Overzicht van de Publieke Schuilstructuren op Groot Gent tijdens WOII

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Overzicht van de Publieke Schuilplaatsen in Groot Gent tijdens WOII op basis van oude kaart Stad Gent anno 1943

Overzicht van de Publieke Schuilbunkers op Grondgebied Groot Gent

 • Schuilbunkers = Structuren die meestal combinaties zijn van beton (eventueel gewapend), baksteen en grondversterkingen. Men gebruikt allicht de term bunker indien het een dergelijke structuur betrof die apart is opgericht en geen deel uitmaakt van een andere eventueel al bestaande structuur. Laat wel duidelijk zijn dat we hier enkel spreken over Publieke Schuilstructuren. Je gaat hier dus zeker geen structuren vinden voorzien van bv schietgaten.
 • Publiek = opgericht op openbaar domein, door de overheid.
 • In gebruik = de structuur was in februari 1944 al officieel in gebruik (bestond dus al tegen die datum)
 • In uitvoering = men was die structuur in februari 1944 aan het bouwen (nog niet in gebruik of voltooid)
 • In vooruitzicht = de structuur was in februari 1944 al ingepland om te worden opgericht maar de bouw was nog niet lopende.

In totaal telt deze lijst 77 Publieke schuilbunkers op grondgebied Groot Gent. Hiervan waren er 66 op 21 februari 1944 al gebouwd en stonden er nog 11 gepland om gebouwd te worden. Over deze 11 exemplaren is er dus totale onduidelijkheid of deze ooit werden gebouwd.

Gezien het Publieke structuren zijn, zijn deze in het algemeen opgetrokken op Openbare domeinen.

Indien huidig status = nihil = de kans zeer klein dat er nog sporen van bestaan.

Indeling
Details
Detail van grote kaart
Luchtfoto
Detailfoto
PB 01 - Gent - Steenakkerstraat
 • Status febr 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil
PB 02 - Gent - Maria Hendrikaplein
 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Volgens plannetje aanwezig: 2 toegangen en een lange gang. Was identiek met PB03
 • Huidig status: Nihil
PB 03 - Gent - Maria Hendrikaplein
 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Volgens plannetje aanwezig: 2 toegangen en een lange gang. Was identiek met PB02
 • Huidig status: Nihil
Schets Stadsarchief Gent
PB 04 - Gent - Emiel Braunplein
 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1739 van 16/01/1948 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • 2 ingangen en een lange gang
 • wanden van uiteenneembare betonelementen (stijlen en platen)
 • Dit werd versterkt met 30 cm baksteenbrokkenbeton
 • Dakstructuur eveneens uit betonnen liggers en platen versterkt met oude tramrails.
 • zijwanden van de toegangscomplexen waren 2 steens dik (37 cm)
 • Trappen uitgewerkt in baksteenbrokkenbeton.
 • De treden zelf waren betonplaatjes van 3 cm dik
 • Huidig status: Nihil

PB 05 - Gent - Baudeloostraat - Baudeloopark

Heden ter hoogte van speelpleintje

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Verdachte locatie

PB 06 - Gent - Koophandelsplein

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1724 van 1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Geen details gekend
 • Huidig status: Nihil

PB 07 - Gent - Citadellaan - Charles De Kerckhovelaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1731 van 17/10/1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Geen details gekend
 • Huidig status: Nihil

PB 08 - Gent - Francisco Ferrerlaan (zijkant Westerbegraafplaats)

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Mogelijks nog aanwezig in achtertuinen van woningen

PB 09 - Gent - Sleepstraat - Doornzelestraat (voor Heilig Kerst Kerk)

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 10 - Gent - Antwerpenplein (Dampoort)

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1714 van 20/06/1947 - Sloop van 6 Publieke schuilstructuren
 • Lange gang met ingangshelling en nooduitgang
 • Zijwanden in baksteen (2.5 steens dik) (46 cm)
 • Zoldering: 15 cm gewapend beton
 • Fundering: 20 cm ongewapend gewoon beton
 • Huidig status: Nihil

PB 11 - Gent - Vogelzangkaai - Molenaarstraat (heden Vogelzang - Molenaarstraat)

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1724 van 1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Geen details gekend
 • Huidig status: Nihil

PB 12 - Gent - Londenstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 13 - Gentbrugge - Kerkstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 14 - Gent - Achiel Musschestraat - Oud Politiebureel Wijk 9 - ongeveer 10m van de rijweg

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1749 van 16/07/1948 - Deel D: Sloop van 3 Publieke schuilstructuren
 • 2 ingangen en een lange gang
 • Zijwanden, vloer en zoldering van gewapend betonnen elementen type Chantiers de Laeken.
 • Geheel dan versterkt met 50cm dik baksteenbrokkenbeton.
 • Ingangscomplexen met baksteenwanden van 2.5 steens (47cm dik).
 • Zoldering een betonplaat van 5cm versterkt met 30cm baksteenbrokkenbeton.
 • Trappen in baksteenbrokkenbeton.
 • Deze bunker was afwijkend van de rest bovenaan niet bedekt met grond.
 • Huidig status: Alles diende afgebroken te worden en de op die manier ontstane put, opgevuld met aan te voeren grond. Is dus zeker volledig gesloopt en verdwenen.

PB 15 - Gent - Arteveldeplein - Heden: Sint Annaplein

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1731 van 17/10/1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Geen details gekend
 • Huidig status: Nihil

PB 16 - Gent - Paul De Smet De Naeyerplein

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1731 van 17/10/1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Geen details gekend
 • Huidig status: Ondanks dat hij officieel zou zijn gesloopt, steekt hij allicht nog deels in de ondergrond zoals op de foto zichtbaar

PB 17 - Gent - Sint Theresiastraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1735 van 1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • 2 lange gangen verbonden met 2 doorlopende in- en uitgangen.
 • Zijwanden in baksteen, bovenaan 42 cm dik, onderaan 76 cm dik.
 • Muur tussen de beide gangen 1 meter dik.
 • Zoldering gangen in boogvorm gemetst met dikte van 2,5 stenen (42 cm).
 • Toegangscomplexen met wanddiktes 2.5 steens (42cm)
 • dak in gewapend betonnen plaat van 20 cm.
 • Fundering: 20 cm ongewapend gewoon beton
 • Huidig status: Nihil

PB 18 - Gent - Van Beverenplein

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1714 van 20/06/1947 - Sloop van 6 Publieke schuilstructuren
 • Lange gang met ingangshelling en nooduitgang
 • Zijwanden in baksteen (2.5 steens dik) (46 cm)
 • Zoldering: 15 cm gewapend beton
 • Fundering: 20 cm ongewapend gewoon beton
 • Huidig status: Nihil
Deze foto toont Poolse tanks bij de Bevrijding op het Van Beverenplein. Als je zeer goed kijkt zie je een toegang van deze bunker 18 tussen beide tanks. Ter info: de tanks staan op de Frans Van Rijhovelaan.

PB 19 - Gent - Van Beverenplein

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1714 van 20/06/1947 - Sloop van 6 Publieke schuilstructuren
 • Lange gang met ingangshelling en nooduitgang
 • Zijwanden in baksteen (2.5 steens dik) (46 cm)
 • Zoldering: 15 cm gewapend beton
 • Fundering: 20 cm ongewapend gewoon beton
 • Huidig status: Nihil

PB 20 - Gent - Groene Briel - Sint Margrietstraat (Sint Vincentiusplein)

heden Groene Briel - Kartuizerlaan (Fraterplein)

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1739 van 16/01/1948 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • 2 ingangen en een lange gang
 • wanden en zoldering uit uiteenneembare betonelementen (chantiers de Laeken)
 • Dit werd versterkt met 50 cm baksteenbrokkenbeton
 • zijwanden van de toegangscomplexen waren 2 steens dik (37 cm)
 • Trappen uitgewerkt in baksteenbrokkenbeton.
 • De treden zelf waren betonplaatjes van 3 cm dik
 • Huidig status: Nihil

PB 21 - Gent - Aeroplaanstraat - Motorstraat

heden: Vliegtuiglaan - Motorstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1739 van 16/01/1948 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • 2 ingangen en een lange gang
 • wanden en zoldering uit uiteenneembare betonelementen (chantiers de Laeken)
 • Dit werd versterkt met 50 cm baksteenbrokkenbeton
 • zijwanden van de toegangscomplexen waren 2 steens dik (37 cm)
 • Trappen uitgewerkt in baksteenbrokkenbeton.
 • De treden zelf waren betonplaatjes van 3 cm dik
 • Huidig status: Nihil

PB 22 - Gent - Godshuizenlaan

heden: Martelaarslaan - Godshuizenlaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1731 van 17/10/1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Geen details gekend
 • Huidig status: Nihil

PB 23 - Gent - Bevrijdingsdreef (Bisschop Seghersplein)

heden: Bevrijdingslaan Emilius Seghersplein

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1724 van 1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Geen details gekend
 • Huidig status: Nihil

PB 24 - Ledeberg - Kerkplein

Foto waarop nog duidelijk de schade aan de kerk van Ledeberg te zien is. Ook zie je nog duidelijk te 2 toegangscomplexen van deze schuilbunker onder het plein (Foto: Stadsarchief Gent)

PB 25 - Ledeberg - Hundelgemsesteenweg - Peynaertkaai

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 26 - Ledeberg - Praalstraat

heden: Vuurkruiserstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 27 - Gent - Stroplaan

heden: Burgravenlaan (Hoek Delphine Boëlpark)

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1731 van 17/10/1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Geen details gekend
 • Huidig status: Nihil

PB 28 - Gentbrugge - Mellestraat - rechtover station Merelbeke

PB 29 - Gent - Sint Pieters Aalststraat - Krijgslaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1735 van 1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Capaciteit: 175 personen
 • 1 ingang, toegangsportaal, 2 WC's, verbandkamer, 2 lange gangen met nooduitgangen
 • Zijwanden in baksteen, 2.5 steens (47cm dik)
 • Dakplaat: 20 cm baksteenbrokkenbeton versterkt met oude tramrails in profileerlaagbeton van ongveer 5.5 cm dik.
 • Fundering: 40cm baksteenbrokkenbeton.
 • Huidig status: Nihil
Foto van Duitse soldaten voor deze publieke schuilbunker (Collectie Cegesoma)

PB 30 - Gent - Kruispunt Kortrijksesteenweg en Charles De Kerckhovelaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1714 van 20/06/1947 - Sloop van 6 Publieke schuilstructuren
 • Lange gang met ingangshelling en nooduitgang
 • Zijwanden in baksteen (2.5 steens dik) (46 cm)
 • Zoldering: 15 cm gewapend beton
 • Fundering: 20 cm ongewapend gewoon beton
 • Huidig status: Nihil
Foto van deze publieke schuilkelder uit 1944 (Foto: Collectie Gents Stadsarchief)

PB 31 - Gent - Pauwstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1735 van 1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • 1 ingang, lange gang en nooduitgang
 • Zijwanden in baksteen, 2 steens (37cm dik)
 • Zoldering halfcirkelvormig gewelfd
 • Zijwanden ingangsgebouw in metselwerk (2.5 steens) (47 cm)
 • Zoldering: 16 cm dik beton
 • Funderingszool in baksteenbrokkenbeton (20cm)
 • Huidig status: Nihil

PB 32 - Gentbrugge - Eugeen Zetternamstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 33 - Oostakker - Dorp

heden: Oostakkerdorp

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 34 - Gent - Sint Bernadettestraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1724 van 1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Geen details gekend
 • Huidig status: Nihil alhoewel zone tegen bosje wel verdacht blijft zonder prospectie

PB 35 - Gent - Sint Bernadettestraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1724 van 1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Geen details gekend
 • Huidig status: Nihil

PB 36 - Gent - Stroplaan - Stropkaai

heden: Burggravenlaan - Stropkaai

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1721 van 22/08/1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Lange gang met ingangshelling en nooduitgang.
 • Zijwanden in baksteen, 2.5 steens (46cm dik)
 • Dakplaat: 15 cm gewapend beton.
 • Fundering: 20 cm ongewapend gewoon beton.
 • Huidig status: Nihil

PB 37 - Gent - Stapelplein (Handelsdok)

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1714 van 20/06/1947 - Sloop van 6 Publieke schuilstructuren
 • Lange gang met ingangshelling en nooduitgang
 • Zijwanden in baksteen (2.5 steens dik) (46 cm)
 • Zoldering: 15 cm gewapend beton
 • Fundering: 20 cm ongewapend gewoon beton
 • Huidig status: Nihil

PB 38 - Sint Amandsberg - Antwerpsesteenweg

heden: nabij gebouwen OCMW

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 39 - Gent - Neuseplein - Sasschekaai

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1725 van 1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Geen details gekend.
 • Huidig status: Nihil

PB 40 - Sint Amandsberg - Delvinlaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1739 van 16/01/1948 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Een lange gang met ingangshelling en nooduitgang.
 • Zijwanden in baksteen, 2.5 steens (47cm)
 • Zoldering: gewapende betonplaat 15cm
 • Fundering in gewoon beton.
 • Tot 50cm boven vloerplaat een waterdichte cementering van 3cm op de wanden, bestreken op kiekendraad.
 • Huidig status: Nihil

PB 41 - Sint Amandsberg - Delvinlaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1739 van 16/01/1948 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Een lange gang met ingangshelling en nooduitgang.
 • Zijwanden in baksteen, 2.5 steens (47cm)
 • Zoldering: gewapende betonplaat 15cm
 • Fundering in gewoon beton.
 • Tot 50cm boven vloerplaat een waterdichte cementering van 3cm op de wanden, bestreken op kiekendraad.
 • Huidig status: Nihil

PB 42 - Gentbrugge - Brusselsesteenweg

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 43 - Gent - Kramersplein

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1714 van 20/06/1947 - Sloop van 6 Publieke schuilstructuren
 • Lange gang met ingangshelling en nooduitgang
 • Zijwanden in baksteen (2.5 steens dik) (46 cm)
 • Zoldering: 15 cm gewapend beton
 • Fundering: 20 cm ongewapend gewoon beton
 • Huidig status: Nihil

PB 44 - Gent - Fabrieksplants (Sint Vincentiusplein)

heden: kruispunt Groene Briel en Sint Margrietstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1721 van 22/08/1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Lange gang met ingangshelling en nooduitgang.
 • Zijwanden in baksteen, 2.5 steens (46cm dik)
 • Dakplaat: 15 cm gewapend beton.
 • Fundering: 20 cm ongewapend gewoon beton.
 • Huidig status: Nihil

PB 45 - Gentbrugge - Braemstraat - Brusselsesteenweg

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 46 - Gent - Terneuzenlaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 47 - Gent - Akkergemlaan

heden: Einde Were - Ekkergemlaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1721 van 22/08/1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Lange gang met ingangshelling en nooduitgang.
 • Zijwanden in baksteen, 2.5 steens (46cm dik)
 • Dakplaat: 15 cm gewapend beton.
 • Fundering: 20 cm ongewapend gewoon beton.
 • Huidig status: Nihil
Foto van deze nog niet gesloopte structuur, heden zeker verdwenen. (Foto: Collectie Gents Stadsarchief)

PB 48 - Gent - Sint Machariusplein

heden: Sint Machariusstraat, voor de kerk

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1721 van 22/08/1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Lange gang met ingangshelling en nooduitgang.
 • Zijwanden in baksteen, 2.5 steens (46cm dik)
 • Dakplaat: 15 cm gewapend beton.
 • Fundering: 20 cm ongewapend gewoon beton.
 • Huidig status: Nihil

PB 49 - Gent - Ottergemsesteenweg - Tussenbermen

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 50 - Gent - Kortrijksesteenweg - Onafhankelijkheidsstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1739 van 16/01/1948 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Een lange gang met ingangshelling en nooduitgang.
 • Zijwanden in baksteen, 2.5 steens (47cm)
 • Zoldering: gewapende betonplaat 15cm
 • Fundering in gewoon beton.
 • Huidig status: Nihil

PB 51 - Sint Amandsberg - Heilig Hartplein

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 52 - Gent - Wilsonplaats (Zuidpark)

Heden: Woodrow Wilson Plein (Zuid)

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1749 van 16/07/1948 - Deel E: wegvoeren aarden aanvulling van de bunker. Dit zal geïmpliceerd hebben dat de schuilbunker volledig kaal kwam te staan in het park.
 • Voor de rest, geen details gekend.
 • Huidig status: Nihil

PB 53 - Sint Amandsberg - Antwerpensteenweg

Heden: Visitatiestraat (voor kerk bij Campo Santo)

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 54 - Sint Amandsberg - Wasstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1718 van 20/06/1947 - Sloop van 2 Publieke schuilstructuren
 • Een lange gang met ingangshelling en nooduitgang.
 • Zijwanden in baksteen, 2.5 steens (46cm)
 • Zoldering: gewapende betonplaat 15cm
 • Fundering in gewoon beton 20cm.
 • Huidig status: Nihil

PB 55 - Gent - Elzestraat

heden: Elsstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1725 van 1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Geen details gekend.
 • Huidig status: Nihil

PB 56 - Gent - Sint Denijslaan - Voskenslaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1725 van 1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Geen details gekend.
 • Huidig status: Nihil

PB 57 - Gent - Drongensesteenweg - Rooigemlaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1725 van 1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Geen details gekend.
 • Huidig status: Nihil

PB 58 - Gentbrugge - Kerkplein

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Geen uitsluitsel of hier niet nog een structuur in de ondergrond verstoken zit.

PB 59 - Gent - Tolhuislaan

heden: Tolpoort

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1721 van 22/08/1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Lange gang met ingangshelling en nooduitgang.
 • Zijwanden in baksteen, 2.5 steens (46cm dik)
 • Dakplaat: 15 cm gewapend beton.
 • Fundering: 20 cm ongewapend gewoon beton.
 • Huidig status: Nihil

PB 60 - Gent - Plezante Vest

heden: Blaisantvest

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1725 van 1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Geen details gekend.
 • Huidig status: Nihil

PB 61 - Gentbrugge - Tuinwijk Ter Heide

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nog eens na te kijken

PB 62 - Gent - Gebroeders De Smetstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1718 van 20/06/1947 - Sloop van 2 Publieke schuilstructuren
 • Een lange gang met ingangshelling en nooduitgang.
 • Zijwanden in baksteen, 2.5 steens (46cm)
 • Zoldering: gewapende betonplaat 15cm
 • Fundering in gewoon beton 20cm.
 • Huidig status: Nihil

PB 63 - Gentbrugge - Oude Brusselseweg

Heden (en toen): Depot De Lijn

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Kan nog altijd in deze gebouwen ingewerkt zitten, onduidelijk

PB 64 - Gent - Glasgowstraat

Heden: achterzijde speeltuin New Orleansstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1735 van 1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Hier is sprake van 2 "schuilbunkers". Er was er echter 1 publieke en 1 private. Het is dan ook totaal onduidelijk welke uitleg hoort bij de publieke en welke bij de private. Er is wel een eigen vermoeden.
 • 1e Structuur (allicht private en dus niet deze):
 • 2 ingangen met baksteenmuren (37 cm) een gang in betonelementen (stijlen, liggers en platen)
 • zijwanden gang bestaat uit dubbele wand 50cm uit elkaar. Tot 50 cm hoog opgevuld met grond, rest lucht. zoldering uit betonnen platen versterkt met losse boomstammen
 • 2e Structuur (allicht deze publieke):
 • 1 lange gang en 2 ingangen. Zijwanden gangen uit uiteenneembare betonnen elementen (stijlen en platen), tussen ruimte 20 cm en dan 2 steens baksteenmuren (37 cm) zoldering gang: betonnen liggers en platen met daarop boomstammen.
 • wanden ingangen, 2 steens (37 cm) trappen in baksteenbrokkenbeton.
 • bevloering betonplaten 0,50x2,00x 0,04
 • Huidig status: Mogelijks nog resterend gebouwtje achteraan het speelplein

PB 65 - Oostakker - Gasthuisstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 66 - Oostakker - Meulestraat

Heden: Ledergemstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Zeer verdacht verwilderd afgesloten terrein

PB 67 - Gent - Kastanjestraat - Peterseliestraat

Heden: Kastanjestraat - Blazoenstraat

 • Status Februari 1944: Nog niet gebouwd in 1943, wel ingepland. Dus onduidelijk of hij ooit gebouwd is.
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 68 - Gent - Rabotplein

Heden: Griendeplein

 • Status Februari 1944: Nog niet gebouwd in 1943, wel ingepland. Dus onduidelijk of hij ooit gebouwd is.
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 69 - Gent - Rabotweg - Begijnhoflaan

Heden: Rabotstraat - Begijnhoflaan

 • Status Februari 1944: Nog niet gebouwd in 1943, wel ingepland. Dus onduidelijk of hij ooit gebouwd is.
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 70 - Gent - Kruidenierstraat - Redekaai

Heden: Kruidenierstraat (Oude Beestenmarkt)

 • Status Februari 1944: Nog niet gebouwd in 1943, wel ingepland. Dus onduidelijk of hij ooit gebouwd is.
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 71 - Gent - Brusselsestraat - Visserij

Heden: Keizerspoort

 • Status Februari 1944: Nog niet gebouwd in 1943, wel ingepland. Dus onduidelijk of hij ooit gebouwd is.
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 72 - Gent - Ottergemsesteenweg - Peter Benoitstraat

Heden: Ottergemsesteenweg - Harelbekestraat

 • Status Februari 1944: Nog niet gebouwd in 1943, wel ingepland. Dus onduidelijk of hij ooit gebouwd is.
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 73 - Gent - Afrikalaan

Heden: Afrikalaan tussen Australiëstraat en Oceaniestraat (Firma Carnoy)

 • Status Februari 1944: Nog niet gebouwd in 1943, wel ingepland. Dus onduidelijk of hij ooit gebouwd is.
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 74 - Gent - Prinsenhof - Korte Zilverstraat

Heden: Prinsenhof - Zilverhof

 • Status Februari 1944: Nog niet gebouwd in 1943, wel ingepland. Dus onduidelijk of hij ooit gebouwd is.
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 75 - Gent - Lousbergkaai

 • Status Februari 1944: Nog niet gebouwd in 1943, wel ingepland. Dus onduidelijk of hij ooit gebouwd is.
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 76 - Gent - Coupure Rechts

 • Status Februari 1944: Nog niet gebouwd in 1943, wel ingepland. Dus onduidelijk of hij ooit gebouwd is.
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PB 77 - Gent - Brug van Terdonck

Heden: Juist voorbij opstapplaats Veer Terdonck (Oude Tragel)

 • Status Februari 1944: Nog niet gebouwd in 1943, wel ingepland. Dus onduidelijk of hij ooit gebouwd is.
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Is nog amper teurgvindbaar op basis van huidige kaarten of Google Earth beelden. Is zeker verdwenen mocht hij ooit al bestaan hebben.

Alle bijkomende info over de grotendeels ondertussen verdwenen structuren hierboven vermeld, blijft zeker welkom op info@bunkergordel.be

Gebruikte bronnen voor deze zoektocht:

 • Overzichtskaart van alle Gentse Publieke Schuilstructuren anno 1944 - Collectie Gents Stadsarchief (De Zwarte Doos)
 • Oude info van Gent door de jaren heen, onduidelijk of dit heden nog op internet bestaat. Voorlopig zelf in elk geval niet meer in bezit van de link naar deze pagina's.
 • Door de jaren heen reeds teruggevonden info en foto's. In de mate van het mogelijke de originele bronnen vermeld (indien nog gekend)