Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links


Steunpunt Astene (8 bunkers)

Klik op de kleine fotootjes voor detailfiches.

Omdat Astene één van de drie steunpunten was, stonden de bunkers hier vrij kort tegen elkaar. Hetgene de voorlinie is van het steunpunt is hoofdzakelijk gericht in westelijke richting. Het steunpunt had wel vrij veel zware bunkers. Uiteindelijk verdedigt dit steunpunt de volledige westelijke uithoek van het bruggenhoofd.
 
As1
As2
As3
as4
As4
 
 
as5
As5
as6
As6
as7
As7
as8
As8
 

Op onderstaande luchtfoto kan u op de stipjes drukken en zo uitkomen bij de bunker die aldaar is/was gelokaliseerd.

De positionering van de bunkertjes is vrij correct indien u gebruik maakt van de standaard Internet Explorers en bv firefox. Google Chrome geeft in dit geval afwijkende positioneringen van de bunkers op de foto's. Hetzelfde zou zich ook kunnen voordoen met nog andere internet-explorers. Mijn excuses voor dit ongemak.

Enkele duidelijke referentiepunten op bovenstaande foto:

  • Het steunpunt ligt grotendeels op een soort schiereiland gevormd tussen de Leie en de Dorpstraat-Emiel Clauslaan. Deze laatste is ook de hoofdbaan duidelijk zichtbaar van links naar rechts op de luchtfoto.
  • Het centrale kruispunt op de foto, is dit van de Emiel-Clauslaan met de Pontstraat.
  • Parallel met de steenweg nog iets zuidelijker de spoorlijn Deinze-Gent.
                                                                                                       
                                                                                                       
             
As1
                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                             
D1
       
                                                                                           
       
                                                                                                       
                                                                                                       
                         
As4
                                                                           
           
As2
                                                                                         
                                                                                                       
                                                                                                 
C1
   
                                                     
As8
                                               
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                   
As5
                                                                 
                                              As6                                                      
                                           
   
As7
                                                   
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                     
                                                          As3                                            
                                                                                                       

(Blauw: nog bestaande bunkers / Rood: verdwenen bunkers / Geel: andere bunkers)

De lokatie van de bunkers op het steunpunt Astene:

  • De voorlinie ter bescherming van de westelijke kant had aan de overkant van de Leie de zware bunker As1 ter verdedeging van de scheepvaart komende uit Deinze. De eveneens verdwenen bunker As2 praktisch loodrecht eronder had dezelfde functie.
  • De rest van de voorlinie werd dan gevormd door As5 gevolgd door As6 en As7, elk aan een andere kant van de steenweg. De laatste bunker van de voorlinie was de spoorwegbunker As3 juist naast de spoorlijn (ook verdwenen).
  • Voor de rest waren er nog twee commandobunkers, namelijk As4, schuin boven de lokatie van de verdwenen As2 en As8 nog meer naar het midden van het schiereilandje.

Statistiek horende bij het steunpunt Astene

1. Nog bestaande bunkers:

3
8

Dit wil zeggen dat er slechts nog 37.5% van alle gebouwde bunkers heden nog bestaat.

2. Bunkers opgedeeld volgens type bunker.

Type Bunker
Aantal
%
 
1 kamer mitrailleurbunker
1
12.5%
2 kamers mitrailleurbunker
2
25.0%
mitrailleur-kanonbunker
1
12.5%
2 kamer commandobunker
2
25.0%
bunker tegen directe doorbraak
2
25.0%
 
Totaal
8
100%
3. Bunkers opgedeeld volgens de aard van camouflage.
Soort camouflage
Aantal
%
 
Tyrolien Mamelonné
1
12.5%
Gecementeerde huisjes of stalletjes
3
37.5%
huisjes of stalletjes ommuurd met baksteen
4
50.0%
 
Totaal
8
100%
4. Statistiek van de bewapening van de bunkers.
Voorziene bewapening
Aantal
 
Mitrailleur (MI) of (FM)
9
mobiel 47mm kanon
1
vast opgesteld 47mm kanon
1
 
Totaal gekende schietgatbezettingen
11
5. Statistiek van de vuurrichtingen van de respectievelijke schietgaten.
Vuurrichting
Aantal
%
 
W-NW
2
18.2%
W
1
9.1%
W-ZW
4
36.4%
ZW
1
9.1%
Z-ZW
2
18.2%
Z
1
9.1%
 
Totaal
11
100%
6. Statistische weetjes.
bunkers met een koepel
1
bunkers voor opstellen mob 47mm kanon
1
bunkers voor opstellen vast 47 mm kanon
1
bunkers tegen directe doorbraak
2
bunkers met een schijnwerper
1
bunkers met een ventilator
1

 

Een blijvend mysterie rond Steunpunt Astene

Op 10 januari 1940 werd op het reeds bestaande steunpunt Astene nog een bijkomende onteigening gedaan voor militaire doeleinden. dit kan dus moeilijk nog veel anders zijn geweest als nog een uitbreiding op dit steunpunt van toen reeds 8 bunkers.

Er werd een bijkomende akte opgemaakt aan Mr Van Achte Leon uit Mechelen voor de onteigening van een perceeltje C328I van 1 are 20 ca omschreven als tuin (heden niet meer bestaande als kadastraal perceel).

Er zijn wel nog heel wat percelen te vinden die origineel deel uitmaakten van een groter perceel C328. Deze situeren zich allen tussen de Pontstraat en de Karperstraat. Ook westelijk van de Karperstraat dragen nog percelen het nummer C328 met andere bijkomende indexen. Het perceeltje C328I op zich bestaat zeker niet meer.

Ook is totaal onduidelijk waarom hier op dat moment nog bijkomend werd onteigend. Was het alsnog de bedoeling hier nog een bijkomende bunker te bouwen. Er situeert zich hier een kleine rotonde die allicht ook Karperstraat noemt. Heeft men hier nog een bunker willen bouwen noordelijk van de bestaande bunker As4, eventueel specifiek uitkijkend oop het Sas van Astene? Voorlopig ontbreekt alle info hierover en is zeker alle bijkomende info hierover meer dan welkom. Hieronder een scan van deze merkwaardige en mysterieuse akte alsook een actuele kadasterschets anno 2023.

Als u hierover meer duidelijkheid mocht weten, neem gerust via mail contact op met info@bunkergordel.be.