldtocht zoals terug te vinden op de website www.ancestry.com.

Helaas is dit aanpassen geen sinicure waarvan u op onderstaande link al meteen zal doorkrijgen waarom niet.

Heden is de lijst al actueel van de letter A tot en met de letter D. Er werden op die manier voor wat de Scheldestelling en de aanloop ertoe betreft ondertussen 233 namen gedetaileerd aangevuld.

>> Lijst van gesneuvelde Duitse soldaten aan de Scheldestelling.

Verder toevoegen individuele Fiches per bunker van de Hollandstellung op grondgebied Westkapelle (12/02/2023)

Bunkers van de Hollandstellung op grondgebied Westkapelle

WK M 05

Nieuw 25/01/23

WK M 06

Nieuw 27/01/23

WK M 08

Nieuw 27/01/23

WK M 03

Nieuw 29/01/23

WK M 09

Nieuw 29/01/23

WK M 10

Nieuw 29/01/23

WK M 11

Nieuw 30/01/23

WK M 01

Nieuw 31/01/23

WK M 02

Nieuw 01/02/23

WK M 07

Nieuw 05/02/23

WK M 12

Nieuw 06/02/23

WK M 13

Nieuw 07/02/23

WK M 14

Nieuw 08/02/23

WK M 04

Nieuw 09/02/23

WK M 17

Nieuw 10/02/23

WK M 15

Nieuw 11/02/23

WK M 16

Nieuw 12/02023

WK M 18

Nieuw 12/02/23

Bij deze wordt alles dat mij voorlopig gekend is van de Hollandstellung op grondgebied Westkapelle (aansluitend aan het eerder volledig geplaatste Knokke) op de website geplaatst. Globaal stonden er dus ooit mogelijks 30 structuren op grondgebied Westkapelle. Hiervan is van 18 vrij exact de locatie gekend. Van 12 anderen weten we dit ongeveer omdat er sprake was van clusters met aantallen. Wat nog in detail op gekende locaties kon teruggevonden worden, staat hierboven beschreven op detailfiches.

Een volgende update zal alle structuren omvatten ooit gebouwd en nog gekend van lokatie op grondgebied Lapscheure.

Het is dus geleidelijk aan de bedoeling op deze manier de Ganse Hollandstellung op kaart te zetten en te beschrijven. Dit omvat in totaal een kleine 450 structuren.

De teller van ondertussen in detail gezette fiches omvattende Knokke en Westkapelle bevat ondertussen 57/ 450 structuren (12,7% van de linie)

Toch eindigt deze inventaris op Westkapelle met een bijkomend mysterie, namelijk bovenstaande structuur WK M 18. Dit betreft een structuur rond 1991 gesloopt op de huidige oprit van de parking naar het huidige sportcentrum Molenhoek. Welk type structuur dit was ontbreekt mij volledig. Mogelijks was het zelfs een WOII structuur en doet hij dus in deze inventarisatie totaal niet terzake. Alle info hierover zeker welkom op info@bunkergordel.be.

Aanvulling van het oorlogsgebeuren in september en Oktober 1914 in de regio van Kwatrecht - Melle (23/01/2023)

De regio van Kwatrecht - Melle kreeg het in de aanvang van WOI ook reeds zwaar te verduren. Het bijhorende strijdverhaal, dag per dag, werd opnieuw aangevuld.

In eerste instantie met heel nog wat foto's waarbij er bijkomend heel wat werden verduidelijkt als "Vroeger" en "Nu" wat het plaatsen in de geschiedenis nog heel wat verduidelijkt.

Aangevulde zaken (wel telkens doorscrollen tot specifieke datum op deze pagina's):

Onduidelijkheden over bruggenhoofd Gent

Een volledige lijst van zaken over bruggenhoofd Gent die tot op de dag van vandaag nog niet volledig duidelijk zijn. Hulp gevraagd om deze problemen uit de wereld te helpen.

>> Onduidelijkheden Bruggenhoofd Gent

Alvast bedankt voor elke vorm van medewerking en nog veel kijk- en leesplezier.

Luc Van de Sijpe, Massemsesteenweg 254, 9230 Massemen.

Tel: 09/329.71.85

Info@bunkergordel.be

Oudere nieuwsfeiten van de website.

>> Voor oudere items kunt u gerust een kijkje nemen in het Archief 2022 met oudere nieuwsfeiten, ooit gepubliceerd op de website.

Terug naar "Home"