Overzicht van de Publieke Schuilstructuren op Groot Gent tijdens WOII

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Overzicht van de Publieke Schuilplaatsen in Groot Gent tijdens WOII op basis van oude kaart Stad Gent anno 1944

Overzicht van nog in deze lijst (anno 1944) ontbrekende structuren of bijkomende uitleg waarom ze er niet bij in opgenomen zijn.

Indien huidig status = nihil = is de kans zeer klein dat er nog sporen van bestaan. Dit is bij deze loopgraven sowieso al veel minder waarschijnlijk.

De reden dat deze structuren hier nog niet zijn vermeld kan om meerdere redenen zijn.

 • Het zijn structuren nog niet gebouwd in februari 1944, de datum waarop de kaart werd opgesteld.
 • Het zijn structuren zuiver van militaire aard en dus niet bedoeld voor de burgerbevolking.
 • Mogelijks zijn het zuiver Private schuilstructren, nooit gebouwd om als schuilplaats te dienen voor "alle" burgerbevolking. Ook structuren gebouwd door de spoorwegen vallen hier bv onder.
 • ...

Toegangscomplexen naar structuren die nog niet in voorgaande lijsten zaten maar wel degelijk verbonden moeten gezeten hebben met schuilkelderstructuren.

Dit zijn toegangscomplexen waarin originele slopingsbestekken van de stad Gent wordt melding van gemaakt maar die niet koppelbaar zijn naar structuren uit voorgaande oplijstingen. De info is afkomstig uit oude slopingsdossiers waar ze dan wel worden vermeld.

Indeling
Details
Detail van grote kaart
Luchtfoto
Detailfoto

Ontbrekend 01 - Gent - Recolettenlei nr 3

 • Status Februari 1944: Niet opgenomen op de kaart
 • Gekende details: Op basis van Slopingsdossier G4370/1749 van 16/07/1948 deel A: Afbreken van 5 alleenstaande uitgangen van onderaardse doorgangen. Melding van een toegangsstructuur:
 • Wanden 2.5 steens dik (47 cm).
 • Een dakplaat van 25 cm beton
 • Een vloerplaat in grindbeton
 • De structuur bevatten een ijzeren trap loodrecht naar beneden die zal toegang gegeven hebben tot de kelderruimte van dit gebouw.
 • Huidig status: Er werd toen toestemming gegeven tot de sloop van deze structuur tot 50 cm onder het maaiveld. Onderaan werd de toegang tot de kelder dichtgemaakt met een betonnen ter plaatste gegoten wand van 1.30m x 1.20m x 0.10m.
 • Ook de ijzeren ladder werd gewoon tot dezelfde hoogte ingekort.
 • De kuil werd opgevuld met grond en sintels.
 • De kelder kan mogelijks nog bestaan als kelder in het huidige nog bestaande gebouw, zou "toen" de "Cercle Artistique et Litteraire" geweest zijn.
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944.

Ontbrekend 02 - Gent - Prof Laurentplein nr 5

Heden: François Laurentplein

 • Status Februari 1944: Niet opgenomen op de kaart
 • Gekende details: Op basis van Slopingsdossier G4370/1749 van 16/07/1948 deel A: Afbreken van 5 alleenstaande uitgangen van onderaardse doorgangen. Melding van een toegangsstructuur:
 • Wanden 3 steens dik.
 • Een dakplaat van 30 cm beton
 • Geen info over de vloerplaat
 • De structuur bevatten een ijzeren trap loodrecht naar beneden die zal toegang gegeven hebben tot de kelderruimte van dit gebouw.
 • In hetzelfde slopingsdossier deel C: Afbreken nooduitgangen en schermmuren op voetpaden: aan de toegang zouden 2 schermmuren geweest zijn van 2 steens dik.
 • Huidig status: Er werd toen toestemming gegeven tot de sloop van deze structuur tot 50 cm onder het maaiveld. Onderaan werd de toegang tot de kelder dichtgemaakt met een betonnen ter plaatste gegoten wand van 1.30m x 1.110m x 0.10m.
 • Ook de schermmuren werden gesloopt
 • Ook de ijzeren ladder werd gewoon tot dezelfde hoogte ingekort.
 • De kuil werd opgevuld met grond en sintels.
 • De hardstenen plint diende gereinigd te worden.
 • Het originele gebouw is ondertussen zeker verdwenen.
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944.

Ontbrekend 03 - Gent - Koning Albertlaan nr 14

 • Status Februari 1944: Niet opgenomen op de kaart
 • Gekende details: Op basis van Slopingsdossier G4370/1749 van 16/07/1948 deel A: Afbreken van 5 alleenstaande uitgangen van onderaardse doorgangen. Melding van een toegangsstructuur:
 • Wanden 3 steens dik.
 • Een dakplaat van 33 cm beton
 • Traptreden in baksteenmetselwerk
 • Huidig status: Er werd toen toestemming gegeven de volledige structuur te slopen tot 50 cm onder het maaiveld. De gevel diende hersteld te worden waar het toegangscomplex origineel naar binnen liep. De kuil werd gevuld met grond en sintels.
 • Ook de muren die in contact stonden met de structuur dienden gereinigd te worden.
 • Het originele gebouw was toen het "Institut St Pierre". Allicht bestaat het originele gebouw niet meer.
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944.

Ontbrekend 06 - Gent - Brabantdam nr 101

 • Status Februari 1944: Niet opgenomen op de kaart
 • Gekende details: Op basis van Slopingsdossier G4370/1749 van 16/07/1948 deel C: Afbreken van nooduitgangen en schermmuren op voetpaden. Melding van een toegangsstructuur op het voetpad:
 • Wanden 2.5 steens dik (47 cm).
 • Een dakplaat van gewapend beton 12 cm beton
 • Huidig status: Er werd toen toestemming gegeven de volledige structuur te slopen.
 • Daarna diende een nieuw vensterraam te worden voorzien alsook een gietijzeren kelderrooster en ijzeren staven voor het afsluiten van de opening.
 • Het metselwerk en de kelderschoot dienden hersteld te worden.
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944.

Ontbrekend 07 - Gent - Lange Violettenstraat nr 1

 • Status Februari 1944: Niet opgenomen op de kaart
 • Gekende details: Op basis van Slopingsdossier G4370/1749 van 16/07/1948 deel C: Afbreken van nooduitgangen en schermmuren op voetpaden. Melding van een schermmuren op het voetpad voor toegang van een kelder:
 • Wanden 2.5 steens dik (47 cm).
 • Huidig status: Er werd toen toestemming gegeven de volledige structuur op het voetpad te slopen.
 • Daarna diende een nieuw vensterraam te worden voorzien
 • Herplaatsen van 2 vroegere ijzeren afsluitingen.
 • Het herstellen van tablet en vensterliggers.
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944.

Ontbrekend 08 - Gent - Tentoonstellingslaan nr 5

 • Status Februari 1944: Niet opgenomen op de kaart
 • Gekende details: Op basis van Slopingsdossier G4370/1749 van 16/07/1948 deel C: Afbreken van nooduitgangen en schermmuren op voetpaden. Melding van een toegangscomplex op het voetpad voor toegang van een kelder:
 • Wanden 2.5 steens dik (47 cm).
 • Treden en vloer in baksteen.
 • Zoldering in gewapend beton (23 cm)
 • Huidig status: Er werd toen toestemming gegeven de volledige structuur op het voetpad te slopen.
 • Daarna diende een nieuwe kelderschoot gemetst te worden (1.00m x 0.90m x 0.28 m) -1 steen dik.
 • Het kelderraam diende hersteld te worden en het kelderrooster herplaatst.
 • Tablet diende herplaatst te worden en de rest gedeeltelijk aangevuld met grond.
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944.

Kleinere schuilstructuren of scherfmuren.

Ook deze structuren worden vermeld in teruggevonden slopingsdossiers

Indeling
Details
Detail van grote kaart
Luchtfoto
Detailfoto

Ontbrekend 04 - Gent - Hoek Meersstraat - Sint Paulusstraat

 • Status Februari 1944: Niet opgenomen op de kaart
 • Gekende details: Op basis van Slopingsdossier G4370/1749 van 16/07/1948 deel B: Afbreken van 2 verdedigingswerken.
 • Betrof een primitieve schuilstructuur op het voetpad.
 • Schermmuren 2 steens dik.
 • Dak een betonplaat van 5 cm dik.
 • Huidig status: Deze zeer primitieve schuilstructuur was volledig uit te breken en aan te vullen.
 • Ook de muren die in contact stonden met de structuur dienden gereinigd te worden.
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944.

Ontbrekend 05 - Gent - Hoek Albertlaan - Smidsestraat

 • Status Februari 1944: Niet opgenomen op de kaart
 • Gekende details: Op basis van Slopingsdossier G4370/1749 van 16/07/1948 deel B: Afbreken van 2 verdedigingswerken.
 • Betrof een primitieve schuilstructuur op het voetpad.
 • Schermmuren 2 steens dik.
 • Dak een betonplaat van 5 cm dik.
 • Huidig status: Deze zeer primitieve schuilstructuur was volledig uit te breken en aan te vullen.
 • Ook de muren die in contact stonden met de structuur dienden gereinigd te worden.
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944.

Ontbrekend 11 - Gent - Sint Denijslaan nr 7

 • Status Februari 1944: Niet opgenomen op de kaart
 • Gekende details: Op basis van Slopingsdossier G4370/1749 van 16/07/1948 deel C: Afbreken van nooduitgangen en schermmuren op voetpaden. Melding van een schermmuur op het voetpad van 6.60m lang en 40cm dik.
 • Huidig status: Er werd toen toestemming gegeven deze volledig te slopen en het voetpad te herstellen.
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944.

Schuilstructuren in Groot Gent maar met een zuiver militair karakter (dus niet passend bij de publieke schuilstructuren)

Onderstaande structuren had de functie van schuilstructuren maar waren van zuiver militaire aard en hadden dus zeker niet de bedoeling te dienen als schuilstructuren voor de locale bevolking. Als u op de blauwe link klikt, zal u worden doorverwezen naar reeds over die structuur bestaande reportages op de website.

Indeling
Details
Detail van grote kaart
Luchtfoto
Detailfoto
Nvt
Duitse manschappenbunkers op grondgebied Mariakerke en Wondelgem daterend uit de bezetting in WOII
Nvt
 
Nvt
Duitse WOII bunkers op het domein van Maria Middelares te Sint Denijs Westrem
Nvt
 
Nvt
Duitse WOII Schuilbunkers in de Gentse Haven
Nvt
 
Nvt
Nvt
 
Ontbrekend 23 - Gent - Leopold II laan
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. Deze Duitse structuur bestaat zo goed als zeker nog in sterk beschadigde vorm. Had heel wat verschillende uitgangen in het park. (geprospecteerd maar nog niet gepubliceerd)
   
Ontbrekend 24 - Gent - Citadelpark
Duits schuilcomplex in het Citadelpark - vroegere kelder Chalet Suisse - heden onderdeel commandobunker
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. De door de Duitsers gebruikte structuur bestaat nog en maakt heden deel uit van de aanwezige commandobunker in het park
 

Ontbrekend 09 - Gent - Leopold II laan nr 53

 • Status Februari 1944: Niet opgenomen op de kaart
 • Gekende details: Op basis van Slopingsdossier G4370/1749 van 16/07/1948 deel C: Afbreken van nooduitgangen en schermmuren op voetpaden. Melding van een toegangscomplex op het voetpad voor toegang van een kelder:
 • Wanden 2.5 steens dik (47 cm).
 • Zoldering in gewapend beton (16 cm)
 • Huidig status: Er werd toen toestemming gegeven de volledige structuur op het voetpad te slopen.
 • Daarna diende een nieuwe kelderschoot gemetst te worden (1.25m x 1.17m x 0.28 m) -1 steen dik.
 • Het kelderraam diende vernieuwd te worden net zoals het kelderrooster..
 • Herstellen vensterliggers en reinigen geverfde vensterplint.
 • Het geheel aanvullen met grond.

Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944.In dit geval is het zeer waarschijnlijk dat dit een schuilstructuur was bedoeld voor medewerkende Duitsers in het naburige Citadelpark, mogelijks dus niet met een publiek karakter maar effectief privaat.

Ontbrekend 10 - Gent - Leopold II laan nr 29

 • Status Februari 1944: Niet opgenomen op de kaart
 • Gekende details: Op basis van Slopingsdossier G4370/1749 van 16/07/1948 deel C: Afbreken van nooduitgangen en schermmuren op voetpaden. Melding van een toegangscomplex op het voetpad voor toegang van een kelder:
 • Wanden 2.5 steens dik (47 cm).
 • Zoldering in gewapend beton (11 cm)
 • Trap in metselwerk.
 • Huidig status: Er werd toen toestemming gegeven de volledige structuur op het voetpad te slopen.
 • Daarna diende een nieuwe kelderschoot gemetst te worden (1.10m x 0.90m x 0.10 m) -1 steen dik.
 • Het kelderraam diende vernieuwd te worden net zoals het kelderrooster..
 • Herstellen vensterliggers en reinigen geverfde vensterplint.
 • Het geheel aanvullen met grond.

Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944.In dit geval is het zeer waarschijnlijk dat dit een schuilstructuur was bedoeld voor medewerkende Duitsers in het naburige Citadelpark, mogelijks dus niet met een publiek karakter maar effectief privaat.

Ontbrekend 15 - Gent - Kortijksesteenweg 183
Restant van Citadel van Gent
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. De structuur die nu nog kan teruggevonden worden als een kapel in de tuin van een voormalig klooster, werd in de bezettingsperiode gebruikt door Duitse bezetters als schuilplaats bij luchtalarmen. Dit volgt nog als reportage op de website (geprospecteerd maar nog niet gepubliceerd)
   
Ontbrekend 25 - Gent - Leopold II laan
Duitse loopgraaf op de rand van het Citadelpark tussen Egmontstraat en Brederostraat
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. Duitse loopgravencomplex op rand van het Citadelpark. In hoofdzaak dus voor aanwezige Duitse militairen. Mogelijks lieten ze ook in nood wel beperkt burgers toe.
Ontbrekend 26 - Gent - Leopold II laan
Duitse loopgraaf op de rand van het Citadelpark zuidelijk van Brederostraat
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. Duitse loopgravencomplex op rand van het Citadelpark. In hoofdzaak dus voor aanwezige Duitse militairen. Mogelijks lieten ze ook in nood wel beperkt burgers toe.
Ontbrekend 27 - Gent - Citadelpark
Duitse loopgraaf op de rand van het Citadelpark nabij huidige standbeeld Koning Boudewijn (zuidkant Leopold II laan)
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. Duitse loopgravencomplex op uiteinde van het Citadelpark nabij huidige standbeeld van Boudewijn. In hoofdzaak dus voor aanwezige Duitse militairen. Mogelijks lieten ze ook in nood wel beperkt burgers toe.

Schuilstructuren in Groot Gent met een zuiver privaat karakter (en daarom ook niet opgenomen in de basislijsten)

Als u op de blauwe link klikt, zal u worden doorverwezen naar reeds over die structuur bestaande reportages op de website.

Indeling
Details
Detail van grote kaart
Luchtfoto
Detailfoto
Ontbrekend 12 - Gent - Vaderlandstraat nr 5
Een kleine Private Schuilkelder in de achtertuin van deze woning. ps. Er zou in de straat nog een 2e gelijkaardige kunnen zitten. Deze kon tot op heden nog niet gelocaliseerd worden.
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. Vermoedelijk omdat dit een structuur was met een zuiver privaat karakter
 
Ontbrekend 13 - Sint Denijs Westrem - Kortrijksesteenweg
Een Private Schuilbunker in de tuin van een woning nabij de structuren ooit deel uitmakend van het vliegveld te Sint Denijs Westrem .
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. Vermoedelijk omdat dit een structuur was met een zuiver privaat karakter
 
Nvt
Schuilplaatsen voor spoorwegpersoneel langs de Henri Farmantstraat in de Gentse Haven
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. Dit waren structuren zuiver bedoeld voor het spoorwegpersoneel en op die manier met een zuiver privaat karakter
 
Nvt
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. Dit waren structuren zuiver bedoeld voor de patiënten en het verplegend personeel aanwezig in het hospitaal. U kunt zien dat er bij dezelfde site effectief nog 2 Publieke schuilbunkers waren langs de Jozef Kluyskensstraat. Er zijn ook nog 2 effectief publieke kelders geweest op de site die eveneens reeds in deze lijsten terug te vinden zijn.
 
Ontbrekend 14 - Gent - Citadelpark
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. Deze tunnelstructuur werd tijdens de Duitse bezetting door de bezetter die zelf in het park menige structuur voor militaire doeleinden gebruikte, vrijgegeven aan de burgerbevolking om te gebruiken als publieke schuilplaats bij luchtalarmen.
 
Ontbrekend 16 - Gent - Offerlaan
Restant van een schietgang van een oude schietbaan op de huidige herdenkingsplaats voor tijdens WOI geëxecuteerden.
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. De structuur die nu nog kan teruggevonden worden als een grotendeels afgesloten gang (zichtbaar achter omheining). Dit is in feite geen specifieke schuilplaats maar een restant van een gedeeltelijk reeds verdwenen schietbaan. Het is allicht een schuilplaats geweest gebruikt door de school die toen hier rechtover bestond. Dit volgt nog als reportage op de website (nog niet geprospecteerd)
   
Ontbrekend 17 - Gent - Zinniastraat 39
Een Private Schuilbunker in de tuin van een woning
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. Vermoedelijk omdat dit een structuur was met een zuiver privaat karakter. (geprospecteerd maar nog niet gepubliceerd)
   
Nvt
Schuilplaatsen voor spoorwegpersoneel nabij station Merelbeke - rangeergedeelte Melle
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. Dit waren structuren zuiver bedoeld voor het spoorwegpersoneel en op die manier met een zuiver privaat karakter
 
Nvt
Schuilplaatsen voor spoorwegpersoneel nabij station de Dampoort in Gent
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. Dit waren structuren zuiver bedoeld voor het spoorwegpersoneel en op die manier met een zuiver privaat karakter (geprospecteerd maar nog niet gepubliceerd)
   
Ontbrekend 18 - Gent - Langerbruggekaai
Schuilplaats voor personeel electriciteitscentrale
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. Dit was een structuur zuiver bedoeld voor het personeel van de electriciteitscentrale en op die manier met een zuiver privaat karakter (beperkt vanaf de straat geprospecteerd maar nog niet gepubliceerd)
   
Ontbrekend 19 - Wondegem - Stationsplein
Schuilplaats voor spoorwegpersoneel
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. Dit was een structuur zuiver bedoeld voor het spoorwegpersoneel. (is geprospecteerd maar nog niet gepubliceerd)
   
Ontbrekend 20 - Gentbrugge - Brusselsesteenweg (Depot Arsenaal)
Schuilplaats(en) voor spoorwegpersoneel
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. Dit zijn structuren zuiver bedoeld voor het spoorwegpersoneel. (nog niet geprospecteerd)
   
Ontbrekend 22 - Ledeberg - Brusselsesteenweg - Hovenierstraat
Private schuilplaats van enkele toenmalige bedrijven (zeker gesloopt en verdwenen)
Niet opgenomen op de kaart die als basis diende voor deze studie uit februari 1944. Dit is een structuur die ondertussen zeker is verdwenen en waar voorlopig geen verdere info over gevonden kon worden.
   

Locaties die gekoppeld worden aan aanwezigheid van schuilstructuren maar voorlopig geen info van gekend

Hierdoor voorlopig ook niet koppelbaar wegens nog niet geprospecteerd.

Alle bijkomende info over de grotendeels ondertussen verdwenen structuren hierboven vermeld, blijft zeker welkom op info@bunkergordel.be

Gebruikte bronnen voor deze zoektocht:

 • Door de jaren heen reeds teruggevonden info en foto's. In de mate van het mogelijke de originele bronnen vermeld (indien nog gekend)