Schuilbunkers Gentse Haven
 

Belgische Schuilbunkers in de Gentse Haven

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de schuilbunkers ooit gebouwd in de Gentse haven:

Schuilbunker 2. Afrikalaan - kaai 13: Schuilbunker hoek Afrikalaan en Koopvaardijlaan - Heden terreinen Dok Gent.

Deze schuilbunker is te vinden op de hoek gevormd door de Afrikalaan en de Koopvaardijlaan. Heden zit hij mee binnen de omheining van de terreinen van Dok Gent.

luchtfoto schuilbunker Afrikalaan

Het bunkertje lag vroeger op een vrij verwilderd, driehoekig stukje terrein tussen de Afrikalaan, de Koopvaardijlaan en de oprit van een havenbedrijf. Het bunkertje zat wat verstopt tussen reclameborden. Ook was het terreintje het geliefde plaatsje om te gebruiken als sluikstort. De bovenste luchtfoto dateert van 1990 (Foto: Collectie Gilbert Samson). De onderste luchtfoto toont een beeld anno 2008-2009 (Gis Vlaanderen),Op beiden is het structuurtje duidelijk zichtbaar.

schuilbunkertje Afrikalaan
Zicht zoals het schuilbunkertje verstopt ligt op een sterk verwilderd terreintje.
Mooi zicht op de verschillende ventillatievoorzieningen van het bunkertje. Bovenaan de ventillatie van de bunker beneden en rechts de ventillatie van de trappenhall.
toegangstrap bunker
Zicht op de stofvrijgemaakte toegangstrap.
Zicht op het tussenplateau onderaan de trap.
binnenzicht bunker aan toegangstrap en nooduitgang nooduitgang schuilkelder
Zicht op de onderkant van de trap. Het valt meteen op dat de schuilbunker praktisch volledig intakt is beneden. De elektriciteitsschakelaars zijn nog als nieuw, ook zijn alle bankjes nog aanwezig.
Zicht op de nooduitgang. Onderaan de nooduitgang ligt een roostertje voor het overtollige water. Dit is volledig droog, net zoals het volledige bunkertje. Het heeft wel ooit allicht beperkt (enkele centimeters) onder water gestaan.
binnenzicht intakte schuilbunker
Links een detail van het droogstaande roostertje in de bunker. Rechts zicht op de bunker met de intakte bankjes nog aanwezig. Onderaan de pootjes ziet men wel wat roest van allicht sporadisch opduikend grondwater. Van dit water was bij het bezoek wel totaal geen spoor te bekennen, alles was poederdroog binnenin.
intakte bankjes schuilbunker
Links de zeer specifieke op maatgemaakte bankjes voor de bunker. Ze volgen letterlijk alle hoeken van de bunker mee. Rechts een lengtezicht van de bunker met alle intakte bankjes erin. Ook opnieuw achter de bankjes de elektriciteitskast.
Zicht op de gang naar rechts, komende van de trap waar we de bunker betraden.
Zicht op de tweede trap met nog gesloten deur. Doet mij wat denken aan de films van Indiana Jones...

Opwaarderingsproject Dok Gent (sinds 2012)

In 2012 werd een opwaarderingsproject opgestart in de buurt van dit schuilbunkertje, bekend onder de naam "Dok Gent". Sinds die periode is gans het dok, inclusief dit bunkertje op een totaal afgesloten terrein komen te staan. Het bunkertje werd ook in dezelfde periode volledig paars-roze geverfd.

Hetgene ik ondertussen wel bang voor ben, is dat dit zeer intakte structuurtje zoals u hierboven kunt zien, ondertussen al meermaals werd gebruikt voor een aantal kunstprojecten. Gezien het structuurtje in het project is opgenomen, heb ikzelf ook geen enkele mogelijkheid meer de toestand van het structuurtje op te volgen. Hopelijk heeft men bij deze kunstprojecten de intacte inboedel niet teveel onrecht aangedaan en bewaard omdat dit toch materiaal is die nog nauwelijks ergens anders in dergelijke intakte vorm te vinden is. Buiten deze schuilstructuur zijn er op Gent nog slechts 2 andere identieke structuurtjes te vinden die ook dit meubilair (deels onvolledig) nog bevatten. Dit was de volledigste van de drie structuren die nog meubilair bevatten.

Dit is toch opnieuw vrees ik het bewijs dat er dringend nood is aan een beter erfgoedkundig beleid betreffende onder andere deze vormen van militair erfgoed die heden totaal vogelvrij zijn verklaard.

De drie foto's hierboven dateren allen uit 2013 toen het terreintje al niet meer vrij toegankelijk was en zijn van buiten de omheining getrokken. De onduidelijkheid over de toestand aan de binnenkant blijft voorlopig een raadsel.