Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Beschrijving en localiseren verschillende gekende structuren.

MA 36 : Bakstenen manschappenverblijf en bijkomende garage op de hoek van Botestraat en Vrouwenstraat

Dit is één van de weinige structuren waar toch wel een iets ouder fotootje van terug te vinden is zoals deze afkomstig uit het boek "Gent September 44" van "J.P. Marchal". Deze foto zou dateren van rond 1990 en is genomen vanaf de Vrouwenstraat. De Botestraat ligt buiten wat op de foto te zien is, rechts.

Heden komt dezelfde locatie amper gewijzigd als volgt in beeld.

Op het eerste zicht is de hoeve zeker niet meer dezelfde en vervangen door een recentere woning.

Algemene beschrijving van de structuur

De bakstenen manschappenbunkertjes zijn volledig in baksteen opgetrokken met muren van een kleine meter dik. Enkel het dak is uitgevoerd in beperkt gewapend beton. De draagstructuur van dit dak bestond uit spoorwegrails of I-profielen waartussen een bekisting van houten plankjes werd gelegd. Dit hout diende als verloren bekisting maar ook tegen afspringend beton. Dit hout is op vele plaatsen nog vrij intact aanwezig. De bunkertjes hebben allen zo goed als dezelfde structuur. Ze omvatten telkens 2 identieke elkaars spiegelbeeld zijnde, kamertjes die vooraan tegen de ramen of achteraan met een tussendeur met elkaar verbonden waren. Beide kamers hebben een smalle toegangsdeur volledig links en rechtsvooraan van de bunker. Tussen deze twee deuren heeft elke kamer één raam.

Ook de dakstructuur is ook ongeveer 1 meter dik. Alle bunkers hebben ook door dit dak ventillatieschachten zitten maar deze zitten niet echt altijd identiek qua locatie. Hier bleek men wel beperkt wat aan te passen volgens wat allicht voor de locatie van de structuur het best uitkwam. Deze ventillatieschachten leiden op het dak naar schouwen die men bij enkele structuurtjes nog kan terugvinden.

Heel wat van deze structuurtjes (zeker 2/3) zijn ondertussen verdwenen en gesloopt. Degenen die nog bestaan zijn ofwel zwaar vervallen of in het beste geval mee opgenomen bij de woning waar ze nog te vinden zijn, vaak als berghok.

Enkele structuren dragen zeker nog sporen van projectielinslagen. Het waren duidelijk schuilplaatsen voor manschappen. Ze waren zeker niet in staat zware rechtstreekse voltreffers te verdragen daar ze hoofdzakelijk uit baksteen waren opgetrokken. Ze boden enkel weerstand tegen scherven, geweervuur en niet rechtstreekse projectielinslagen.

Specifiek bij deze structuur

Ook bij deze structuur is aan de binnenzijde van het manschappenverblijf de tussenmuur verdwenen. Omdat bij het fotograferen deze ruimte volgestapeld was met allerhande materialen, kan ik op basis van de foto's die ik ervan heb, moeilijk uitmaken over welk van beide types zoals hiernaast geschetst, het in dit geval handelt.

In elk geval is het hier vermelde garagegedeelte 1 ruimte zonder enig raam of verdere indeling. Beide structuren zijn niet met elkaar verbonden en staan in theorie volledig los van elkaar.

Jammer genoeg ontbreekt voor dit gedeelte van de stelling de detailkaart. Er is dan ook weinig tot geen info gekend wat de functie was van de in dit stukje van de stelling terug te vinden structuren en welke eenheden hier zaten.

Toch is de structuur hier terug te vinden allicht zeer gelijkend qua opbouw en structuur met deze te vinden in de achtertuin van kasteel Story, structuur MA18.

Ook deze structuur ligt nabij een uitpunt, ditmaal de oostzijde langs dezelfde hoofdweg, namelijk het verlengde van de Groenestaakstraat die hier op Wondelgem Botestraat is geworden.

Allicht was ook deze structuur aangeduid als "Sich Kp" wat duidt op "Sicherungs Kompanie". Dit is de beveiligende Compagnie bij dit steunpunt langs de Botestraat. Allicht was er ook hier een opstelling "Pak", "Pantserafweer" opgesteld. Er zullen ook wel een aantal locaties voor munitie voorzien geweest zijn. Mogelijks is ook hier die extra box die bij deze structuur dus te vinden is, gewoon een berging waar in gewone bezettingstijd, het bijhorende PAK geschut in opgesteld en opgeborgen stond. Er was ook ter hoogte van de structuur aan kasteel Story niet echt sprake van een garage of iets dergelijks dat op andere plaatsen wel apart worden aangeduid.

Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het wit aangeduid de locatie van de nog aanwezige structuur op de hoek van Botestraat en Vrouwenstraat.

Het structuurtje is vergeleken met een eerste prospectie in 2010 amper gewijzigd. Bij een tweede prospectie in 2018 werd de structuur aan de binnenzijde niet opnieuw bezocht omdat de eigenaars niet thuis waren.

Enkel zichten op de gekoppelde structuren vanaf de buitenzijde.

Een nadere blik op de binnenzijde van het garage-achtige gedeelte dat is vergaan tot een volgepropte bergruimte (situatie 2010).
Idem, voor het manschappengedeelte (situatie 2010).

Gebruikte externe bronnen

  • Buskruit en Sauerkraut - Materiele oorlogsbronnen in Gent - Georges Antheunis en Marie Christine Lalemant - p103.
  • Gent - September 1944 - J.P. Marchal
  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke
  • Originele kaartjes en detailuitleg: Peter Taghon