Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Beschrijving en localiseren verschillende gekende structuren.

MA 18 : Bakstenen manschappenverblijf met bijhorende bergplaats aan achterzijde kasteeldomein Story langs Groenestaakstraat

Algemene beschrijving van de structuur

De bakstenen manschappenbunkertjes zijn volledig in baksteen opgetrokken met muren van een kleine meter dik. Enkel het dak is uitgevoerd in beperkt gewapend beton. De draagstructuur van dit dak bestond uit spoorwegrails of I-profielen waartussen een bekisting van houten plankjes werd gelegd. Dit hout diende als verloren bekisting maar ook tegen afspringend beton. Dit hout is op vele plaatsen nog vrij intact aanwezig. De bunkertjes hebben allen zo goed als dezelfde structuur. Ze omvatten telkens 2 identieke elkaars spiegelbeeld zijnde, kamertjes die vooraan tegen de ramen of achteraan met een tussendeur met elkaar verbonden waren. Beide kamers hebben een smalle toegangsdeur volledig links en rechtsvooraan van de bunker. Tussen deze twee deuren heeft elke kamer één raam.

Ook de dakstructuur is ook ongeveer 1 meter dik. Alle bunkers hebben ook door dit dak ventillatieschachten zitten maar deze zitten niet echt altijd identiek qua locatie. Hier bleek men wel beperkt wat aan te passen volgens wat allicht voor de locatie van de structuur het best uitkwam. Deze ventillatieschachten leiden op het dak naar schouwen die men bij enkele structuurtjes nog kan terugvinden.

Heel wat van deze structuurtjes (zeker 2/3) zijn ondertussen verdwenen en gesloopt. Degenen die nog bestaan zijn ofwel zwaar vervallen of in het beste geval mee opgenomen bij de woning waar ze nog te vinden zijn, vaak als berghok.

Enkele structuren dragen zeker nog sporen van projectielinslagen. Het waren duidelijk schuilplaatsen voor manschappen. Ze waren zeker niet in staat zware rechtstreekse voltreffers te verdragen daar ze hoofdzakelijk uit baksteen waren opgetrokken. Ze boden enkel weerstand tegen scherven, geweervuur en niet rechtstreekse projectielinslagen.

Specifiek bij deze structuur

Deze manschappenbunker die gekoppeld zit met een aparte bergruimte zonder verdere indelingen bestaat, bevindt zich volledig achteraan het domein van kasteel Story langs de Groenestaakstraat. Het structuurtje zit volledig tegen de grens met de eerste huizen achter het domein.

Deze bunker stemt overeen met het onderste type van de schetsen hiernaast. Ventillatieschachten kunnen wel beperkt afwijkend zitten.

Detail van de cluster van structuren dat hier ooit stond zuidelijk van de Groenestaakstraat ter hoogte van het kruispunt met de Eeklostraat. (Collectie: Peter Taghon)

Dit is ingezoomd op de zone rond het kruispunt van de Groenestaakstraat en de Albrecht Dürerlaan. We zien met Nr 11 nog de eerder al vermelde structuur MA01 staan.

De structuur waar het hier over gaat is structuur 22 op de hoek van het domein van het kasteel Story. Als je dit echter met deze locaties overzet op een huidige luchtfoto, klopt deze locatie niet en zou dit dienen gesitueerd te worden in de achtertuin van de tegen het domein van het kasteel Story aansluitende huizen. De structuur ligt dus in werkelijkheid iets meer westelijk. De structuur wordt aangeduid als "Sich Kp" wat duidt op "Sicherungs Kompanie". Dit is de beveiligende Compagnie bij dit steunpunt langs de Groenestaakstraat. Er was bijkomend ook een opstelling "Pak", "Pantserafweer" opgesteld. Er waren ook 2 locaties waar Munitie was voorzien voor deze PAK opstelling, aangeduid met "M". Ook was er tegen de weg nog een toilet voorzien, letter "A". Mogelijks is die extra box die bij deze structuur dus te vinden is, gewoon een berging waar in gewone bezettingstijd, het bijhorende PAK geschut in opgesteld en opgeborgen stond. Er is hier namelijk niet echt sprake van een garage of iets dergelijks, wat op andere plaatsen wel apart worden aangeduid of vermeld.

locatie schuilstructuur domein kasteel Story
Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het wit aangeduid de locatie van de nog aanwezige manschappenstructuur.
Het structuurtje ligt weinig opvallend en met de jaren steeds meer overgroeid met klimop achter de gracht die het domein afscheidt van de Groenestaakstraat. De structuur valt eigenlijk niet echt op, het is de oude houten garagepoort die in het zicht springt.
In 2008 was het structuurtje eigenlijk nog beter zichtbaar. bovenaan ziet u 2 foto's van 2008. Onderaan dezelfde zichten van de veel sterker overgroeide en door de eigenaars ondertussen omwille van de veiligheid van soms op het terrein spelende kinderen afgesloten structuur anno 2018. De structuur was eigenlijk altijd al moeilijk fotografeerbaar en dit is zeker niet gebeterd.
Dit is het aparte garagegebouwtje links van de schuilstructuur. Allicht is dit niet echt een garage maar een bergplaats voor de hier voorziene PAK-opstelling. Beiden zijn zeker niet inwendig met elkaar verbonden. Opvallend is dat de originele poort heel wat vrij zware projectielinslagen telt. Zeker een 10 tal. De ruimte zou leeg zijn en sinds 10 tallen jaren niet meer geopend.
De structuur zit buiten zijn voorzijde met de 2 centrale raamopeningen en de twee toegangsdeuren op de uiteinden totaal verstoken in een berm grond. Van de 3 andere zijdes met inbegrip van de garage zijn geen muren zichtbaar.
Links de linker toegang van de structuur die je in een vrij rommelige eerste kamer brengt. Je ziet duidelijk dat de structuur uit 2 gelijkaardige kamers bestaat met vooraan rechts de toegang tot de 2e kamer.
Links een blik naar de rechter achterhoek van de eerste kamer. Je ziet duidelijk hier nog de restanten van de houten latten waarop allicht ooit houten wandbekleding heeft gezeten. Je ziet in deze structuur trouwens ook nog extra hout tegen het plafond wat er allicht op wijst dat de bunker ook nog een soort vals houten plafond heeft gehad. Wat voor deze structuur 100% zeker is omdat het werd bevestigd door de eigenaars van het kasteel is dat de structruur werd gebruikt door de Duitsers tijdens de bezettingsjaren.

Bovenaan een terugblik vanaf achteraan de 1e kamer naar het raam en rechts de toegang. Je ziet duidelijk de stalen liggers die de dakstructuur dragen met daartussen nog de houten plankjes als verloren bekisting voor het storten van het beton. Onderaan gelijkaardige foto's van de tweede kamer.

Bovenaan een detail van het raam van de tweede kamer. Daaronder links een terugblik naar de eerste kamer. De tussenmuur blijkt trouwens aan deze kant volledig bepleisterd geweest. Blijft allemaal wat mysterieus of dit nog allen origineel is of bijwerkingen betreffen van na de oorlog.

Allicht is dit zelfs een oudere zwart-wit foto van dit bunkertje op het domein van het kasteel Story langs de Groenestraakstraat, vermoedelijk jaren '80. (Foto: Collectie Valentin Jamart)

Het structuurtje ligt volledig op privéterrein en is zoals eerder gemeld volledig afgesloten met de bedoeling hem nog meer te laten overgroeien met klimop. Gelieve de privacy van de eigenaars te respecteren aub. Neem voor foto's van de structuur gerust contact op met de website.

Gebruikte externe bronnen

  • Buskruit en Sauerkraut - Materiele oorlogsbronnen in Gent - Georges Antheunis en Marie Christine Lalemant - p103.
  • Gent - September 1944 - J.P. Marchal
  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke
  • Originele kaartjes en detailuitleg: Peter Taghon