Duits militair vliegveld te Oostakker uit WO I

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Korte geschiedenis van de Duitse militaire WO I luchthavens in de directe omgeving van Gent.

Algemene geschiedenis van deze vliegvelden tijdens WO I.
  • Wat is er heden nog terug te vinden van wat ooit het vliegveld van Oostakker was?

Eind 1917 bouwden de Duitsers op het grondgebied van Oostakker, op de wijk "Sterreken", een bijkomend vliegplein voor Sint Denijs Westrem. Naast het eigenlijke vliegplein waren er ook een aantal specifieke gebouwen zoals drie vliegtuigloodsen, twee schuilplaatsen en twee posten voor luchtafweergeschut. De hoofdtaak van deze vliegvelden was de mogelijkheid het Westelijke front te kunnen bestrijken. De vliegvelden konden gebruikt worden om de geallieerde stellingen aan te vallen en te bestoken. Ook Groot-Brittannie was één van de rechtstreekse doelwitten.

De site van het vliegveld werd later (aanvang begin jaren '30) opgespoten met zand van het graven van het Sifferdok. Hierdoor verdwenen de originele terreinen onder enkele meters opgespoten zand. Heden is er dus nog zeer weinig dat laat vermoeden dat dit terrein ooit de basis was van een Duits WO I vliegveld.

Toch is de site heden ten dage nog vrij gemakkelijk terug te vinden. Hij werd namelijk door mijzelf bij mijn eerst opzoekingen altijd teveel westelijk gesitueerd. Het vroegere vliegveld werd bij het graven van het Sifferdok opgespoten met het zand. In een latere fase werd zoals in België wel meermaals is gebeurd bij nood aan bouwzand, het eerder opgespoten zand opnieuw ontgonnen als zandwinning. Hierbij heeft men zich dan natuurlijk niet beperkt tot enkel het opgespoten zand maar is men eveneens de diepere zandlagen die in die regio courant te vinden zijn, mee gaan ontginnen. Het toeval wil dat de huidige zandontginningsgebieden op de rand tussen Oostakker en Lochristi zelfs gekend staan als de "Zandontginning 't Vliegveld te Lochristi en Oostakker (Gent)". Bij deze wordt het dan ook veel gemakkelijker het originele terrein heden te proberen situeren.

De randen van het oude vliegveld worden heden allicht ongeveer begrensd door volgende straten:

  • Noordkant: de Veldstraat en de Oude Veldstraat.
  • Westkant: de Driesselstraat met de terreinen van Volvo Trucks. Allicht staat het WO II executie-oord met bijhorende structuren te Oostakker ook nog op de originele site van het vliegveld, allicht behoren deze structuren wel niet meer tot de originele vliegveldstructuren daar ze allicht allen op de reeds opgespoten zones zullen zijn gebouwd (bouwstart Sifferdok dateerde reeds uit 1931).
  • Oostkant: allicht gevormd tot ongeveer de huidige Hijftestraat.
  • Zuidkant: allicht huidige N70 (huidige crematorium van Lochristi)

De huidige zandontginning gebeurt door 3 lokale zandboeren, namelijk Govaco NV, Meganck-Collewaert NV en Stadsbader-Flamand NV. Als je het terrein op luchtfoto's ziet, zie je een soort kruisvorm gevormd door reeds ontgonnen zandputten. Deze lijnen zouden zelfs overeenstemmen met de richtingen van de originele start- en landingsbanen. Om dit te bevestigen beschik ik echter tot op heden over te weinig informatie. Alle bijkomende info of foto's blijven dus steeds meer dan welkom als aanvulling op deze voorlopig beperkte info. (info@bunkergordel.be)

Oude vliegveld van Oostakker WO I, huidige zandontginningen Oostakker-Lochristi
Hieronder 2 luchtfoto's van het oude vliegveld (als zandontginning). Daaronder nog een luchtfoto van Volvo-Trucks te Oostakker met op de achtergrond eveneens de huidige zandontginning (tevens oude vliegveld).
(Foto's en bijkomende info over de lokalisering van het oude vliegveld, Collectie Line Van Assche, waarvoor dank)

Korte geschiedenis van de Duitse militaire WO I luchthavens in de directe omgeving van Gent.

Algemene geschiedenis van deze vliegvelden tijdens WO I.

Gebruikte bronnen voor foto's en teksten:

  • Het Vliegveld van Sint Denijs Westrem tijdens Wereldoorlog I en II door Georges Antheunis - Heemkring Scheldeveld - jaarboek XXXVI 2007.
  • http://www.forumeerstewereldoorlog.nl (bestaat niet meer)

Routebeschrijving om het voormalige vliegveld terug te vinden.

Er is uiteindelijk niets meer aanwezig dat nog wijst op de aanwezigheid van deze Duitse WO I luchthaven op het grondgebied Oostakker. Van het vliegveld zelf zijn er geen sporen meer terugvindbaar daar het totaal werd ondergespoten. Men kan naast de zandwinningen nog wel het WO II executieoord van Oostakker terugvinden op het uiteinde van de Gefusieerdenstraat (Merk wel op dat deze structuren allicht 95% zeker niets meer te zien hebben met het originele WO I vliegveld).