Schuilbunkers Gentse Haven
 

Belgische Schuilbunkers in de Gentse Haven

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de schuilbunkers ooit gebouwd in de Gentse haven:

Schuilbunker 6. Voorhavenlaan - kaai 20: Schuilbunker langs de Voorhaven.

Een schuilbunkertje te vinden op een grensgebied tussen bewoning en industrie langs de Voorhaven te Gent. Op onderstaande oude luchtfoto uit 1990 (Collectie Gilbert Samson) is de bunker nog duidelijk zichtbaar. Let op het is niet het structuurtje links van de weg maar het gebouwtje op het grasperceeltje tussen de twee wegen;

Vanaf 2010 is men vrij grondig deze oude havenbuurt beginnen renoveren. Hierbij is opnieuw dit bunkertje het slachtoffer moeten worden van wegenwerkers die het niet kunnen laten taken te doen die niet de hunne zijn. Onze slopers, wegenwerkers van de firma Aclagro vonden er niet beter op het bunkertje toch eens te openen en de deuren dan niet gewoon opnieuw af te sluiten maar dicht te lassen. Opnieuw een visitekaartje van hun onkunde als het gaat over hoe omgaan met nog bestaand erfgoed (die mogelijk hen wel niet interesseert maar misschien toch wel enkele anderen). Onderstaande luchtfoto van Gis-Vlaanderen dateert ongeveer van 2009.
luchtfoto schuilbunker voorhavenlaan
Het bunkertje kwam dan ook midden in de werken te liggen. De terreinen er juist naast werden gebruikt als stapelplaatsen voor containers en werfmateriaal. Gelukkig is tot op de dag van vandaag dit bunkertje wel gespaard gebleven van sloop.
schuilbunker midden op de werf
Wijze waarop men het bunkertje nog kon zien staan midden de in uitvoering zijnde wegeniswerken.
Zicht op hetzelfde bunkertje, voorlopig niet mee afgebroken bij de grote werken in de straat.
nooduitgang dichtgelaste deuren

Links een foto van één van de nooduitgangen van de bunker. Deze is komen vrij liggen door de werken. Daarvoor stak hij allicht wat verstopt onder gras en grond. Rechts één van de twee toegangsdeuren. Ongelukkig genoeg hebben onze slimme wegeniswerkers hun curiositeit niet kunnen wegstoppen en de bunker aan één kant vrijgemaakt waarna zij de twee deuren gepuntlast hebben. Hierdoor is het natuurlijk niet meer zo eenvoudig deze aan de binnenkant toch nog te proberen bereiken.

Openen van de bunker (anno 2010), via de nooduitgang.

Omdat de hoofdtoegangen niet meer open te krijgen zijn zonder slijpschijf, werd gepoogd de structuur eens te betreden via de nog aanwezige en door de werken vrijgelegde nooduitgang. Bij deze zou ik iedereen in elk geval willen aanraden dit zeker nooit alleen te doen. Ten eerste is het zeker niet evident deze deksels na 50 jaar dichtgelegen te hebben, nog open te krijgen. Daarnaast zijn deze deksels ook nog eens loodzwaar en is het risico dat dit naar beneden valt is vrij groot... Ook doe je het best niet alleen om toch een beetje toezicht te hebben dat er niets kan gebeuren terwijl iemand in de benedenstructuur is. Let op wat je op die manier uitspookt dus...
Zoals op onderstaande foto's te zien, heeft dit structuurtje wel degelijk beperkt last van instromend grondwater. Mogelijks is dit enkel te wijten aan de sterfputjes die verstopt zitten. Anderzijds is dit dus wel degelijk een bunkertje met zo goed als intact meubilair.
De structuurtjes zijn in het algemeen, naast eventueel aanwezig meubilair wel steeds vrij van allerhande andere zaken. Zo zijn de bergruimtes hier ook nog vrij deftig en zonder al teveel rommel terug te vinden.
Het blijft wel een fraai zicht een dergelijk structuurtje te kunnen terugvinden in zulke intacte vorm. Wel merkwaardig is dat er in deze volledig afgesloten structuur toch nog zo veel spinnewebben en effectief spinnen te vinden zijn. Mogelijk veroorzaakt door het beperkte waterlaagje op de vloer. Merkwaardig dat deze diertjes dan toch blijken aan voldoende voedsel te komen om hier te kunnen overleven.
De nooduitgang aan de andere kant van de bunker.
De elektriciteitskast zoals voorlopig teruggevonden in elke nog aanwezige bunker. Rechts ziet u enkele oude fietsen die door het dichtlassen verplicht zijn hier hun verdere bestaan door te brengen.
Hopelijk gebruikt ook de stad Gent voor dit fraaie gevalletje dat heden niet meer echt toegankelijk is op een klassieke wijze toch zijn verstand. Het is opnieuw een van de fraaiere gevalletjes nog bewaard in de Gentse haven.