Merkwaardig ingekerfde boom in de Beukendreef "Kasteel De Bueren" te Kwatrecht - Melle.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Merkwaardige "ingekraste boom" in oude beukendreef, deel uitmakend van het kasteeldomein " de Bueren" te Melle.

Ook dit artikeltje betreft niet zo een geweldig militair geheim maar het is in elk geval een leuk iets om eens gezien te hebben. Het is ook niet zo moeilijk er eens langs te komen omdat deze ingekerfde boom zelfs op het parcours ligt van onder andere de uitgepijlde bunkerwandeling Kwatrecht-Melle (10 km).

De dreef waarvan sprake in dit artikel ligt wel degelijk op grondgebied Melle, toch wordt het kasteel in oudere teksten steeds beschreven als het kasteel van Kwatrecht, allicht om de verwarring met het kasteel van Melle (meer naar Gent toe langs de Brusselsesteenweg) wat te vermijden. (Oude foto: Collectie Nels)

De toegang van het terrein ligt langs de Kalverhagestraat te Melle. Een zeer landelijk gebied tussen de spoorlijn Oostende-Brussel en de steenweg Aalst-Gent. (Foto: Collectie Nels)

Het kasteel de Bueren staat reeds beschreven als "Goed Ter Elst" sinds 1408. Zijn naam de Bueren kreeg het pas in de 18e eeuw toen het in handen kwam van Graaf Christophel de Bueren, een Oostenrijkse regimentskolonel. Het kasteeldomein bleef tot het in 2007 te koop werd aangeboden eigendom van de familie De Bueren. Het domein is allicht ook wegens zijn prijsklasse vrij lang onverkocht gebleven.

Het kasteel werd uiteindelijk verkocht aan de Belgische kunstenaar Wim Delvoye. Deze had de bedoeling het domein opnieuw in zijn originele staat te herstellen en er bijkomend een kunsttuin bij te voorzien. Dat hij dit allicht met voldoende dichterlijke vrijheid heeft opgevat mocht al vrij snel blijken uit een serie boetes wegens niet naleven van de nodige verplichtingen betreffende omgaan met een beschermd monument, viel al snel op te maken uit een ganse reeks boetes die hij aan zijn broek kreeg gelapt wegens het niet naleven van opgelegde verplichtingen. Hij stootte dan ook vrij snel op heel wat ongenoegen bij omwonenden, natuurverenigingen en de dienst erfgoed.

Toen hij uiteindelijk reeds 60.000 € boetes had betaald voor uitgevoerde bouwovertredingen op het domein en deze in de mate van het mogelijke opnieuw hersteld waren, heeft hij zelfs kort gedreigd het ganse domein opnieuw te verkopen (voor een schamele prijs van 700.000 €) en België opnieuw te verlaten.

De laatste jaren dient ongeacht gans bovenstaande polemiek gezegd te worden dat het domein een zeer sfeervolle omgeving is geworden om zich als wandelaar rondom te begeven. Op onderstaande kadastrale kaart van Melle 1915, ziet u het domein volledig liggen. Wel merkwaardig is dat van het domein zelf, totaal geen details worden gegeven, ook niet van de aanwezige wegels.

Duidelijke herkenningspunten zijn aan de bovenkant de spoorlijn Oostende-Brussel. Zuidelijk enerzijds de spoorlijn Wetteren-Gent en de steenweg Aalst-Brussel.

De dreef waarover in dit artikel sprake is aangeduid op onderstaande luchtfoto van Google Earth.

De besproken Beukendreef is het eenvoudigst terug te vinden via het wegeltje Geerbos. U kan het ook via de noordkant proberen terugvinden maar dan is het iets complexer. Onderstaande uitleg vertrekt dan ook vanaf de wegel Geerbos.

(Foto: zicht op het asfaltwegeltje Geerbos dat in een abominabele staat verkeert)

Om de specifieke dreef terug te vinden dient u het wegeltje in te slaan waar u dit bord "verboden voor paarden en auto's" kunt zien hangen tegen een boom.

Niets laat vermoeden dat een dergelijk wegeltje u in een zo prachtige oude beukendreef zal brengen.

Beukendreeg kasteel de Bueren Melle

U kunt al meteen merken dat de bomen in deze dreef vrij courant gebruikt zijn om inkervingen te maken. Ze zijn vrij talrijk en mocht u geen hint krijgen, zou het nog wel even kunnen duren eer u de gezochte inkerving zou kunnen terugvinden. De gezochte boom ligt ongeveer op 2/3 van de totale lengte van het rechte stuk van deze beukendreef, op de rechter kant.

Om de zoektocht nog wat moeilijker te maken zit de inkerving komende van deze kant op de achterkant van de boom. Ze had dus wel duidelijk zichtbaar geweest als u dus van de andere kant mocht hebben gekomen.

Sinds het over dit pad ook de bunkerwandeling Kwatrecht-Melle loopt, kan het helpen te kijken naar de geel-witte te volgen merktekens. Om de zoektocht wat te vereenvoudigen, werd een geel wit lijntje op de respectievelijke boom aangebracht.

Op nevenstaande foto de volledige inkerving waarover sprake zoals in 2010 nog te zien op de boom bij droog weer. Ook toen was het al niet meer mogelijk de inkerving nog volledig correct te proberen ontcijferen. (Foto: Collectie Braet)

Hieronder nog eens een detail in zwart-wit (leest meestal gemakkelijker op een foto als u iets probeert te fotograferen met reliëf).

Wat kan ikzelf uit deze schrijfsels ontcijferen (zeer weinig met zekerheid alvast). Mocht u er zelf meer in herkennen of kunnen uithalen, mag u het mij steeds als aanvulling doorsturen:

Volledig bovenaan, mogelijks namen of een verwijzing naar een militaire eenheid tot dewelke de inkervers behoorden:

J. K. RKPA

ROO ... ES

Daarna volgen zo goed als zeker 2 namen die ongeveer wel leesbaar zijn:

H. HILLIER

ANATCHER

Daaronder is duidelijk een datum te lezen (in elk geval het jaartal), namelijk 1945. Dit duidt er wel op dat de inkervingen dateren van na de bevrijding en zeker niet van bij de bevrijding zelf. Deze gebeurde rond 10 september 1944.

Wel zijn de gebouwen van de toenmalige SS-school Kwatrecht, huidige school Mariagaard, zoals u in de aparte reportage hierover reeds vermeld, nog gebruikt door geallieerde troepen in het latere verloop van de bevrijding als opslagplaats van onder andere militair materieel. Mogelijks zijn dit inkervingen die eerder uit die periode in de uitloop van de bevrijding dateren.

Onder de datum vindt men een zeer duidelijk inkerving van het land van de inkervers:

CANADA

Daaronder bevindt zich nog iets kleiner geschreven mogelijks de letters IR

Daaronder meen ik de letters JDC te herkennen.

Verdere inkrassingen hebben allicht niets meer te zien met deze originele interessante zaken uit deze periode.

Mocht u in deze info zaken herkennen of fouten kunnen corrigeren, is deze info zeker altijd welkom op info@bunkergordel.be.

Gebruikte externe bronnen:

  • Inventaris Onroerend Erfgoed - Kasteel de Bueren (ID: 36262)