Duits militair vliegveld te Mariakerke uit WO I

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Korte geschiedenis van de Duitse militaire WO I luchthavens in de directe omgeving van Gent.

Algemene geschiedenis van deze vliegvelden tijdens WO I.
  • Wat is er heden nog terug te vinden van wat ooit het vliegveld van Mariakerke was?

In 1917 bouwden de Duitsers op het grondgebied van Mariakerke op een terrein dat bekend stond als "D'Hoogte" een bijkomend vliegplein voor Sint Denijs Westrem. De hoofdtaak van deze vliegvelden was de mogelijkheid het Westelijke front te kunnen bestrijken. De vliegvelden konden gebruikt worden om de geallieerde stellingen aan te vallen en te bestoken. Ook Groot-Brittannië was één van de rechtstreekse doelwitten.

Er wordt ook door sommigen beweerd dat dit vliegplein werd gebruikt door Duitse Fokkers. Dit wordt echter door de ene bevestigd, door de andere ontkend.

Er zijn nog nauwelijks restanten van structuren van dit vliegveld terug te vinden daar het totaal is opgegaan in een verkaveling. Bij één van de eerste verkavelingen in 1958 werd een van de laatste restanten die herinnerde aan het WO I vliegveld verwijderd. Dit was een gedenkzuil die herinnerde aan de aanwezigheid van een Duits vliegveld gedurende WO I.

Buiten een enkele straatnaam zoals Vliegpleinkouter, zijn er nog nauwelijks restanten die aan dit vroegere vliegveld herinneren, terug te vinden. Toch is er hierop één uitzondering. Zo liggen er nog altijd restanten van een vernielde bunker in de voortuin van een woning. De woning staat wel degelijk gebouwd op terreinen die vroeger tot het vliegveld behoorden. Zie hiervoor deze aparte link met meer foto's van deze grotendeels vernielde bunker.

Hieronder ziet u een oude luchtfoto van het desbetreffende vliegveld uit de collectie van het legermuseum te Brussel. Het is wel niet zo eenvoudig de structuur en de toenmalige wegenis op een recentere luchtfoto te proberen overbrengen.

foto vliegveld Mariakerke uit collectie Legermuseum Brussel
Hieronder ziet u dezelfde luchtfoto, een 35 tal graden gedraaid.
Wanneer u nu gaat vergelijken slaagt men er met wat moeite wel in beperkte gelijkende punten terug te vinden. Het eenvoudigste om te proberen vergelijken is het kruispuntje van de twee naar beneden afbuigende wegen. Deze zijn heden ook nog altijd op de luchtfoto te zien als een weiland of koutergebied tussen de bewoning en heden de Ringvaart. De weg die schuin van linksonder naar rechtsboven loopt noemt heden nog altijd vliegpleinkouter. Op de splitsing gaat deze weg schuin naar boven verder als een smaller zichtbaar wegeltje. De weg die meer in zuidoostelijke weg loopt, is de huidige zandloperstraat. Ook het vervolg van de Vliegpleinkouter, de huidige Edgard Blanquartstraat is reeds te zien. Op de splitsing van Vliegpleinkouter en huidige Edgard Blanquartstraat herkent men ook nog de huidige Verschansingsstraat.
luchtfoto originele terrein vliegveld Mariakerke

Gebruikte bronnen voor foto's en teksten:

  • Het Vliegveld van Sint Denijs Westrem tijdens Wereldoorlog I en II door Georges Antheunis - Heemkring Scheldeveld - jaarboek XXXVI 2007.
  • http://www.forumeerstewereldoorlog.nl (bestaat niet meer)

Routebeschrijving om het voormalige vliegveld terug te vinden.

  • Het enige dat u nog eenvoudig kunt terugvinden is de weg met als naam "Vliegpleinkouter" op het grondgebied van Mariakerke.
  • Het fotograferen van de restanten van de vernielde bunker in de voortuin van een woning gelegen op het vroegere vliegveld van Mariakerke, werd enkel toegelaten mits de exacte lokatie niet te exact te vermelden op de website. Wie wat moeite doet, kan mits enige oriëntatie, de lokatie wel terugvinden.
  • Gezien het bovenstaande, gelieve de privacy van de huidige eigenaars van de woning met de restanten van de bunker in de voortuin te respecteren en de tuin niet zonder medeweten van de eigenaars te betreden AUB.