Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Beschrijving en localiseren verschillende gekende structuren.

MA 35 : Bakstenen manschappenverblijf op kasteeldomein Vyncke Bovyn in nabijheid kasteelvijver, sterkt verstopt tussen groen

Dit is het zicht op de vijver die men heeft vanaf dit sterk tussen het groen als een vervallen gebouw verborgen zit. De structuur is het best te bereiken langs hetzelfde pad waarlangs ook de 3e nog bestaande structuur op dit domein is gelegen.

Algemene beschrijving van de structuur

De bakstenen manschappenbunkertjes zijn volledig in baksteen opgetrokken met muren van een kleine meter dik. Enkel het dak is uitgevoerd in beperkt gewapend beton. De draagstructuur van dit dak bestond uit spoorwegrails of I-profielen waartussen een bekisting van houten plankjes werd gelegd. Dit hout diende als verloren bekisting maar ook tegen afspringend beton. Dit hout is op vele plaatsen nog vrij intact aanwezig. De bunkertjes hebben allen zo goed als dezelfde structuur. Ze omvatten telkens 2 identieke elkaars spiegelbeeld zijnde, kamertjes die vooraan tegen de ramen of achteraan met een tussendeur met elkaar verbonden waren. Beide kamers hebben een smalle toegangsdeur volledig links en rechtsvooraan van de bunker. Tussen deze twee deuren heeft elke kamer één raam.

Ook de dakstructuur is ook ongeveer 1 meter dik. Alle bunkers hebben ook door dit dak ventillatieschachten zitten maar deze zitten niet echt altijd identiek qua locatie. Hier bleek men wel beperkt wat aan te passen volgens wat allicht voor de locatie van de structuur het best uitkwam. Deze ventillatieschachten leiden op het dak naar schouwen die men bij enkele structuurtjes nog kan terugvinden.

Heel wat van deze structuurtjes (zeker 2/3) zijn ondertussen verdwenen en gesloopt. Degenen die nog bestaan zijn ofwel zwaar vervallen of in het beste geval mee opgenomen bij de woning waar ze nog te vinden zijn, vaak als berghok.

Enkele structuren dragen zeker nog sporen van projectielinslagen. Het waren duidelijk schuilplaatsen voor manschappen. Ze waren zeker niet in staat zware rechtstreekse voltreffers te verdragen daar ze hoofdzakelijk uit baksteen waren opgetrokken. Ze boden enkel weerstand tegen scherven, geweervuur en niet rechtstreekse projectielinslagen.

Specifiek bij deze structuur

Dit is alvast de moeilijkste nog terug te vinden structuur op dit domein. Velen weten er 1 of 2 zitten maar missen er altijd wel een stuk of 2.

Ook bij deze structuur is de binnenzijde zeer sterk aangepast. Ook hier is de tussenmuur verdwenen en de binnenzijde omgebouwd tot een soort vogelverblijf, ondertussen in volledig vervallen toestand.

De structuur was origineel allicht van het onderste van de twee types hiernaast afgebeeld.

Jammer genoeg ontbreekt voor dit gedeelte van de stelling de detailkaart. Er is dan ook weinig tot geen info gekend wat de functie was van de in dit stukje van de stelling terug te vinden structuren en welke eenheden hier zaten.

Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het wit aangeduid de locatie van de nog aanwezige structuur op het kasteeldomein.

Het structuurtje is vergeleken met een eerste prospectie in 2010 zeker niet beter in het zicht gekomen of gewijzigd. Hij was zelfs toen allicht nog meer verstopt dan dit nu nog het geval is. Zoals reeds gemeld had hij aan de binnenzijde het uitzicht van een vogelkooi. Het meeste houtwerk dat in 2010 nog rommelig aanwezig was, is ondertussen verdwenen en de structuur wordt gebruikt door Natuurpunt als vleermuizenverblijf. Hij is dan ook heden ten dage niet meer echt betreedbaar, net zoals de eerste vermelde structuur op dit domein.

Enkel zichten op de structuur zoals hij nog kon worden teruggevonden in 2010.

Een blik op de binnenzijde anno 2010.
Dezelfde vrij onbekende structuur anno 2018 aan de buitenzijde

Enkele blikken door de ramen naar de binnenzijde (gezien hij afgesloten is aan de vroegere toegang)

Voor deze bunker ligt ook nog een zeer identieke betonnen plaat als dewelke ook nog werd opgemerkt en aangegeven als een mogelijke locatie van een dergelijke verdwenen structuur. Misschien betreft het dus daar niet echt de plaat waar de bunker opstond maar een dergelijke betonnen plaat juist voor de bunker. De eigenlijke functie ervan is totaal onduidelijk.

Gebruikte externe bronnen

  • Buskruit en Sauerkraut - Materiele oorlogsbronnen in Gent - Georges Antheunis en Marie Christine Lalemant - p103.
  • Gent - September 1944 - J.P. Marchal
  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke
  • Originele kaartjes en detailuitleg: Peter Taghon