Schuilbunkers Gentse Haven
 

Belgische Schuilbunkers in de Gentse Haven

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de schuilbunkers ooit gebouwd in de Gentse haven:

Schuilbunker 4. Koopvaardijlaan - kaai 17: Schuilbunker gelegen tussen Aziëlaan en Koopvaardijlaan.

Dit schuilbunkertje is gelegen op een verwilderd terrein op enkele meters van de weg verwijderd. Let wel op, het bunkertje is volledig gelegen op privéterrein en kan niet bezocht worden zonder toestemming van de huidige eigenaars. Gelieve de privacy te respecteren aub. Het keldertje heeft serieus last van wateroverlast. Ikzelf heb het ooit betreden toen er een tiental centimeter water instond. Op de muren merkt men echter lijnen van water dat op sommige momenten allicht 30 à 40 cm hoog heeft gestaan. Deze bunker heeft ook totaal geen restanten meer van het originele meubilair.

luchtfoto schuilbunker tussen Aziëlaan en Koopvaardijlaan
De weg die onder de schuilbunker doorloopt is de Koopvaardijlaan. De weg noordelijk van het terrein is de Aziëlaan. De bovenste luchtfoto dateert van 1990 en toont de site nog veel meer onderhouden dan dit heden het geval is (Foto: Collectie Gilbert Samson), de foto daaronder toont ons een beeld zoals het nu ongeveer nog is met één groot verschil. Er is nog een groot gebouw zichtbaar tussen de rondweg rond de dok en de dok zelf. Dit is ondertussen ook reeds geruime tijd gesloopt. Deze foto dateert van voor 2009 (Foto: Gis Vlaanderen). Op de onderste foto die dateert van 2013 is ook dit gebouw reeds volledig verdwenen en gesloopt (Foto: Google Earth in 2013).
schuilbunkertje tussen Azielaan en Koopvaardijlaan
Dit is het eerste zicht dat men krijgt op dit bunkertje, goed verborgen op een vrij sterk verwilderd stukje terrein naast de Koopvaardijlaan.
Bovenop het toegangscomplex ziet men een klein schouwtje dat de ventillatie bevat naar de binnenkant van de bunker.
toegangstrap naar bunker
Zicht op één van de twee toegangen van dit bunkertje. Merk hoe diep het deurgat verscholen zit in het inkomgebouwtje.
Achter de toegangsdeur ligt een vrij stijle trap naar de schuilbunker. Deze leidt tot een tussenplatform waarna nog eens een 4 tal trappen leiden tot het vloerniveau van de bunker.
nooduitgang bunker
Zicht naar de bovenkant van de trap. Let wel op, doordat de bunker openstaat, ligt ook de trap vol bladeren. Hij kan daardoor vervaarlijk glad zijn bij regenweer. Eveneens doordat de bunker vrij is, is hij ondertussen veranderd in een stort in de buurt van de ingangen. Juist beneden de
trap kan men nog staan zonder laarzen (omwille van de rommel). Voor de rest ligt de bodem van de bunker bedekt met paletten. Deze zijn echter allen zo rot dat men er steeds doorslaat en men er dus beter naast dan op trapt. Recht voor u de nooduitgang met stijgijzers.
nooduitgang zicht op onderkant toegangstrap
Zicht op het afsluitdeksel van de nooduitgang. Bij deze bunker zit dit bovenaan volledig verborgen onder de grond.
Onderkant van de toegangstrap. Ook nog de oude lichtschakelaars onderaan de trap. Links de metalen deur van het bergkamertje.
binnenzicht schuilbunker
Links een binnenzicht op het bunkertje gekeken naar de nooduitgang rechtover de trap waar we de bunker binnenkwamen. U ziet ook het openstaande deurtje van het bergkamertje. Rechts hier een iets gedetailleerdere foto van.
Binnenzicht in het bergkamertje met achteraan het kleinere deurtje met daarachter een nog kleinere bergruimte onder de trap.
Binnenzicht in kleinste bergruimte onder de trap, achter het kleinere deurtje. Dit was eveneens voorzien van verlichting.
Zicht de bunker rondgegaan langs links, beginnend vanaf de trap die we naar beneden kwamen. Bij deze bunker is alles leeg. Merk ook op dat het water merkbaar op de muren zeker 30 a 40 cm hoger heeft gestaan.
Zicht op de andere kant van de bunker. Deze is volledig identiek aan de andere kant. Enig merkbaar verschil is de elektriciteitskast verderop rechts tegen de muur.
elektriciteitskast in bunker
Elektriciteitskast, nog volledig intact aan de muur. De stroom is wel degelijk voor de bunker reeds afgesloten.
Zicht op de tweede toegangstrap. Deze trap leidt naar de deur die nog gesloten is bovenaan de bunker.
Zicht op de trap. De krantenman wist er toch ooit een teveel aan reclameblaadjes in achter te laten.
De nog afgesloten toegangsdeur (richting van de straatkant) van de binnenkant gezien.
tweede nooduitgang
Rechtover de tweede ingang was eveneens een gelijkaardige tweede nooduitgang.
ventillatiegat onderaan tegen de vloer van de bunker
Zijvleugel van de schuilbunker (uiteinde rechts komende van de trap waar we binnenkwamen).
In de hoeken van de schuilbunker vindt men in twee onderkanten tegen de grond, deze ventillatiegaten. Deze zijn verbonden met de ventillatie op het dak van de toegangsgebouwtje bovenaan.