Schuilstructuren voor passieve luchtbescherming op de terreinen van het station van Denderleeuw.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Deze reportage geeft u de locatie weer van in totaal allicht 7 schuilstructuren in de directe omgeving van het spoorwegstation van Denderleeuw. Alleen is er totaal geen zekerheid meer of alle hier vermelde structuren heden nog zullen bestaan. De laatste prospectie dateert ondertussen namelijk reeds van 2011.

Overzicht van de schuilstructuren nabij het station van Denderleeuw:
  • Schuilplaats 1: Schuilplaats tussen spoorlijnen en oude station te Denderleeuw.

  • 3 schuilkeldertjes zouden in theorie volledig identiek moeten zijn langs de binnenzijde. 2 ervan zitten verborgen onder wat van ver lijkt een hoop kasseistenen. De 3e structuur zit op de rand van het spoordomein en een huidige parking. Hiervan is nog amper iets terug te vinden en voorlopig al zeker geen ingang meer..
  • De schuilplaatsen zijn zeer rudimentair opgevat. Het zijn net grote rioolbuizen met aan de ene kant een toegang gescheiden van de schuilplaats met een soort van chicane. Deze moest inslaande projectielen verhinderen in de eigenlijke schuilplaats te vliegen.
  • De diameter van de buis is maximaal een tweetal meter. De lengte maximaal een drietal meter. In de lengte is de structuur versterkt door een aantal metalen trekkers die de koppen van de bunker naar elkaar toetrok.
  • De keldertjes hadden nog een nooduitgang die niets anders was dan een mangat aan de achterkant van de buisvorm, in het plafond. Dit was afgedekt met een vrij dikke ronde deksteen met een ventillatiegat.
  • Vermoedelijk zijn ze effectief enkel te beschouwen als beschermend tegen dicht inslaande bommen of granaten. Ik kan mij niet voorstellen dat ze veel bescherming zouden bieden bij een directe inslag daar hun wanddiktes toch vrij beperkt zijn.
  • Dit is zeker en vast een schuilstructuur opgetrokken voor het aanwezige spoorwegpersoneel in de directe buurt van de structuur.
luchtfoto oude spoorwegstation te Denderleeuw
  • Het eerste keldertje ligt meteen achter de toegang naar de sporen vanaf het oude station van Denderleeuw. Dit ligt volledig aan de andere kant van de sporen vergeleken met het huidige station van Denderleeuw.
  • Op de foto ziet u centraal de rode spoorwegwagons. Links ervan ziet u het spoorweggebouw zelf.
  • Tussen de twee rijen wagons, onder de kortste rij wagons ziet u het eerste keldertje liggen.
schuillkelder Denderleeuw station

Het schuilkeldertje ligt voor een goede speurder in het zicht achter een slagboom die de toegang tot het terrein achter het oude spoorstation verhindert. Het terrein wordt heden gebruikt door de plaatselijke technische dienst van de NMBS.

Zoals reeds eerder gemeld is het bunkertje verborgen onder een laag grond dewelke werd volgestapeld met kasseistenen. Dit is allicht ook de reden dat de meesten zelf de structuur niet herkennen als een schuilbunkertje.

schuilkelder Denderleeuw
De foto rechts is getrokken aan de kant van het toegangssas. U merkt meteen dat u zich niet al te veel moet voorstellen bij het soort van schuilkeldertjes dat men hier nog kan terugvinden.
detail toegang nooduitgang schuilbunker
Links heeft u zicht op de toegang. Het is niet zo meteen duidelijk of de toegang ooit al dan niet afgesloten was met een soort van luik of deur. Het eerste zicht doet vermoeden van niet. Rechts ziet u de nooduitgang. Dit is gewoon een ronde opening in het dak van de schuilplaats op het uiteinde ervan. Het gat zelf is bedekt met een vrij zware deksteen met een ventillatiegat erin.
binnenkant schuilplaats toegangssas

Links ziet u het bunkertje aan de binnenkant, gekeken achter de chicane die de toegang beschermt. U ziet dat de structuur echt weinig inhoudt. Het is letterlijk een betonnen buis. Of de vloer ooit een planken bedekking heeft gehad is geheel niet meer duidelijk. Aan de randen ziet u de stalen baren in de langsrichting van de bunker. Deze trokken de beide uiteinden van de schuilplaats naar elkaar toe. De rechter foto is getrokken met mijn rug tegen de achterzijde van de schuilplaats. U kijkt in dit geval op de eigenlijke chicane. De ruimte is dus zeker niet groot te noemen.

mangat detail mangat

Twee foto's van het mangat, naar alle waarschijnlijkheid een nooduitgang voor de schuilplaats. Het vierkante gat in het midden van de deksteen diende allicht als ventillatiegat. Dit zou wel kunnen doen vermoeden dat de schuilplaats toch afgesloten kon worden.

Als je echter heden al via Google Streetview deze locatie bekijkt, kan je zien dat het oude stationsgebouw en ook dit structuurtje heden niet meer bestaan en dus tussen 2011 en 2020 zijn gesloopt.

De foto bovenaan is van Google Streetview anno 2009. De onderste van 2019. Je ziet duidelijk dat het oude stationsgebouw werd gesloopt en het terrein heden werd omgevormd tot een stapelplaats van de NMBS. Het structuurtje blijkt dus ook totaal mee gesloopt met het oude station.