Opnieuw na 5 jaar slopingsvrij te zijn, wordt een bunkertje van Bruggenhoofd Gent bedreigd door sloop. (26/09/2020)

Na ondertussen opnieuw sinds 2015 slopingsvrij te zijn aan Bruggenhoofd Gent, kondigt zich jammer genoeg na opnieuw 5 jaar een nieuwe mogelijke sloop aan. Hopelijk krijgen we met steun van de lezers van deze website het huidige bestuur van Deinze aangezet tot verantwoorder omgaan met het militair erfgoed op hun grondgebied.

Vrijdag 25/09/2020 kreeg ik via mail de melding dat op Astene in de Achterstraat een "Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning" uithing op het nog als weiland gebruikte perceel tussen 2 woningen op de Achterstraat. De eigenaar en tevens ook aanvrager van de vergunning is Mr Piet De keukelaere, woonachtig naast het respectievelijke terrein op nr 94.

Kort omschreven is het respectievelijke bord zeer duidelijk want als "gemelde handelingen" die men zou willen uitvoeren op het respectievelijke terrein is te lezen "Slopen van een bunker"

Het zou de bedoeling zijn het terrein te verkavelen en op het perceel zouden in totaal 4 woningen moeten komen. Met inbegrip van de bunker zou dat er alvast 1 minder zijn dus tenzij men misschien eens de moeite zou doen het concept misschien aan te passen en te kijken hoe men op dat perceel 4 woningen kan krijgen met inbegrip en behoud van de bunker, een oefening die men in België blijkbaar nog altijd niet in slaagt te maken.

Mag het duidelijk zijn, alles draait dus zuiver en alleen zoals altijd om geld en het heeft dus opnieuw totaal niets te maken met respect voor erfgoed. 4 huizen brengt nog altijd meer op dan 3 huizen en een bunker... Zielig België dus.

Het ergste van al is dan ook bijkomend dat de stad Deinze dus nog altijd geen problemen ziet om een dergelijke bunker te laten slopen.

Onze met zijn burgers inzittende burgervader Jan Vermeulen (CD&V) meldt dat er al langer groen licht is gegeven om het perceel te verkavelen (maar waarom moet die bunker daarbij weg?). Te zot voor woorden blijft dat de Stad Deinze dus zonder veel poespas de sloop van de bunker officieel al heeft toegelaten. Gezien de bunker niet officieel beschermd is, ligt het beslissingsrecht om dit al dan niet toe te laten volledig bij de locale dienst stedebouw van Deinze en zijn bevoegde schepenen, in dit geval Mr Bart Van Thuyne (CD&V), bevoegd voor erfgoed.

Dit terwijl de meeste andere gemeentes waarbij bunkers van Bruggenhoofd Gent op hun grondgebied staan hebben al lang een beleid toepassen van geen nieuwe slopingen meer toe te laten. Astene blijft daarbij totaal achterop hinken en is op dat gebied al een van de gemeentes met het slechtste beleid gezien ondertussen al 8 bunkers werden gesloopt van de 23 die er ooit op hun grondgebied stonden. Dit is iets meer dan 33% van wat er ooit stond en tevens een kleine 17% van wat ondertussen op de linie al is verdwenen van bunkers. Dit is allemaal zonder deze bunker As5 mee te tellen.

Voor de stad Deinze is dit nog eens een bewijs van hun hardleersheid. In mei 2016 was er al eens een polemiek rond de bunker A1 die toen dreigde te moeten verdwijnen voor de bouw van "Het Senjorenkot". Dit bouwplannen werden uiteindelijk gewijzigd en de bunker blijft bewaard binnen het project.

Wat kan u doen om deze bunker te proberen redden van deze aangekondigde sloop

Er is al via mail een officieel bezwaar ingediend tegen deze "Bekendmaking beslissings Omgevingsvergunning". Bijkomend meer dan storend en dit noemt men dus tegenwoordig ook democratisch, dien je om zo een bezwaar in te dienen standaard al € 100 neer te leggen om zelfs maar uw bezwaar administratief te laten verwerken?...

Wees gerust, ook dat bedrag is officieel ondertussen overgeschreven via de website om dit project in de goede richting te duwen.

Wat kunnen jullie lezers van de website en geinteresseerden in dit type van erfgoed doen om dit project te steunen:

Op deze LINK vindt u het originele bezwaar terug dat via www.bunkergordel.be werd verstuurd in de richting van het College van Burgemeester en Schepenen van Deinze met argumenten om deze sloping niet te laten doorgaan en uit te kijken voor een alternatief. U kan dit downloaden als PDF.

Als u op deze 2e LINK klikt, zal u via uw mailbox automatisch een blanco mail verkrijgen waarmee u zowel naar de burgemeester van Deinze, Mr Jan Vermeulen, als de Schepenen voor Erfgoed, Mr Bart Van Thuyne alsook de plaatselijke dienst Stedebouw zult mailen. Ook ikzelf in de vorm van info@bunkergordel.be zal automatisch bij de gecontacteerden zitten zodat ik weet wat er als protest in hun richting wordt verstuurd.

Mocht deze 2e LINK niet automatisch werken, copieer dan onderstaande mailadressen in uw mailbox bij de te geadresseerden:

info@bunkergordel.be; jan@deinze.be; bart@deinze.be; omgeving@deinze.be

De bedoeling is niet dat u allen ook die € 100 gaat neertellen maar wel dat jullie zouden in jullie mail verklaren akkoord te zijn met de inhoud van dat schrijven dat ze al zullen verkregen hebben via www.bunkergordel.be. Op die manier zal ik jullie schrijven dan eventueel bijkomend kunnen gebruiken als aanvullende argumentatie en bewijs dat er wel degelijk interesse is in dit type van erfgoed en dat ze eindelijk moeten stoppen met dit steeds maar weer slopen.

Probeer AUB uw schrijven beperkt te argumenteren, ook al roept u daarbij opnieuw een aantal punten op die in mijn betoog al zitten, u zal ook wel moeten omdat allicht de meeste argumenten al gebruikt zullen zijn. Stuur het desnoods in pdf nog eens mee, geen probleem. Hoe meer mensen die er mee schrijven en protesteren in hun richting, hoe meer kans dat het ook van onze kant de kranten zal halen en hun misschien zal aanzetten tot het uiteindelijk toch afschieten van het project in de zin zoals het nu al is.

Hopend op jullie steun

Luc Van de Sijpe

www.bunkergordel.be

info@bunkergordel.be