Schuilbunkers Gentse Haven
 

Belgische Schuilbunkers in de Gentse Haven

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de schuilbunkers ooit gebouwd in de Gentse haven:

Schuilbunker 14. Rigakaai - tussen kaai 38 en kaai 44 (gesloopt in 1988 - geen info over gekend).

Onderstaande structuur heb ik tot op de dag van vandaag niet kunnen terugvinden, noch enige bijkomende info over teruggevonden over de exacte lokatie.

Dit bunkertje stond net zoals bunkertje 13 op de Rigakaai. Hij moet echter iets of wat centraal op deze spits in de haven hebben gestaan, meer bepaald, centraal tussen kaai 38 en kaai 44.Deze terreinen zijn heden ten dage eigendom van de zandleverancier Kesteleyn te Gent.

Alle info of bijkomend fotomateriaal blijft over dit onbekende gevalletje steeds welkom op info@bunkergordel.be. Indien u over fotomateriaal beschikt zou een scan steeds leuk zijn. Wees gerust, ik hoef geen originelen.