Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Beschrijving en localiseren verschillende gekende structuren.

MA 09 : Bakstenen manschappenverblijf zuidwestelijk achteraan domein Kollekasteel tegen Kollekasteelstraat (gesloopt tussen 2008 en 2018)

Algemene beschrijving van de structuur

De bakstenen manschappenbunkertjes zijn volledig in baksteen opgetrokken met muren van een kleine meter dik. Enkel het dak is uitgevoerd in beperkt gewapend beton. De draagstructuur van dit dak bestond uit spoorwegrails of I-profielen waartussen een bekisting van houten plankjes werd gelegd. Dit hout diende als verloren bekisting maar ook tegen afspringend beton. Dit hout is op vele plaatsen nog vrij intact aanwezig. De bunkertjes hebben allen zo goed als dezelfde structuur. Ze omvatten telkens 2 identieke elkaars spiegelbeeld zijnde, kamertjes die vooraan tegen de ramen of achteraan met een tussendeur met elkaar verbonden waren. Beide kamers hebben een smalle toegangsdeur volledig links en rechtsvooraan van de bunker. Tussen deze twee deuren heeft elke kamer één raam.

Ook de dakstructuur is ook ongeveer 1 meter dik. Alle bunkers hebben ook door dit dak ventillatieschachten zitten maar deze zitten niet echt altijd identiek qua locatie. Hier bleek men wel beperkt wat aan te passen volgens wat allicht voor de locatie van de structuur het best uitkwam. Deze ventillatieschachten leiden op het dak naar schouwen die men bij enkele structuurtjes nog kan terugvinden.

Heel wat van deze structuurtjes (zeker 2/3) zijn ondertussen verdwenen en gesloopt. Degenen die nog bestaan zijn ofwel zwaar vervallen of in het beste geval mee opgenomen bij de woning waar ze nog te vinden zijn, vaak als berghok.

Enkele structuren dragen zeker nog sporen van projectielinslagen. Het waren duidelijk schuilplaatsen voor manschappen. Ze waren zeker niet in staat zware rechtstreekse voltreffers te verdragen daar ze hoofdzakelijk uit baksteen waren opgetrokken. Ze boden enkel weerstand tegen scherven, geweervuur en niet rechtstreekse projectielinslagen.

Specifiek bij deze structuur

Deze manschappenbunker bevond zich achteraan in de zuidwestelijke hoek van het domein van het Kollekasteel. Deze bunker werd tussen 2008 en 2018 gesloopt.

Binnen de fiche staan nog enkele foto's van de buitenzijde van toen hij nog bestond in 2008. De binnenzijde kon maar zeer beperkt worden gefotografeerd via een opening in de rechter toegangsdeur. Hij was toen ook volledig afgesloten.

De bakstenen muur waar hij tegenstond, bestaat nu nog en het terreintje werd bebouwd met een soort van houten berging horende bij het Kollekasteel.

Grondplannetje manschappenstructuren Mariakerke Wondelgem
Detail van de cluster van structuren dat hier ooit stond zuidelijk van de Groenestaakstraat ter hoogte van het kruispunt met de Eeklostraat. (Collectie: Peter Taghon)

Dit is ingezoomd op de achterzijde van het domein van het Kollekasteel. Je ziet de structuur liggen als 2 vierkantjes naast elkaar. Men heeft telkens dus elk bunkertje dat als 2 kamers is opgebouwd, getekend als 2 vierkantjes. het duidt ook meteen de oriëntatie aan van de structuur.

Dit is dus structuur 9 die blijkbaar een dubbele functie had. De meest noordelijke kamer was bestemd voor de "Ia Gesch.Zi", de "Ia" slaat op de "Erste Generalstaboffizier". Met "Gesch.Zi" bedoelt met "Geschafts Zimmer", allicht dus een algemene bureelruimte.

Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het rood aangeduid, de locatie waar de ondertussen ook verdwenen manschappenstructuur stond.
verdwenen structuur aan Kollekasteel
Deze foto's dateren nog van 2008 en werden nog genomen voor het structuurtje allicht rond 2010 werd gesloopt voor de bouw van een houten berging bij het Kollekasteel. Jammer genoeg heeft het Kollekasteel als cultureel centrum er in de jaren na de oorlog wel letterlijk alles aan gedaan om zijn oorlogsverleden volledig te laten verdwijnen.

Enkele foto's anno 2018 van de huidige situatie. Je herkent nog heel duidelijk de gebouwen waar vroeger ook het structuurtje stond tegenaan gebouwd.

Gebruikte externe bronnen

  • Buskruit en Sauerkraut - Materiele oorlogsbronnen in Gent - Georges Antheunis en Marie Christine Lalemant - p103.
  • Gent - September 1944 - J.P. Marchal
  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke
  • Originele kaartjes en detailuitleg: Peter Taghon