Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Copyright op de website.

Omdat de website al meermaals geplaagd werd met copyrightproblemen zou ik daarover het volgende willen melden.

Algemeen zou ik willen opmerken bij deze website dat alles wat op deze website wordt gepubliceerd als hoofdbedoeling heeft u als lezer iets wijzer te maken over het thema dat ook al enkele jaren mij boeit. Anderzijds zie ik de website zelf ook als een mogelijkheid zelf aan meer informatie te geraken over dit thema. U mag niet vergeten dat dit met de dag moeilijker wordt daar de rechtstreeks betrokken bronnen, het is te zeggen zij die de beschreven zaken zelf meegemaakt hebben, steeds ouder en zeldzamer worden.

Het is dan ook vrij logisch dat de informatie die ik op deze website heb geplaatst enerzijds een samenraapsel is van reeds bestaande bronnen, aangevuld met eigen bij elkaar gevonden informatie. Omdat dit gebruiken van externe bronnen bij vele mensen moeilijk ligt betreffende copyright, zou ik willen vermelden dat ik altijd heb geprobeerd in de teksten zelf te verwijzen naar bijkomende gebruikte informatiebronnen. Gebruikte geschreven bronnen staan onderaan deze bladzijde vermeld. Indien uit deze bronnen foto's of schetsen werden overgenomen op de website, is hier zoveel mogelijk de bronverwijzing bijgeplaatst, meestal deze die ook in de originele tekst of boek werd aangeduid. Indien er bijkomende informatie op de website staat afkomstig van andere websites is dit in de mate van het mogelijke ook steeds vermeld. Er zijn echter altijd foto's van dewelke de originele bron ook mij onbekend is of niet te achterhalen valt. Bij deze moet ik u de bronvermelding dan ook schuldig blijven en staat ze aangeduid als "Replica".

Toch gaat er geen jaar voorbij of de website wordt wel ergens aangeklaagd voor het niet respecteren van copyright op foto's of teksten. Om al dit gezaag (en vooral dit op gebruikte foto's) een einde toe te roepen, ben in nog altijd op zoek naar de correcte antwoorden op onderstaande vragen. Ik heb bij aanklagers al vaak deze vragen meegestuurd in hun richting maar nog "nooit" een sluitend antwoord terug mogen ontvangen. Kent u bepaalde antwoorden, aarzel niet om ze mij terug te mailen op info@bunkergordel.be:

 • Waar zit de copyright van foto’s die ondertussen meer dan 100 jaar oud zijn (WO I) of 70 jaar oud zijn (WO II)?
 • Waar zit heden de copyright van een foto die te koop wordt gesteld op verkoopwebsites met daarbij een getoonde digitale afbeelding?
 • Vervalt de mogelijkheid van copyright niet bij een eerste publicatie (ook al is dat door het plaatsen van een afbeelding op een dergelijke verkoopsite?)
 • Koopt u wanneer u op die wijze een foto koopt, de copyright of een afbeelding of blijft de copyright op dat moment nog altijd bij de originele fotograaf?
 • Heeft u enkel de copyright als u het negatiefje bezit (als dit nog bestaat)? Als die foto dan hopelijk maar in 1 exemplaar is gemaakt? En wat in dit laatste geval met digitale foto’s?
 • Foto’s worden massaal te koop aangeboden als uniek materiaal terwijl als u ze als u de verkopen op dergelijke sites wat probeert te volgen, massaal telkens opnieuw als “unieke” foto’s blijken op te duiken en telkens opnieuw worden aangeboden…
 • ...

Ik zou u bij deze dan ook willen vragen, mocht u zaken op de website vinden waarvan u denkt dat ze onvoldoende bronvermeldingen bevatten, of er staan zaken op de website die u vindt dat niet gebruikt mogen worden, gelieve mij hiervoor dan te contacteren. In het slechtste geval kunnen foto's die niet gepubliceerd mogen worden altijd verwijderd worden. In dit geval zal ik altijd wel eerst proberen nagaan hoe ikzelf aan het op dat moment gebruikte materiaal ben gekomen. Vergeet in dit geval niet dat heel veel fotomateriaal niet zo uniek is dan vaak wordt gedacht of voorgesteld.

Sinds 30/11/2011 werd er door de website resoluut gekozen om geen reclame meer toe te laten op de website omdat deze steeds meer storend is dan dat hij enige meerwaarde bijbrengt aan de website zelf.

Alvast bedankt voor uw begrip en veel leesplezier op deze website.

ps. Mocht uzelf geïnteresseerd zijn in bepaalde van mijn foto's of artikelen die op de website staan, mag u altijd contact opnemen met mij. Normaal stel ik vrij gemakkelijk materiaal ter beschikking zonder veel eisen te stellen. Als het foto's betreft, kan Ik u in de meeste gevallen ook betere en zuiverdere exemplaren bezorgen dan deze die op de website te vinden zijn. Foto's op de website zijn namelijk altijd maar juist voldoende scherp gezet wat resolutie betreft zodanig dat ze zo weinig mogelijk websiteruimte innemen. De originele foto's zijn meestal groter en beter van resolutie.

Ook leuk om te vermelden en zeker ook van toepassing voor deze website, is deze quote uit het dankwoord van het Boek "De Hollandstellung - Hans Sakkers".

Eveneens bedanken wij alle mensen die ons toelieten de bunkers (of schuilstructuren) op hun terrein te bezoeken. Tevens verontschuldigen wij ons naar de mensen toe over wier land wij ongevraagd de bunkers bezochten. Dit niet zozeer uit onbeleefdheid, maar om de eenvoudige reden dat we de eigenaars niet konden vinden of achterhalen.

Hieronder vindt u een lijst van boeken en geschriften die mij enerzijds hulp geboden hebben bij het opbouwen en uitwerken van de website.

 • Van Quaet Atrecht tot Kwatrecht - Rolande Van Heeden.
 • Slechts drie dagen hadden de kanonnen gedonderd - Het Gijzels genootschap van de Kerkuil.
 • Bewogen dagen, niet alleen in de bunkerlinie - Jacques De Vos, oktober 2000
 • Betonnen getuigen, 60 jaar stille getuigen - Jacques De Vos
 • De Bunkers van Munte, hun komst, hun korte oorlogshistorie en hun langzame aftakeling - Jacques De Vos
 • Situering en beknopte beschrijving der bunkerlinie - De Jonge 1994.
 • Mei 1940, ten zuiden van Gent - Jacques De Vos, 1978.
 • Oosterzele tijdens de wereldoorlogen - Jacques De Vos, Lucien De Smet -2002.
 • Illustratie over de gebeurtenissen te Melle-Wetteren, 1914-1918, 1940-1945 - Georges Van Oostende.
 • Mei 1940 - Peter Taghon.
 • Mei 1940 versie 2010 - Peter Taghon.
 • De Historiek van het 5e Linie Regiment - Van Hoeck W.
 • Wetteren 1900-1952, kroniek van een gemeente - René Uyttendaele.
 • Het Duits Ehrenfriedhof van Wetteren-Kwatrecht in de Tweede Wereldoorlog 1940-1944 - Romain De Bouver.
 • Denkschrift über die belgische Landesbefestigung - Oberkommando des Heeres - Berlin 1.10.1941.
 • La Guerre 1940 (10 mai - 25 juin) et le rôle de l'Armée Belge - André l'Hoist.
 • Gent, Mei 1940 - Peter Taghon.
 • La Campagne de l'armée Belge en 1940 - De Fabribeckers.
 • La Campagne de l'armée Belge en 1940 - De Fabribeckers - Rossel.
 • Jours de Guerre - deel 2 - Les dix-huit Jours
 • Cavalerie, du cheval au moteur 1937-1997 - tank museum news.
 • Belgie in de tweede wereldoorlog, mei 1940, Van Albertkanaal tot Leie - Luc De Vos / Frank Decat.
 • Semmerzake - Antoine De Smet.
 • Baaigem - Antoine De Smet.
 • 10 mei 1940, van Albertkanaal tot Leie - Luc De Vos, Frank Decat.
 • De Schelde en Leieslag, meikroniek 1940 - Joseph Plancqaert.
 • Heemkring Scheldeveld - Jaarboek XXXVI 2007.
 • Les Canons Antichars dans la fortification Belge - F. Vernier.
 • 1940 La Guerre du Sanglier - Lucien Champion - 1977.
 • Du Canal Albert au Stalag - Victor Meulenijzer.
 • Moortsele 100 jaar in woord en beeld - P. Maes - 1993.
 • Les Chasseurs Ardennais au combat - X. Snoeck.
 • Verslag 18-daagse veldtocht 8e Artillerie.
 • Buskruit en Sauerkraut, oorlogsbronnen in De Zwarte Doos (20e eeuw) - L.Charles, G. Antheunis, A. Capiteyn, W. De Vuyst, D. De Weerdt, M.C. Lalemant.
 • De Duitse Bunkerlinie van Steendorp Vrasene 1917 - Raymond Van Meirvenne.
 • La Guerre Oubliée - 18 jours qui ont permis Dunkerque - Jacques Crokaert.
 • Die Befehlstelle auf dem Hopmarkt, Bommen op Aalst 1940-1945 - Jasmine Verbeke.
 • Les Fusiliers Marins - Contre Amiral Lepotier.
 • Escadrilles au combat - Jean Delaet.
 • Dorpsbeelden uit het verleden: Melle-Gontrode - Girvan Degraeuwe.
 • Dorpsbeelden uit het verleden: Mariakerke - Gerard Bauwens.
 • Dorpsbeelden uit het verleden: Oosterzele - J. De Paepe.
 • Dorpsbeelden uit het verleden: Merelbeke (deel 2) - F. Timmerman.
 • Dorpsbeelden uit het verleden: Nazareth - Eke (deel 2) - Girvan Degraeuwe.
 • Kriegstagebuch n°3 Teil 2 Die Schlacht in Flandern und im Artois bei 18 Armee 20.5 - 4.6.40.
 • De Veldtocht van Mei 1940 - Historische Dienst van het Leger - afdeling "Veldtocht 1940"
 • Mariagaard 1946-1996, meer dan een gevel - Zusters Van Liefde.
 • F.M.G. Handbuch für Lehrer und Schüler - Berlin 1935.
 • Machinengewehr 08-15 en 08-18 - Berlin.
 • Die Maschinenpistole 40 - Beschreibung und Handbabung - Berlin.
 • www.forumeerstewereldoorlog.nl - mitrailleurs uit de W.W. 1.
 • Un Hôpital du Moyen Age et une Abbaye y annexée- La Biloke de Gand: L. Van Puyvelde - 1925.
 • Beschrijving van de Nieuwe Citadel te Gent - M. Gey van Pittius - De Militaire Spectator - 1842
 • Description de la Nouvelle Citadelle de Gand - M. Gey van Pittius (1843)
 • Geschiedenis Citadelpark - 100 jaar Gentse Groendienst (1985)
 • België - Een officieel overzicht van de gebeurtenissen 1939-1940 - Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Belgie (1941).
 • De Slag te Kwatrecht - Streekkrant 26-5-1993 (relaas van Mr Marcel De Vos, veldverslag uit eerste hand).
 • De eerste wereldoorlog in het Meetjesland - Astoria bvba.
 • Leven in Merelbeke 1930 - 1944 - Freddy Van de Putte
 • De Toerist - Februari 1961 - Verdwenen Toerisme in Wetteren - Karel Van Brussel
 • Het Munitiepark in Kwatrecht - Rolande Van Heden - Jeroen Trio (2011)
 • Bruggehoofd Gent - Erik Janssen
 • De Veldtocht van Mei 1940 - Ministerie van Landsverdediging
 • De Hollandstellung - Van Knokke tot Antwerpen - Hans Sakkers, Johan den Hollander - Ruud Murk.
 • De Eerste Wereldoorlog op grondgebied Quatrecht - Rolande Van Heden
 • Ik zal ze heel mijn leven horen roepen - Paul Neirinck - (2014)
 • De Poerfabriek van Wetteren: Het Nieuwsblad 18 november 2008 - M. Poelman
 • L'Illustration Europieenne - 4 Aug 1901 - L'Exploision de la Poudrerie Royale de Wetteren
 • Le National Illustré - 4 Aug 1901 - Terrible explosion à la Poudrière royale de Wetteren
 • Le Patriote Illustré - 1 Juillet 1928 - Le 150me anniversaire de la Poudrerie Royale à Wetteren
 • Le Soir Illustré - 30 Juin 1928 - Le 150me anniversaire de la Fondation de la Poudrerie Royale à Wetteren.
 • Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Hollandstellung https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/127073 (geraadpleegd op 19 augustus 2017).
 • Crediteringnota: Bunkers van de Hollandstellung - Hannelore Decoodt - 9/05/2017
 • De Belgische Fortificatie-inspanning tijdens het Interbellum - Simon Stevin Stichting.
 • De Hollandstellung - Hans Sakkers, Johan den Hollander en Ruud Murk - 2011.
 • De Belgische Vestingsstelsels in 1940 - onbekende bron
 • Dixmude - Fusilliers Marins - Charles le Goffic (1915)
 • Gent - September '44 - J.P. Marchal (1992)
 • Gazette des uniformes n°23 Jan - Febr 1975 - L'Homme de mai 1940 - C. Giasone en M. Gauret.
 • Mai 1940 - La Bataille de Belgique - M. Fouillien et J.Bouhon (1944)
 • M&L 1990 07-08: Duitse bunkers aan de Belgische Kust - Didier Tempère
 • M&L 1991 03-04: De Antitankgracht - Marc De Borghen
 • M&L 2007 01-02: De Sporen van Den Grooten Oorlog - H.Decoodt
 • Notre Systeme de Fortification vue d'ensemble (Ongedateerde tekst, allicht van rond 1935 - auteur niet gekend) - Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht te Evere - Dossier 512.
 • Brochure WOI in het Meetjesland - Comeet - 2012
 • De Hollandlinie van Balgerhoeke tot Lembeke - Deel 1,2,3,4 en 5- Antoon Verstraete - 2002
 • De bunkers van Eksaarde - De Souvereinen - 2011
 • Terechtstelling - Bunkerweekend in Oosteeklo (Brochure) - 2017
 • Bunkers te Knokke uit WOI - Alain Van Geeteruyen
 • Bunkers in Stekene - Hollandstellung 1916 - Guy De Brandt - Edy Hofman
 • Fall "K" Projet Allemand d'invasion en Zelande (1917-1918) - Documents & Archives de la Guerre 1914-1918) (1927)
 • Oorlogskroniek der stad Aalst - De tweede maal - A. Van Der Heyden (1976)
 • Richtlijnen voor de Luchtbescherming bij de Spoorwegen - Wehrmacht - Verkehrs-Direction Brussel (Abteilung Eisenbahn) - 1/01/1942
 • Over de K.L. Ledeganckstraat - Gent - R. Gardyn (2005)
 • Citadelkazerne aan Heuverpoort - Gentse Tijdingen - Roger Van Aerde (1987)
 • Citadelherinneringen - Gentse Tijdingen - M. Van Wesemael (1975)
 • Monumentale Poort - Gentse Tijdingen - Gents Stadsarchief (1994)
 • De Citadel Van Gent - J. Verschueren - (oude artikels) verkregen via Mr Jos Billen over de verkoop van de terreinen van de Citadel.
 • Indien er als bronnen andere websites zijn gebruikt, zijn deze geraadpleegde bronnen normaal gezien onderaan het artikel steeds vermeld.
 • Voor het grootste gedeelte van de grondplannetjes van de bunkers van TPG zou ik alvast wijlen Mr Roland Versele (+) en Mr Julien Cannaerts willen bedanken.

Mvg Luc Van de Sijpe

Massemsesteenweg 254, 9230 Massemen (Wetteren)

tel: 09/329.71.85

info@bunkergordel.be