Privaatschuilkelder in achtertuin Aard te Wetteren.

 • Uitwendige kenmerken.
 • Het betreft hier allicht een kleine privaatschuilkelder.
 • Het geheel zit volledig in de achterhoek van een achtertuin van een huis dat zelf deel uitmaakt van een lintbebouwing. Het is totaal onzichtbaar vanaf de openbare weg.
 • Het is allicht een privaat initiatief voor het hebben van een schuilplaats bij luchtaanvallen. Of het dateert uit WO I of II is zeker niet echt duidelijk.
 • Structuur.
 • Het betreft een zeer beperkte structuur in omvang.
 • Er is enkel een klein sas met een wentelend trapje als ingang van een keldertje dat eigenlijk half boven en half onder de grond zit.
 • Op het dak ligt nog grond. Vermoedelijk zat het geheel grotendeels ingewerkt in een berm grond zoals klassiek was bij dit soort structuren.
 • Het eigenlijke schuilkeldertje is ook niet zo groot. Het meet maximum 2 op 4 meter.
 • De muren zijn niet overdreven dik, Ze zijn dubbelsteens. (2 halve stenen dik).
 • Op de linker zijkant zitten bovenaan twee ventillatiegaten. Wel kan men buiten door de aanbouw van de fantasietuin de originele zijmuur niet meer zien. Men ziet dan ook de ventillatiegaten niet meer bovenkomen.
 • Het plafond blijkt wel degelijk van gewapend beton en is duidelijk aan de aftekening van de coufrage, ter plaatse gegoten.
 • Opmerkingen.
 • Door de niet extreme uitbouw van de structuur zal hij ook enkel maar weerstand geboden hebben tegen rondvliegend puin, kogels en scherven. De structuur zou zeker nooit bestand geweest zijn tegen eender welke rechtstreekse inslag van een zwaarder projectiel.
 • Het lijkt mij in vergelijk met andere gelijkaardige structuren, zeker geen schuilkelder van bv Duitse makelij. Het geeft mij meer de indruk om een zuiver privé-initatief te gaan van voormalige bewoners van de desbetreffende woning.
 • De meest waarschijnlijke reden zou wel kunnen zijn dat aan de Aard ook de originele Scheldebrug lag. Men mag niet vergeten dat de huidige voetgangersbrug praktisch op de vroegere lokatie van de Scheldebrug is gebouwd. Allicht was het bunkertje een beveiliging gebouwd om in geval van bombardementen op de Scheldebrug zich in veiligheid te kunnen brengen.
 • Routebeschrijving om deze bunker te vinden
 • Het schuilkeldertje ligt in de achtertuin van een woning langs de Aard te Wetteren. Voor meer details, gelieve mijzelf te contacteren via contact op de website. Dit omwille van privacyredenen van de eigenaars van de desbetreffende percelen.
Bijhorende foto's
Op de luchtfoto hiernaast ziet u de lokatie van de schuilkeldertje. U ziet ook de voetgangersbrug die bijna op de lokatie lag van de vroegere brug over de Schelde. Hieruit blijkt dus ook duidelijk dat het keldertje allicht zijn oorsprong vindt in het risico dat misworpen bommen voor de brug eventueel de woningen zouden kunnen treffen. Daarom ook dat het keldertje zoveel als mogelijk op de uiterste hoek van het perceeltje werd gebouwd.
luchtfoto Aard Wetteren
Dit is de wijze waarop men het tuintje te zien krijgt achter de woning. Het bunkertje ligt volledig achteraan links, ingewerkt en verstopt in het fraaie tuintje.
zicht op tuin
Zicht op het bunkertje achteraan in de tuin van de woning. Het zit uiterst gezellig mee ingewerkt in de tuin en is zeker niet als storend te ervaren.
bunkertje Aard Wetteren
Detail van de toegang. Het bunkertje zit half onder de grond. Ook ziet u dat er naar het huis toe nog een extra scherfmuur is aangebouwd zodat eventueel puin van het huis of een projectiel niet zou binnenvliegen in het bunkertje.
detail toegang
Een betonnen trapje brengt ons naar de veilige ruimte van het bunkertje.
detail trap
Toegang gezien vanuit het bunkertje.
toegang van binnenuit gezien
Binnenzicht van het schuilkeldertje. De muren zijn zeker niet extreem dik (2x halve steen). Wel ziet u nog één van de twee aanwezige ventillatiegaten. Het plafond is gemaakt van ter plaatse gegoten (allicht gewapend) beton.
binnenzicht schuilkelder
Binnenzicht schuilkeldertje met duidelijk de twee ventillatiegaten.
schuilkelder
U ziet wel duidelijk dat het keldertje enkel diende als bescherming tegen projectielinslagen. Er is geen enkele vorm van comfort voor langer verblijf voorzien. Heden wordt het gebruikt als berghokje.
binnenzicht schuilkelder Aard Wetteren