Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Beschrijving en localiseren verschillende gekende structuren.

MA 29 : Bakstenen manschappenverblijf achter toegang kasteeldomein Kervyn

Dit is één van 2 structuren die allicht vrij onbekend zijn als bestaande structuren voor de simpele reden dat ze toch wel een eindje verwijderd liggen van de rest van de andere gekende structuren. Daarnaast is het terrein sinds enige jaren ook niet meer vrij toegankelijk zoals vroeger wel het geval was.

Heden ten dage is dit de uitvalsbasis en het bureel geworden van advokatenbureau "Van Steenbrugge".

Toen de hier aanwezige structuurtjes een eerste maal werden geprospecteerd in 2010, verliep dit vrij gemakkelijk omdat het kasteel Kervijn toen jammer genoeg totaal was afgebrand. Anno 2018 is dit domein afgesloten en dien je de kans af te wachten dat het domein eens toegankelijk is, wat niet altijd even evident is om te slagen.

Algemene beschrijving van de structuur

De bakstenen manschappenbunkertjes zijn volledig in baksteen opgetrokken met muren van een kleine meter dik. Enkel het dak is uitgevoerd in beperkt gewapend beton. De draagstructuur van dit dak bestond uit spoorwegrails of I-profielen waartussen een bekisting van houten plankjes werd gelegd. Dit hout diende als verloren bekisting maar ook tegen afspringend beton. Dit hout is op vele plaatsen nog vrij intact aanwezig. De bunkertjes hebben allen zo goed als dezelfde structuur. Ze omvatten telkens 2 identieke elkaars spiegelbeeld zijnde, kamertjes die vooraan tegen de ramen of achteraan met een tussendeur met elkaar verbonden waren. Beide kamers hebben een smalle toegangsdeur volledig links en rechtsvooraan van de bunker. Tussen deze twee deuren heeft elke kamer één raam.

Ook de dakstructuur is ook ongeveer 1 meter dik. Alle bunkers hebben ook door dit dak ventillatieschachten zitten maar deze zitten niet echt altijd identiek qua locatie. Hier bleek men wel beperkt wat aan te passen volgens wat allicht voor de locatie van de structuur het best uitkwam. Deze ventillatieschachten leiden op het dak naar schouwen die men bij enkele structuurtjes nog kan terugvinden.

Heel wat van deze structuurtjes (zeker 2/3) zijn ondertussen verdwenen en gesloopt. Degenen die nog bestaan zijn ofwel zwaar vervallen of in het beste geval mee opgenomen bij de woning waar ze nog te vinden zijn, vaak als berghok.

Enkele structuren dragen zeker nog sporen van projectielinslagen. Het waren duidelijk schuilplaatsen voor manschappen. Ze waren zeker niet in staat zware rechtstreekse voltreffers te verdragen daar ze hoofdzakelijk uit baksteen waren opgetrokken. Ze boden enkel weerstand tegen scherven, geweervuur en niet rechtstreekse projectielinslagen.

Specifiek bij deze structuur

Ook bij deze structuur is aan de binnenzijde van het manschappenverblijf de tussenmuur verdwenen. Waar de scheidingsmuur ooit zat is op basis van oude foto's nog moeilijk vast te stellen.

Dit is ook zo een zeer onopvallend structuurtje omdat het uiteindelijk amper boven het maaiveld uitsteekt.

Jammer genoeg ontbreekt voor dit gedeelte van de stelling de detailkaart. Er is dan ook weinig tot geen info gekend wat de functie was van dit meest noordelijke stukje van de stelling. Persoonlijk zou ik vermoeden, omdat de opbouw ook zeer gelijkend is, dat hier net zoals bij de MA27 en MA28 (noordelijk van de Groenestaakstraat) wel eens een tweede FLAK-opstelling gestaan zou kunnen hebben. Dit is echter totaal nergens bewezen als waarheid, voor alle duidelijkheid.

Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het wit aangeduid de locatie van de nog aanwezige structuur op het domein van het vroegere kasteel Kervijn.

De eerste foto's hieronder geven zicht op de structuur anno 2010 aan de buitenzijde. Toen was het structuurtje nog vrij rommelig aanwezig nabij de toegang en de bijhorende kasteelgracht.

De toen zeer rommelige binnenzijde

Gelukkig zijn bij de renovatie van het kasteel de beide structuren bewaard gebleven. Het structuurtje werd deels mee verbouwd en is allicht heden gebruikt als een soort van pomphuisje. Een van de toegangen en beide ramen werden dichtgemaakt.

De opgeruimde binnenzijde.

Gebruikte externe bronnen

  • Buskruit en Sauerkraut - Materiele oorlogsbronnen in Gent - Georges Antheunis en Marie Christine Lalemant - p103.
  • Gent - September 1944 - J.P. Marchal
  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke
  • Originele kaartjes en detailuitleg: Peter Taghon