Schuilstructuren voor passieve luchtbescherming op de terreinen van het station van Denderleeuw.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Deze reportage geeft u de locatie weer van in totaal allicht 7 schuilstructuren in de directe omgeving van het spoorwegstation van Denderleeuw. Alleen is er totaal geen zekerheid meer of alle hier vermelde structuren heden nog zullen bestaan. De laatste prospectie dateert ondertussen namelijk reeds van 2011.

Overzicht van de schuilstructuren nabij het station van Denderleeuw:

Vijfde schuilplaats: Een eenmansschuilplaats op de verwilderde zone, gebruikt als parking langs de Rodenbachstraat, rechtover huisnummer 113.

Dit vijfde beschreven restant uit Wereldoorlog II is eveneens een nog fraai eenmansschuilbunkertje dat zich nog altijd op de randen van de spoorwegterreinen van Denderleeuw bevindt. Het kleinnood is het gemakkelijkst terug te vinden via de Rodenbachstraat en is ook zo te bereiken zonder de spoorweginfrastructuur te moeten betreden.
Je ziet op bovenstaande foto van Google Streetview de structuur duidelijk liggen links tegen de sporen. Je dient hem te zoeken rechtover huisnummer 113.
Detail van dezelfde foto van Google Streetview uit 2019 waarop je de structuur duidelijk ziet liggen. U zult zien dat bij de beschrijvende foto's het ganse terrein enorm overwoekerd en bebost was. Die foto's dateren nog van 2011. Vandaar het verschil.
Wijze waarop het structuurtje in 2011 te vinden was vanaf de weg komende. Niet zo duidelijk als nu dus.
Het eerste zicht dat je toen van het bunkertje kreeg vanaf de weg. Het ligt eigenlijk zeer kortbij de eerder aangeduide locactie van de nog grotendeels vermiste buisstructuur, beschreven als structuur nummer 4.

Het betreft hier opnieuw een schuilstructuur bij origineel allicht een klein spoorweggebouwtje dat in dit geval wel totaal niet meer te bespeuren valt en al geruime tijd zal gesloopt zijn. In de meeste gevallen vind je dergelijke kleine structuren bij een seinhuisje, een huisje gebruikt voor het regelen van de wissels of bv een gebouwtje voor de bareelwachter. Dit werd allen ooit bediend door 1 persoon die in nood een schuilplaats nodig had. Wat hier ooit stond is nog onduidelijk omdat er niet direct een van die toestanden direct koppelbaar is aan dit structuurtje.

Heel leuk bij dit gevalletje is de nog versterkte ingang die nog zeer intact aanwezig is. Merk op dat de versterkte betonnen platen en wanden met dikke metalen staven verbonden zijn aan de dakstructuur van de schuilplaats.

De binnenkant is volledig uitgewerkt in dikke stalen platen. Deze dragen een volledig identieke structuur. Het zijn allen zware dikke platen met telkens terugkerende kruisjes in het staal. De structuur is uiteindelijk niets meer dan een zware stalen buis met een deurgat. Op het staal werd als extra bescherming, beton aangebracht.

Het deurtje staat heden op een kier en is ook zo volledig aan het vastroesten. De binnenkant van de zeer beperkte schuilplaats is beperkt gevuld met rommel.

Men ziet duidelijk dezelfde metalen platen aan de binnenkant die men ook in het deurtje herkent. De ganse structuur is aan elkaar gelast of verbonden met zware klinknagels. Op de foto rechts duidelijk de metalen kruisjes die men in alle platen, inclusief de deurtjes terugvindt. Links een zicht op de bovenkant van de structuur van binnenaf gezien.

Dit is het zicht op het spoorwegterrein juist achter de bunker. Er is wel geen sprake van wissels of een spoorwegovergang hier ter plaatse. Alle verduidelijkingen over vroeger kunnen hier misschien nog aanvullend zijn als uitleg, mocht iemand deze kennen.

Zeker nog een fraai exemplaartje om toch te proberen vrijwaren voor de toekomst, zou ik zeggen.