Publieke WO II schuilkelder op de Arsenaalsite te Gentbrugge.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Algemene reportage over de toestand van de site (situatie augustus 2021)

Meer details over de oorsprong van de site kan op de algemene reportage gevonden worden (Algemene reportage hierboven vermeld als link)

Dit betreft de structuur op onderstaande luchtfoto met "2" aangeduid.

Luchtfoto Google Earth anno 2022.

Dit betreft een publieke schuilplaats van tijdens de Duitse bezetting van WOII.

De structuur zit gedeeltelijk onder het maaiveld maar hij steekt er toch zeker nog anderhalve meter boven uit ook. Aan de bovenzijde is hij allicht ooit volledig onder een berm grond gestoken. Dit exemplaar zit allicht iets minder onder de grond verborgen dan het andere exemplaar. De ganse structuur is heden ten dage sterk overgroeid. Dit zal ook de reden zijn dat velen hem allicht zelfs nu nog niet opmerken als een structuur maar zien als een wild begroeide plaats op het terrein.

Deze structuur is net zoals de andere nog bestaande structuur nooit echt leeggemaakt en bevat nog het grootste gedeelte van zijn originele bankjes.

Oude Foto van deze schuilstructuur, allicht jaren '80 of '90 vorige eeuw - Collectie Gents Stadsarchief

Dit is ook de structuur die mij heeft aangezet om op zoek te gaan naar een nog bestaande structuur hier in de buurt omdat hij ooit is opgedoken op een foto van het Gentse stadsarchief die dan werd gekoppeld aan een uitleg van Publieke Schuilplaats langs de Brusselsesteenweg. Laat deze nu net heel lang zijn...

Een rondgang op basis van foto's doorheen deze toch nog fraaie structuur.

Bovenstaande luchtfoto toont nog eens in detail de locatie van deze schuilstructuur zoals te zien op Google Earth anno 2022. Deze structuur ligt dus zeer kort tegen het grote hallencomplex kortbij de Brusselsesteenweg.
Je ziet deze structuur, het overwoekerde bosje, in feite vlot liggen vanaf de huidige P&R Parking Arsenaal, achter de omheining, voor de eerste gebouwen.
Volgende foto's zullen het overwoekerde structuurtje tonen waar we volledig rondom gaan.
Bij deze structuur zie je ook heel duidelijk de betonnen nooduitgang naar boven uitsteken.

De eigenlijke enige echte in- en uitgang, zit langs de kant van de fabrieksgebouwen.

Je kan de toegang ook allicht wel bepaalde periodes van het jaar bestempelen als zwaar overgroeid.

In dit geval heeft de structuur een veel langere toegangsgang. Eerst heb je 5 trappen om zo ongeveer 1 meter lager onder het maaiveld uit te komen. De eigenlijke schuilstructuur is dus maar bereikbaar vanaf de achterzijde van deze gang.

Voorlopig beschik ik wel over geen enkel origineel plan van deze structuur en alle plannen zijn dan ook gewoon schetsen gebaseerd op de genomen foto's en eigen inschattingen. De structuur werd zeker niet in detail opgemeten maar wel vrij gedetailleerd gefotografeerd.

De structuur zelf is qua opbrouw vrij eenvoudig. Er is op de kop van de structuur een zijdelings binnenkomende toegangstrap. Daarna kom je in een iets langere gang waarbij op het einde een metalen toegangsdeur is voor de eigenlijke schuilstructuur. Achter deze deur zit een klein toegangssas met nog een deur recht voor u uitmondend in een eerste lange schuilstructuur. Een tweede parallelle structuur zit achter een tweede deur op de rechter kant. Dit verklaart ook meteen waarom de toegangsgang in dit geval zo lang is.

Op het uiteinde hebben beide schuilgangen een identieke nooduitgang die uitkomt in het hoger uitstekende betonnen gedeelte, vlot herkenbaar vanaf de buitenzijde.

Dit kleine toegangssas eens bekeken vanuit alle richtingen. Bovenaan links kijken we binnen via de toegang van de structuur. De foto daarnaast geeft een terugblik vanuit de schuilruimte in het verlengde van dit sas. Hiernaast een zicht op dit sas vanuit de parallelle schuilruimte.
De ruimte in het verlengde van het toegangssas werd in een later leven allicht doelbewust ingekort qua lengte. Je ziet nog de restanten van een valse tussenwand om deze ruimte te verkleinen. Je merkt ook dat de graffiti stopt aan deze wand die ondertussen wel vernield is.
Langs de zijkant zie je ook nog de roestige restanten van een ventillatieschacht naar buiten. Origineel had deze een afsluitklep die het verstrijken van de jaren niet meer blijkt overleefd te hebben en op de grond tegen de muur teruggevonden kan worden.
Achter deze valse wand zit nog een zeer intact stuk van de schuilruimte. Alle bankjes, ook deze die origineel in het voorste gedeelte stonden, staan daar nog altijd mooi gestapeld te wachten op eventueel hergebruik.
Aan de achterzijde een nog altijd volledig afgesloten luikje naar de nooduitgang (die ook ik ben vergeten openen om de binnenzijde eens te zien)
Terug richting toegangssas om de 2e parallelle gang te prospecteren.
Enkele foto's van de tweede parallelle schuilruimte. Deze is nog zo goed als vrij van graffiti. Hopelijk blijft dit, en is dit heden nog altijd zo. Dit is ook de ruimte van de oude foto die bovenaan gezien kan worden.
2 details van de nooduitgang op het uiteinde van deze parallelle gang.

2 foto's waarvan een mooie sfeerfoto bij het verlaten van deze structuur.

Lokatie waar deze structuur zich bevindt:

De structuur ligt dus juist voor de eerste grote hallenstructuur komende vanaf de P&R Parking. Hij ligt dus op de heden afgesloten Arsenaalsite.

Deze structuren stonden tot begin juni 2022 allen vrij toegankelijk op de site. Met medeweten van de firma Monument, kon worden verkregen dat ze beiden aan hun stalen toegangsdeuren konden worden afgesloten met sloten van www.bunkergordel.be. Wees gerust, niet met de bedoeling ze voor goed aan het zicht te onttrekken maar om vandalisme te vermijden.

Het zou de bedoeling zijn de site allicht een gelijkaardige functie te geven dan wat eerder bestond in Gent als Dok Gent. Allicht zal een gedeelte van de site volledig open gesteld worden voor publieke activiteiten en zal de rest van het terrein afgesloten blijven om veiligheidsredenen. Er werd al toelating gegeven om vanaf het ogenblik dat het terrein die publieke functie zou krijgen, de nu afgesloten structuren te ruimen en eventueel wat te herstellen zodat ook bezoeken met publiek mogelijk zou worden.

Er zal bij de toekomstige nog grotendeels uit te werken plannen voor deze site gekeken worden hoe beiden eventueel in het geheel geïntegreerd kunnen worden als WOII erfgoed op de site.

Respecteer zeker de komende periode de bordjes aan de ingang. De site is letterlijk sinds de 2 branden VERBODEN gebied voor onbevoegden en er wordt dagelijks meermaals gepatrouilleerd door de politie van Gent. Er is ondertussen ook een bewakingsfirma bevoegd tot bewaking van de site en er worden bijkomende camera's geplaatst ter beveiliging.

Heb aub nog enige tijd geduld en allicht wordt het grootste deel van de site sowieso publiekelijk bezoekbaar, idem voor de 2 schuilstructuren.

Alle verdere info en aanvullende foto's (zeker voor wat nog ontbreekt) blijven zeker welkom op info@bunkergordel.be.