Beschrijving betonnen Duitse WO II LS-bunkers te Mariakerke

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Beschrijving en localiseren verschillende gekende structuren.

LS 1 : Betonnen LS-bunker - Groenestaakstraat in de voortuin van Kollekasteel te Mariakerke (gesloopt in 1991).

Deze Duitse LS-bunker (Luftschutzbunker - beschermingsbunker tegen aanvallen uit de lucht) stond tussen de Groenestaakstraat en het Kollekasteel, in de toenmalige voortuin van het kasteel.

(Grondplan: Collectie J. De Baets)

In het algemeen waren deze bunkers opgetrokken uit gewapend beton. Het is te zeggen heel veel beton met een beetje ijzer in... Ik weet dat er velen zijn die dit niet graag horen maar het ijzer was zeker in die eindjaren van de oorlog uiterst schaars en moeilijk te krijgen, ook voor de Duitsers. Je merkt dus zoals hier in de schets ook aangeduid hele dikke muren van standaard 2 meter. De muur aan de toegangszijde was 2.40 meter dik. Anderzijds moet je vaststellen dat op foto's van de sloop bitter weinig ijzer opduikt. Deze opmerking kan je gerust ook maken over vele bunkers van de Atlantic Wall aan bv de Franse kusten. De bunkers hingen vooral aan elkaar van beton maar zeker niet door het vele ijzer die er eigenlijk zou moeten ingezeten hebben.

De totale structuren waren ongeveer vierkantig opgetrokken met buitenafmetingen van 9 meter op 9.15 meter. De bunkers hadden merkwaardig genoeg maar 1 toegang (zichtbaar op de foto die trouwens dateert van kort voor de sloop, beginjaren '90). Daarna maakte de toegang een knik om uit te komen in een centrale kamer van 2.70 x 5 meter. Deze kamer had 1 observatiegat (zeker geen schietgat). Op de originele schets spreekt men over schietgaten maar de opbouw is nogal gevaarlijk gezien bij dergelijke afgeschuinde kanten het risico op terugketsende kogels zeer groot zou zijn voor de mitrailleurschutter in de bunker aanwezig. De functie zal dan ook observeren geweest zijn en niet een mitrailleurbunker zoals het af en toe wordt omschreven. De observatierichting zal voor deze bunker uitgekeken hebben over de terreinen aan de overzijde van de Eeklostraat, in de richting van de ooit daar gebouwde cluster van structuren langs de Eeklostraat, noordelijk van het kruispunt. Daar was toen ook een FLAK opstelling gesitueerd.

De hoogte aan de binnenzijde bedroeg 2.20 meter, wat vrij hoog genoemd mag worden.

Detail van de cluster van structuren dat hier ooit stond zuidelijk van de Groenestaakstraat ter hoogte van het kruispunt met de Eeklostraat. (Collectie: Peter Taghon)
Dit is ingezoomd op deze cluster, je ziet deze Luftschutzbunker liggen rechts in de voortuin van het kasteel met structuurnummer (1) als je van de Groenestaakstraat komt op het kasteeldomein. Het kasteeldomein was toen blijkbaar ook van de Eeklostraat gescheiden met een gracht.

De bunker aangeduid met LS1 heeft hier nog gestaan tot in 1991. Hieronder alvast wat info over de LS1 gezien er over de LS2 voorlopig letterlijk niets te vinden is.

Enkele foto's van voor en tijdens de sloop van de bunker LS1.

Er zijn van deze bunker, ondanks dat hij al beginjaren 90 werd gesloopt toch nog wel wat foto's terug te vinden. Ze zijn dan merkwaardig genoeg ook nog los van elkaar genomen, vrij volledig om de structuur van de verschillende kanten in beeld te brengen.

Deze eerste foto links toont de nog intacte en nog niet vrijgemaakte bunker voor het kasteel.(Foto: Collectie Kollekasteel) - De foto rechts toont de locatie waar hij ooit stond voor het kasteel. Deze foto dateert van 2018
Dit is dezelfde bunker vrijgemaakt vrij kort voor zijn sloop. Aan deze zijde zat enerzijds de enige toegang alsook een doorgang, mogelijks gewoon voor ventillatie of kabels. (Foto: Collectie Kollekasteel)
Zicht op de zijde met wat op het plannetje wordt omschreven als een schietgat en allicht eerder een observatiegat is geweest. Onderaan zit ook een soort van granaatwerpgat. (Foto: Boek September '44 - J.P. Marchal)
De twee zijdes nog niet zichtbaar op vorige foto's. De toegangsdreef ligt achteraan op de foto. (Foto: Collectie Kollekasteel)
Origineel eerste krantenartikel van toen de bunker werd gesloopt.
Origineel 2e artikel over de sloop van dezelfde bunker.

Toch blijft het merkwaardig dat ook in dit artikel geen woord wordt gerept over de allicht ooit al veel langer verdwenen betonnen bunker achteraan het kasteel (als die ooit al bestond?).

Foto's van de sloop van de bunker zelf - (Foto's: Collectie Het Kollekasteel)

De foto rechts hierboven toont heel duidelijk de opbouw van het dak. Je ziet duidelijk dat de draagbalken bestaan uit stalen I-profielen of spoorwegrails.
Toch valt het zoals ikzelf binnen dit artikel al meldde, de hoeveelheid gebruikt wapeningsijzer serieus tegen. De binnen één van de artikels gemelde 70 ton wapeningsijzer ga je op wat je hier ziet zitten, zeker niet halen. Ter vergelijk een gelijkaardige foto van een helaas ook gesloopte bunker B46 aan Bruggenhoofd Gent (voor WO II gebouwd toen er nog wapeningsijzer te verkrijgen was)

Gebruikte externe bronnen

  • Buskruit en Sauerkraut - Materiele oorlogsbronnen in Gent - Georges Antheunis en Marie Christine Lalemant - p103.
  • Gent - September 1944 - J.P. Marchal
  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke
  • Originele kaartjes en detailuitleg: Peter Taghon