Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Beschrijving en localiseren verschillende gekende structuren.

MA 30 : Bakstenen manschappenverblijf achter toegang kasteeldomein Kervyn

Dit is één van 2 structuren die allicht vrij onbekend zijn als bestaande structuren voor de simpele reden dat ze toch wel een eindje verwijderd liggen van de rest van de andere gekende structuren. Daarnaast is het terrein sinds enige jaren ook niet meer vrij toegankelijk zoals vroeger wel het geval was.

Heden ten dage is dit de uitvalsbasis en het bureel geworden van advokatenbureau "Van Steenbrugge".

Toen de hier aanwezige structuurtjes een eerste maal werden geprospecteerd in 2010, verliep dit vrij gemakkelijk omdat het kasteel Kervijn toen jammer genoeg totaal was afgebrand. Anno 2018 is dit domein afgesloten en dien je de kans af te wachten dat het domein eens toegankelijk is, wat niet altijd even evident is om te slagen.

Algemene beschrijving van de structuur

De bakstenen manschappenbunkertjes zijn volledig in baksteen opgetrokken met muren van een kleine meter dik. Enkel het dak is uitgevoerd in beperkt gewapend beton. De draagstructuur van dit dak bestond uit spoorwegrails of I-profielen waartussen een bekisting van houten plankjes werd gelegd. Dit hout diende als verloren bekisting maar ook tegen afspringend beton. Dit hout is op vele plaatsen nog vrij intact aanwezig. De bunkertjes hebben allen zo goed als dezelfde structuur. Ze omvatten telkens 2 identieke elkaars spiegelbeeld zijnde, kamertjes die vooraan tegen de ramen of achteraan met een tussendeur met elkaar verbonden waren. Beide kamers hebben een smalle toegangsdeur volledig links en rechtsvooraan van de bunker. Tussen deze twee deuren heeft elke kamer één raam.

Ook de dakstructuur is ook ongeveer 1 meter dik. Alle bunkers hebben ook door dit dak ventillatieschachten zitten maar deze zitten niet echt altijd identiek qua locatie. Hier bleek men wel beperkt wat aan te passen volgens wat allicht voor de locatie van de structuur het best uitkwam. Deze ventillatieschachten leiden op het dak naar schouwen die men bij enkele structuurtjes nog kan terugvinden.

Heel wat van deze structuurtjes (zeker 2/3) zijn ondertussen verdwenen en gesloopt. Degenen die nog bestaan zijn ofwel zwaar vervallen of in het beste geval mee opgenomen bij de woning waar ze nog te vinden zijn, vaak als berghok.

Enkele structuren dragen zeker nog sporen van projectielinslagen. Het waren duidelijk schuilplaatsen voor manschappen. Ze waren zeker niet in staat zware rechtstreekse voltreffers te verdragen daar ze hoofdzakelijk uit baksteen waren opgetrokken. Ze boden enkel weerstand tegen scherven, geweervuur en niet rechtstreekse projectielinslagen.

Specifiek bij deze structuur

Ondanks wat je misschien op het eerste zicht zou denken, is dit eveneens een manschappenbunkertje en geen garage zoals je heden zou denken. Het is eveneens een manschappenbunker met verdwenen tussenmuur. De volledige voorkant is mee aangevuld met grond waardoor de 2 toegangen en ramen, die allen dichtgemetst zijn, niet meer zichtbaar zijn. De linker zijmuur werd verwijderd om de structuur toegankelijk te houden. Waar de scheidingsmuur ooit zat is ook voor deze structuur nog moeilijk te achterhalen.

Ook dit structuurtje was allicht ooit enkel aan zijn voorzijde zichtbaar en zat voor de rest grotendeels verstopt onder het maaiveld.

Jammer genoeg ontbreekt voor dit gedeelte van de stelling de detailkaart. Er is dan ook weinig tot geen info gekend wat de functie was van dit meest noordelijke stukje van de stelling. Persoonlijk zou ik vermoeden, omdat de opbouw ook zeer gelijkend is, dat hier net zoals bij de MA27 en MA28 (noordelijk van de Groenestaakstraat) wel eens een tweede FLAK-opstelling gestaan zou kunnen hebben. Dit is echter totaal nergens bewezen als waarheid, voor alle duidelijkheid.

Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het wit aangeduid de locatie van de nog aanwezige structuur op het domein van het vroegere kasteel Kervijn.

De eerste foto's hieronder geven zicht op de structuur anno 2010 aan de buitenzijde. Toen zat het structuurtje dat al maar meer zichtbaar was aan 1 zijde en een achterhoek nog sterker dan nu, verstopt onder klimop.

De toen ook wel al zeer rommelige binnenzijde

Gelukkig zijn bij de renovatie van het kasteel de beide structuren bewaard gebleven. Dit structuurtje dat al zeer rommelig was, is blijkbaar verder gebruikt om materiaal deels afkomstig van de verbouwing in op te bergen. Het is en blijft een rommelige structuur.

Hier enkele actuele zichten op de buitenzijde anno 2018.

De nog altijd zeer rommelige binnenzijde.

Gebruikte externe bronnen

  • Buskruit en Sauerkraut - Materiele oorlogsbronnen in Gent - Georges Antheunis en Marie Christine Lalemant - p103.
  • Gent - September 1944 - J.P. Marchal
  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke
  • Originele kaartjes en detailuitleg: Peter Taghon