Een beschrijving van de nog aanwezige restanten van het oude Citadel in het huidige Citadelpark te Gent:

Twee nog bestaande ondergrondse kazematten, origineel deeluitmakend van de Demi-lune van de ravelijn 5-1.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Het militaire verleden van het Gentse Citadelpark

2 nog bestaande kazematten van de Demi Lune horende bij Ravelijn 5-1

Situering van de structuren op plan:

De twee hieronder beschreven kazematten zitten nog vrij intakt onder de grond. Ze zijn zelfs beiden verwerkt in de huidige restanten van de bunkerstructuur die hier heden nog onder de grond steekt (zie verdere reportages over deze bunker).
Op het bovenstaande luchtfoto van Gis-Vlaanderen, werd de lokatie in het park waar deze twee structuren nog in de ondergrond zitten aangeduid. De lokatie is heden gemakkelijkst te situeren kort achter het aanwezige chalet op de top van de heuvel naast de Leopold II laan.
De schets hierboven geeft een vrij gedetailleerd beeld van deze Ravelijn tussen Bastion 5 en 1. De beide nog aanwezige ruimtes zijn in het rood aangeduid.

Korte schets van de geschiedenis van deze twee nog in de ondergrond terugvindbare kazematten.

De kazematten zullen meer in detail worden besproken in de reportages specifiek over de bunker die op deze lokatie nog in de ondergrond steekt.

De meest noordelijke kazemat.

Deze ruimte is te situeren juist achter het witte chalet. Ze is van bij de aanvang van de bouw van de Belgische commandobunker (zie reportages verderop) bij de bunker betrokken geweest.

De meest zuidelijke kazemat.

Deze ruimte heeft reeds een iets langere geschiedenis. Deze ruimte was reeds gekend als bestaande kazemat bij de bouw van het fameuze Chalet Suisse. (Foto: Boek 100 jaar Groendienst) Deze structuur werd opgetrokken rond de periode van 1877. Het betrof een chalet gebouwd als soort cafetaria voor de bezoekers die men met het gerenoveerde park wilde aan-trekken. Als u het chalet wilt situeren op het huidige terrein moet u het gaan zoeken op de heuvel naast de Leopold II-laan.
Het stond tussen het huidige nog aanwezige witte chalet en het reeds besproken Amfitheater. Op onderstaande foto van "De Schelp" waar later het Amfitheater werd gebouwd, ziet u trouwens achteraan enerzijds het beeld van Promotheus en anderzijds met wat moeite, hogerop tussen de bomen, het dak van dit fameuze Chalet Suisse. (Foto hieronder: Replica)

Het chalet zou de tweede hier besproken kazemat in die tijd reeds gebruikt hebben als koele ruimte voor de opslag van hun dranken. Het moet er dus praktisch rechtstreeks mee verbonden geweest zijn. Het stond er namelijk praktisch bovenop.

De Duitsers hebben tijdens de bezettingsperiode deze kazemat opgeëist. De ruimte is namelijk op dat moment voor de Duitse bezetter een belangrijke schuilplaats geworden waarvan van verschillende kanten in het park gangen naar toe werden getrokken. Zo is de meest mysterieuse toegang deze geweest vanaf een apart toegangscomplex aan de Leopold II-laan (rechtover de Marnixstraat). Langs de Leopold II-laan lagen namelijk een aantal grote herenhuizen die door de Duitse bezetter werden gebruikt als commandopost voor de leidinggevende Duitsers in de omtrek. Ook zou dezelfde kazemat allicht ook bereikbaar geweest zijn vanuit het fameuze Amfitheater en allicht nog een aantal andere lokaties in de directe omgeving. De kazemat was in dit geval een schuilplaats bij luchtaanvallen of dreiging allerhande voor deze leidinggevenden en Duitse bezetters in de directe omgeving in het park. Men mag ook niet vergeten dat het park in deze periode in de regio van de bunker spergebied waren voor de lokale bevolking. Wel zou de kazemat op dat moment zeker nog niet verbonden gezeten hebben met de toenmalige bunker. Deze verbindingen die er heden wel zijn, dateren uit een latere fase in het gebruik van de bunker.

Bij de bevrijding werd door de Duitse bezetter zowel de bunker als het fameuze chalet Suisse in brand gestoken. Het Chalet Suisse zou sindsdien voor goed uit het stadspark verdwijnen en nooit meer heropgebouwd worden.

De desbetreffende kazemat zal bij het herinrichten van de zwaar beschadigde bunker een nieuwe functie krijgen en aangesloten worden bij de reeds bestaande bunker-structuur. (Meer details en foto's van deze structuur kunt u dan ook vinden in de aparte reportage over de bunker).

Wel nog leuk om te melden is dat de sporen van de originele lokatie nog terug te vinden zijn op de heuvel. Er ligt namelijk nog altijd een betonnen plaat die allicht een originele funderingsplaat is van het verdwenen Chalet Suisse. Op de tweede foto van de huidige betonplaat ziet u trouwens achteraan het verst verwijderde ventillatieschachtje van de bunker op de achtergrond.

Graag had ik bij deze onderstaande diensten willen danken voor het mogelijk maken van deze reportage:

  • De diensten Stadsarcheologie en Stadsarchief, beiden gevestigd in "De Zwarte Doos", Dulle Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge voor het ter beschikking stellen van de originele kaarten, schetsen en afbeeldingen.
  • Mr. Ghislain Mineur voor zijn meer dan deskundige uitleg over het originele Citadel en zijn zeer vlotte samenwerking als het gaat over het beschikbaar stellen van documentatie.
  • Mr José Dejonckheere voor zijn eveneens gedreven speurwerk in deze materie.