Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Beschrijving en localiseren verschillende gekende structuren.

MA 01 : Bakstenen manschappenverblijf op de hoek van Groenestaakstraat en Dürerlaan (gesloopt tussen 2008 en 2018)

Algemene beschrijving van de structuur

De bakstenen manschappenbunkertjes zijn volledig in baksteen opgetrokken met muren van een kleine meter dik. Enkel het dak is uitgevoerd in beperkt gewapend beton. De draagstructuur van dit dak bestond uit spoorwegrails of I-profielen waartussen een bekisting van houten plankjes werd gelegd. Dit hout diende als verloren bekisting maar ook tegen afspringend beton. Dit hout is op vele plaatsen nog vrij intact aanwezig. De bunkertjes hebben allen zo goed als dezelfde structuur. Ze omvatten telkens 2 identieke elkaars spiegelbeeld zijnde, kamertjes die vooraan tegen de ramen of achteraan met een tussendeur met elkaar verbonden waren. Beide kamers hebben een smalle toegangsdeur volledig links en rechtsvooraan van de bunker. Tussen deze twee deuren heeft elke kamer één raam.

Ook de dakstructuur is ook ongeveer 1 meter dik. Alle bunkers hebben ook door dit dak ventillatieschachten zitten maar deze zitten niet echt altijd identiek qua locatie. Hier bleek men wel beperkt wat aan te passen volgens wat allicht voor de locatie van de structuur het best uitkwam. Deze ventillatieschachten leiden op het dak naar schouwen die men bij enkele structuurtjes nog kan terugvinden.

Heel wat van deze structuurtjes (zeker 2/3) zijn ondertussen verdwenen en gesloopt. Degenen die nog bestaan zijn ofwel zwaar vervallen of in het beste geval mee opgenomen bij de woning waar ze nog te vinden zijn, vaak als berghok.

Enkele structuren dragen zeker nog sporen van projectielinslagen. Het waren duidelijk schuilplaatsen voor manschappen. Ze waren zeker niet in staat zware rechtstreekse voltreffers te verdragen daar ze hoofdzakelijk uit baksteen waren opgetrokken. Ze boden enkel weerstand tegen scherven, geweervuur en niet rechtstreekse projectielinslagen.

Specifiek bij deze structuur

Deze manschappenbunker bevond zich in de voortuin van de woning links van de Dürerlaan vanaf de Groenestaakstraat gekeken. Deze bunker werd tussen 2008 en 2018 gesloopt. Er zijn nog beperkt wat foto's genomen vanaf de Dürerlaan in 2008 waarop hij nog beperkt zichtbaar is. Hij stond met de toegangen gericht naar de toen nog bestaande (en eigenlijk dus ook huidige) woning maar is in elk geval ondertussen verdwenen en mee gesloopt voor de bouw van de huidige nieuwbouwwoning.

Grondplannetje manschappenstructuren Mariakerke Wondelgem
Detail van de cluster van structuren dat hier ooit stond zuidelijk van de Groenestaakstraat ter hoogte van het kruispunt met de Eeklostraat. (Collectie: Peter Taghon)

Dit is ingezoomd op deze hoek van de cluster, zie je de structuur liggen als 2 vierkantjes naast elkaar. Men heeft telkens dus elk bunkertje dat als 2 kamers is opgebouwd, getekend als 2 vierkantjes. het duidt ook meteen de oriëntatie aan van de structuur.

Dit is dus structuur 11 die als functie de "Registratur" moet geweest zijn. Allicht het aanmeldingspunt dus voor deze stelling. Zoals dus duidelijk te zien was er nabij de hoek van dit kruispunt voor de rest geen bebouwing toen.

Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het rood aangeduid, de locatie waar de ondertussen ook verdwenen manschappenstructuur stond.
Verdwenen Manschappenbunker Hoek Groenestaakstraat - Albert Durerlaan Mariakerke
Deze foto dateert dus nog van 2008 en werd genomen vanaf de Dürerlaan waarbij men het ondertussen verdwenen structuurtje nog duidelijk ziet staan. Hij staat met zijn achterzijde naar de Groenestaakstraat toe. De toegangen en ramen keken uit op de toenmalige verdwenen woning en zouden dus ook heden nog op de huidige woning uitgekeken hebben. Het betrof nochtans een vrij fraai in het terrein ingewerkt structuurtje. Je ziet duidelijk alvast op de foto de linker toegang.
Allicht is dit zelfs een oudere zwart-wit foto van dit bunkertje langs de Groenestraakstraat, vermoedelijk jaren '90. (Foto: Boek Gent September 44 - J.P. Marchal)

Enkele foto's anno 2018 van de huidige situatie. Nu is de hierboven getoonde locatie volledig gesloopt geweest en gewijzigd in een nieuwbouwwoning met voortuin naar de Groenestaakstraat toe. Van het bunkertje zijn geen sporen meer terug te vinden.

Gebruikte externe bronnen

  • Buskruit en Sauerkraut - Materiele oorlogsbronnen in Gent - Georges Antheunis en Marie Christine Lalemant - p103.
  • Gent - September 1944 - J.P. Marchal
  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke
  • Originele kaartjes en detailuitleg: Peter Taghon