De bombardementen op Merelbekestation tijdens de Duitse bezetting van WOII

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Op de website staan heden zowel de publieke als de schuilstructuren, specifiek gebouwd nabij de spoorweginfrastructuur bij het station van Merelbeke tijdens de Duitse bezetting van WOII. Meer info hierover op deze links:

Heel wat details over Merelbekestation en zijn opbouw en situatie tijdens de Duitse bezetting op deze link:

Algemene info bij het station van Merelbeke tijdens WOII

De ooit aanwezige (ondertussen gekende) schuilstructuren voor het spoorwegpersoneel:

De publieke schuilplaats op het Stationsplein (gesloopt in 2017)

Waarom deze bombardementen op Merelbeke station

Gezien België bezet was door Duitsland, werd de spoorweginfrastructuur ook gebruikt door het Duitse leger voor het verplaatsen van zowel troepen als oorlogsmateriaal en voorraden naar andere frontzones. Hierdoor werd deze infrastructuur een specifiek doelwit voor geallieerde bombardementen.

Omdat deze gehele spoorweginfrastructuur voor de geallieerden in intacte vorm een doorn in het oog was, werd ook meermaals gepoogd deze spoorweginfrastructuur te ontregelen. Zo zijn er 3 rampzalige data gekend voor de buurt van Merelbeke station.

  • Een eerste luchtaanval vond plaats op 5 september 1943.
  • Een tweede en meest rampzalige aanval vond plaats op 10 april 1944 en richtte massale vernielingen en schade aan de directe omgeving van het station, vooral de Florawijk te Merelbeke die letterlijk met de grond werd gelijk gemaakt. Zo werden bij deze totaal mislukte luchtaanval maar liefst 600 huizen met de grond gelijk gemaakt en meer dan 1000 anderen zwaar beschadigd. Het station zelf werd hierbij ook zeer zwaar beschadigd. Het gedeelte dat dit bombardement had overleefd, werd vrij snel nadien reeds gerestaureerd als wachtzaal, een biljettenkantoor en een magazijn. Het huidige nog bestaande station is nog altijd een herwerking van het toenmalige gebouw. Er vielen die dag 428 doden en 724 gewonden te betreuren.
  • Er zou nog eens een laatste luchtraid op Merelbeke volgen op 10 mei 1944. In totaal zouden de 3 raids samen het leven kosten aan 557 onschuldige Merelbeekse en Melse burgers.

Het rampzalige aan al deze bombardementen blijft in elk geval dat ze alle drie nauwelijks infrastructuur van de spoorwegen hebben weten te vernielen maar telkens veel meer dan het waard was, onschuldige burgerbevolking troffen.

Overzicht van foto's, zoveel mogelijk geplaatst ten opzichte van vandaag uit deze rampzalige periode

hierbij een poging de foto's die vrij talrijk bestaan van deze zware schade op de grondgebieden van Merelbeke, Melle, Ledeberg en Gentbrugge zoveel mogelijk te schetsen naar hun huidige locaties. Dit is zeker geen sinecure en soms enkel doenbaar in grote lijnen door schadefoto's aan andere schadefoto's te proberen koppelen. Heden zijn er vaak amper structuren overgebleven van de puinhoop die vooral op 10 April 1944 werd achtergelaten na het zwaarste van de 3 bombardementen op het station.

Om de beschrijvingen wat volgbaar te maken werden ze wat straat per straat, buurt per buurt opgevat, waardoor het geheel ook visueel, al is het niet altijd gemakkelijk, volgbaar wordt.

Weet dat dit een reportage is die zeker niet af is en nog heel wat aanvulling en verduidelijking kan gebruiken. Aarzel dus zeker niet als u nog bijkomende info weet bij bepaalde foto's via mail contact op te nemen. Er zijn ook nog heel wat foto's voorlopig niet geplaatst omdat het voorlopig niet lukt ze te plaatsen. Deze zijn voorlopig gebundeld op deze link. Alle info en aanvullingen op deze reportage als info bij nog niet geplaatste foto's die eveneens werden geplaatst op een zoekpagina, steeds welkom op info@bunkergordel.be

Grondgebied Merelbeke (beperkt al wat Melle).

Schade aan spoorweginfrastructuur nabij het station zelf

Boven: Oude postkaart van het station van Merelbeke met de situatie voor 1914. Qua situatie aan het station en het zicht op de Mellestraat zal dit nog vrij authentiek zijn van hoe het er moet hebben uitgezien anno 1944.

Links onder: De beschadigde spoorweginfrastructuur na de bombardementen. Blijft een feit dat de schade die aan de spoorweginfrastructuur werd aangericht nooit in verhouding heeft gestaan tot de burgerlijke schade en het leed dat hier in de stationsbuurt werd veroorzaakt. Rechts onder: een gelijkaardig zicht anno 2007 (Foto's: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Op deze geallieerde luchtfoto een beeld van de schade zoals vastgesteld op 11 mei 1944, 1 dag dus na het 3e bombardement. Het is meteen toch al zeer duidelijk dat er niet enkel op de stationsinfrastructuur gebombardeerd werd. (Foto: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)
2 Foto's van de zwaar beschadigde stelplaats van de locomotieven. (Foto's: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Allicht behoeft deze foto weinig uitleg om te snappen welke zware explosies hier moeten hebben plaatsgevonden . (Foto: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Melle - Mellestraat, de straat die gans de tijd langs de zuidkant van de stationsterreinen loopt.
Boven: De schade gezien vanaf de oprit naar de spoorwegbrug met de Merelbekestraat. De Mellestraat was gezien het parallel liep met de 4 hoofdsporen van de spoorlijn heel zwaar beschadigd. De foto's hier zijn in het algemeen nog vrij vlot te plaatsen op hun exacte plaats. Ook zijn de schadefoto's onderling ook nog vrij vlot te koppelen. (Foto: Collectie Marcel Raes). Onderaan links: een oude postkaart met een zeer identiek zicht voor de bombardementen (Postkaart: Collectie Preaux a Ghlin). Rechts onder: actueel zicht. (Foto: Google Streetview).

4 zichten met telkens de schade hier ter hoogte in de Mellestraat. De foto's gaan steeds korterbij het station. De laatste foto is een terugblik voor het witte beschadigde huis op foto 3, kijkend in de richting van de met de spoorwegbrug kruisende Merelbekestraat. De huizenrij op de achtergrond te zien zijn langs deze straat gelegen. (Foto's: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Het uiteinde van deze eerste rij beschadigde woningen.

De volgende oude foto is dan opnieuw de volgende beschadigde blok huizen.

(Foto boven: Collectie M. Raes - links onder: Google Streetview - rechts onder: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

De 2 volgende foto's zijn dan opnieuw te zoeken tussen de tweede en 3e blok beschadigde woningen.

(Foto's: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Iets verderop bevinden we ons ongeveer aan het eigenlijke stationsgebouw van Merelbeke, eveneens door deze bombardementen zwaar beschadigd. Het dak van de lange achterbouw is letterlijk als geheel naar beneden gevallen.

(Postkaart links: Louis Verbiest - Foto rechts: Replica)

Iets verderop bevinden we ons ongeveer aan het eigenlijke stationsgebouw van Merelbeke, eveneens door deze bombardementen zwaar beschadigd.

De volgende schadefoto's zijn gebouwen aan de overzijde van het toenmalige stationsgebouw, tegen het kruispunt met de Bloemstraat.

(Foto boven: Google Streetview - Foto's onder: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

De volgende foto's zijn al een eindje voorbij de Bloemstraat en een terugblik in de richting van het stationsgebouw.

(Foto boven: Google Streetview - Foto's onder: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

De ravage is hier eindeloos langs de Mellestraat. De woningblok links zichtbaar is in de verte ook al zichtbaar op vorige schadefoto's kijkend in deze richting.

(Foto links: Google Streetview - Foto rechts: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

De volgende foto is opnieuw nog verder richting Gentbrugge, we kijken nu op het kruispunt van Mellestraat en Florastraat.

(Foto boven: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut - Postkaart links onder: Preaux a Ghlin - Foto rechts onder: Google Streetview)

Ook deze foto is aan de Mellestraat te koppelen. Hij is te situeren 2 blokken voorbij het hoekhuis op de foto van het kruispunt van Mellestraat en Florastraat. Als je de foto's vergelijkt, zie je de palen hier gelijkaardig geplaatst zijn. Er is 1 paal die gespiegeld is geplaatst en zichtbaar is op beide foto's.

(Foto : Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Nog verderop naar het kruispunt van de Mellestraat en de Peter Benoitstraat kon deze jonge dame, totaal gelaten en teneergeslagen over wat hen hier was overkomen gefotografeerd worden.

(Foto links: Google Streetview - Foto rechts: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Merelbekestraat - straat uitkomende op de Mellestraat aan de spoorwegbrug.

De schade op deze foto is in die mate ernstig dat het voorlopig niet mogelijk is geweest deze meer gedetailleerd te plaatsen.

(Foto : Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

(Foto : Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Merelbeke - Bloemstraat - straat recht uitkijkende op het station van Merelbeke

Deze postkaart toont nog deze straat in intacte vorm. We kijken uit op het station van Merelbeke.

Ook hier is de ravage totaal en valt er niets nog te koppelen aan hedendaagse zichten.

(Postkaart boven: J. Verbiest - Foto's onder: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Ook dit is allicht de Bloemstraat maar in de andere richting gekeken, in de richting van de Gontrode Heirweg dus. In dat geval is het witte hoekgebouw allicht het hoekgebouw van Gontrode Heirweg met Leopold De Voslaan.

(Foto: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Heel kortbij dient dan ook deze puinfoto gesitueerd te worden op het kruispunt van Gontrode Heirweg, Bloemstraat enTeaterstraat.

(Foto links: Google Streetview - Foto rechts: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Merelbeke - Florastraat - straat tussen Mellestraat en Hundelgemsesteenweg. Dit is dus een van de straten waar letterlijk alles werd weggevaagd. Er zijn wel foto's van maar deze zijn nog amper te koppelen aan actuele zichten.

Onderstaande foto's moeten wel aan deze bocht in de Florastraat gekoppeld worden gezien er maar 1 knik in de straat zit.

(Foto's links: Google Streetview - Foto's rechts: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

De exacte locatie nog vinden van deze 3 foto's zal vrij hopeloos zijn. Wel zijn ze duidelijk onderling te linken. De 2e foto is een terugblik op dezelfde ruïne als foto 1. De 3e foto is een detail van de blok puin die nog duidelijk zichtbaar is op de rechter kant bij de eerste foto.

(Foto boven: Collectie M. Raes - Foto's onder: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Ook onderstaande foto's worden allen aan de Florastraat gelinkt maar zijn voorlopig niet onderling koppelbaar of te plaatsen op actuele beelden.

(Foto boven: Collectie M. Raes - Foto's onder: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Bloemisterij Vervaet, gekoppeld aan Florawijk (dus niet zeker of men specifiek Florastraat bedoeld.) Voorlopig ook nog niet geplaatst gekregen.

(Foto: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Tussen Mellestraat en Hundelgemsesteenweg lag aansluitend op de Florastraat de Hendrik Conciencelaan. Ook deze straat werd zwaar getroffen. Er zijn alvast toch een 4 tal onderling linkbare foto's opgedoken met schade van deze straat.

De foto's hieronder zijn steeds dichterbij de Florastraat komende gesorteerd.

Het onderling linken is vermoeilijkt omdat de foto's ook steeds geconcentreerd zijn op 1 zijde van de straat. Ook een laatste huisje op de Florastraat maakt de link om ze te kunnen samenvoegen.

(Foto boven: Google Streetview - Overige foto's: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Nog een parallelweg tussen Mellestraat en Hundelgemsesteenweg is de Jules De Cocklaan. Ook hier viel heel wat schade terug te vinden. Als herkenningspunt is nog heel duidelijk een wit gebouwtje dat heden nog bestaat op de hoek van Jules De Cocklaan en de Peter Benoitlaan. Deze foto wordt meestal wel gelinkt aan de Leopold III laan maar dat kan nooit kloppen met de oriëntatie van het nog herkenbare witte gebouwtje.

(Foto links: Google Streetview - Foto rechts: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Een andere verbindingstrook tussen Mellestraat (niet rechtstreeks maar toch) en de Hundelgemsesteenweg is de Van Goethemstraat. De eerste foto's beginnen bij het kruispunt van deze Van Goethemstraat met de Teaterstraat. Het gebouw Café Flandria bestaat dus heden nog altijd.

(Foto links: Google Streetview - Foto rechts: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Overige schadefoto's van de Van Goethemstraat zijn te situreren rond de kruispunten van de Van Goethemstraat met de Hendrik Conciencestraat en de Koning Boudewijnstraat. Er is nog een grote woning nabij de Koning Boudewijnstraat, heden nog herkenbaar van deze oude foto's. Voor de rest is het enkel de lichte bocht die de Van Goethemstraat kent, die maakt dat de foto's nog linkbaar zijn.

De eerste 2 foto's kijken op de Van Goethemstraat vanaf de Theaterstraat. Iets verderop zie je het kruispunt met de Hendrik Conciencestraat.

(Foto's links: Google Streetview - Foto's rechts: Collectie M. Raes)

Achter de eerste zwaar beschadigde blok woningen, waren de gebouwen van de bloemisterij Dutry. Je herkent op de eerste foto hetzelfde afhangende dak achteraan rechts deze foto.

De 2 overige foto's zijn van de bijhorende achterterreinen en serres van de bloemisterij.

(Foto's: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

De volgende foto's zijn van hogerop de straat genomen. Je herkent nog steeds het grotere herenhuis dat deels uitsteekt op de linker zijkant. Dit bestaat heden nog. De tweede foto is van voor dit herenhuis een terugblik in deze richting.

(Foto's links: Google Streetview - Foto bovenaan rechts: Collectie M. Raes - Foto onderaan rechts: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

De foto hieronder wordt ook aan de Van Goethemstraat gekoppeld maar kan ik voorlopig niet plaatsen.

(Foto: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Langs de Koningin Elisabethlaan stond nog deze zwaar beschadigde woning die heden nog altijd in sterk aangepaste versie terug te vinden is.

(Foto links: Google Streetview - Foto rechts: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Ook de Sint Jozefstraat kreeg de volle laag. Ook hier werd de wasserij Vermeir, de zoveelste bloemenkwekerij en heel wat huizen in puin herleid.

Volgende reeks foto's zijn allen te zoeken tussen de Sint Jozefstraat en de Fraterstraat waar toen ook al de wasserij Vermeir gevestigd was. Samen met de wasserij werd opnieuw nog een bloemenkwekerij en heel wat woningen in puin herleid.

(Foto: Google Streetview)

Op de bovenste foto's zie je de wasserij nog in volle glorie voor het bombardement. De foto's daaronder tonen de ruïnes die daarna konden teruggevonden worden van wat ooit een wasserij was.

(Foto's: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Er duiken opnieuw vrij veel foto's op van deze locatie al is het zeker niet altijd even logisch ze op de duur nog aan deze puinhopen te koppelen. Onderstaande foto's zijn in het algemeen vrij vlot koppelbaar naar de ingestorte fabrieksgebouwen. Het hoger uitstekende gebouwtje, hier vrij zwaar beschadigd, bestaat heden nog en is duidelijk zoals de nabijgelegen schouw, nog altijd zichtbaar op de actuele foto.

(Foto's: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Op deze foto's is duidelijk de schouw en de bloemenkwekerij De Cocker te zien die tegen de wasserij was gevestigd. De vernielde huizenrij zullen de huizen aan de achterzijde van de wasserij langs de Fraterstraat zijn.

(Foto's: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Ook iets zuidelijker, ter hoogte van Merelbeke - Bergstraat was de schade zo ernstig dat ze nog amper exact te plaatsen valt. De foto's tonen opnieuw wel duidelijke links om ze aan elkaar te koppelen. De 1e 3 foto's tonen dezelfde ruïne. Op de 4e foto ziet u hetzelfde schouwtje nog staan, zichtbaar op de 3e foto.

(Foto's: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Nog een deel zware beschadigingen waren te zoeken rond Merelbeke - Hundelgemsesteenweg. Op de hoek van de Hundelgemsesteenweg met de Florastraat was ooit het bankgebouw van de Generale bank. De laatste foto toont de achterzijde van deze ruïne.

(Foto boven en rechts onder: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut - Links midden: Google Streetview - Rechts midden en links onderaan: Collectie Guido Cornelis)

Deze schade kon langs de Hundelgemse-steenweg gevonden worden nabij de Langestreepweg. Het grote herenhuis stond gekend als Villa Volckaert.

(Foto's rechts: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut - Foto's links: Google Streetview)

De foto hieronder zijn ter hoogte van de huizen die je rechts achter de villa kan zien. Het zijn ondertussen zeker niet meer dezelfde huizen.

(Foto's links: Google Streetview - Foto rechts: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut - Foto's links: Google Streetview)

Op de rand van de zwaar getroffen zone rond de Florastraat, meer specifiek ter hoogte van het kruispunt van Hundelgemsesteenweg en de Peter Benoitstraat, lag Huis De Cock, heden gekend als "De Sleutel".

Dit kasteeltje liep bij het bombardement ook wel schade op maar werd vrij kort nadien reeds opnieuw in gebruik genomen als hulppost voor het Rode Kruis. Heden zit het nogal wat verstoken tussen het groen langs de steenweg.

 

(Foto boven: Collectie M. Raes - Foto's midden en onderaan links: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut - Foto's onderaan rechts: Google Streetview)

Ook langs de Hundelgemsesteenweg sneuvelden nogal wat bloemisterijen. Dit zijn foto's van 2 bloemisterijen dicht bij elkaar. Enerzijds was er de bloemisterij De Cooman langs de Hundelgemsesteenweg. Zowel deze bloemisterij als de bloemisterij Colman langs de Verlorenbroodstraat leden zware schade.

De woning bij de bloemisterij Cooman is hier centraal op de foto te zien tegen de Hundelgemsesteenweg. De foto ernaast is meer achteruit getrokken, poserend voor de interne watertoren en de beschadigde serres.

(Foto's: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Hieronder 2 foto's van de serres horende bij de bloemisterij Colman die hier recht tegenover moet gelegen hebben aansluitend op de Verlorenbroodstraat. Op de luchtfoto links zie je rechts opnieuw de Hundelgemsesteenweg en de woning van bloemisterij Cooman van bovenstaande foto. De rechter foto toont een zicht kijkend op de Verlorenbroodstraat met tussen de serres een enorm grote geslagen bomkrater. De woning op de foto links met de achterbouw, is ook de woning op de foto rechts achteraan de krater.

(Foto's: Beeldbank Merelbeke)

Allicht is ook de Bloemisterij Frans Volkaert hier in de buurt te zoeken omdat je duidelijk gelijkaardige gebouwen te zien krijgt alsook de watertorens die ook hier hogerop reeds te zien zijn.

Ook deze ravagefoto toont een totale kaalslag en opnieuw die 2 dezelfde watertorens. Deze foto wordt gekoppeld aan de locatie van de huidige Florakerk maar is allicht toch wel iets zuidelijker te zoeken.

(Foto: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Ook deze ruïnes (2x dezelfde woningen) stonden ooit langs de Hundegemsesteenweg. Waar ze ooit stonden, blijft een raadsel.

(Foto's: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

nogmaals allicht ruïnes van onder andere serres langs de Hundelgemse-steenweg. Je herkent in dit geval heel duidelijk de tramsporen aan de overzijde van de weg.

(Foto's: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Langs de Hundelgemsesteenweg zou ook nog wagenmakerij Hofman gestaan hebben. Ook die woning werd totaal vernield. Ook hier ontbreekt de exacte locatie. Links de nog intacte woning. Rechts de ruïne.

(Foto's: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Ook te Merelbeke moeten tegen de Schelde de gebouwen van de toenmalige Ebes, huidige Electrabel, hebben gestaan. Ook deze geraakten bij deze bombardementen zwaar beschadigd. Allicht is deze locatie niet meer te vinden en zelfs mogelijks verdwenen door het aanleggen van de ringvaart.

De bovenste foto links geeft ons een zicht op de fabriek naast de Schelde. De daarop volgende foto's zijn letterlijk zwaar beschadigde gebouwen op de site. De linker foto op de 3e lijn is een twijfelgeval of hij wel bij deze fotoreeks hoort. Dit doet mij letterlijk opnieuw aan de Hundelgemsesteenweg denken omwille van opnieuw de zichtbare tramsporen. De foto links onder is een beschadigde stroomreactor uit de elektriciteitscentrale.

(Foto's: Collectie Jacques De Vos)

Ook onderstaande voorlopig niet te plaatsen bloemisterijen op Merelbeke duiken nog op bij schadefoto's. Een eerste is Bloemisterij Julien Bondroit.

(Foto: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Ook Bloemisterijen van Maurits De Mol en Van Hanswijck passeren de revue met zware schadefoto's. Ook hier, geen exacte locatie gekend alhoewel je wel een grote hoofdweg ziet achter de gebouwen.

(Foto: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Ook deze woning op Merelbeke viel voorlopig niet te plaatsen. Dit is de woning van de familie Maes - Teirlinck.

(Foto: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Als voorlopige afsluiter van foto's waar wel degelijk iets van gekend is op grondgebied Merelbeke, deze schadefoto's van 2 woonwagens, toen gebruikt en bewoond door een familie foorkramers, de familie Deweire - Sinove. Deze wagens stonden opgesteld in de Laan Der Weggevoerden en zouden de bombardementen in elk geval ook niet overleven.

(Foto's: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Grondgebied Melle.

Naast een aantal foto's die u hierboven al kunt vinden van schade op grondgebied Merelbeke, hier ook nog een aantal gekende schadefoto's op grondgebied Melle. De grens tussen vooral Merelbeke en Melle in deze schadefoto's is soms moeilijk te handhaven. Meestal zijn het hier wel degelijk totaal misgooide exemplaren (als de rest op Merelbeke dat ook al niet was) of schade door drukgolven van de explosies.

Hierbij 2 schadefoto's langs de Gontrode Heirweg. De eerste foto is te zoeken op het kruispunt van Gontrode Heirweg met de Leopold De Vosstraat. Vooral de oriëntatie van het eerste gebouw achter het kruispunt is nog identiek. De woningen vooraan zijn allen ondertussen verdwenen.

(Foto links: Google Streetview - Foto rechts: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Een tweede foto is te zoeken op het kruispunt van de Gontrode Heirweg en de Sint Jozefstraat waarvan al foto's hogerop kunnen gevonden worden op grondgebied Merelbeke. Verderop deze straat lag de wasserij Vermeir. Het hoekhuis met de Sint Jozefstraat is de referentie al is het zeker niet meer dezelfde woning. Hier is de gelijkenis nog goed zichtbaar bij een grote woning verderop in deze straat op de rechter kant waar nog altijd de erker op de rechter foto zichtbaar. Deze woning bestaat dus heden nog wel als referentie voor deze foto.

(Foto links en boven: Google Streetview - Foto rechts: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Aan de overzijde van het rangeergedeelte van het station, ligt de Tuinstraat. Ook daar werd het Sint Franciscusinstituut zwaar beschadigd.

(Foto links: Google Streetview - Foto rechts: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Ook deze 2e foto zou te situeren zijn op de Tuinstraat. Allicht is het schade van woningen kort aansluitend tussen Tuinstraat en spoorweginfra-structuur. De ravage is opnieuw zo ernstig dat ze niet meer te plaatsen valt.

(Foto: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut

Grondgebied Gentbrugge.

De schade op Gentbrugge bedraagt dan ook allen schade aan de noordkant van het rangeergedeelte van de zwaar geteisterde stationsbuurt.

Een eerste foto met zware schade zou te situeren zijn in de Gontrodestraat, juist aan de noordkant van de stationsomgeving.

De schade is opnieuw zo ernstig dat er geen herkenningspunten meer te vinden zijn.

(Foto: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut

Parallel met deze Gontrodestraat lag iets noordelijker de Vuurstokerstraat.

(Actuele foto: Google Streetview - Foto's onder: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Nog eens parallel en nog iets noordelijker ligt de Jan Furnièrestraat. Opnieuw gelijkaardige zware schadebeelden.

(Actuele foto: Google Streetview - Foto's onder: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Juist Noordoostelijk hiervan lag de Tuinwijk Ter Heide. Ook hier vallen de foto's nog moeilijk te plaatsen.

(Actuele foto: Google Streetview - Foto's onder: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Nog iets noordelijker ligt de Jean Jaureslaan tussen de uitlopers van de spoorwegterreinen en de Brusselsesteenweg. Buiten de lijn gevolgd door de weg, zijn ook hier nog zeer moeilijk gelijkenissen te vinden.

Dit is letterlijk al een heel eind verwijderd van het station van Merelbeke. We bevinden ons al noordelijk van de Brusselsesteenweg ter hoogte van de Vredestraat in Gentbrugge.

(Actuele foto's: Google Streetview - Oude foto's: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Grondgebied Ledeberg.

Ook deze schadefoto's op grondgebied Ledeberg ter hoogte van het kruispunt van de Louis De Smet en de Louis Van Houttestraatworden gekoppeld aan de bombardementen op Merelbeke station. Dit is dus eveneens zeer ver van het station van Merelbeke verwijderd. Heeft men zich bij het bombarderen gemist op Gent Dampoort, geen idee. Mogelijks horen de foto's ook gewoon in deze reportage niet thuis.

De foto's hierboven kijken op de hoek van de Louis De Smetstraat (links) en de Louis Van Houttestraat (rechts). Als referentie om de foto's de kunnen plaatsen de nog altijd bestaande loodsen die zichtbaar zijn door het puin. De onderste foto's kijken in de Louis Van Houttestraat.

(Actuele zichten: Google Streetview - Oude Foto's: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

Grondgebied Gent.

Deze foto wordt ook gekoppeld aan de bombardementen op Merelbeke station en zouden te situeren zijn bij de Hogeweg te Gent. Of dit met deze bombardementen iets te zien heeft, blijft dus tot op heden meer dan een raadsel.

(Oude Foto: Boek Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut)

De zoektocht om nog meer van deze foto's te plaatsen gaat verder.

Deze foto's komen uit een grotere reeks van foto's. Helaas, zijn er nog heel wat niet te plaatsen. Deze kan u vinden op deze link. Aarzel zeker niet om hiaten aan te vullen zodat ze ook geplaatst geraken.

Bronnen gebruikt voor dit artikel en deze zoektocht .

  • Boek: Het drama van Merelbeke - Katrien Arnaut.