Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Beschrijving en localiseren verschillende gekende structuren.

MA 14 : Bakstenen manschappenverblijf ingewerkt in de woning op Eeklostraat nr 89

Mariakerke bunker ingewerkt in huis

Algemene beschrijving van de structuur

De bakstenen manschappenbunkertjes zijn volledig in baksteen opgetrokken met muren van een kleine meter dik. Enkel het dak is uitgevoerd in beperkt gewapend beton. De draagstructuur van dit dak bestond uit spoorwegrails of I-profielen waartussen een bekisting van houten plankjes werd gelegd. Dit hout diende als verloren bekisting maar ook tegen afspringend beton. Dit hout is op vele plaatsen nog vrij intact aanwezig. De bunkertjes hebben allen zo goed als dezelfde structuur. Ze omvatten telkens 2 identieke elkaars spiegelbeeld zijnde, kamertjes die vooraan tegen de ramen of achteraan met een tussendeur met elkaar verbonden waren. Beide kamers hebben een smalle toegangsdeur volledig links en rechtsvooraan van de bunker. Tussen deze twee deuren heeft elke kamer één raam.

Ook de dakstructuur is ook ongeveer 1 meter dik. Alle bunkers hebben ook door dit dak ventillatieschachten zitten maar deze zitten niet echt altijd identiek qua locatie. Hier bleek men wel beperkt wat aan te passen volgens wat allicht voor de locatie van de structuur het best uitkwam. Deze ventillatieschachten leiden op het dak naar schouwen die men bij enkele structuurtjes nog kan terugvinden.

Heel wat van deze structuurtjes (zeker 2/3) zijn ondertussen verdwenen en gesloopt. Degenen die nog bestaan zijn ofwel zwaar vervallen of in het beste geval mee opgenomen bij de woning waar ze nog te vinden zijn, vaak als berghok.

Enkele structuren dragen zeker nog sporen van projectielinslagen. Het waren duidelijk schuilplaatsen voor manschappen. Ze waren zeker niet in staat zware rechtstreekse voltreffers te verdragen daar ze hoofdzakelijk uit baksteen waren opgetrokken. Ze boden enkel weerstand tegen scherven, geweervuur en niet rechtstreekse projectielinslagen.

Specifiek bij deze structuur

Deze manschappenbunker is weinig gekend maar nog altijd zo goed als intact ingewerkt in de woning op de Eeklostraat 89. Hij steekt op de rechter zijkant van de woning, op het niveau van de garage. Hij steekt op die manier onder de living van de woning.

Deze bunker stemde allicht overeen met het bovenste type van de schetsen hiernaast alhoewel de tussenmuur bij het inwerken werd verwijderd..

Detail van de cluster van structuren dat hier ooit stond zuidelijk van de Groenestaakstraat ter hoogte van het kruispunt met de Eeklostraat. (Collectie: Peter Taghon)

Dit is ingezoomd op de Eeklostraat nabij de achterzijde van het voorheen eveneens tot het Kollekasteel behorende domein. Je ziet de structuur liggen als 2 vierkantjes naast elkaar. Men heeft telkens dus elk bunkertje dat als 2 kamers is opgebouwd, getekend als 2 vierkantjes. het duidt ook meteen de oriëntatie aan van de structuur.

Dit is dus structuur 19 die als functie "KNF" wordt aangeduid. Dit slaat op structuren opgetrokken voor "KNA 489", de 'Korps-Nachschubführer". Dit waren de diensten die instonden voor de troepenversterkingen en aanvullingen. In totaal waren er 4 dergelijke structuren die aan de zuidkant van dit steunpunt die deel uitmaakten van dit KNF.

Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het wit aangeduid waar deze bunker heden nog altijd vrij intact zit ingewerkt in de huidige woning op nr89.

Vanaf de buitenzijde komt de bunker als volgt in het zicht op de rechter zijkant (vanaf de straat gezien)

Met enige moeite herken je links (met de kleine ventillatiegaatjes) de linker toegangsdeur, dan de 2 ramen en achteraan de tweede toegangsdeur. Allen zijn heden niet meer toegankelijk vanaf buiten.

Je betreedt het bunkertje via de garage van de woning. Via die weg is de oude manschappenbunker opnieuw verbonden met de woning waar hij werd ingebouwd.

De toegang is zeker geen van de originele toegangen want die zaten origineel zoals op vorige foto's te zien langs de buitenzijde en zijn beiden dichtgemaakt.

Je herkent op de foto wel duidelijk de dikte van de de originele bakstenen wanden die rond de 1 meter zit.

Dit is het zicht op de schuilstructuur na de toegang. Rechts achteraan 1 van de 2 originele toegangen. met daarnaast 1 van de 2 ramen. Let ook hier op de dikte van de wanden. De wand waar we hier op kijken met de deur is niet origineel en heeft gewoon een kleiner berghok gemaakt binnen de structuur met inbegrip van een van de originele toegangen.
De ventillatiesteentjes die vanaf de buitenzijde zichtbaar zijn, geven ventillatie in de opbergkast die werd gemaakt van de 2e originele toegang tot deze structuur. Dit is wat je kan noemen een fraaie integrering van een bunker in een bestaande woning.

Gebruikte externe bronnen

  • Buskruit en Sauerkraut - Materiele oorlogsbronnen in Gent - Georges Antheunis en Marie Christine Lalemant - p103.
  • Gent - September 1944 - J.P. Marchal
  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke
  • Originele kaartjes en detailuitleg: Peter Taghon