Merelbeke stationsbuurt
 

Schuilstructuren voor passieve luchtbescherming op de terreinen van het station van Merelbeke.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de nog aanwezige (en ondertussen vooral gesloopte) schuilstructuren:

Algemene info bij het station van Merelbeke tijdens WOII

De ooit aanwezige (ondertussen gekende) structuren:

  • Grote buisvormige schuilstructuur (type Duffeleer) voor spoorwegpersoneel in buurt van stationsgebouw, achter spoor 4.

Juist achter spoor 4 aan het stationsgebouw van Merelbeke, steekt ook nog een vrij intakte buisvormige schuilstructuur van het type Duffeleer. Ook hier zal origineel een of ander specifiek spoorweggebouwtje gestaan hebben, gebruikt door spoorwegpersoneel. Wat hier stond is tot op heden een mysterie maar het verklaart wel de aanwezigheid van deze structuur.

Ook over deze structuur is er is zeer weinig info terug te vinden. Gezien enkel van de administratieve bunker aan het station is geweten dat hij werd gebouwd rond 1943, laat dit wel vermoeden dat ook deze structuren uit dezelfde periode zullen afstammen. Voor de historische redenen van de bouw van dergelijke structuren op grondgebied Merelbeke station, verwijs ik jullie dan ook terug naar de algemene beschrijving van deze structuren rond Merelbeke station.

Op Google Earth zie je duidelijk de lokatie van de structuur. Je kunt de lokatie gemakkelijk herkennen omdat ze kortbij 2 grote mazouttanks is gebouwd. Bij het herfotograferen in 2013 was de structuur beter vrijgemaakt dan in 2008 toen hij nog meer overgroeit terug te vinden was.

Hieronder alvast een plannetje van een gelijkaardige structuur zoals heden nog terug te vinden te Maldegem. De getekende toegang zal niet noodzakelijk kloppen met wat hier staat en stond maar de hoofdstructuur zal in elk geval identiek zijn geweest.

Deze 2 schetsen zijn gemaakt op basis van een gelijkaardige structuur die nog kan teruggevonden worden te Maldegem nabij het Stoommuseum. Deze structuur werd vrij gedetailleerd opgemeten en in plan gezet. De hoofdstructuur die hier te vinden is, zal vrij identiek zijn. De toegangscomplexen tot de hoofdstructuur durven individueel wel afwijkend gebouwd te zijn. (Schetsen: Kurt Waelbroeck),
Op streetview is de structuur zelf niet te zien maar wel localiseerbaar. Juist boven de trein op de foto zie je de bovenkant van de grote mazouttanks die dicht bij de structuur staan. De eigenlijke structuur ligt ongeveer voor de stilstaande trein, achter spoor 4.
Dit is de wijze waarop het structuurtje terug te vinden was in 2013. Rechts de eerder gemelde mazouttanks. Links de 4 courant gebruikte sporen van het station van Merelbeke.
Zoals reeds gemeld is de schuilstructuur ondertussen in 2013 (Foto rechts) beter vrijgemaakt dan dit in 2008 het geval was (Foto links). In 2008 stond er nog een structuurtje voor de schuilplaats die ondertussen wel verdwenen is.
Bij deze structuur is het toegangscomplex aan de kant van de nooduitgang nog vrij intakt aanwezig. Zo zie je duidelijk het ronde gat bovenaan van de toegang via de nooduitgang. Voor deze nooduitgang vindt men nog een extra toegangscomplex in chicanevorm uitgewerkt. Wel wordt de structuur op het moment uit elkaar geduwd door verwilderde takken die zijn beginnen groeien in dit bijkomende toegangscomplex.
In 2008 was de nooduitgang nog gedeeltelijk afgesloten met een gebroken betonnen dekplaat. Deze was in 2013 volledig verdwenen met als gevolg dat de schuilstructuur jammer genoeg dus geleidelijk een illigaal stort aan het worden is. Eerbied voor erfgoed is tegenwoordig dus ver te zoeken.

Binnenzicht in de structuur anno 2008. Deze viel op dat moment eigenlijk wel mee. Aan de binnenkant bleek hij enkel vervuild met wat oude plankjes. Ook aan zijn nooduitgang aan de andere kant is geen overdreven rommel te zien.

Aan de toegangen ziet u ook hier een chicanevorm. Deze chicanevormen moesten verhinderen dat rondvliegend puin, al wist het binnen te dringen door de hoofdingang, tot in de hoofdstructuur zou kunnen binnenvliegen.

Dit zijn structuren die moesten beschermen tegen rondvliegend puin en scherven. Dit is wat men noemt een scherfvrije ruimte. Tegen een rechtstreekse voltreffer, zou deze structuur voor de inzittenden weinig hulp hebben geboden.

De stalen staven die in de langsrichting te zien zijn, dienden om te vermijden dat de koppen van de structuur zouden kunnen wegslaan. Deze stalen trekkers versterkten de ganse structuur in de lengterichting.

In deze sterk overwoekerde achterkant, moet aan de kant van de sporen (rechts op de foto's), een tweede toegang nog aanwezig zijn. Voorlopig heb ik deze niet deftig kunnen fotograferen wegens de massale overgroei. Gezien er aan de binnenkant nauwelijks rommel te zien is, vermoed ik dat hij wel eens afgesloten zou kunnen zijn. Dit laatste is nog te verifiëren.

Hopelijk gebruiken ze bij de spoorwegen op de site van Merelbeke hun gezond verstand en proberen ze toch deze structuur die in feite voor niemand in de weg ligt gezien hij ingesloten zit tussen reeds bestaande structuren, toch wat respijt en wordt hij gevrijwaard van de slopingswerken die nu lopende zijn op de site van Merelbeke station. Het is een gevalletje die met inzet van wat vrijwilligerswerk zo goed als in zijn originele staat te herstellen valt.

Ook van deze structuur blijft alle verdere info steeds welkom.