Merelbeke stationsbuurt
 

Schuilstructuren voor passieve luchtbescherming op de terreinen van het station van Merelbeke.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de nog aanwezige (en ondertussen vooral gesloopte) schuilstructuren:

Algemene info bij het station van Merelbeke tijdens WOII

De ooit aanwezige (ondertussen gekende) structuren:

  • Schuilplaats voor 1 persoon bij wisselbedieningsgebouwtje Melle 2. (gesloopt in 2012).

Vrij kort bij de brug aan de "Zwaantjesstraat" stonden in totaal 3 gebouwtjes voor de bediening van de wissels van het rangeerstation te Merelbeke. Gezien deze gebouwtjes reeds op grondgebied Melle lagen, werden deze ook benoemd met namen Melle1, Melle2 en Melle3. Bij elk van deze structuurtjes was een schuilplaats voorzien voor 1 man die diende in te staan voor de werking van de wissels op dat stukje rangeerspoor. Zowel de gebouwtjes als de schuilstructuurtjes overleefden de opruimingswerken van oude gebouwen aan Merelbeke station niet. Allen werden gesloopt in 2012.

Ook over deze structuur is er is zeer weinig info terug te vinden. Gezien enkel van de administratieve bunker aan het station is geweten dat hij werd gebouwd rond 1943, laat dit wel vermoeden dat ook deze structuren uit dezelfde periode zullen afstammen. Voor de historische redenen van de bouw van dergelijke structuren op grondgebied Merelbeke station, verwijs ik jullie dan ook terug naar de algemene beschrijving van deze structuren rond Merelbeke station.

Op Google Earth zie je duidelijk de lokatie van de structuur. Bij herfotograferen in 2013 waren al deze gebouwtjes en schuilstructuren uitgebroken en verdwenen. Op de luchtfoto's van Google Earth waren ze in 2013 ondanks dat ze al gesloopt waren, nog altijd te zien.

Deze 2 schetsen zijn gemaakt op basis van een gelijkaardige structuur die nog kan teruggevonden worden te Eeklo en in detail werd opgemeten. Deze structuurtjes durven qua afwerken, types deurtjes en dergelijke wel wat afwijkend zijn maar in grote lijnen zijn ze altijd vrij identiek ontworpen. Ook bevatten ze origineel rondom de toegang nog een een bijkomende met betonnen platen uitgewerkte toegangsbescherming om te vermijden dat puin of projectielen de ingang zouden kunnen treffen. Deze structuur werd vrij gedetailleerd opgemeten en in plan gezet voor wat het centrale structuurtje betreft. (Schetsen: Kurt Waelbroeck),
Op streetview was in 2013 het structuurtje nog duidelijk zichtbaar vanaf de Varingstraat. (links op foto nog zichtbaar)op de foto).
Melle 2
Vanaf dit wisselbedieningsgebouwtje Melle 2 werden in totaal 12 sporen bediend.

Het gebouwtje was in 2008 al zeer sterk vervallen. Het is dan ook niet te verbazen dat het onder de sloophamer is verdwenen. Om de exacte locatie heden nog terug te vinden, kan men zich best oriënteren ten opzichte van het gebouw die men op de eerste foto ook duidelijk op de achtergrond ziet. Het schuilstructuurtje bevond zich ook bij dit gebouwtje dicht bij de toegang op de kop van het gebouwtje. Het staat hier op de foto's sterk overwoekerd door een wilde struik.

Voor de fans van spoorwegnostalgie, kon ik het toch niet nalaten nog enige oude foto's mee te publiceren van dit vervallen gebouwtje aan de binnenkant anno 2008.
Zoals eerder gezegd, is in dit geval het enige vlotte vergelijkingspunt, de gebouwen op de achtergrond. Waar het gebouwtje en de structuur stonden, herinnert heden een stuk terrein met vers mengpuin aan de verdwenen structuren.

Het eenpersoons-schuilplaatsje stond vlakbij het gebouwtje. De binnenkant was in feite een volledige cilindrische stalen kooi. Ook het plafond had een ijzeren deksel. Deze stalen kooi had vooraan een metalen deur en was omgeven zoals zichtbaar op de foto's met een betonnen omhulsel. Zoals de meeste van deze structuren, als men er heden nog terugvindt, was het vergaan tot een vergaarbak van puin en rommel. Van dit exemplaartje zijn onderaan een fotootje naar buiten getrokken vanaf de binnenkant (links) en van het plafond (rechts) toegevoegd.

Ook van dit structuurtje blijft alle verdere info steeds welkom.

Gebruikte bronnen:

  • Info verkregen via Julien Fabel die tijdens de oorlog en de jaren nadien altijd heeft gewerkt aan het station van Merelbeke.