Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Beschrijving en localiseren verschillende gekende structuren.

GB 01 : Structuur aan westkant bijgebouwen Kollekasteel

Deze ruimte zal allicht geen bakstenen manschappenbunker geweest zijn maar betrof allicht een gedeelte van de westelijke bijgebouwen van het toenmalige Kollenkasteel. Of deze daarvoor ooit zijn verbouwd of versterkt is totaal onduidelijk. In elk geval worden de beide vakjes getekend op de toen reeds bestaande structuren horende bij het kasteel.
Detail van de cluster van structuren dat hier ooit stond zuidelijk van de Groenestaakstraat ter hoogte van het kruispunt met de Eeklostraat. (Collectie: Peter Taghon)

Dit is ingezoomd op deze hoek van de cluster, zie je de structuur liggen als 2 vierkantjes naast elkaar. In dit geval zijn de ruimtes smaller en langer dan deze worden getekend bij de andere deels bakstenen, deels gewapend betonnen, specifiek gebouwde structuurtjes. Dit laat dus vermoeden dat het handelt over 2 bestaande ruimtes in het toenmalige bestaande bijgebouw van het Kollekasteel.

Dit is dus structuur 8 die als functie wordt omschreven als "Ia, O i, Flivo". Deze ruimte zal dan ook opnieuw gekoppeld dienen te worden aan de "Erste Generalstaboffizier". "Flivo" zou slaan op "Flieger Offizier".

Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het rood aangeduid, de locatie waar deze ruimtes origineel zouden gesitueerd dienen te worden. Mogelijks bestaan deze ruimtes dus heden nog als iets herkenbaars binnen deze gebouwen.

Gebruikte externe bronnen

  • Buskruit en Sauerkraut - Materiele oorlogsbronnen in Gent - Georges Antheunis en Marie Christine Lalemant - p103.
  • Gent - September 1944 - J.P. Marchal
  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke
  • Originele kaartjes en detailuitleg: Peter Taghon