Privaat- of publiek schuilkeldertje (?) in de buurt van de Berg te Wetteren

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Betreft dit een privaat of publiek schuilkeldertje of is dit een restant van het verdwenen kasteel van de Moerstraat?

Korte voorgeschiedenis van de site

Zo goed als in het centrum van Wetteren, meer specifiek in het gebied ingesloten tussen Princes Josephine Charlottelaan (noorden), parking Korte Bergstraat (oosten), Vijverstraat - Korte Bergstraat (zuiden) en Koningin Astridlaan (westen), bevond zich ooit een kasteeldomein.

Er is reeds sprake van het kasteeldomein in de 18e eeuw. In 1786 werd het goed verkocht aan de familie Hopsomer uit Gent. Het domein stond toen bekend als het "Speelgoed". Een dochter van de familie huwde op aandringen van Napoleon een Franse generaal Lemarois. Uit die periode dateren de crypte en grotstructuur waarvan verderop nog zal gesproken worden. Zelf hoopte Mevr. Lamarois ooit in haar eigen crypte begraven te mogen worden maar haar nabestaanden lieten haar stoffelijk overschot, toen ze op 22 december 1834 stierf, begraven te Parijs, op het bekende kerkhof van Père Lachaise.

Later werd het domein nog eigendom van Abel de Kerckhove d'Exaerde die nog volksvertegenwoordiger en burgemeester was van Wetteren. Deze laatste verkocht het kasteel aan Henri Libbrecht naar wie het kasteel in de volksmond is blijven genoemd worden.

Enkele zichten op het kasteel anno 1910 - (Foto's: Wetterania)
Kasteel Moerstraat Wetteren
Bovenstaande zichten dateren allicht van rond 1914. Bij de onderste foto's wordt pas de grootte van het terrein duidelijk. Ook verwonderend welke grote vijver het terrein nog omvatte. (Foto boven: Wetterania - onderaan: Replica)
Onder deze laatste werd het kasteel ingericht als het St. Antoniusgesticht, een opvangcentrum voor wezen en verlaten kinderen.
Bovenstaande zichten tonen het kasteel anno 1920. Toen was het kasteel in elk geval een gesticht voor wezen en verlaten kinderen. (Foto links boven: Wetterania, rest Replica).
Hierboven nog een blik op het kasteel eind jaren '20. Je merkt duidelijk dat het kasteel betere tijden gekend heeft en op dat moment zeker aan renovatie toe was. (Foto: Wetterania)
Begin jaren dertig kwam het kasteeldomein in handen van de firma Bernheim die het kasteel dat reeds zijn beste tijd had gehad, liet afbreken. Gracht en vijver werden gedempt en maakten plaats voor de huidige Astridwijk in Wetteren.
Zicht op het vrijgekomen terrein na de sloop van het kasteel en het vrijmaken van de terreinen voor de aanleg van de Astridwijk. Het zicht dateert allicht van eind jaren '30. (Foto: Wetterania).

Gekende militaire zaken bij deze site: Zware bom valt Astridwijk.

Op 13 april 1942 viel een vrij zware bom langs de Vijverstraat, tussen de Moerstraat en de Koningin Astridlaan. Het hoekcafé aan de Vijverstraat werd totaal vernield. Dit was toendertijd bewoond door Mevr Louise Van Damme en haar dochter Mevr Andrea Van Damme. Louise was na de dood van haar man gestopt met het binnenschippersleven en was toen dit café beginnen uitbaten.

De schade werd niet zoals men in die tijd zou kunnen vermoeden veroorzaakt door een verdwaalde Duitse V1-bom maar wel degelijk door een bom die behoorde aan een Duitse jachtbommenwerper. Dit had bij een aanval op de Britse eilanden zware schade opgelopen. De eveneens gewonde piloot probeerde met zijn gehavende vliegtuig alsnog zijn Duitse thuishaven te bereiken. Om ballast kwijt te geraken en zo misschien toch nog zijn einddoel te bereiken, besloot de piloot zijn nog aanwezige bom in zijn nachtelijke terugvlucht af te gooien. Dit gebeurde in het stikkedonker en de piloot wist op dat moment totaal niet waar hij zich bevond. De bom viel dan ook puur toevallig, ongelukkig op dit café.

De piloot was een Duitse Luftwaffe officier, jammer genoeg naam en toenaam onbekend. Hij zou zelfs na de aanval later de locatie waar de bom werd gedropt nog hebben bezocht en de 2 ongelukkige dames nog hebben ontmoet.

Alle verdere info over dit incident blijft zeker welkom.

Bronnen:

  • Boek "Wetterania - Daniël De Mol
  • Info via mail verkregen via Mr Tim Hoogewijs. Mevr Andrea Van Damme, was zijn grootmoeder.
Bom op Astridwijk
Hierboven twee foto's van de schade aangericht door dit ongerichte projectiel. Vooraan de linker foto de krater geslagen door de bom. Op de achtergrond de huizen van de Koningin Astridlaan. De krater moet allicht ergens in de tuinen achter de huidige frituur op dezelfde laan gesitueerd worden. De rechter foto toont het zwaar toegetakelde café op de hoek van Koningin Astridlaan en Vijverstraat. Als u goed kijkt ziet u trouwens aan de overkant van de weg nog een huis van de Vijverstraat die doorloopt aan de overkant van de Koningin Astridlaan. Als u zelfs nog iets beter kijkt, ziet u zelfs nog net de spits bovensteken van de kerk van Overbeke. (Foto's: Boek Wetterania - Daniël De Mol)

Welke restanten zijn er heden nog terug te vinden op deze originele kasteelsite.

Zoals reeds gemeld werd het kasteel gesloopt, begin jaren '30. Naast het kasteel, bevatte het terein ook nog achteraan het terrein een Gloriette.

Beide foto's tonen de gloriette die bij het kasteel hoorde. Je ziet dat de structuur niet zo ver was gelegen van de vijver, op een heuvel in het terrein. (Foto's: Wetterania)
In de heuvel van deze gloriette, zat ook de eerder reeds vermelde crypte verborgen. Deze crypte werd officieel gesloopt in 1935.
Sloop van de crypte in 1935 (Foto: Wetterania)
De rode stip duidt de lokatie aan waar op de Berg van Wetteren dit merkwaardig structuurtje te vinden is. Als je deze lokatie gaat in verband proberen brengen met de reeds gemelde geschiedenis, zul je moeten besluiten dat het teruggevonden structuurtje volledig op de rand zou gelegen hebben van het terrein van het toenmalige kasteel. Het moet zeer kort gelegen hebben bij de heuvel van de toenmalige Gloriette alsook de lokatie waar de vroegere crypte zich zou moeten hebben bevonden. Het is dan ook tot op heden nog altijd de vraag of we hier te maken hebben met een restant van de vroegere crypte, een ijskeldertje van het kasteel of een klein schuilstructuurtje van voor de 2e wereldoorlog. Let ook wel even op met de luchtfoto die reeds dateert van 2008. Hierdoor is de situatie ter plaatse ook niet echt meer 100% up to date omdat er op die lokatie vrij veel nieuwbouw lopende is.
Het teruggevonden structuurtje is gelegen langs het wegeltje dat start vanaf de Van Cromphoutstraat en uitkomt op de parking van de Korte Bergstraat (achteraan). Het structuurtje is gelegen achter een muur die mogelijks nog deel uitmaakt van de originele omheining van het kasteeldomein. Je merkt zelfs dat ter plaatse van waar het structuurtje langs de muur is gelegen, de muur een aantal merkwaardig dichtgemetste openingen had.
Het structuurtje zit nog altijd verborgen in een heuvel achter de eerder vernoemde muur. Mogelijks is deze heuvel nog een origineel restant van de heuvel van de Crypte en de Gloriette.
Bovenaan wordt het structuurtje, gelukkig maar, nog afgeschermd door deze twee bakstenen pijlertjes met metalen dwarsliggers. Je zou anders sneller dan gewenst wel eens beneden kunnen uitkomen bij de toegang van het structuurtje.

Het structuurtje bestaat uit 2 verschillende kleine ruimtes. Het geheel is grotendeels opgebouwd uit baksteen. Daardoor dat ook een zwaar vermoeden rijst dat het effectief nog wel (in elk geval deels) een restant zou kunnen zijn van de vroegere crypte.

Opvallend is dat het plafond van de eerste kamer is opgetrokken uit oude baksteen (dateert in elk geval vrij oud) en een plafond heeft in gewapend beton (zie foto hierboven). Dit is zeker recenter dan de bakstenen originele structuur.

Ook zichtbaar op de foto's is dat het eerste kleine kamertje een gat in de wand vertoont; tegen het plafond aan. Dit wijst er toch ook op dat de wanden niet zo gigantisch dik zijn uitgemetst, zeker niet in het eerste kamertje.

Deze foto toont de beide ruimtes. De voorste kamer was ook op de vorige foto's reeds te zien. Je ziet hier ook heel duidelijk het gewapend betonnen plafond. Achteraan zie je echter het tweede en zeer merkwaardige kamertje. Er is een duidelijk bakstenen gewelf te zien.

Dit tweede kamertje is mogelijks een restant van de eerder als volledig verdwenen gemelde crypte. Wat dan op zijn beurt meer in de richting van een ijskeldertje zou doen denken zijn de scharnieren die men nog duidelijk kan zien links in de wand, juist voor het koepelgewelf. Dit zou er kunnen op wijzen dat de structuur origineel daar begon of daar werd afgesloten en de eerste kamer en toegang niet in hun huidige vorm deel uitmaakten van de gewelfde structuur. Je ziet ook duidelijk heel wat breiwerk om de kamers samen te krijgen. Let op de verschillende types bogen aan de toegang van het gewelf.

Waarom dit structuurtje een scherfvrije ruimte of schuilstructuurtje zou kunnen zijn van voor of tijdens de 2e Wereldoorlog.

Zo is het gelegen achter de grote muur langs het wegeltje en zijn er in die muur wel degelijk vroegere doorgangen dichtgemaakt. Dit kan er op wijzen dat men ook de bedoeling had publiek uit de directe omgeving in nood gebruik te laten maken van deze structuur.

Daarnaast is het gewapend betonnen plafond zeker niet origineel bij de rest van het baksteen. Dit zou er kunnen op wijzen dat men misschien een uitbreiding heeft gemaakt aan de nog bestaande bakstenen restanten en er alsook het gewelfvormig kamertje of ijskeldertje er als extra ruimte heeft bij betrokken.

Voor een scherfvrije ruimte is natuurlijk het feit dat het volledig in een grondheuvel verwerkt zit optimaal.

Weet dat zeker ook voor dit merkwaardige structuurtje, alle bijkomende info meer dan welkom blijft. Mail mij gerust: info@bunkergordel.be.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

  • Het structuurtje ligt komende van de parking van de Korte Bergstraat (volledig achteraan), links waar het wegeltje start in de richting van de Van Cromphoutstraat. Vroeger kon je het structuurtje nog vrij bereiken. Heden is dit niet meer mogelijk gezien de bijkomende nieuwbouw juist voor de structuur. De structuur is dan ook heden niet meer bereikbaar zonder contact op te nemen met de eigenaars van het originele perceel.