Overzicht van de Publieke Schuilstructuren op Groot Gent tijdens WOII

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Overzicht van de Publieke Schuilplaatsen in Groot Gent tijdens WOII op basis van oude kaart Stad Gent anno 1944

Overzicht van de Private Schuilbunkers op Grondgebied Groot Gent

 • Schuilbunkers = Structuren die meestal combinaties zijn van beton (eventueel gewapend), baksteen en grondversterkingen. Men gebruikt allicht de term bunker indien het een dergelijke structuur betrof die apart is opgericht en geen deel uitmaakt van een andere eventueel al bestaande structuur. Laat wel duidelijk zijn dat we hier enkel spreken over Publieke Schuilstructuren. Je gaat hier dus zeker geen structuren vinden voorzien van bv schietgaten.
 • Privaat = opgericht op privaat domein, in de meeste gevallen ook met private middelen maar in dit geval allicht ook wel publiekelijk opengesteld voor buitenstaanders
 • In gebruik = de structuur was in Februari 1944 al officieel in gebruik (bestond dus al tegen die datum)
 • In uitvoering = men was die structuur in Februari 1944 aan het bouwen (nog niet in gebruik of voltooid)
 • In vooruitzicht = de structuur was in Februari 1944 al ingepland om te worden opgericht maar de bouw was nog niet lopende.

In totaal telt deze lijst 33 Private schuilbunkers op grondgebied Groot Gent. Hiervan waren er 31 in 1944 al gebouwd. 1 was in aanbouw en 1 was nog gepland om gebouwd te worden. Over dit ene exemplaar is er dus totale onduidelijkheid of deze wel ooit werd gebouwd.

Gezien het Private structuren zijn, zijn deze in het algemeen opgetrokken op Private domeinen. Gezien ze wel degelijk op deze kaart voorkomen, duidt er desondanks toch op dat ze wel voor het grote publiek beschikbaar werden gesteld, ondanks het private domein waarop ze werden opgericht.

Indien huidig status = nihil = de kans zeer klein dat er nog sporen van bestaan.

Indeling
Details
Detail van grote kaart
Luchtfoto
Detailfoto

PrB 01 - Gent - Lange Kazernestraat

heden: Kattenberg

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrB 02 - Gent - Kongostraat

Heden: gekend als de Centrale

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Kan nog bestaan in bestaand gebouw
PrB 03 - Gent - Groot Brittanniëlaan
 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrB 04 - Gent - Bomastraat

Heden: Campo Boma

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Originele locatie is heden sterk beplante groenzone. Er kunnen nog restanten zijn.

PrB 05 - Gent - Lange Kazernestraat

Heden: Kattenberg, domein met silo's (had militaire functie bij de kazerne)

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Dit Domein kan de structuren die hier te vinden waren, zeker nog bevatten.
 • Omdat zowel de Leopoldkazerne als het terrein ernaast een militaire functie hebben (hadden), zijn ze heden op Google onduidelijk gemaakt. Het is dus ook niet mogelijk op Google Streetview foto's vanaf de straat te zien.

PrB 06 - Gent - Stropkaai

Heden: Artevelde Hogeschool Campus Stropkaai

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrB 07 - Gent - Holstraat

Heden: Hoger Technisch Instituut Sint Antonius

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Mogelijks nog iets aanwezig binnen het gebouw

PrB 08 - Gent - Port Arthurlaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrB 09 - Gent - Port Arthurlaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrB 10 - Gent - Voorhavenlaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrB 11 - Gent - Glasgowstraat

Heden: Basisschool Victor Carpentier

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1735 van 1947 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Hier is sprake van 2 "schuilbunkers". Er was er echter 1 publieke en 1 private op de Glasgowstraat. Allicht hoort het onderstaande bij deze structuur:
 • 2 ingangen met baksteenmuren (37 cm) een gang in betonelementen (stijlen, liggers en platen)
 • zijwanden gang bestaat uit dubbele wand 50cm uit elkaar. Tot 50 cm hoog opgevuld met grond, rest lucht. zoldering uit betonnen platen versterkt met losse boomstammen
 • Huidig status: Nihil

PrB 12 - Gent - Port Arthurlaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrB 13 - Gent - Aeroplaanlaan - Port Arthurlaan

Heden: Vliegtuiglaan - Port Arthurlaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrB 14 - Gent - Voorhavenkaai

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrB 15 - Gent - Farmantstraat

Korterbij Singel

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Voorlopig niet uit te sluiten dat er nog restanten of structuren aanwezig zijn

PrB 16 - Gent - Farmantstraat

Korterbij Singel

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Voorlopig niet uit te sluiten dat er nog restanten of structuren aanwezig zijn

PrB 17 - Gent - Farmantstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Voorlopig niet uit te sluiten dat er nog restanten of structuren aanwezig zijn

PrB 18 - Gent - Theresiastraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrB 19 - Gent - Molenaarstraat - Academiestraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrB 20 - Gent - Aeroplaanlaan - Port Arthurlaan

Heden: Vliegtuiglaan - Port Arthurlaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrB 21 - Gent - Aeroplaanlaan - Port Arthurlaan

Heden: Vliegtuiglaan - Port Arthurlaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrB 22 - Gent - Nijverheidskaai

Heden: Wiedauwkaai ter hoogte van het droogdok

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Mogelijks is het bestaande gebouwtje er nog aan gekoppeld. Dit staat op exact dezelfde plaats

PrB 23 - Gent - Oudenaardsesteenweg - De Pintelaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1749 van 16/07/1948 - Deel D: Sloop van 3 Publieke schuilstructuren
 • 2 ingangen en een lange gang
 • Zijwanden, vloer en zoldering van gewapend betonnen elementen type Chantiers de Laeken.
 • Geheel dan versterkt met 60cm dik baksteenbrokkenbeton.
 • Ingangscomplexen met baksteenwanden van 3 steens dik.
 • Treden en verdelingsmuren in baksteen.
 • Zoldering een betonplaat van 5cm versterkt met 40cm baksteenbrokkenbeton.
 • Vloer in baksteenbrokkenbeton.
 • Huidig status: De bunker was volledig uit te breken en het terrein te effenen en aan te vullen.

PrB 24 - Gent - Ridderstraat

Heden: Locale Recherche Dienst

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrB 25 - Gent - Jozef Kluyskenstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Betreft de Schuilbunker deel uitmakend van een aantal schuilstructuren bij het vroegere (Duitse) Hospitaal van de Bijloke tijdens de Duitse bezetting. Deze bunkers waren eveneens bruikbaar door de burgerbevolking. Voor meer details deze reportage reeds bestaande op de website.
 • Huidig status: Nog bestaande

PrB 26 - Gent - Jozef Kluyskenstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Betreft de Schuilbunker deel uitmakend van een aantal schuilstructuren bij het vroegere (Duitse) Hospitaal van de Bijloke tijdens de Duitse bezetting. Deze bunkers waren eveneens bruikbaar door de burgerbevolking. Voor meer details deze reportage reeds bestaande op de website.
 • Huidig status: Nog bestaande

PrB 27 - Gentbrugge - Kerkstraat - Froebelstraat

Heden: Ledebergstraat - Froebelstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrB 28 - Gentbrugge - Onderwijsstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details:
 • U-vormige schuilstructuur in gewapend beton.
 • 2 toegangstrappen met bijhorend klein sas en toiletruimte
 • Huidig status: Nog vrij goed bewaard teruggevonden in 2019 onder de speelplaats van de Jenaplanschool "De Kleurdoos". Reeds in detail geprospecteerd maar nog te publiceren op de website.

PrB 29 - Gent - Meulestedekaai

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrB 30 - Gent - Begoniastraat

Heden: Lavendelstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Mogelijks nog aanwezig

PrB 31 - Gent - Sasschepoortstraat

Heden: Bevelandstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1749 van 16/07/1948 - Deel D: Sloop van 3 Publieke schuilstructuren
 • Lag op de koer van de stadsmeisjesschool en was enkel bereikbaar via een deur (1.10m breed) langs de huidige Bevelandstraat die toegang gaf tot een gang van 1.5m breed en 13m lang.
 • De bunker bestond uit een lange gang met dubbel ingangsstelsel en nooduitgang.
 • Zijwanden waren 2.5 steens dik (47cm)
 • Zoldering uit gewapend beton (15 cm dik)
 • Geheel opgetrokken op een betonnen fundering.
 • Huidig status: De bunker was volledig uit te breken tot het bovenvlak van de funderingsplaat (die er nog zal insteken). Na afbraak werd de kuil met sintels opgevuld.

PrB 32 - Gent - Jules De Saint Genoisstraat

 • Status Februari 1944: De bouw van deze structuur was lopende in 1943, wel ingepland. Hij heeft dus zeker ooit bestaan.
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Mogelijks nog bestaande op de koer van het basisschooltje en kleuteronderwijs "Het Klimopje"

PrB 33 - Gent - Zonder Naamstraat - Vredestraat

Heden: Zonder Naamstraat - Pijnderstraat

 • Status Februari 1944: Nog niet gebouwd in 1943, wel ingepland. Dus onduidelijk of hij ooit gebouwd is.
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

Alle bijkomende info over de grotendeels ondertussen verdwenen structuren hierboven vermeld, blijft zeker welkom op info@bunkergordel.be

Gebruikte bronnen voor deze zoektocht:

 • Overzichtskaart van alle Gentse Publieke Schuilstructuren anno 1944 - Collectie Gents Stadsarchief (De Zwarte Doos)
 • Oude info van Gent door de jaren heen, onduidelijk of dit heden nog op internet bestaat. Voorlopig zelf in elk geval niet meer in bezit van de link naar deze pagina's.
 • Door de jaren heen reeds teruggevonden info en foto's. In de mate van het mogelijke de originele bronnen vermeld (indien nog gekend)