Merelbeke stationsbuurt
 

Schuilstructuren voor passieve luchtbescherming op de terreinen van het station van Merelbeke.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de nog aanwezige (en ondertussen vooral gesloopte) schuilstructuren:

Algemene info bij het station van Merelbeke tijdens WOII

De ooit aanwezige (ondertussen gekende) structuren:

  • Grote buisvormige schuilstructuur (type Duffeleer) voor spoorwegpersoneel in buurt van wisselbedieningsgebouwtjes (Gesloopt 2e exemplaar).

In de buurt van de wisselbedieningsgebouwtje Melle 3 stond ook op het spoorwegterrein nog een klein, mogelijks eveneens een vakwerkgebouwtje. Het was in elk geval reeds voor 2008 gesloopt.

Dit was dan ook 1 van de 2 gebouwtjes op de site aanwezig voor het Factagepersoneel. Dit was het personeel dat instond voor de werking van het vormingsgedeelte. Er waren zo 2 gebouwtjes aanwezige op de site. Eentje in de richting van Gent (Vorming Noord) en nog een in de richting Melle. Deze in de richting van Melle stond heel kortbij het wisselbedieningsgebouwtje Melle 3.

Ook hier zal een vrij grote buisvormige schuilstructuur van het type Duffeleer gezeten hebben. Deze was in elk geval in 2008 ook reeds gesloopt, samen met het bijhorende gebouwtje.

Ook over deze structuur is er is zeer weinig info terug te vinden. Gezien enkel van de administratieve bunker aan het station is geweten dat hij werd gebouwd rond 1943, laat dit wel vermoeden dat ook deze structuren uit dezelfde periode zullen afstammen. Voor de historische redenen van de bouw van dergelijke structuren op grondgebied Merelbeke station, verwijs ik jullie dan ook terug naar de algemene beschrijving van deze structuren rond Merelbeke station.

Naar alle waarschijnlijkheid zou de verdwenen structuur (allicht samen met een aantal reeds langer verdwenen gebouwtjes) moeten gestaan hebben binnen de aangegeven rode zone op bovenstaande foto van Google Earth.

Hieronder alvast een plannetje van een gelijkaardige structuur zoals heden nog terug te vinden te Maldegem. De getekende toegang zal niet noodzakelijk kloppen met wat hier staat en stond maar de hoofdstructuur zal in elk geval identiek zijn geweest.

Deze 2 schetsen zijn gemaakt op basis van een gelijkaardige structuur die nog kan teruggevonden worden te Maldegem nabij het Stoommuseum. Deze structuur werd vrij gedetailleerd opgemeten en in plan gezet. De hoofdstructuur die hier te vinden is, zal vrij identiek zijn. De toegangscomplexen tot de hoofdstructuur durven individueel wel afwijkend gebouwd te zijn. (Schetsen: Kurt Waelbroeck),
Op deze foto van Google Streetview is ook reeds lang niets meer te zien. De besproken zone ligt tussen de Vijverwegel en de gebouwtjes op de achtergrond (zijn deze die bij de reeds besproken gelijkaardige structuur stonden maar ook ondertussen in 2012 reeds gesloopt zijn).

Beide foto's tonen hetzelfde terrein. De eerste dateert uit 2008, de tweede uit 2012. Beiden tonen een vrij identiek lege vlakte behorende tot de spoorwegterreinen van Merelbeke Station. Van de vermelde structuur is zelfs in 2008 al geen spoor meer te bekennen.

Hierboven een van de weinige foto's die te vinden is van dit Factagegebouwtje horende bij Vorming Noord. De schuilstructuur is er alvast niet op te zien en dient allicht nog achter het 2e kleinere gebouwtje gezocht te worden die op deze foto rechts te zien is. (Foto: Collectie Julien Fabel)

Verdwenen schuilstructuur Merelbeke station

Op deze 2e oudere foto is het ontbrekende schuilstructuurtje met een eveneens in beide gevallen reeds verdwenen spoorweggebouwtje, nog te zien. Dit moet dus een zicht zijn op het kleine 2e gebouwtje nog zichtbaar achter het Factagebouw zichtbaar op bovenstaande foto. Op de achtergrond zie je ook de gebouwen die op de foto's met de kaalslag zichtbaar zijn langs de straat. (Foto: Collectie Freddy Van de Putte).

Gebruikte bronnen:

  • Info verkregen via Julien Fabel die tijdens de oorlog en de jaren nadien altijd heeft gewerkt aan het station van Merelbeke.