Schuilbunkers Gentse Haven
 

Belgische Schuilbunkers in de Gentse Haven

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de schuilbunkers ooit gebouwd in de Gentse haven:

Schuilbunker 12. Port Arthurlaan - kaai 36a (2e en enige overgebleven bunkertje op deze zelfde kaai).

Dit bunkertje is te vinden in de directe buurt van de rotonde aan het begin van de Port Arthurlaan, aan de grote blauwe cementsilo's. Onderstaande oudste foto toont hem nog anno 1990. Miskijk u niet, het bunkertje staat naast het parallelle wegeltje met de Port Arthurlaan. Er staat nog 2 gebouwtjes iets zuidelijker die heden beiden niet meer bestaan. Let op het witte koepeltje op het dak, mocht u het structuurtje niet goed herkennen. (Foto Collectie Gilbert Samson)

Op onderstaande luchtfoto anno 2013 staat het structuurtje nog helemaal alleen, redelijk goed verborgen tussen het groen.

Dit is allicht het meest intacte structuurtje heden nog terug te vinden op de terreinen van de Gentse haven. Het meubilair is nog zo goed als allemaal in originele staat aanwezig.

schuilbunker aan de Port Arthurlaan
Zicht op het bunkertje met op de achtergrond de rotonde.
Het schuilbunkertje verscholen achter een uit de hand gelopen wildgroeiend boompje.
toegangstrap
Als laatste vervangende functie is het schuilkeldertje allicht nog gebruikt als opslag voor onder andere wat reddingsmateriaal die er ondertussen reeds jaren staat te verkommeren.
Trap naar het zo goed als volledig intakte schuilbunkertje.
nooduitgang bunker
Nooduitgang rechtop de toegangstrap.
Klimijzers en deksel van de nooduitgang.
Rechter kant, komende van de trap. Het bunkertje is volledig intakt binnenin. Alle originele bankjes zijn nog aanwezig.
Kleine bergruimte onder de trap achter het tweede nog kleinere deurtje in de bergruimte.
Dit bunkertje is wel een geweldige val voor vogels. Boven op het dak is het gaas voor het ventillatiegat verdwenen. Alle vogels die erin sukkelen, komen onderaan de bunker in een stikkedonkere gesloten bunker terecht. Allen sterven een hongerdood. Er ligt menig lijk over de vloer verspreid.
intakte schuilbunker Gent

Links ziet u de zo goed als intakte elektriciteitsleidingen in dit bunkertje. Het lijkt zelfs dat de verlichting deels nog vernieuwd is geweest daar er nieuwere oranje stroomdraden te zien zijn. Het bunkertje heeft weinig of geen last van wateroverlast. Rechts nog een foto op de binnenkant van het intakte pareltje.

Hopelijk krijgt het stad Gent het toch eens over zijn hart dit pareltje te willen bewaren als een uniek herdenkingsmonumentje van wat hier ooit werd gebouwd tijdens de koude oorlogsjaren.