Publieke WO II schuilkelder op de Arsenaalsite te Gentbrugge.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Algemene reportage over de toestand van de site (situatie augustus 2021)

Meer details over de oorsprong van de site kan op de algemene reportage gevonden worden (Algemene reportage hierboven vermeld als link)

Dit betreft de structuur op onderstaande luchtfoto met "1" aangeduid.

Luchtfoto Google Earth anno 2022.

Dit betreft een publieke schuilplaats van tijdens de Duitse bezetting van WOII.

De structuur zit gedeeltelijk onder het maaiveld maar hij steekt er toch zeker nog anderhalve meter boven uit ook. Aan de bovenzijde is hij allicht ooit volledig onder een berm grond gestoken. Hiervan is her en der ondertussen allicht al wat grond verdwenen en daardoor komt de structuur ondertussen op bepaalde plaatsen aan de buitenzijde zichtbaar. De ganse structuur is echter heden ten dage zo sterk overgroeid dat je ondanks dat hij hier en daar aan het oppervlak zichtbaar is, nog amper te vinden is.

De structuur is intern allicht nooit echt leeggemaakt en bevat nog het grootste gedeelte van zijn originele bankjes.

De structuur werd na WOII nog gebruikt als schietstand. Hij draagt intern hiervan nog sporen en restanten die zeker geen deel zullen uitgemaakt hebben van zijn verleden als publieke schuilplaats.

In die jaren kon personeel ook nog de optie kiezen om zijn loon contant uitbetaald te krijgen. Die betalingen vonden ook plaats in deze structuur. Dit geld werd door de NMBS met een rangeerlocomotief vanuit Gent Sint Pieters overgebracht naar onder andere de Arsenaalsite. Dit gebeurde door bewapend personeel. Mogelijks is dus ook de functie als schietstand daar aan te koppelen. Het personeel daar bij betrokken diende namelijk jaarlijks hiervoor schietproeven af te leggen.

Een rondgang op basis van foto's doorheen deze toch nog fraaie structuur.

Bovenstaande luchtfoto toont nog eens in detail de locatie van deze schuilstructuur zoals te zien op Google Earth anno 2022.
De structuur ligt eigenlijk zeer kort achter de huidige omheining tussen de P&R Parking met dezelfde naam als de site, de Arsenaal. De Schuilstructuur is te zoeken tussen de hoofdpoort en een kleiner hekje dat kan gezien worden vanaf de parking. Ondanks dat de structuur juist achter de omheining ligt, valt hij amper te bespeuren. De foto rechts is reeds kijkende naar de locatie vanaf het terrein achter de toegangspoort
Als je vanaf het beton voorbij het hek afdraait naar de verwilderde hoek links, kan je mits wat zoeken de structuur wel terugvinden. Hier en daar zie je de buisvormige structuur aan het oppervlak komen.
Er werd gepoogd bovenop de structuur te lopen maar dit is door de overgroei op sommige stukken totaal niet meer mogelijk.
De nooduitgang achteraan (kortbij het hekje zichtbaar vanaf de parking), valt wel duidelijk te zien als een naar boven uitstekend betonnen structuur.
Er loopt nog een pad tussen het hek naar de parking in de richting van het terrein van den Arsenaal. Dit loopt dus juist langs deze structuur.

De eigenlijke toegang van de structuur is dus bereikbaar vanaf de kant van de fabrieksgebouwen zelf en aan de zijde weg van het hekje.

Deze structuur is echter sommige periodes van het jaar amper aan zijn toegang bereikbaar. Mogelijks heeft dit ook er toe geleid dat hij voorlopig van het ergste vandalisme werd gespaard op de site.

Een aantal trappen, deels met grond bedekt, brengen ons tot op het niveau de schuilstructuur. Merkwaardig, onduidelijk of het iets origineel is, is er een klein tafeltje achter de toegangsdeur beneden in de structuur.

 

Zoals hiernaast te zien, was de structuur origineel voorzien van elektrische verlichting.

 

Voorlopig beschik ik wel over geen enkel origineel plan van deze structuur en alle plannen zijn dan ook gewoon schetsen gebaseerd op de genomen foto's en eigen inschattingen. De structuur werd zeker niet in detail opgemeten maar wel vrij gedetailleerd gefotografeerd.

De structuur zelf is qua opbrouw vrij eenvoudig. Er is op de kop van de structuur een zijdelings binnenkomende toegangstrap. Daarna kom je in een klein toegangskamertje, gevolgd door een lange gang met aan beide zijdes bankjes, opnieuw een klein kamertje en een nooduitgang. Allicht is de ganse structuur intern ongeveer een 20 tal meter lang en amper een 2 tal meter breed.

We kijken hierboven terug op het kleine aparte toegangskamertje meteen na de toegangstrap en deur. Dit is een kamertje van amper 1.5 a 2 meter lang. Tussen dit kamertje en de hoofdgang, bevond zich allicht ooit nog een 2e deur.

In de andere richting kijken we in de eigenlijke hoofdruimte van de schuilstructuur met aan beide zijdes de bankjes nog vrij intact aanwezig.

Meteen rechts achter de toegang tot de hoofdstructuur vindt men nog de restanten van een ventillatiekoepeltje naar buiten. Je ziet er ook duidelijk hoe dik het beton van de structuur zelf is. het betreft allicht iets van een 20 a 30 cm en werd uitgewerkt in ter plaatste gestort beton.

Dit is een terugblik vanaf de achterkant van deze kamer. je ziet hier dus de centrale schuilruimte over de volledige lengte.
De bankjes zijn nog vrij intact. Enkel achteraan waar er zich eentje bevindt onder een tweede ventillatiegat naar boven. Hier heeft door de jaren heen de regen zijn werk gedaan en het bankje vermurwd..

Net zoals na de toegangsdeur, heeft de structuur ook aan deze zijde nog eens een apart kleine ruimte die nog eens afscheidbaar was van de rest door middel van een verdwenen deur. Er was zelfs een kijkgat links zichtbaar van de kleine ruimte naar de grote schuilruimte.

Zoals al gemeld, is de structuur alllicht ooit gebruikt als schietstand. Dit is duidelijk te zien aan de projectielinslagen op deze achtermuur alsook op de metalen plaat volledig achteraan het kleine kamertje dat hierop nog volgt.

Tegen het plafond lopen ook nog metalen kabeltjes die ooit allicht dienden om de schietschijf opnieuw naar voor te laten komen. Het schieten gebeurde dus vanaf het kleine kamertje achter de ingang naar deze achterzijde toe.

Terugblik doorheen deze laatste kleine ruimte in de richting van de hoofdingang. Let op het observatiegat rechts.

Achteraan dit kleine kamertje bevindt zich een zwaar beschadigde metalen plaat die allicht ooit het merendeel van de kogels diende op te vangen.

Detail van de kapotgeschoten achterplaat. Daarachter zie je de noodingang van de structuur. De originele daarvoor dienende afsluiting, is allicht verwijderd om deze structuur in te richten als schietstand. Links zie je trouwens een plaat die allicht origineel op de 2 nog zichtbare kabels werd geschoven met daarop de roos om daar te schieten. Nu hangt ze op 1 van de 2 originele kabels.

Ook in deze laatste kleine ruimte zit nog eens een ventillatiegat naar boven. Daarnaast een foto naar binnen gekeken in de toenmalige nooduitgang. Je ziet links nog stijgijzers naar boven. Er staat ook nog een zware metalen plaat waarvan de functie ontbreekt. Allicht is ze ook te koppelen aan de schietstand en niet aan de schuilstructuur.

Een blik naar boven waar onder een metalen deksel heden nog altijd deze nooduitgang zal zitten. Dit is dan ook het verhoogde betonnen blok van daar zichtbaar.

Lokatie waar deze structuur zich bevindt:

De structuur ligt dus juist achter de huidige P&R parking Den Arsenaal en behoort dus nog altijd tot de officieel afgesloten Arsenaalsite.

Deze structuren stonden tot begin juni 2022 allen vrij toegankelijk op de site. Met medeweten van de firma Monument, kon worden verkregen dat ze beiden aan hun stalen toegangsdeuren konden worden afgesloten met sloten van www.bunkergordel.be. Wees gerust, niet met de bedoeling ze voor goed aan het zicht te onttrekken maar om vandalisme te vermijden.

Het zou de bedoeling zijn de site allicht een gelijkaardige functie te geven dan wat eerder bestond in Gent als Dok Gent. Allicht zal een gedeelte van de site volledig open gesteld worden voor publieke activiteiten en zal de rest van het terrein afgesloten blijven om veiligheidsredenen. Er werd al toelating gegeven om vanaf het ogenblik dat het terrein die publieke functie zou krijgen, de nu afgesloten structuren te ruimen en eventueel wat te herstellen zodat ook bezoeken met publiek mogelijk zou worden.

Er zal bij de toekomstige nog grotendeels uit te werken plannen voor deze site gekeken worden hoe beiden eventueel in het geheel geïntegreerd kunnen worden als WOII erfgoed op de site.

Respecteer zeker de komende periode de bordjes aan de ingang. De site is letterlijk sinds de 2 branden VERBODEN gebied voor onbevoegden en er wordt dagelijks meermaals gepatrouilleerd door de politie van Gent. Er is ondertussen ook een bewakingsfirma bevoegd tot bewaking van de site en er worden bijkomende camera's geplaatst ter beveiliging.

Heb aub nog enige tijd geduld en allicht wordt het grootste deel van de site sowieso publiekelijk bezoekbaar, idem voor de 2 schuilstructuren.

Alle verdere info en aanvullende foto's (zeker voor wat nog ontbreekt) blijven zeker welkom op info@bunkergordel.be.