Semmerzake - wachtershuisje op uithoek militair domein

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Nog aanwezig klein wachtershuisje aan achteruitgang militair domein te Semmerzake

Dit is een object dat ook jaren heeft liggen wachten om eens iets over gepubliceerd te worden. Het betreft een klein betonnen wachtershuisje op een uithoek van het militair domein te Semmerzake.Het viel mij wel al op dat het al meermaals of Facebook de revue passeerde. Het is namelijk een wel al door meerderen opgemerkt klein structuurje maar er is en blijft zeer weinig specifieke info over dergelijke structuurtjes te vinden.

Dit militair domein is op het moment van mijzelf ook nog nooit in detail bezocht geweest maar het staat voor alle duidelijkheid wel nog op de lijst van ooit eens te doen. Dat dit niet zo evident is, mag duidelijk zijn omdat het natuurlijk een mogelijks nog beperkt in gebruik zijnde militaire site is op dit moment. Het is zelfs op dit moment totaal onbekend in welke mate dit domein nog effectief in gebruik is.

Mogelijks vormt het dus ooit nog wel eens een gedeelte van een nog in detail verder uit te werken reportage over dit gehele domein. Voorlopig ontbreek ik daar dus ook de info voor en kon ik deze nog niet in detail prospecteren en fotograferen.

Op deze foto van Google Earth is de exacte locatie van het structuurtje aangegeven met een rode stip.

Het wachtershuisje staat langs een achteringang van het domein langs de Lindeboomstraat. Hier liep origineel een onverharde wegel langs een bosje op het domein. Er was ook een metalen hek.

In 2009 werd de toenmalige omheining vernieuwd en stond het structuurtje vrij bereikbaar vanaf de weg. De enkele foto's hieronder dateren van die periode.

Het betreft volgens Duitse bouwtypes een SSZ (SplitterSchutzZelle), een wachtershuisje dus. (Bedankt Tom voor de details).

Het structuurtje bevat enkel een toegang en een zeer kleine ruimte ernaast. Het is een structuur volledig gegoten in gewapend beton. De wanden zijn zo dik als de rand die u links naast de toegang kan zien. Ik schat zelf zo een 15 tal centimeter.

Het structuurtje heeft ook nog 3 kleine kijkspleetjes om de omgeving rondom te kunnen afspieden zonder zich buiten het structuurtje te wagen.

De vorm is niet vierkant maar meer een onregelmatige vijfhoek. Daarnaast heeft het ook een specifiek dakje die er moest voor zorgen dat projectielen zouden afketsen op de structuur. Dat het structuurtje een prefab karakter heeft is ook duidelijk aan het metalen oog dat de structuur heeft bovenaan. Dit liet toe de ganse structuur op te nemen en eventueel te verplaatsten.

Hij bevat ook in dit geval hier en daar nog mooie camouflagekleuren. Uit welke periode deze dateren in dit geval is onduidelijk gezien het militaire karakter van de site die pas werd opgericht rond 1953.

Ook op het vroegere militaire domein bij het kasteel Grenier te Gavere, zouden nog 2 dergelijke structuren gestaan hebben. Eentje aan de hoofdingang, ook daar nog gebruikt als wachtershuisje. Dit is zeker ondertussen verdwenen. Een tweede exemplaar zou mogelijks op die site achteraan nog altijd aanwezig zijn. Voorlopig ontbreekt daarvan elke foto of info.

Hierboven nog 2 zichten op dit kleine structuurtje. Tot op heden ontbreek ik dus zelfs zelfs elke foto vanaf iets verder op deze wegel zodat ik mij zelfs niet 100% zeker kan uitspreken over een mogelijks 3e kijkspleetje.

Rechts een detail op 1 van deze kijkspleetjes.

Dat deze structuurtjes ook nog een verleden hadden op bv sites van de Duitse Atlantic Wall kan alvast toch ook blijken uit de beide onderstaande foto's die een gelijkaardige structuur tonen op de site van Raversijde aan de kust. Daar is nog altijd een identieke structuur terug te vinden heden ten dage. De rechter foto is zelfs nog te koppelen aan de Duitse bezetting tijdens WOII.

Beide foto's: Replica

Weet dat alle verdere details en eventuele bijkomende anekdotes en info koppelbaar aan dit structuurtje zeker welkom blijven op info@bunkergordel.be

Bijkomend gebruikte bronnen (info):

  • Tom Oliviers (Bunkerfreaks Antwerpen)
  • Solange Van Den Daele