Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Het Archief 2021 van www.bunkergordel.be

Een overzicht van reeds oudere nieuwsfeiten van de website. Bent u meer geïnteresseerd in de laatste nieuwtjes op de website klik dan gewoon op "Archief 2021".

Beste wensen voor 2021 (24/12/2020).

Het WO II vliegveld van Maldegem - Fliegerhorst Maldegem (1/12/2020)

Vanaf 1939 ontstond er te Maldegem een Belgisch Vliegveld. Dit zou een nog bewogen geschiedenis kennen want het zou tijdens de bezetting nog een Duits - Italiaans vliegveld worden.

Bij de bevrijding werd het dan weer vollop gebruikt door geallieerde toestellen met dan in het bijzonder het 349e Belgian Squadron

In een vervolgfase zal deze reportage nog worden uitgebreid met detailfiches van de nog aanwezige structuren.

Weet dat deze reportage jammer genoeg opnieuw met spoed werd opgezet om de nog aanwezige restanten van dit vliegveld van Maldegem uit de anonimiteit te halen. De grootste vijand van niet beschermde structuren is nog altijd het niet weten van de mensen dat deze structuren daar wel degelijk nog staan. De nog aanwezige restanten komen dus steeds meer en meer ingesloten te zitten in het nog voortdurend groeiende Industrieterrein. Er verdwijnen ook hier namelijk jammer genoeg nog altijd structuren en als er niets zal ondernomen worden, zullen er zeker de komende jaren nog verdwijnen.

Positief in dit kader is dat deze reportage werd opgezet omwille van de melding dat er 4 structuren zouden dienen te verdwijnen voor de uitbreiding van de Industriezone ter hoogte van de Ringweg te Maldegem. Door lopend protest is dit alvast voorlopig afgezwakt tot het verdwijnen van 2/4 structuren en het behoud van 2 structuren binnen het industrie-uitbreidingsgebied.

>> Het Belgisch - Duits - Italiaans - Geallieerd WOII vliegveld van Maldegem.

Aanvulling van de beschrijving van de 18-daagse veldtocht toegespitst op wat zich afspeelde aan Bruggenhoofd Gent (3/11/2020)

Er is op het moment opnieuw een algemene herziening lopende van het strijdverslag van de 18-daagse veldtocht. Dit gebeurt op basis van een aantal nog niet verwerkte losse documenten hierover alsook het toevoegen van nieuw fotomateriaal en wat hierbij bijkomend kan worden afgeleid.

 • In een eerste faze werden de bestaande teksten al eens uitgedund voor ondertussen gewijzigde gekende zaken die hier nog foutief vermeld staan.
 • Ook werden foto's van Toen en Nu verwijderd als deze niet meer blijken te kloppen met huidige inzichten.

Onderstaande pagina's ondergingen allen ondertussen een update:

Als aanvulling op het lopende protest rond de dreiggende sloop van het bunkertje As5 te Astene. (4/10/2020)

Bunker As5, Astene, sloop bunker, Deinze

>> De volledig actueel gezette bunkerfiche van het bunkertje As5, heden bedreigd door sloopingsperikelen. (Foto: Oswald Pauwels - 2010)

Ter info bij dit artikel. Het respectievelijke bunkertje kon in een beroepsprocedure gevrijwaard worden van sloop. De slopingsvergunning die er reeds opzat, werd door de provincie teniet gedaan en het bunkertje mocht dan ook niet gesloopt worden.

Aanvulling beschrijving gevechten te Melle - Kwatrecht in de aanloop van WO I. (1/10/2020) - Aangevuld

Opnieuw na 5 jaar slopingsvrij te zijn, wordt een bunkertje van Bruggenhoofd Gent bedreigd door sloop. (26/09/2020)

Na ondertussen opnieuw sinds 2015 slopingsvrij te zijn aan Bruggenhoofd Gent, kondigt zich jammer genoeg na opnieuw 5 jaar een nieuwe mogelijke sloop aan. Hopelijk krijgen we met steun van de lezers van deze website het huidige bestuur van Deinze aangezet tot verantwoorder omgaan met het militair erfgoed op hun grondgebied.

Ditmaal zijn de slopersogen gevallen op het zeer fraaie bunkertje As5 te Astene.

>> Meer details over dit protest van toen op deze link.

Ter info bij dit protest. Het respectievelijke bunkertje kon in een beroepsprocedure gevrijwaard worden van sloop. De slopingsvergunning die er reeds opzat, werd door de provincie teniet gedaan en het bunkertje mocht dan ook niet gesloopt worden.

Aanvulling bij de Atoomschuilkelders aanwezig in de Gentse haven (6/10/2020)

Buiten de reeds jaren op deze website vermelde 20 atoomschuilbunkertjes die ooit in de Gentse haven werden gebouwd in de koude oorlog (waar er nu nog 5 van bestaan), werd er op de Houtdok ter hoogte van het huidige politielokaal, toen het Aanwervingslokaal van de dokwerkers in de kelders ook een atoomschuilkelder gebouwd.

Deze atoomschuilkelder is nog altijd aanwezig in het huidige gebouw en gebruikt als stapelplaats.

>> Atoomschuilkelder in de Gentse Haven (Koude Oorlog)

Aanvulling beschrijving gevechten te Melle - Kwatrecht in de aanloop van WO I. (1/10/2020)

De bestaande verhalen werden ondertussen nog wat aangevuld met bijkomende feiten in de directe buurt van Kwatrecht-Melle. Daarbij werd alles nog eens ruim voorzien van fotomateriaal. Hierbij werd ook weer gepoogd dit fotomateriaal zoveel mogelijk te plaatsen in het heden wat het geheel toch ook opnieuw veel interessanter maakt om te lezen.

Het wordt in elk geval nog vervolgd.

>> Het ontstaan van een Duits WO I kerkhof te Melle. De strijd om Melle - Kwatrecht in 1914.

Update van de Linkpagina van de website (28/08/2020)

Deze lijst nog eens updaten en opruimen is ondertussen ook al geleden van 2017...

In eerste fase wordt de lijst ontdaan van niet meer werkende links. Dit is voorlopig reeds gedaan tot voor de links naar Militairia.

 • 1. Bestaande links nagekeken op al dan niet nog werken (26/08/20 OK)
 • 2. Toevoegen ondertussen gevonden nieuwe leuke links (28/08/20 OK)

>> De LINK-pagina van www.bunkergordel.be.

Opnieuw wordt er een bunker van Bruggenhoofd Gent bedreigd door een mogelijke sloop door de actuele plannen om de N42 veiliger te maken tussen Wetteren en Zottegem (22/06/2020)

Recent werd er een melding gemaakt van de lopende plannen voor de heraanleg van de N42, de steenweg tussen Kwatrecht (Wetteren) en Oombergen (Zottegem). Vooral ter hoogte van Gijzenzele zitten er drastische werken aan te komen. Laat dit dan net de zone zijn waar toch 2 bunkers van Bruggenhoofd Gent zeer kort tegen de steenweg aangebouwd staan. Het gaat hem over een cluster van 3 vooruitgeschoven bunkers voor het dorp van Gijzenzele die dan bijkomend tijdens de meidagen 40 nog eens zwaar bevochten werden ook. Zowel van Belgische als Duitse kant vielen hier heel wat doden te betreuren om onder andere deze bunker in handen te krijgen of te houden.

Merkwaardig genoeg blijft de Av12 die letterlijk nu op het fietspad te Gijzenzele naast de steenweg is gebouwd volledig buiten schot blijven. Deze ligt totaal op de scheidingslijn en valt buiten de werken.

Merkwaardig genoeg, maar gelukkig, blijft de Av12 die letterlijk nu op het fietspad te Gijzenzele naast de steenweg is gebouwd volledig buiten schot. Deze ligt totaal op de scheidingslijn en valt sowieso buiten de werken. Je ziet het bunkertje liggen als het kleine perceeltje onderaan perceel 0284K.

(Schets uit het lopende openbaar onderzoek)

Ter hoogte van het kruispunt van de Gijzenzelestraat en de N42 zullen echter drastische werken gebeuren. Voor de uitvoering van dat kruispunt zijn er heden 3 alternatieven voorgesteld. Bij de voorstellen (2) en (3), blijft de bunker Av10, de fameuze en zwaar bevochten Molenbunker te Gijzenzele, gevrijwaard. Bij de alternatieve versie (3b) zou echter volgens de huidige plannen, ook deze historisch zwaar beladen bunker dienen gesloopt te worden.

(bovenaan rechts: Schets uit het lopende openbaar onderzoek)

Bij deze dan ook de vraag om via de officiële weg ook uw stem te laten horen en hen te melden toch af te zien van dat ontwerp (3b) waarbij deze bunker zou dienen gesloopt te worden. In dat ontwerp (3b) zou de bunker in het uiteinde van een talud komen te liggen. Men kan zich dan zelfs nog afvragen waarom zelfs in dat geval de bunker zou gesloopt dienen te worden. In het slechte geval zou hij in dat geval misschien, net aan zijn kant met het oreillon deels in het talud komen te steken. Ik denk niet dat ze een betere keerwand zouden kunnen wensen dan die wand de gronddruk te laten tegenhouden.

Meer info en details over dit lopende Openbaar onderzoek kan worden gevonden op deze digitale links. U kan zelf via die pagina indien gewenst via mail bezwaar indienen.

Het openbaar liep van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020.

Van de website uit is alvast een vrij sterk dossier om toch voor een andere optie te kiezen, ingediend. Hetzelfde bezwaar werd op 23/06/2020 ook nog eens aangetekend opgestuurd in de richting van de Vlaamse Overheid. Helaas ontving ik daar nooit enige echte respons op.

Voor zover gekend, blijkt de bunker Av10 bij het vervolg van de plannen gevrijwaard te blijven van sloop. In het slechtste scenario zal hij komen te staan in de talud van een mogelijke brug over de Gijzenzelestraat. Wordt allicht nog wel eens vervolgd.

Valt het huidige beeldenstorm en doen verwijderen van standbeelden van in hoofdzaak Leopold II nog goed te praten in naam van Black Lives matters? (16/06/2020)

Valt de huidige beeldenstorm zoals men die heden bijna dagelijks in de nieuwsuitzendingen kan vaststellen in België (en ook de omliggende landen) in het kader van Black Lives Matter nog te verantwoorden?

In België toont het zich vooral door massale jacht op alles wat zeer kortbij het koloniale verleden van België aansluit. Dit wordt dan nog eens in hoofdzaak doorgetrokken op één en dezelfde zondebok die zeker niet vrijuit zal gaan voor zijn daden maar nu ook niet als de enige dader dient aanzien te worden, namelijk Koning Leopold II.

Lees verder op deze link.

Update en aanvulling van de nog aanwezige schuilstructuren op het spoorwegdomein van het station van Denderleeuw. (15/06/2020)

Op de spoorwegterreinen van het station van Denderleeuw stonden alvast in 2011 in totaal nog 7 schuilstructuren. 3 ervan stonden al beschreven op de website. Geleidelijk worden ook de 4 nog ontbrekende structuren toegevoegd. Gezien de laatste prospectie al dateert van 2011, durf ik niet garanderen dat alle structuren heden nog zullen bestaan.

>>> Schuilstructuren voor passieve luchtbescherming spoorwegpersoneel op en rond het station van Denderleeuw.

Actuele situatie rond de mogelijks bedreigde bunker te Westkapelle. (3/06/2020)

Allicht is er meer duidelijkheid gekomen in dit eerder aangeklaagde discussiepunt dat er te Westkapelle op de Dorpstraat nr 2 allicht een woning ging gesloopt worden waaronder nog een bunker zou zitten. Lees het meest waarschijnlijke verhaal op deze link.

ps. Alle actuele info blijft welkom omdat misschien ondertussen de woning al effectief gesloopt zal zijn. Mail gerust op info@bunkergordel.be

Westkapelle Dorp 2 woning met bunker er onder

Overzicht van de Publieke Schuilplaatsen in Groot Gent tijdens WOII op basis van oude kaart Stad Gent daterend van 21 Februari 1944 . (31/05/2020)

Het betreft een zoektocht die via de website al jaren lopende is. Het unieke hiervoor beschikbare document, een grote kaart met alle tot op 21 februari 1944 gekende publieke schuilplaatsen, bleef lange tijd zeer moeilijk te verkrijgen.

In 2020 bleek het Gentse Stadsarchief toch akkoord om de zeer gedetailleerde kaart voor deze taak, digitaal te kunnen verkrijgen. De originele kaart is zeker groter dan een gewone standaard tafel.

Geleidelijk aan zullen alle structuren in detail gelokaliseerd worden met onderstaande details hierin terugvindbaar

2 Duitse WO I bunkertjes langs het Turnhoutkanaal zijn uiteindelijk bewaard en gered van sloop. (14/03/2020)

Op 4 April 2018 werd op de website al eens aan de alarmbel getrokken omdat 2 bunkertjes langs het Turnhoutkanaal dreigden gesloopt te worden.

Eentje stond op de steenweg op Sevendonk en de andere op de Mellestraat.

Deze maakten beiden deel uit van een veel grotere bunkerlinie die ooit aan de noordzijde van het Turnhoutkanaal was gebouwd als bescherming tegen een mogelijkse geallieerde inval via het neutrale Nederland. Er staan van deze bunkertjes op grondgebied Oud Turnhout maar 2 exemplaren meer. Al de rest van die linie op dat grondgebied is ondertussentussen reeds ingegraven of gesloopt.

Bunkertje op de steenweg op Sevendonk - Foto Herman Van Eyndhoven

Deze staan beiden nog altijd op terreinen (velden) die eigendom zijn van eenzelfde boer.
Deze boer heeft alvast geen goede naam als het gaat over beschermen van dat type erfgoed. In 2018 liet hij al eens doelbewust de infopanelen die bij het veld over de bunkers te vinden waren doelbewust verdwijnen om de aandacht ervan weg te halen. Enkele jaren voorheen, allicht 2016 of 2017 sloopte hij op een van zijn velden al eens een gelijkaardig bunkertje (ook zonder enige officiële vraag hiertoe). Stomweg is hier dan zelfs nooit enig protest tegen gekomen naar hem toe.

Er was in 2018 onrust onstaan omdat hij nu ook zinnens was deze 2 nog resterende gevalletjes, desnoods illegaal ook te laten verdwijnen. Onder ander via protest van locale geïnteresseerden in dat type erfgoeden ook een schrijven van de website naar de stad Turnhout, blijkt de respectievelijke boer dit keer bot gevangen te hebben. Er is hem in elk geval duidelijk gemaakt dat de bunkertjes in geen geval gesloopt mogen worden.

Mogen we hopen dat de discussie hierbij gesloten is en de bunkertjes gered. Ook eens leuk eens een positief bericht te mogen posten over structuurtjes die de zoveelste slopingsgolf eens hebben overleefd.

Aanvullen bestaande gesneuveldenlijsten, zowel van de 18-daagse veldtocht aan Belgische kant algemeen als deze specifiek aan de Scheldestelling met onder andere Bruggenhoofd Gent. (29/02/2020)

Hier de reden waarom de website qua aanvullingen blijkbaar opnieuw een kleine 2 maanden stilligt. Het is niet omdat je niets ziet veranderen, dat er achter de schermen niets gebeurt...

De bestaande lijsten werden aangevuld met informatie terug te vinden op www.18daagseveldtocht.be. Dit werd niet aangevuld met de reeds op die website bestaande gesneuveldenlijsten maar wel met de verhalen van elk van de regimenten hun 18-daagse veldtocht. Door deze verhalen te koppelen aan de bijhorende gesneuvelden, datum en locatie van sneuvelen, wordt deze veldtocht in de gesneuveldenlijsten op deze website ook steeds veel vatbaarder en koppelbaar aan wat zich hier in die periode heeft afgespeeld.

Daarnaast werd nog eens bijkomend de info verwerkt afkomstig van een hondertal doodsprentjes van soldaten gevallen of overleden aan de gevolgen van de 18-daagse veldtocht.

Nog eens extra zijn heel wat opmerkingen die ondertussen ontvangen zijn van bronnen allerhande mee verwerkt. Vaak zijn dit fouten in bestaande info gecorrigeerd door nog bestaande familie of dubbels doorgegeven door derden.

De lijst wordt er dus alleen maar volledig op. Bij de laatste ruime aanpassing werden er opnieuw toch 824 namen aangevuld met bijkomende info en de lijst werd globaal toch opnieuw uitgebreid met 6 nieuwe namen. Er vielen ook nog eens 3 recent ontdekte dubbels weg.

Voorlopig werd de lijst op deze wijze reeds aangepast voor:

 • Standaard Linieregimenten
 • 1e - 9e, 11e - 19e, 20e - 25e, 28e - 29e, 31e - 39e, 41e - 44e Linieregiment
 • 51e - 59e, 61e tot 64e Linieregiment: Opleidings- en versterkingsregimenten.
 • Ardeense Jagers
 • 1e tot 6e Regiment Ardeense Jagers
 • Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers
 • Comp T13 Versterkte Positie Namur
 • 7e Regiment Ardeense Jagers: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Jagers te Voet
 • 1e tot 9e Regiment Jagers te Voet
 • 10e tot 12e Regiment Jagers te Voet: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Karabiniers
 • 1e tot 3e Karabiniers
 • 4e Karabiniers: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Grenadiers
 • 1e tot 3e Grenadiers
 • 4e Grenadiers: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Cavalerie-eenheden
  • Gidsen
  • 1e en 2e Gidsen
  • Lansiers
  • 1e tot 4e Lansiers
  • Jagers te Paard
  • 1e en 2e Jagers te Paard
  • (Karabiniers) Cyclisten
  • 1e tot 4e Cyclisten
  • Pantsereenheden
  • Bataljon T13 2e ID
  • Eskadron Pantserwagens CC (Cavaleriekorps)
  • Wielrijders toegevoegd aan Divisies (verkenningseenheden)
  • Eskadron Wielrijders 1e tot 12e ID (Infanteriedivisie)
  • Groep Wielrijders 13e tot 18e ID
  • Opleidingseenheden
  • Versterkings- en opleidingscentrum Lichte troepen
  • 5e Cyclisten
  • 7e Gemotoriseerd regiment
 • Artillerie-eenheden
  • Divisie-artillerie:
   • 1e - 12e Artillerie (Aangevuld)
   • 17e - 18e Artillerie (Aangevuld)
   • 21e - 26e Artillerie (Aangevuld)
  • Legerkorpsartillerie:
   • 13e - 16e Artillerie (Aangevuld)
   • 19e - 20e Artillerie (Aangevuld)
   • Groep Artillerie VIII LK (Aangevuld)
  • Legerartillerie:
   • 1e - 5e Legerartillerie (Aangevuld)
  • Luchtdoelartillerie:
   • 1e - 2e DTCA (Aangevuld)
  • Vestingsartillerie:
   • Versterkte Vesting Liege (Aangevuld)
   • Versterkte Vesting Namur (Aangevuld)
  • Versterkings- en opleidingstroepen der Artillerie
   • 31e - 34e Artillerie (Aangevuld)
   • 6e Legerartillerie (Aangevuld)
   • 3e DTCA (Aangevuld)
  • Artillerie meetdienst (Aangevuld)

>> Belgische gesneuvelden aan Bruggenhoofd Gent

>> Belgische gesneuvelden direct koppelbaar aan de volledige 18-daagse veldtocht

Allicht opnieuw een bunker die zal worden gesloopt in alle stilte? (3/01/2020)

Jammer genoeg moeten we al te vaak het nieuwe jaar starten met bedreigd erfgoed. Ditmaal opnieuw niet in mijn eigen regio maar in Westkapelle, een deelgemeente van Knokke Heist.

Al geruime tijd geleden kreeg ik de melding eens te moeten afzakken naar de Dorpstraat nr 2 in Westekapelle. Daar staat nu nog altijd een ondertussen al enkele jaren leegstaand en ondertussen geleidelijk aan vervallen appartementsgebouw. Er hangt voor dit gebouw nog altijd een geel pamflet aangekleefd met de "bekendmaking beslissing omgevingsvergunning". Laat dit dus opnieuw een totaal tot weinig zeggend document zijn want het meldt alleen de naam van de eigenares van het perceel en de omschrijving van de aanvraag "bouwen van 2 kantoren en 8 appartementen".

Hetgene waar op dit pamflet met geen woord wordt over gerept, is wat er met de huidige gebouwen gaat gebeuren en daar wringt nu net het schoentje. Ik zie ook niet veel graten in het slopen van de kale en ongezellige blok die daar nu gebouwd staat en sterk aan het vervallen is. Wel stoort het te moeten vernemen dat onder deze woning nog een bunker steekt. De huidige blok is er in elk geval deels op gebouwd. Nog storender is dat over deze bunker amper documentatie te vinden is, wat er toch op wijst dat hij al de vorige jaren in alle stilte is verstopt gebleven. Ook is hij heden totaal niet bereikbaar via de buitenzijde (mogelijks wel via de binnenzijde van het gebouw). je merkt wel duidelijk dat er iets raars is met dit gebouw omwille van de heuvel die links van het gebouw te zien is en waar het zelfs deels is opgebouwd. Er steekt zelfs een toegangsdeur naar het gebouw boven op de ondertussen totaal overwoekerde heuvel.

Westkapelle Dorp 2 woning met bunker er onder

In elk geval lijkt het mij weinig waarschijnlijk dat in dit geval opnieuw de meest erfgoedminnende weg zal gevolgd zijn om na te gaan of deze bunker eventueel de moeite loont om al dan niet te bewaren. Er wordt namelijk op het gele pamflet met geen woord gerept over wat met de gebouwen (en dus ook de bunker) naar de toekomst toe gaat gebeuren. Gezien er enkel sprak is van het bouwen van 2 kantoren en 8 appartementen, vrees ik voor zeer weinig plaats voor de nog aanwezige bunker...

Daarom ook dat ik iedereen zou willen vragen net zoals ik ondertussen reeds heb gedaan via de dienst Stedenbouw van Knokke-Heist net zoals ik te informeren naar wat er met deze bunker zal gebeuren naar de toekomst toe.

Weet dat alle verdere info over wat hier onder dit gebouw steekt steeds meer dan welkom is want nu staat deze vraag ook zeer zwak omdat ook ik totaal niet weet wat daar effectief in de ondergrond steekt. Het is zelfs niet duidelijk of het over een Duitse WOI of WOII bunker gaat.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Mvg

Luc Van de Sijpe, www.bunkergordel.be

Hoe dit verhaal uiteindelijk afliep, kan u lezen op deze link.

Oudere nieuwsfeiten van de website.

>> Voor oudere items kunt u gerust een kijkje nemen in het Archief 2019 met oudere nieuwsfeiten, ooit gepubliceerd op de website.

Terug naar "Home"