Ottergem - Koningsdries - nog intact aanwezige dynamiteergang bij spoorwegbrug

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Nog originele dynamiteergang bij een ondertussen vernieuwde spoorwegbrug op de Koningsdries te Ottergem (spoorlijn Oostende-Brussel)

Dit is een object dat ik als webmaster al weet zitten sinds ik nog zeer klein was. Het betreft een merkwaardige bakstenen boogvormige doorsteek onder de aanloop van een spoorwegbrug. Het is mij uiteindelijk pas veel later echt duidelijk geworden wat deze structuur moet zijn geweest.

Actueel zicht op de desbetreffende spoorwegbrug op de Koningsdries.

Het is ook ondanks voorafgaande verwittigingen over de aanwezigheid van deze unieke structuur naar Infrabel toe dat de structuur werd bewaard. Allicht was hij anders ook gewoon uitgebroken geweest en verdwenen uit ons historisch verleden. Bij deze toch zeker dank aan Infrabel die toch de moeite hebben gedaan het merkwaardige relict na de melding over zijn bestaan niet met de oude brug mee te laten verdwijnen. Het is, wel in aangepaste vorm, bewaard gebleven in de aanloop van deze vernieuwde brug.

Witte Brug Ottergem

Om een duidelijk beeld van de structuur te geven, hierboven alvast enkele "oude" foto's van de originele brug afkomstig van Google Streetview anno 2009.

In 2010 fotografeerde ik nog voor het laatst de toenmalige brug en het bijhorend structuurtje. De eerste foto hiernaast toont nog eens de brug, kort voor ze zou gesloopt worden.

 

De dynamiteergang zit enkel langs de brug komende vanaf Café "Den Dievenput" op de Keerstraat. Daar het effectief een dynamiteergang zal zijn, wordt ook duidelijk omdat de gang dus enkel in de aanloopstrook tot de brug zit vanaf deze kant komende. Eenmaal over de brug vindt men aan die zijde geen gelijkaardige gang, wat logisch is in dat geval.

Een dergelijke dynamiteergang diende om in nood (bij naderende vijand richting Bruggenhoofd Gent) te verhinderen dat vijandelijke troepen eenvoudig het achterliggend terrein zouden kunnen bereiken via de brug. De spoorlijn vormt hier namelijk ook wel een obstakel gezien ze wel degelijk lager loopt dan de rest van het terrein. Ze vormt dus letterlijk zoals zoals een rivier of een waterloop een voor voertuigen (bij ontbreken van de brug) een lastig te overbruggen obstakel.

Je kon het respectievelijke structuurtje toen amper aan 1 zijde van de brug nog terugvinden. De andere zijde zat zodanig verstopt onder wildgroei en beplantingen dat hij nauwelijks tot niet bereikbaar was. Dit wordt ook bevestigd uit de foto's hieronder waar je een blik naar binnen wordt gegund maar waarbij er aan de overzijde geen licht te zien is. De gang is nochtans volledig vrij. Deze foto's zijn komende van Café den Dievenput aan de linker zijde.

Ter info, om niet teveel te moeten zoeken. De gang zit juist aan de overgang van kouter naar een verwilderd bosje aan de linker zijde, komende van de Keerstraat.

Het betreft zeker geen klassieke doorsteek voor een gracht zoals de meesten wel zullen denken. Er is enerzijds de merkwaardige vorm die op deze foto vrij correct te zien krijgt. Ook stond de gang voor de vernieuwing van de brug altijd poederdroog gezien hij niet op het niveau van het maaiveld zat voor de terreinen links en rechts van de aanloop tot de brug. Het bodemniveau zat zeker 20 a 50 cm te hoog hiervoor.

Vanaf 2013 begonnen de werken die meer dan een jaar hebben geduurd om de in de Koningsdries aanwezige spoorwegbrug te vernieuwen. De vernieuwing past in een totaalproject waarbij praktisch alle bruggen in de omtrek één voor één worden vernieuwd. De bruggen zijn namelijk te laag om voor alle types van treinstellen die op deze lijn zouden moeten kunnen rijden, vlot te kunnen gebruiken.

Deze werken gaven voor het eerst een zeer mooi zicht op dit structuurtje dat hierbij zeker aan de rechter zijde zat, een mooi beeld. Deze zijde bleek ook intacter dan deze aan de overzijde.

De overzijde van de gang bleef eigenlijk bij deze aanpassingswerken vrij onaangeroerd zoals zichtbaar op deze foto's.
Enkele algemene zichten op de lopende werken van het vernieuwen van de brug.
Doordat de brug natuurlijk hoger werd, diende de aanloopstrook ook dit extra hoogteverschil op te vangen. Dit gaf natuurlijk als bijkomend probleem dat als de aanloopstrook verhoogde, het talud voor de weg navenant breder diende te worden uitgevoerd. In dergelijk geval is natuurlijk het probleem dat de aanwezige oude gang hiermeen niet langer werd. Gezien het terrein rechts van de brug in handen was van Infrabel en nog altijd een toegangsweg is gebleven om de lager gelegen spoorlijn te kunnen bereiken door de spoorwegdiensten, werd er geopteerd om de gang te behouden met jammer bijkomend maar niet te vermijden probleem het verbreden van het talud naar deze rechter zijde. De originele toegang (jammer genoeg de mooiste van de twee, werd hiermee mee ingegraven in het talud. Deze zijde kwam verborgen te zitten achter een grotere betonnen keermuur met een beperktere doorgang tot op de originele gang.
Algemeen zicht op de vernieuwde brug.
De keermuur met beperkte doorgang die de gang ook van de rechter zijde nog bereikbaar houdt. Allicht is men er wel bij Infrabel blijven van uitgaan dat dit origineel een soort doorsteek was voor water, wat het nooit is geweest. Het gat is bij deze zeker te smal om nog door te kunnen vanaf deze zijde.
De overzijde bleef zoals voorheen, zo goed als onaangeroerd. Alle verbredingen van het talud werden gedaan naar de andere zijde van de weg.

Deze laatste foto's dateren uit 2018 en tonen hoe de werken werden afgewerkt en de gang werd achtergelaten. Doordat men het niveau wel heeft opgetrokken rechts van de weg op de nog altijd bestaande noodweg naar de spoorlijn toe, is de gang ondertussen wel degelijk komen te werken als een oversteek voor overtollig water in de richting van de overzijde van de weg. Laat het duidelijk zijn, dit is niet echt storend op het moment maar laat het duidelijk zijn dat dit nooit de functie van deze doorsteek is geweest.

Lokatie waar deze structuren zich bevinden:

Deze gang is nog altijd zoals hierboven omschreven aanwezig in het opgaande gedeelte naar de brug toe komende van Café Den Dievenput richting spoorlijn Brussel-Oostende.

Eigenlijk gebruik van deze structuur:

De structuur is in elk geval nooit opgeblazen geweest ondanks dat hij daarvoor ooit werd ontworpen. De spoorwegbrug is hier in de meidagen 40 allicht ook nooit echt vernield geweest maar intact achtergelaten bij het wegtrekken van de Belgische troepen doorheen deze regio.

Gezien mij vader van Ottergem was en de structuur (zonder eigenlijke functie te kennen) altijd heeft weten zitten, wist hij er nooit meer over te vertellen dan dat hij tijdens de oorlog in elk geval gebruikt zou geweest zijn voor het smokkelen van goederen. Het is te zeggen, men liet er zaken in achter die dan achteraf door anderen werden opgehaald.

Kinderen in de regio kenden de gang in elk geval vroeger ook meer dan genoeg. Het was altijd een leuke opdracht voor de durvers om van de ene kant naar de andere kant te kruipen doorheen de smalle doorgang.

Weet dat alle verdere details en eventuele bijkomende anekdotes koppelbaar aan deze merkwaardige maar toch ook unieke structuur, zeker welkom blijven op info@bunkergordel.be