Schuilplaats in Henri Farmantstraat voor spoorwegpersoneel - Gentse haven.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Schuilplaats in Henri Farmantstraat voor spoorwegpersoneel - Gentse Haven (Passieve luchtbescherming).

Het betreft een kleine schuilplaats voor spoorwegpersoneel langs de Henri Farmantstraat, in de Gentse Zeehaven. Het structuurtje staat, zoals vaak bij dergelijke structuren, aan een gemakkelijk bereikbare plaats, bereikbaar voor zoveel mogelijk personeel uit de directe omgeving (in dit geval een spoorwegwissel).

Het terreintje waar de schuilplaats opstaat, ligt ingesloten tussen de rangeersporen naar het Middendok (Middendarsen) en de sporen rechtdoor lopend langs de Henri Farmantstraat. Er splits ook nog een spoor af dat naar de noordkant van Middendarsen loopt. Juist voor de grote hoop schroot, zichtbaar op de foto, staat trouwens nog één van de schuilbunkers voor de Gentse havenarbeiders, gebouwd in de kouder oorlog.

De schuilplaats die hier wordt besproken dateert allicht van voor mei 1940 of mogelijks van tijdens de Duitse bezetting.

Schuilplaats NMBS Henri Farmantstraat Middendok
Het structuurtje ligt vrij goed verborgen en is overwoekerd door wilde struiken en groen. Het is in dit geval deels omgeven met betonnen platen. Bovenop de structuur werd grond gelegd. Het betreft hier trouwens, zoals klassiek bij spoorwegschuilstructuren om een buisvormige schuilstructuur. Dergelijke structuren zijn te beschouwen als scherfvrije ruimtes. Ze zijn namelijk bestand rondvliegend puin of scherven maar zouden nooit bestand zijn tegen een directe voltreffer.
De eigenlijke toegang is bijkomend beschermd door een extra toegangssas, gevormd met gewapende betonnen platen.
De foto's hieronder tonen de chicane die werd gemaakt achter de toegang hierboven en de eigenlijke toegang van de schuilstructuur. Dit moest opnieuw verhinderen dat rondvliegende projectielen en puin in de eigenlijke schuilruimte zouden kunnen binnenvliegen. De tweede foto is een terugblik naar de ingang van buitenaf. Men ziet duidelijk de betonplatenstructuur.

Onderstaande foto's tonen de schuilplaats van de structuur. De eerste foto is een terugblik naar de kant waar men de structuur betreedt. De tweede foto toont de binnenkant van de schuilplaats.

De plaatselijke krantenbezorger kon hier vrij goed zijn overtollige kranten kwijt. Hoeveel betaalt dat per krantje...

Achteraan het plafond opnieuw, zoals bij al deze structuren, een nooduitgang naar boven, mocht de eigenlijke toegang versperd geraken. De beide koppen van de structuur werden opnieuw bij elkaar getrokken door middel van 4 stalen trekstaven.

Dat het schuilstructuurtje allicht ooit wel zal gebruikt zijn, mag allicht blijken uit onderstaande 3 foto's (Collectie J. Rijlant). Ze tonen beelden genomen vanuit één van de 8 zware Amerikaanse bommenwerpers die deelnamen aan een bombardement op de spoorweginfrastructuur ten zuiden van de Gentse haven op 22 juni 1944. Het besproken schuilstructuurtje moet nipt noordelijk hebben gelegen van de getroffen zone. Ter info werd onder de foto's ook de tekst gepubliceerd die achteraan op de foto's stond.
Bombardement Gentse Haven 22 juni 1944