Overzicht van de Publieke Schuilstructuren op Groot Gent tijdens WOII

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Overzicht van de Publieke Schuilplaatsen in Groot Gent tijdens WOII op basis van oude kaart Stad Gent daterend van 21 Februari 1944

Het betreft een zoektocht die via de website al jaren lopende is. Het unieke hiervoor beschikbare document, een grote kaart met alle in 1944 gekende publieke schuilplaatsen, bleef lange tijd zeer moeilijk te verkrijgen.

In 2020 bleek het Gentse Stadsarchief toch akkoord om de zeer gedetailleerde kaart voor deze taak, digitaal te kunnen verkrijgen. De originele kaart is zeker groter dan een gewone standaard tafel.

Hieronder alvast een schets van de volledige kaart.

Detailkaart Groot Gent, Publieke schuilplaatsen, WOII

De volledige detailkaart met alle publieke schuilplaatsen, situatie 1943. (Gents Stadsarchief - De Zwarte Doos)

De originele kaart bevat op zich niet minder dan 341 publieke schuilplaatsen. Misschien wordt het dan ook snel duidelijk dat dit meer dan een gigantische opdracht is, deze allen te onderzoeken op wat bestaat nog, wat is ondertussen zeker verdwenen, wat is nog twijfelachtig.

Mag het merkwaardig zijn, maar ook deze kaart is zelfs niet volledig. Zo zijn er ondertussen van mijn kant al structuren gekend met dezelfde functie, die wel degelijk publieke schuilplaatsen waren en hier nog niet zijn opgenomen. Dit kan natuurlijk wel gekoppeld zijn aan het feit dat de kaart uit februari 1944 dateert en de oorlog voor Gent uiteindelijk wel duurde tot september 1944.

Het is geen sinicure al deze locaties over te zetten op heden ten daagse luchtfoto's. Gent is in die jaren zeker niet onveranderd te noemen. De kaart die u hierboven ziet is trouwens ook vrij raar georiënteerd. Zo is de noordkant van de kaart hierboven niet het noorden maar ongeveer het oosten (zie de ster onderaan).

De kaart maakt onderscheid in heel wat verschillende types structuren.

Wat allemaal wordt onderscheiden wordt vrij goed teruggegeven in de bijhorende legende van de kaart die u hieronder in detail verkrijgt.

Alle types van structuren zullen dienen beschouwd te worden als "scherfvrije ruimtes". Dit impliceert dat dit structuren zijn die de in de structuur aanwezigen, zullen beschermen tegen het effect van in de directe nabijheid inslaande projectielen of rondvliegend puin hierdoor veroorzaakt. Wees gerust, de meesten van de hieronder vermelde structuren, zullen bij een directe inslag, niet kunnen garanderen dat de inzittenden de inslag zullen overleven. Dat is ook de reden dat deze structuren meestal bestaan uit verschillende gangen of gescheiden kamers zodat men de eventuele schade kan proberen beperken tot enkel die ruimte of die gang. Dat is ook meteen de reden dat de meeste van alvast de schuilbunkers waren voorzien van nooduitgang(en) of meerdere ingangen.

Alle hierbij besproken structuren hebben een specifieke functie als bescherming van de bevolking. Ze hebben zeker geen militaire functie. Dit verklaart ook waarom op de website al besproken schuilstructuren bij bv bepaalde industriële sites (eventueel militaire getint) hier niet zullen zijn vermeld. Deze waren op dat moment niet publiekelijk bruikbaar. Identiek zijn bv geen schuilstructuren opgenomen aanwezig bij spoorweginfrastructuur die zuiver bedoeld waren voor het bijhorende spoorwegpersoneel. Ook specifieke door de Duitsers opgetrokken schuilstructuren voor bescherming van Duitse troepen zijn hier niet vermeld.

volgende types van structuren worden op de kaart allen apart aangeduid:

 • Schuilbunkers = Structuren die meestal combinaties zijn van beton (eventueel gewapend), baksteen en grondversterkingen. Men gebruikt allicht de term bunker indien het een dergelijke structuur betrof die apart is opgericht en geen deel uitmaakt van een andere eventueel al bestaande structuur. Laat wel duidelijk zijn dat we hier enkel spreken over Publieke Schuilstructuren. Je gaat hier dus zeker geen structuren vinden voorzien van bv schietgaten.
 • Schuilkelders = Structuren die meestal al bestonden als kelders van bestaande gebouwen maar eventueel om te kunnen dienen als schuilstructuur werden voorzien van extra voorzieningen als bankjes, sanitair, EHBO,... Heel vaak kregen ze ook aanpassingen in de vorm van specifieke toegangen om vlot toegankelijk te worden vanaf de openbare weg.
 • Loopgraven = Structuren fel vergelijkbaar met wat men optrok in de frontzones van WOI als beschermingszones voor de soldaten. Deze werden opgetrokken in velden nabij wegen of bestaande pleinen wanneer de tijd en de middelen ontbraken om nog toe te komen aan de bouw van effectieve schuilbunkers of het gebruik van schuilkelders niet beschikbaar was. Dit konden zeer rudimentaire zigzag uitgegraven lijnstructuren zijn, eventueel soms beperkt voorzien van dakstructuren.

Hierbij wordt ook nog telkens eens het onderscheid gemaakt tussen

 • Publiek = opgericht op openbaar domein, door de overheid.
 • Privaat = opgericht op privaat domein, in de meeste gevallen ook met private middelen maar in dit geval allicht ook wel publiekelijk opengesteld voor buitenstaanders

De structuren zijn wel ondanks dat ze "Openbaar" of "Privaat" zijn opgericht, allen bedoeld voor het algemene publiek, ook al zijn ze "Privaat" van karakter. Dit verklaart allicht ook waarom er op het Gentse nog wel hier en daar wat Private keldertjes of bunkertjes te vinden zijn die volledig Privaat werden gebruikt. Deze hadden dus niet de bedoeling gebruikt te kunnen worden door het grote publiek dat eventueel in de buurt was van de structuur tijdens een bedreigende situatie.

Ook wordt dan nog eens het onderscheid duidelijk gemaakt van hoe de situatie is van die structuur. Dit kon zijn:

 • In gebruik = de structuur was in februari 1944 al officieel in gebruik (bestond dus al tegen die datum)
 • In uitvoering = men was die structuur in februari 1944 aan het bouwen (nog niet in gebruik of voltooid)
 • In vooruitzicht = de structuur was in februari 1944 al ingepland om te worden opgericht maar de bouw was nog niet lopende.

De legende gebruikt dan ook voor elk van deze structuren een specifieke aanduiding die de 3 bovenstaande zaken in 1 symbooltje verduidelijkt.

 • Een Schuilbunker = een ruitvorm
 • Een Schuilkelder = een cirkelvorm
 • Een Loopgraaf = een driehoek
 • Een private structuur = voorgaand symbool met een horizontaal lijntje door
 • Een bestaande structuur = volledig zwart
 • Een in oprichting zijnde structuur = figuurtje half zwart, half wit ingekleurd
 • Een voorzien voor te bouwen structuur = niet ingekleurd figuurtje

Op onderstaande links zullen in aparte lijsten volgende types van structuren worden opgelijst:

Van alle structuren zal in de lijstjes altijd bijkomende info worden gezet (in die mate dat ze gekend is):

 • Een schets van een deeltje van de kaart uit 1944 met de structuur er op
 • Hetzelfde stukje gezien op Google Earth ter herkenning met een stip waar de structuur dient gesitueerd te worden
 • Een detailfoto van de vermoedelijke locatie (veelal Google Streetview)

Om het zoeken naar een specifieke regio of locatie wat gemakkelijker te maken, hieronder een lijst met de straten waaraan de structuren normaal zullen gekoppeld zijn in bestaande literatuur (in alfabetische volgorde). Dit geeft u ook de mogelijkheid dan op de aparte bladen per type structuur meer details te gaan zoeken en bekijken:

Exacte locatie Eff gemeente Ind Nr K
11 November Mariakerke PL 41
Aalststraat Gent PK 17
Aannemersstraat Sint Amandsberg PL 19
Abdijstraat (oude naam) Gent PK 61
Abeel (oude naam) Oostakker PL 54
Abeelstraat Gent PrK 42
Acaciastraat Gent PrK 50
Acaciastraat Gent PrK 56
Academiestraat Gent PrB 19
Achiel Musschestraat Gent PB 14
Adolf Papeleupark (onder E17) Ledeberg PL 47
Aeroplaanstraat Gent PB 21
Aeroplaanstraat Gent PrB 13
Aeroplaanstraat Gent PrB 20
Aeroplaanstraat Gent PrB 21
Aeroplaenlaan Gent PrL 1
Afrikalaan Gent PB 73
Afrikalaan Gent PL 16
Afrikalaan Gent PL 17
Ajuinlei Gent PK 58
Akkergemlaan (oude naam) Gent PB 47
Akkergemlaan (oude naam) Gent PrK 61
Akkergemlaan (oude naam) Gent PL 11
Akkergemlaan (oude naam) Gent PL 12
Albert Baertsoenkaai Gent PrK 27
Albertlaan Gent Onb 5
Albrechtkaai (oude naam) Gent PK 62
Alexianenplein Gent PK 47
Antwerpenplein (Dampoort) Gent PB 10
Antwerpsesteenweg Sint Amandsberg PB 38
Antwerpsesteenweg Sint Amandsberg PK 24
Antwerpsesteenweg Sint Amandsberg PrK 63
Antwerpsesteenweg (oude naam) Sint Amandsberg PB 53
Apotheekstraat Gent PrK 24
Arteveldeplein (oude naam) Gent PB 15
Australiestraat Gent PB 73
Australiestraat Gent PL 16
Bagattenstraat Gent PrK 33
Baudeloostraat (Park) Gent PB 5
Beelbroekstraat Oostakker PL 54
Beetwortelstraat (oude naam) Gent PL 44
Begijnhoflaan Gent PB 69
Begoniastraat Gent PrB 30
Bestormstraat (oude naam) Gent PK 47
Bevelandstraat Gent PrB 31
Bevrijdingsdreef (oude naam) Gent PB 23
Bevrijdingslaan Gent PB 23
Biezekapelstraat Gent PK 46
Biezekapelstraat Gent PrK 5
Bijlokehof (oude naam) Gent PB 22
Bijlokekaai Gent PrK 25
Bijlokesite Gent PrK 67a
Bijlokesite Gent PrK 67b
Bisdomkaai Gent PrK 37
Bisschop Seghersplein (oude naam) Gent PB 23
Blaisantvest Gent PB 60
Blazoenstraat Gent PB 67
Bollestraat Gent PK 17
Bomastraat Gent PrB 4
Bomastraat Gent PrK 1
Bonte Leeuwstraat Gent PK 40
Botermarkt Gent PK 89
Botermarkt Gent PrK 6
Botermarkt (oude naam) Gent PK 39
Bouwmeesterstraat Sint Amandsberg PL 19
Brabantdam 101 Gent Onb 6
Braemkasteelstraat Gentbrugge PB 45
Braemstraat Gentbrugge PB 45
Breydelstraat (oude naam) Gent PK 27
Brug van Terdonck (oude locatie) Gent PB 77
Brugsesteenweg Mariakerke PK 65
Brugsesteenweg Gent PL 6
Brugsesteenweg Gent PL 7
Brugsesteenweg Gent PL 28
Brugsesteenweg Gent PL 29
Brugsevaart Mariakerke PK 55
Brugsevaart Mariakerke PK 66
Brusselselaan (oude naam) Gent PL 43
Brusselsesteenweg Gentbrugge PB 42
Brusselsesteenweg Gentbrugge PB 45
Brusselsesteenweg Gentbrugge PrK 32
Brusselsesteenweg Gentbrugge Onb 20
Brusselsesteenweg Ledeberg Onb 22
Brusselsestraat (oude naam) Gent PB 71
Burggravenlaan Gent PB 27
Burggravenlaan Gent PB 36
Cameliastraat Gentbrugge PL 38
Casinostraat (oude naam) Gent PrK 26
Casinostraat (oude naam) Gent PrK 47
Casinostraat (oude naam) Gent PrL 2
Charles De Kerckhovelaan Gent PB 7
Charles De Kerckhovelaan Gent PB 30
Charles De Kerckhovelaan Gent PrK 35
Citadellaan Gent PB 7
Citadelpark Gent Onb 24
Citadelpark Gent Onb 14
Conceinceplein (oude naam) Gentbrugge PL 33
Concienceplein (oude naam) Gentbrugge PrL 3
Congostraat (oude naam) Gent PrB 2
Coupure links Gent PrK 65
Coupure rechts Gent PB 76
Coupure rechts Gent PrK 28
Coupure rechts Gent PrK 55
Dampoort (oude naam) Gent PK 49
Dampoortstraat Gent PK 49
David Het Kindplein Gent PL 27
De Pintelaan Gent PrB 23
De Pintelaan Gent PL 8
De Pintelaan Gent PL 9
De Pintelaan Gent PL 10
De Smetstraat (oude naam) Gent PB 62
Delphine Boelpark Gent PB 27
Delvinlaan (oude naam) Sint Amandsberg PB 40
Dendermondsesteenweg Sint Amandsberg PrK 54
Dendermondsesteenweg Destelbergen PL 53
Desire Van Monckhovenstraat Gent PrK 53
Dok (oude naam) Gent PK 10
Dok (oude naam) Gent PK 23
Dokplaats (oude naam) Gent PB 37
Dok Noord Gent PK 10
Dok Zuid Gent PK 17
Dok Zuid Gent PK 23
Donkersteeg (oude naam) Gent PK 33
Doornzelestraat Gent PB 9
Doornzelestraat Gent PB 37
Dorp (oude naam) Oostakker PB 33
Drabstraat Gent PK 53
Drongensche Steenweg (oude naam) Gent PK 12
Drongensesteenweg Gent PB 57
Drongensesteenweg Gent PK 12
Edmond Blockstraat Gentbrugge PL 24
Edouard Peynaertkaai Ledeberg PB 25
Einde Were Gent PB 47
Einde Were Gent PrK 61
Einde Were Gent PL 11
Einde Were Gent PL 12
Ekkergemstraat Gent PB 47
Elf November Mariakerke PL 41
Elsstraat Gent PB 55
Elsstraat Gent PK 73
Elzestraat Gent PB 55
Elzestraat (oude naam) Gent PK 73
Emiel Braunplein Gent PB 4
Emiel Braunstraat (oude naam) Gentbrugge PL 21
Emiel Verhaerenlaan Gentbrugge PL 21
Eugeen Zetternamstraat Gentbrugge PB 32
Europastraat (oude naam) Gent PB 73
Fabrieksplants Gent PB 44
Farmantstraat Gent PrB 15
Farmantstraat Gent PrB 16
Farmantstraat Gent PrB 17
Ferdinand Lousbergkaai Gent PB 75
Ferrerlaan Gent PB 8
Fluweelstraat Gent PL 29
Francisco Ferrerlaan Gent PB 8
Francisco Ferrerlaan Gent PK 74
Francois Laurentplein Gent Onb 2
Fraterplein Gent PB 20
Frere Orbanlaan Gent PL 60
Frere Orbanlaan Gent PL 61
Froebelstraat Gentbrugge PrB 27
Froebelstraat (oude naam) Gent PrK 46
Fuchsiastraat Gent PK 74
Fuchsiastraat (oude naam) Gent PK 74
Gandastraat Gent PK 61
Gasmeterlaan Gent PrK 2
Gasmeterstraat (oude naam) Gent PL 15
Gasthuisstraat Oostakker PB 65
Gaversesteenweg 207 Merelbeke PK 77
Gebroeders De smetstraat Gent PB 62
Gebroeders Desmetlaan Gentbrugge PrK 32
Gemeenteplein Sint Denijs Westrem PL 34
Gentstraat Oostakker PB 33
Gentstraat Oostakker PK 84
Gentstraat Oostakker PL 30
Gentstraat Oostakker PL 56
Gewad Gent PK 41
Glasgowstraat Gent PB 64
Glasgowstraat Gent PrB 11
Godshuizenlaan Gent PB 22
Godshuizenlaan Gent PrK 16
Goudenleeuwplein Gent PK 33
Goudstraat Gent PK 56
Gouvernementstraat Gent PK 38
Graaf De Smet De Naeyerplein (oude naam) Gent PB 16
Graaf De Smet De Naeyerplein (oude naam) Gent PL 2
Gravin Johannastraat Gent PrK 46
Grensstraat Gent PL 44
Griendeplein Gent PB 68
Groene Briel Gent PB 20
Groene Briel Gent PB 44
Grondwetlaan Sint Amandsberg PL 22
Groot Brittannielaan Gent PrB 3
Guinardstraat Gent PrK 33
Halvemaanstraat Sint Amandsberg PK 25
Ham Gent PK 1
Ham Gent PK 5
Handelsdok Gent PB 37
Harelbekestraat Gent PB 72
Heilig Hartplein Sint Amandsberg PB 51
Heilig Hartstraat Sint Amandsberg PK 69
Heilige Sacpa (oude naam) Gent PrK 10
Henegouwenstraat Gent PrK 52
Henleykaai Gent PK 60
Henri Farmantstraat Gent PrB 15
Henri Farmantstraat Gent PrB 16
Henri Farmantstraat Gent PrB 17
Henri Pirennestraat Sint Amandsberg PB 41
Hoek Meersstraat Gent Onb 4
Hofbouwlaan Gent PK 26
Hofbouwlaan Gent PrK 44
Hofbouwlaan Gent PL 26
Hogeheerweg Sint Denijs Westrem PK 82
Hogeheerweg Sint Denijs Westrem PK 83
Hogeweg Gent PL 57
Holstraat Gent PrB 7
Hooge Heirweg (oude naam) Sint Denijs Westrem PK 82
Hooge Heirweg (oude naam) Sint Denijs Westrem PK 83
Hoogeweg (oude naam) Gent PL 57
Hoogpoort Gent PK 34
Hoogpoort Gent PK 46
Hoogpoort Gent PK 50
Hoogpoort Gent PrK 39
Hovenierstraat Ledeberg Onb 22
Hundelgemsesteenweg Ledeberg PB 25
Hundelgemsesteenweg 302 Merelbeke PK 86
Hutsepotstraat 53 Zwijnaarde PK 81
Iepenstraat Gent PK 36
Ijskelderstraat Gent PrK 57
Jacob Jordaenstraat Gent PrK 59
Jan Breydelstraat Gent PK 27
Jan Delvinlaan Sint Amandsberg PB 40
Jos Verdegemstraat Sint Amandsberg PL 52
Jozef Kluyskensstraat Gent PrB 25
Jozef Kluyskensstraat Gent PrB 26
Jozef Kluyskensstraat Gent PrK 18
Jules De St Genoisstraat Gentbrugge PrB 32
Justius Lipsiusstraat Gent PK 16
Jutestraat Gent PL 28
Kalandestraat Gent PrK 12
Kamerstraat (oude naam) Gent PK 36
Kammerstraat Gent PK 43
Kammerstraat Gent PrK 64
Kantienberg Gent PK 80
Karrenstraat Gent PK 36
Kartuizerlaan Gent PB 20
Kastanjestraat Gent PB 67
Katoenstraat (oude naam) Gent PL 6
Katoenstraat (oude naam) Gent PL 7
Kattenberg Gent PrB 1
Kattenberg Gent PrB 5
Keizerspoort Gent PB 71
Keizersvest Gent PL 43
Kempstraat Gent PK 90
Kerkplein Ledeberg PB 24
Kerkplein (oude naam) Gentbrugge PB 58
Kerkstraat Gentbrugge PB 13
Kerkstraat Sint Amandsberg PB 51
Kerkstraat Mariakerke PK 65
Kerkstraat Gentbrugge PrK 29
Kerkstraat Gentbrugge PrK 30
Kerkstraat Gentbrugge PrK 31
Kerkstraat Gentbrugge PL 25
Kerkstraat (oude naam) Gentbrugge PrB 27
Kerkstraat (oude naam) Gent PL 15
Ketelvest Gent PK 29
Kikvorsstraat Gent PL 1
Klaverstraat Gent PB 18
Klaverstraat Gent PB 19
Klein Turkije Gent PK 31
Kleine Huidevetterstraat (oude naam) Gent PK 18
Koestraat (oude naam) Oostakker PK 84
Kogelstraat Gent PL 48
Kongostraat Gent PrB 2
Koning Albertlaan 14 Gent Onb 3
Koning Albertpark Gent PB 52
Koningin Astridstraat (oude naam) Gentbrugge PK 78
Koningstraat Sint Amandsberg PB 51
Koophandelsplein Gent PB 6
Koophandelsplein Gent PrK 11
Korenlei Gent PK 67
Korenmarkt Gent PK 30
Korenmarkt Gent PK 32
Korenmarkt Gent PrK 7
Korenmarkt Gent PrK 8
Korte Meer Gent PK 40
Korte Meer Gent PrK 13
Korte Mere (oude naam) Gent PK 40
Korte Mere (oude naam) Gent PrK 13
Korte Munt Gent PK 30
Korte Munt Gent PK 34
Korte Munt Gent PrK 7
Korte Zilverstraat Gent PB 74
Kortijksesteenweg Gent PL 3
Kortrijksepoort Gent PrK 60
Kortrijksesteenweg Gent PB 30
Kortrijksesteenweg Gent PB 50
Kortrijksesteenweg Gent PK 35
Kortrijksesteenweg Gent PK 68
Kortrijksesteenweg Sint Denijs Westrem Onb 13
Kortrijksesteenweg 183 Gent Onb 15
Kouter Gent PK 6
Kouter Gent PrK 19
Kramersplein Gent PrK 66
Kramersplein (oude naam) Gent PB 43
Krijgslaan Gent PB 29
Krommen Elleboogstraat Gent PK 15
Krommewal Gent PL 18
Krspt Antwerpsesteenweg Oostakker PL 54
Kruidenierstraat Gent PB 70
Kuiperstraat (oude naam) Gent PK 2
Kuiperstraat (oude naam) Gent PK 3
Lammerstraat Gent PK 18
Landbouwerstraat Gent PrB 18
Lange Kazernestraat (oude naam) Gent PrB 1
Lange Kazernestraat (oude naam) Gent PrB 5
Lange Mere (oude naam) Gent PrK 22
Lange Munt Gent PK 42
Lange Violettenstraat 1 Gent Onb 7
Langerbruggekaai Gent Onb 18
Laurent Delvauxstraat Gent PrK 35
Laurent Delvauxstraat Gent PrK 60
Lavendelstraat Gent PrB 30
Ledebergplein Ledeberg PK 72
Ledebergstraat Gentbrugge PrB 27
Ledeganckstraat Gent PrK 14
Ledeganckstraat Gent PrK 15
Ledergemstraat Oostakker PB 66
Leiestraat (oude naam) Gent PrK 36
Leopold II laan Gent Onb 25
Leopold II laan Gent Onb 26
Leopold II laan Gent Onb 27
Leopoldlaan 29 Gent Onb 10
Leopoldlaan 53 Gent Onb 9
Leopoldlaan rechtover nr 29 Gent Onb 23
Limbastraat Gent PL 37
Lindelei Gent PB 76
Londenstraat Gent PB 12
Lourdesbos (wegel) Oostakker PL 56
Lourdestraat (oude naam) Gent PB 34
Lourdesstraat (oude naam) Oostakker PK 84
Lourdesstraat (oude naam) Oostakker PL 30
Margarethastraat (oude naam) Gent PrK 43
Maria Hendrikaplein Gent PB 2
Maria Hendrikaplein Gent PB 3
Maria Hendrikaplein Gent PrK 69
Maria Theresiaplein (oude naam) Gent PK 11
Martelaarslaan Gent PB 22
Martelaarslaan Gent PK 59
Martelaarslaan Gent PrK 48
Meeuwstraat Gent PL 45
Mellestraat Gentbrugge PB 28
Merelbekestraat Melle PK 88
Meulestedesteenweg Gent PK 51
Meulestedesteenweg Gent PK 54
Meulestraat (oude naam) Oostakker PB 66
Mimosastraat Gent PB 18
Mimosastraat Gent PB 19
Molenaarstraat (oude naam) Gent PrK 45
Molenaarstraat (oude naam) Gent PB 11
Molenaarstraat (oude naam) Gent PrB 19
Motorstraat Gent PB 21
Muinkbrugstraat (oude naam) Gent PK 80
Munt Gent PK 14
Musschestraat (oude naam) Gent PB 14
Neckersvijverstraat Sint Amandsberg PL 58
Nederkouter Gent PrK 36
Nederpolder Gent PrK 37
Nederpolder Gent PrK 68
Neerschstraat (oude naam) Sint Amandsberg PK 25
Neuseplein Gent PB 39
Nieuwe Wandeling Gent PL 13
Nieuwland Gent PK 45
Nijverheidskaai (oude naam) Gent PrB 22
Nijverheidskaai (oude naam) Gent PK 63
Nijverheidskaai (oude naam) Gent PK 71
Nijverheidskaai (oude naam) Gent PK 76
Nijverheidskaai (oude naam) Gent PL 35
Nijverheidsstraat Destelbergen PL 46
Nodenaysteeg Gent PK 57
Noendries Gent PL 59
Noorderdoorgang Gent PK 60
Oceaniëstraat Gent PB 73
Oefenpleinstraat Gentbrugge PB 42
Offerlaan Gent Onb 16
Onafhankelijkheidsstraat Gent PB 50
Ondernemersstraat (oude naam) Sint Amandsberg PL 19
Onderstraat Gent PK 42
Onderstraat Gent PrK 3
Onderstraat Gent PrK 41
Onderwijsstraat Gentbrugge PrB 28
Onderwijsstraat (oude naam) Gent PL 59
Onze Lieve Vrouwdreef Oostakker PK 85
Onze Lieve Vrouwdreef Oostakker PL 30
Oranjerielaan Mariakerke PK 64
Ottergemsesteenweg Gent PB 49
Ottergemsesteenweg Gent PB 72
Ottergemsesteenweg (verdwenen wegel) Gent PL 49
Ottogracht Gent PrK 70
Ottogracht (oude naam) Gent PL 18
Oudburg Gent PK 7
Oude Bareel (oude naam) Oostakker PL 54
Oude Beestenmarkt Gent PB 70
Oude Brusselse weg Gentbrugge PK 79
Oude Brusselse Weg Gentbrugge PrK 32
Oude Brusselse weg Gentbrugge PL 32
Oude Brusselseweg Gentbrugge PB 63
Oude Houtlei Gent PK 47
Oude Houtlei Gent PK 48
Oude Tragel Gent PB 77
Oudenaardsesteenweg Gent PrB 23
Oudenaardsesteenweg Gent PL 3
Palinghuizen Gent PL 14
Palinghuizenstraat (oude naam) Gent PL 14
Palingstraat (oude naam) Gent PB 44
Palmstraat Melle PK 88
Papegaaistraat Gent PK 70
Parking Smatch Mariakerke Mariakerke PK 65
Paul De Smet De Naeyerplein Gent PB 16
Paul De Smet De Naeyerplein Gent PL 2
Pauwstraat Gent PB 31
Paviljoenwegel Sint Amandsberg PL 22
Peter Benoitstraat Gentbrugge PL 39
Peter Benoitstraat (oude naam) Gent PB 72
Peterseliestraat (oude naam) Gent PB 67
Pieter Huyssenplein Gent PL 20
Pijnderstraat Gent PrB 33
Platteberg Gent PK 18
Plezante Vest (oude naam) Gent PB 60
Poel Gent PK 28
Poeljemarkt Gent PK 39
Poelstraat (oude naam) Gent PK 28
Port Arthurlaan Gent PrB 8
Port Arthurlaan Gent PrB 9
Port Arthurlaan Gent PrB 12
Port Arthurlaan Gent PrB 13
Port Arthurlaan Gent PrB 29
Potaardeberg 2 Merelbeke PK 87
Praalstraat (oude naam) Ledeberg PB 26
Prins Albertstraat (oude naam) Mariakerke PK 75
Prinsenhof Gent PB 74
Prof Laurentplein 5 Gent Onb 2
Rabotplein (oude naam) Gent PB 68
Rabotstraat Gent PB 69
Rabotweg (oude naam) Gent PB 69
Recollettenlei 3 Gent Onb 1
Redekaai (oude naam) Gent PB 70
Reep Gent PK 13
Regattedreef Gent PK 23
Ridderstraat Gent PrB 24
Riet (oude naam) Gent PK 73
Rietstraat Gent PK 73
Rodelijvekensstraat Gent PrK 49
Roode Lijvekensstraat (oude naam) Gent PrK 49
Rooigemlaan Gent PB 57
Roomstraat (oude naam) Gent PL 49
Roosakker Gent PL 36
Roosebroeckstraat Sint Amandsberg PL 23
Ruststraat Gent PL 8
Saint Genoisstraat (oude naam) Gentbrugge PrB 32
Salvatorstraat Gent PK 8
Salviastraat Sint Amandsberg PL 23
Sasschekaai (oude naam) Gent PB 39
Sasschepoortstraat Gent PrB 31
Sassekaai Gent PB 39
Scheldekaai Gentbrugge PL 33
Scheldekaai Gentbrugge PrL 3
Schevestraat (oude naam) Gent PK 15
Schommelstraat Gent PL 15
Schoolstraat Sint Amandsberg PrK 38
Schoolstraat Gentbrugge PL 21
Schoonmeerstraat Gent PL 40
Sint Annaplein Gent PB 15
Sint Baafs (oude naam) Sint Amandsberg PL 52
Sint Baafskouterstraat Sint Amandsberg PL 52
Sint Baafsplein Gent PrK 4
Sint Bernadettestraat (Nieuw) Gent PB 34
Sint Bernadettestraat (Nieuw) Gent PB 35
Sint Denijslaan Gent PB 56
Sint Denijslaan Gent PL 4
Sint Denijslaan Gent PL 36
Sint Denijslaan 7 Gent Onb 11
Sint Jansvest Gent PrK 20
Sint Jozefstraat Oostakker PK 85
Sint Laurentiuslaan Oostakker PB 33
Sint Lievenslaan Gent PL 43
Sint Machariusplein (oude naam) Gent PB 48
Sint Machariusstraat Gent PB 48
Sint Margrietstraat Gent PB 44
Sint Margrietstraat Gent PrK 43
Sint Margrietstraat (oude naam) Gent PB 20
Sint Michiels (oude naam) Gent PK 28
Sint Michielsplein Gent PK 52
Sint Michielsplein Gent PrK 17
Sint Michielstraat Gent PK 28
Sint Paulusstraat Gent Onb 4
Sint Pieters Aalststraat Gent PB 29
Sint Pieters Nieuwstraat Gent PK 22
Sint Pieters Nieuwstraat Gent PrK 21
Sint Pietersplein Gent PB 43
Sint Rafaelstraat Oostakker PB 65
Sint Simonstraat Gentbrugge PB 58
Sint Simonstraat Gentbrugge PK 78
Sint Theresiastraat Gent PB 17
Sint Vincentiusplein (oude naam) Gent PB 20
Sint Vincentiusplein (oude naam) Gent PB 44
Sleepstraat Gent PB 9
Slijpstraat Gent PB 9
Slotendries Oostakker PK 84
Sluizeken Gent PK 20
Smidsestraat Gent Onb 5
Spellewerkstraat Mariakerke PK 75
Spijkstraat Gent PrK 34
Spitaalstraat Gent PrK 34
Sportstraat Gent PL 50
Staakskenstraat Gent PL 14
Stadhuis Gent PK 33
Stadhuis Gent PK 50
Stadhuissteeg Gent PK 33
Stadhuissteeg Gent PK 50
Stapelplein Gent PB 37
Stationsplein Wondelgem Onb 19
Steekakkerstraat Gent PL 20
Steenakkerstraat Gent PB 1
Steenakkerstraat Gent PL 27
Steendam Gent PK 44
Stokerijstraat Gent PK 21
Stoppelstraat Gent PK 9
Stoppelstraat Gent PK 15
Stropkaai Gent PB 36
Stropkaai Gent PrB 6
Stropkaai Gent PrK 40
Stroplaan (oude naam) Gent PB 36
Stroplaan (oude naam) Gent PB 27
Tennisbaanstraat Gent PL 50
Tennisstraat Gentbrugge PL 63
Tennisstraat (oude naam) Gent PL 50
Tentoonstellingslaan 5 Gent Onb 8
Terhagen Gent PB 11
Ter Heideplein (oude naam) Gentbrugge PB 61
Terneuzenlaan Gent PB 46
Theresiastraat (oude naam) Gent PB 17
Theresiastraat (oude naam) Gent PrB 18
Tiebaertsteeg Gent PrK 36
Toevlucht (oude naam) Gent PK 46
Toevlucht (oude naam) Gent PrK 5
Tolhuislaan Gent PB 59
Tolhuislaan Gent PK 16
Tolhuislaan Gent PrK 62a
Tolhuislaan Gent PrK 62b
Tolpoort Gent PB 59
Tuinwijk Gentbrugge PB 61
Tuinwijk Ter Heide Gentbrugge PB 61
Tussenbermen Gent PB 49
Tweekapellenstraat Gentbrugge PrK 58
Universiteitstraat Gent PrK 22
Vaderlandstraat 5 Gent Onb 12
Van Beverenplein Gent PB 18
Van Beverenplein Gent PB 19
Van Laethemstraat Gentbrugge PL 63
Van Ootegemstraat Ledeberg PL 47
Van Vaernewijkstraat Mariakerke PL 42
Veldstraat Gent PrK 9
Veldstraat 76-78 Gent PrK 10
Verginiastraat Gent PL 6
Verginiastraat Gent PL 7
Veronicastraat Gent PL 44
Vervaenestraat Ledeberg PL 47
Victor Frisstraat Gent PL 15
Visitatiestraat Sint Amandsberg PB 53
Visitatiestraat Sint Amandsberg PrK 63
Visserij (oude naam) Gent PB 71
Vlaanderenstraat Gent PK 13
Vliegtuiglaan Gent PB 21
Vliegtuiglaan Gent PrB 13
Vliegtuiglaan Gent PrB 20
Vliegtuiglaan Gent PrB 21
Vliegtuiglaan Gent PrL 1
Vlinderstraat Gentbrugge PL 62
Vogelhoek Melle PK 88
Vogelzang Gent PB 11
Vogelzangkaai (oude naam) Gent PB 11
Volderstraat Gent PrK 12
Volderstraat Gent PrK 13
Volderstraat Gent PrK 23
Voorhavenkaai Gent PrB 14
Voorhavenlaan Gent PrB 10
Voormuide Gent PK 10
Voskenslaan Gent PB 56
Voskenslaan Gent PK 68
Vredestraat (oude naam) Gent PrB 33
Vrijheidslaan Gent PL 5
Vrouwebroerstraat Gent PK 2
Vrouwebroerstraat Gent PK 3
Vuurkruiserstraat Ledeberg PB 26
Waaistraat Gent PK 37
Walstraat Gentbrugge PL 62
Warandestraat Gent PK 49
Wasstraat Sint Amandsberg PB 54
Wasstraat Sint Amandsberg PrK 51
Weidestraat (oude naam) Gent PrK 34
Weldadigheidsstraat (oude naam) Gent PrK 34
Wellinckstraat (oude naam) Gent PrB 7
Wellingstraat Gent PrB 7
Werregarenstraat Gent PrK 39
Werregarenstraat Gent PrK 41
Westerbegraafplaats Gent PL 31
Wiedauwkaai Gent PrB 22
Wiedauwkaai Gent PK 63
Wiedauwkaai Gent PK 71
Wiedauwkaai Gent PK 76
Wiedauwkaai Gent PL 35
Wilsonplaats Gent PB 52
Windmolenstraat Gent PL 45
Wispelbergstraat Gent PrK 26
Wispelbergstraat Gent PrK 47
Wispelbergstraat Gent PrL 2
Wollestraat (oude naam) Gent PK 49
Wolterslaan Sint Amandsberg PB 41
Wondelgemstraat  Gent PK 11
Woodrow Wilson plein Gent PB 52
Zebrastraat Gent PK 19
Zeeschipstraat Gent PL 51
Zetternamstraat Gentbrugge PB 32
Zilverhof Gent PB 74
Zinniastraat 39 Gent Onb 17
Zonder Naamstraat Gent PrB 33
Zuiderdoorgang Gent PK 62
Zuidpark Gent PB 52
Zuivelbrugstraat Gent PK 4
Zwijnaardesteenweg Gent PL 1
Zwijnaardesteenweg Gent PL 5
Zwijnaardesteenweg Gent PL 20
Zwijnaardsesteenweg Gent PL 27

Weet dat u zeker altijd contact mag opnemen op Info@bunkergordel.be als u bijkomende info weet over structuren die in deze deellijsten al zijn vermeld. Alle informatie blijft zeker welkom in de zin van bijkomende details, foto's,anekdotes,...

Voorlopig is het wel niet de bedoeling mij te contacteren voor structuren die in de uitleg nog ontbreken zolang deze lijsten nog niet volledig zijn. Ik plaats ze telkens samen voor de volledige gemelde groepjes. Als er na het plaatsen van "alle" groepen, nog structuren zouden ontbreken, aarzel dan zeker niet om het te melden.