Schuilbunkers Gentse Haven
 

Belgische Schuilbunkers in de Gentse Haven

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de schuilbunkers ooit gebouwd in de Gentse haven:

Schuilbunker 3. Afrikalaan - kaai 14b: Schuilbunker langs de Koopvaardijlaan (recht over restanten betoncentrale Interbeton) - Gesloopt in 2013.

Dit schuilkeldertje was terug te vinden op de industriële site aan de overkant van de weg waar ooit een Interbeton Betoncentrale stond. Ook deze is heden deels gesloopt. Enkel beperkte restanten en een oude havenkraan moeten nog aan deze oude betoncentrale herinneren.

Aan de overkant van de weg, origineel bij oude industriële gebouwen die heden allen voorafgaand aan de sloop van de bunker zelf, reeds verdwenen stond één van de twintig dergelijke schuilstructuren deel uitmakend van de Gentse haven.

luchtfoto schuilbunker Koopvaardijlaan

De twee luchtfoto's tonen de nog intakte industriële site. De bovenste foto dateert uit 1990 (Foto: collectie Gilbert Samson). De onderste foto is daterend anno 2008. Ook daar is de site nog vrij authentiek. Het is ook in die situatie dat de foto's van het bunkertje genomen zijn, nog in zijn originele staat. Bij de eerste fotoreeksen was men in feite net begonnen met de sloop van de industriële site.

Het schuilbunkertje lag wat verborgen tussen oude industriële gebouwen. Aan de overkant van de weg zie je nog duidelijk de toen nog operationele betoncentrale van Interbeton Gent, toen gelegen langs de Koopvaardijlaan.

schuilbunker op Koopvaardijlaan aan Interbeton
Het onopvallende bunkertje op een oude industriële site.
Het bunkertje is nochthans vrij fraai overgroeid geraakt met klimop wat het een vrij leuk uitzicht geeft.
toegang schuilbunker
Een van de twee toegangsdeuren. De deuren zitten wel vrij diep naar binnen, allicht ook om de toegang een extra bescherming te bieden.
De trap naar beneden. Het bunkertje is zeker nog betreden geweest, mogelijks wel al een lange tijd geleden.
Ter hoogte waar de trap beneden uitkomt in de bunker, is de enige plaats waar de bunker last blijkt te hebben van wateroverlast. De rest van de bunker is poederdroog.
Zicht op de lange kant van de bunker met achteraan de vochtige zone. De muren waar het niet nat is, hebben ook geen sporen van water wat er toch op wijst dat ze anders ook droog staan.
resterend origineel bankje

Links ziet u nog een klein bankje dat in de bunker nog aanwezig was. Voor de rest stonden er origineel enkel nog drie grote banken aan de overkant van de bunker. Al de rest was toen reeds verdwenen. Voor de rest was de bunker wel vrij van rommel en volledig leeg. Rechts ziet u één van de kleine bergkamertjes onder de trap. Het is dus niets meer dan een kleine bergruimte die kon afgesloten worden met een klein deurtje dat apart op slot kon. Een hiervan werd normaal gezien als toiletruimte gebruikt.

Binnenzicht waar de trap beneden uitkomt in de bunker. Het bunkertje heeft enkel symptomen van aftakeling, daar waar het deels onder water komt te staan.
Allicht heeft men zich bij dit bunkertje ooit gek gezocht achter het slot om hem af te sluiten terwijl het gewoon beneden aan de leuning vergeten was.

De eerste grote slopingswerken rond de bunker (2010 en volgende).

Samengaand met de slopingswerken van de oude site waar het bunkertje stond, werd ook gedeeltelijk de oude betoncentrale ontmanteld aan de overkant van de weg. Deze was in tussentijd omgevormd tot een paradijs voor graffitikunstenaars. De ene al beter dan de andere. Enkele fraaie beelden wil ik u bij deze toch niet onthouden.

Interbeton betoncentrale Gent vervallen grafitti

De specialiteit van de hoofdschilder van dienst is in elk geval dieren en schedels. Hij liet ook al zijn kunsten botvieren op het veroordeelde spookdorp Doel. U moet trouwens eens letten op het fraaie werk van het grote varken (foto's naast dode vogel op de trappen). Dit doorgetekend op verschillende muren om vanaf één bepaalde plek op het terrein het ganse varken te tonen. Onderaan rechts een bekende Gentenaar in beeld. Of hij weet dat hij hier heeft geposeerd is mij niet zeker.

Al snel begon ook het bunkertje zelf sporen te dragen van de slopingswerken. Wetende dat de sloper van dienst Aclagro nv niet echt een goede reputatie heeft als het gaat over omgaan met restanten van militair erfgoed.

Zonder enige degelijke reden verdween terwijl alles werd gesloopt behalve het bunkertje één van de toegangsdeuren alsook één van de deksels van de nooduitgangen. Hierdoor kreeg het bunkerte binnen de kortste keren last van indringend water en kwam het beneden beperkt onder water te staan, iets waar het voorheen eigenlijk nooit last van had. Al snel verdwenen eveneens de drie grote banken. Bij één van de volgende keren dat ik er nog langskwam bleek enkel het kleine bankje nog in de ingang van de bunker te staan, klaar voor het stort. Dit staat voorlopig nog altijd bij mij thuis (gelukkig hierdoor gered van de sloop) wachtend op een nieuwe passende bestemming.

Ook onze graffitikunstenaar wist in deze periode het bunkertje terug te vinden en maakte er eveneens een fraai kunstwerkje op. Alleen heeft het jammer genoeg ook de sloop ervan niet kunnen tegenhouden.

Al snel bleef het bunkerte in belabberde toestand over als enige restant van deze oude verloederde industriële site. Tot op dat moment was het nog altijd onduidelijk wat er uiteindelijk met de bunker zou gebeuren. Mocht hij al blijven staan, was hij in elk geval al professioneel door de slopers van Aclagro naar de kloten geholpen.
Onderstaande foto's moeten dateren van enkele dagen voor de sloop. De bunker was nog het enige overblijvend restant. De machines werden al in de buurt van de bunker opgesteld en er was al eens aan zijn oren geknabbeld met de kraan om allicht na te gaan of het een werkje van een fluitje van een cent of een lastig karweitje ging worden.
Kort nadien bleef enkel een kale plek over waar ooit opnieuw één van de laatste degelijke van deze structuurtjes had gestaan.

Is dan bij deze nogmaals bewezen dat onze huidige erfgoedbeleid weinig of geen steek houdt. Ondanks dat er al meermaals naar onze huidige minister voor (militair) erfgoed werd opgemerkt, als hij niet snel van strategie gaat veranderen en klasseren volgens hoogdringendheid in plaats van chronologisch in de tijd, gaat er nog nauwelijks iets te klasseren zijn van dit type erfgoed uit de koude oorlog. Heden zijn er nog amper 5 exemplaren over van de originele 20 die er ooit waren op Gents grondgebied. Allen dragen ze heden al een stempel van een sloopvergunning. Misschien moet ook de stad Gent eindelijk eens leren omgaan met dit type van erfgoed en eens iets meer initiatief nemen om toch ook dit type erfgoed op enige manier te beschermen tegen de eeuwige sloopdrang. Voor dergelijke kleine structuren zijn er toch eindeloos mogelijkheden om dit te bewaren binnen de nieuw op te richten structuren. Jammer genoeg heeft ook de stad Gent op dit gebied zeker ook niet echt een goede naam...

Eind 2012 werd reeds opgemerkt dat dit bunkertje allicht geen lang leven meer beschoren was. Dit artikel was toen reeds op de website te vinden:

Laat de stad Gent nu toch opnieuw een schuilbunkertje langse de Gentse haven slopen? (3/1/2013)

Het zag er al lang niet goed uit voor het schuilbunkertje rechtover de voormalige Interbeton betoncentrale te Gent in de kanaalzone.

In 2008 was dit keldertje nog perfect afgesloten, stond droog en bevatte zelfs nog een origineel hoekbankje.

Daarna kwam in 2010 de sloop van de Interbeton betoncentrale en een gedeelte van de gebouwen aan de zijde van het schuilbunkertje. Bij deze sloopwerken door de firma Aclagro uit Wondelgem, werd om één of andere onduidelijke reden het bunkertje geopend (1 originele toegangsdeur verdween volledig alsook een deksel van één van de nooduitgangen). Sindsdien werd het gebouwtje een verzamelplaats voor sluikstorten en kreeg het ook last van water aan de binnenkant, waar het voorheen nooit last van had. Toch na de sloopwerken die toen reeds werden uitgevoerd, bleef het bunkertje nog altijd bewaard en niet gesloopt.

Heden is men op die kant van de weg massaal verder aan het slopen en er blijkt zeer weinig respect te zijn voor het nog aanwezige bunkertje. Zo werd het bunkertje reeds zwaar beschadigd aan de kant van de nog afgesloten toegang. Het blijkt voorlopig totaal onduidelijk over welk lot dit stukje Gents erfgoed uit de koude oorlog, is beschoren.

sloop bunker gentse haven

Meer info op: