Schuilstructuren voor passieve luchtbescherming op de terreinen van het station van Denderleeuw.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Deze reportage geeft u de locatie weer van in totaal allicht 7 schuilstructuren in de directe omgeving van het spoorwegstation van Denderleeuw. Alleen is er totaal geen zekerheid meer of alle hier vermelde structuren heden nog zullen bestaan. De laatste prospectie dateert ondertussen namelijk reeds van 2011.

Overzicht van de schuilstructuren nabij het station van Denderleeuw:

Zevende schuilplaats: een Publieke schuilstructuur achteraan de Stopweg

Deze 7e structuur heeft mogelijks origineel niets te zien met de 6 alvast hiervoor beschreven structuren. Dat waren allen specifieke structuren opgetrokken voor het in de buurt van het station van Denderleeuw tewerkgestelde spoorwegpersoneel ten tijde van de Duitse bezetting in WO II. Deze structuur is zo goed als zeker een nog aanwezige publieke schuilplaats en dus niet specifiek bedoeld zuiver en alleen voor spoorwegpersoneel maar eveneens voor personen aanwezig bij een mogelijke luchtaanval in de buurt van het toenmalige station en de passerelle. De structuur was eveneens tegen de spoorlijn aangebouwd op het uiteinde van de huidige Stopweg. Op deze locatie stond vroeger een voetgangs- en fietspasserelle in de richting van de Hugo Verrieststraat. Deze is al heel wat jaren gesloopt. Allicht is de structuur nog vrij intact aanwezig maar in dezelfde periode volledig aan het zicht onttrokken en bijkomend bedolven onder grond.
Een oudere foto (Collectie Erwin Heylens) met de ooit tussen de huidige Stopwegel en de Hugo Verrieststraat aanwezige voetgangers- en fietserspasserelle. Op de achtergrond links ook nog zichtbaar, het oude ondertussen eveneens gesloopte oude station van Denderleeuw. Dit is het gebouwtje waar de eerder beschreven gesloopte schuilstructuur 1 te vinden was.
De huidige doodlopende Stopweg. Deze loopt heden dood op de sporen van het station van Denderleeuw. Het oude station van Denderleeuw lag iets meer naar rechts aan de overzijde van de spoorlijn. Van hieruit moet de passerelle ooit richting van de Hugo Verrieststraat gelopen hebben.

In deze totaal verwilderde hoek rechts op de foto steekt de nog amper zichtbare schuilstructuur. Mocht de structuur al eens wat vrijgemaakt worden van overtollige overgroei, zou hij alvast al heel wat meer duidelijk worden qua contouren. Toen hij in 2011 werd geprospecteerd, waren zijn contouren amper nog te zien.

Volgens beperkte info die er over te verkrijgen viel, zou de structuur voor hij meer aan het zicht werd onttrokken toen de passerelle verdween, door de spoorwegen al gebruikt geweest zijn als rommel en afvalopslag. De toegang(en) zou(den) in elk geval ook dichtgeduwd geweest zijn met grond en mogelijks puin.

Hoe de structuur is opgebouwd is ook nu voor mij nog een mysterie. Voor wie ter plaatse wat zoekt, kan wel terugvinden dat de structuur alvast bakstenen wanden heeft en een dak van een gewapende betonplaat. Allicht zijn er niveauverschillen tussen de structuur zelf en een mogelijk toegangscomplex. Alle verdere details blijven zeker welkom. Het zou een mooie zaak zijn mochten de nog aan de oppervlakte zichtbare restanten eens meer blootgelegd worden.