Het Duitse Vliegveld te Sint Denijs Westrem uit WO I en II

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Korte geschiedenis van de Duitse militaire WO I luchthavens in de directe omgeving van Gent.

Algemene geschiedenis van deze vliegvelden tijdens WO I.
  • Wat is er heden nog terug te vinden van wat ooit het vliegveld van Sint Denijs Westrem was?
Reeds in het begin van de bezetting van het grootste gedeelte van Belgie in WO I kwam de Duitse legerleiding tot het besluit dat St Denijs Westrem op een ideale afstand lag van het front in de Westhoek. Later in dezelfde oorlog kon het trouwens ook vlot dienst doen als uitvalsbasis voor bombardementsvluchten op Engelse steden. Naast dit hoofdvliegveld werden nog vier andere Duitse vliegvelden in gebruik genomen gedurende deze wereldoorlog, namelijk Gontrode, Scheldewindeke, Mariakerke en Oostakker.

Het vliegveld was gesitueerd ten noorden van de Kortrijksesteenweg op de huidige terreinen van Flanders Expo. Het terrein mat in zijn volle grootte 100 hectare. Eind 1914 ging het Duitse vliegveld officieel in gebruik.

Een eerste stafkaart toont ons een beeld van 1912. Dit was dus nog voor WOI. Toen was dit terrein alvast een Belgisch militair oefenterrein.
Op deze Duitse stafkaart uit 1915 blijft datzelde militaire oefenterrein zichtbaar maar zie je ook al duidelijk de uitbouw als vliegveld van Duitse kant.
schets vliegveld Sint Denys Westrem in periode 1917-18
(Archief Delbaere-Karas: Heemkring Scheldeveld - Jaarboek XXXVI 2007)
luchtfoto WO I St Denijs Westrem
Hierboven ziet u een spionagefoto van hetzelfde vliegveld uit deze periode daterend. Merk op dat de foto allicht iets ouder is dan de toestand op het plannetje erboven daar bepaalde structuren die op het plannetje aangeduid zijn, op de foto nog niet aanwezig zijn. Opnieuw vallen de zigzaglijnen op, her en der op het vliegveld. Dit zijn drainagebuizen die in de grond zijn gestoken om het terrein droog te houden. Op de zuidkant van het vliegveld ziet men heel wat vliegtuigen (Gotha's) staan.
Dit zijn 2 foto's van sleuven gegraven langs de Poortakkerstraat (oostkant toenmalige vliegveld) waar je nog vlot in de ondergrond van deze oude drainages terugvindt. Deze waren aangelegd in gresbuizen omgeven met grind in lange smalle sleuven uitgegraven in de ondergrond. De foto's dateren van werken in 2012. De toen reeds bestaande reportage die u hier leest, zorgde toen voor het antwoord op de mysterieuse sleuven die men terugvond bij de graafwerken. (Foto's: Ingenieursbureau Asset)
foto vliegveld St Denys Westrem uit 1918

De foto hierboven toont alweer het vliegveld, allicht iets later dan de vorige foto. Het vliegveld lijkt alweer iets groter. De foto toont ook veel beter het meer zuidwestelijke gedeelte van het vliegveld. Men ziet duidelijk ook nog enkele grotere hangars langs de huidige Kortrijksesteenweg. (Foto: collectie Gentse stadsarchief - Buskruit en Sauerkraut)

Britse schets vliegveld St Denijs Westrem uit 1943
Britse schets van vliegveld te St Denijs Westrem tijdens de Duitse bezetting, WO II. De schets is opgemaakt op basis van genomen luchtfoto's. De meest belangrijke structuren zoals banen en technische structuren zijn erop aangeduid. (Collectie: Piet D'Hanens)
Britse originele luchtfoto van luchthaven in 1943
Britse luchtfoto van de luchthaven in 1943 (Archief Delbaere-Karras)
Engelse schets vliegveld St Denijs Westrem - 1944 in Duitse handen
Dat het vliegveld een doorn in het oog van de geallieerde troepen bleef, getuigen de vele spionagefoto's en plannetjes die de ronde deden van dit vliegveld. Hierboven een Engelse schets van het vliegveld met vrij veel details, daterend 1944. Het vliegveld was toen nog altijd in Duitse handen. (Plan: Collectie Gentse Stadsarchief - Buskruit en Sauerkraut)
Deze stafkaart geeft ons een beeld anno 1948, kort na WOII dus.
In 1968 evolueerde dit op stafkaart als volgt. Het is wel de eerste stafkaart die het niet meer bestempeld als Oefenplein maar effectief als vliegveld.
Een foto van het vliegveld, nog genomen rond 1985, de eindperiode dat het vliegveld nog werd gebruikt. Kort daarna werden er alle vliegactiviteiten gestopt en het terrein geleidelijk omgevormd tot de huidige Flanders Expo site zoals we deze heden kennen. Heden is het niet evident hier nog veel restanten van het toenmalige vliegveld terug te vinden.
luchtfoto Flanders Expo Google Earth

Hetgene de herkenbaarheid niet vergemakkelijkt is dat men zich de situatie moet proberen voorstellen zonder R4 en Ringvaart. U ziet hieronder een luchtfoto van hetzelfde gebied zoals het kan teruggevonden via Google Earth. Gis Vlaanderen is meer gedetailleerd maar het terrein is te groot om het op één foto te krijgen met deze website, terwijl de achtergrond een foto blijft.

Gebruikte bronnen voor foto's en teksten:

  • Het Vliegveld van Sint Denijs Westrem tijdens Wereldoorlog I en II door Georges Antheunis - Heemkring Scheldeveld - jaarboek XXXVI 2007.
  • Oosterzele tijdens de wereldoorlogen - J. De Vos en L. De Smet.
  • http://www.forumeerstewereldoorlog.nl (bestaat niet meer)

Routebeschrijving om het voormalige vliegveld terug te vinden.

  • Het vliegveld lag waar heden de terreinen zijn van Flanders Expo.
  • De eigenlijke vliegveld lag ten noorden van de Kortrijksesteenweg. Er waren nog wat structuren en bijkomende infrastructuren ten zuiden van de steenweg.
  • In westelijke en oostelijke richting moet het gelegen hebben tussen de spoorlijn naar Kortrijk en de huidige Ringvaart.